Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 3, 2012

SaLuSa, February 3, 2012Man skulle jo tro at alle ville vært interessert i fremtiden, men de aller fleste er fornøyd med å drive med strømmen uten noen ambisjon om å gjøre ting annerledes. For mange synes det ikke å være noen mening med livet i det hele tatt. Og til tross for det, innenifra sin lille nisje på Jorden betrakter de livet, og på ett tidspunkt oppstår en rastløshet, fordi de innerst inne vet at ting kunne vært så mye bedre. Det, Kjære Sjeler, er begynnelsen på deres oppvåkning, og med så mye som er på gang i disse tider, er håpet at de skal gjøre fremskritt. Livet arter seg på en slik måte at det vokser frem mange spørsmål om hvorfor det i så liten og utilstrekkelig grad greier å fremskaffe den mest nødvendige basis for at alle mennesker skal ha det godt. Underbevisst vet dere at Dere Alle Er Ett og at hver eneste en av dere skulle få nyte av Jordens rause gaver. I den nyere tid har de mørke kreftene gått lenger enn noensinne tidligere i å fornekte dere deres rettmessige andel og ta fra dere det lille dere har. De trodde i sin selvgodhet at de kunne gjøre dere fullstendig til slaver, siden de hadde møtt så liten motstand mot de planene de hadde. De hadde imidlertid ikke regnet med at deres bevissthet skulle vokse så raskt, delvis takket være det fremragende arbeidet til Lysarbeidere. Det er nesten som om det har vært en eksplosjon av Lys som har omsluttet hele verden, og det er ikke langt fra sannheten. Mengden av Lys som blir innstrålt til Jorden har økt eksponentielt og har blitt fordelt til alle de høyt utviklete sjelene som har vært i stand til å ta det ned og assimilere det.

Som vi tidligere har slått fast er dere på ulike trinn i deres evolusjon og det er ikke mer enn man kan forvente at det vil være ulik respons på det som skjer i verden. Når dere beveger dere oppover stigen, så løfter dere også opp andre, for de også drar fordel av veksten i deres bevissthetsnivå. Det store spørsmålet er, vil alle greie det og stige opp? Det avhenger av hver enkelts valg som gjøres av fri vilje. Noen vil fortsette å drive med strømningene uten mål og mening og være fornøyd med å se verden bevege seg forbi. Tempoet i deres utvikling er klart lavere en de fleste andres, men det har ingen betydning for deres evne til å løfte seg opp til slutt. Faktum er at alle sjeler har DNA som gir dem impulser om å søke sannheten, og det vil uunngåelig føre til at de fortsetter å gjøre det. Inspirasjonen til å lete, oppstår oftest fra at man lurer på meningen med livet, og det bærer dem frem på en lang og spennende reise.

For de av dere som har funnet veien som leder dere hjem, vil livet med ett bli så mye enklere, og ingen problemer vil lengre føre til slit og strev, fordi dere med letthet kommer dere gjennom dem på grunn av deres forståelse. Det å vite hvordan det hele fungerer, hjelper dere å overvinne alle hindringer dere møter, og egoet deres må finne seg i å sette seg i baksetet og la være å blande seg inn. Egoet gir da plass til deres Høyere Jeg, som er deres virkelige Selv. Så, som dere skjønner Kjære Sjeler, så har dere selv ansvaret for å løfte dere opp, og ingen annen kan gjøre det for dere. De kan hjelpe dere, men når det kommer til stykket, så er det deres egne beslutninger som avgjør om dere gjør fremskritt. Dere trenger å ha et sterkt ønske om å bli ett med deres høyere Selv, og det betyr å følge en vei der dere behandler alle sjeler som Ett. På Jorden er det lettere sagt enn gjort, men det er mange som greier det og det betyr at det er mulig om du legger viljen til.

Og i mellomtiden er det mange av dere som finner det vanskelig å tro at dere er så nær ved å komme i mål, men det nærmer seg raskere enn noensinne. Det er ikke avhengig av de ytre hendelser, ettersom de er de foretrukne omstendigheter som vil føre til et kvantesprang fremover når det gjelder deres levestandard. Dere vet at dere på alvorlig vis har blitt holdt tilbake, og ved å ”fylle hullene”, vil det bli en mye smidigere og akseptabel transisjon. Dere vil til slutt oppnå svært mange fordeler ved bevege dere inn i en høyere dimensjon, som på en måte vil virke kjent og hvor dere vil få glede av alle de fordelene som følger av teknologi dere vil få del i. Over alt vil det bli betraktet som et kjempesteg fremover og lite av deres gamle levevis vil bibeholdes. Med dét forsvinner arbeidsintensive systemer som har hold dere i slaveri og gitt dere lite tid til å gjøre de skapende aktiviteter dere virkelig har lyst til. Det vil føre til store forandringer i deres liv, når dere blir i stand til å bruke tiden til det som virkelig gir dere glede.

I øyeblikket er livene deres rett og slett så utrolig begrensede og kontrollerte, og det gjelder også Landets Lover, som vil bli nøye saumfart og rettet opp, slik at alt blir fjernet som er urettferdig og i strid med grunnloven. Deres grunnlover vil tilbakeføres til sin opprinnelige form og en rekke nye fordeler kommer også fra deres nær forestående Oppstigning. På alle mulige slags måter blir dere forberedt på deres oppløftelse og våre allierte kommer stadig nærmere store gjennombrudd. Ingen ting i den prosessen er enkelt, for vi arbeider med problemstillinger som gjelder hele verden, i særdeleshet der det dreier seg om deres økonomiske og finansielle sektor. Det må imidlertid meget omfattende endringer til, ellers vil ikke den økonomiske politikken kunne bli stabil. Og vi kan garantere dere at det ikke er aktuelt å gå tilbake til de sentraliserte systemene, som i stor grad har forårsaket krisen. Bankene vil bli mindre og deres virksomhet gjennomsiktig og etterrettelig.

Den Galaktiske Føderasjon star parat til å bistå sine allierte når de gjør det endelige fremstøt for å sluttføre en del av de viktigste oppgavene. Tiden er inne for å skrive det siste kapittelet om Menneskerasens reise gjennom dualiteten. Det vil bli et kapittel om en seier oppnådd takket være renspikket pågangsmot og trofasthet mot Lyset. Til og med dere vil bli stumme av overraskelse, når dere får se hvilke odds dere egentlig sto overfor. Likevel var det ingen ting som kunne stoppe dere og troen deres løftet dere frem. I mange tilfeller har dere arbeidet i isolasjon, men likevel fullført oppgaven. Det er en strålende seier og det dere ser nå er bare de siste desperate forsøk fra de mørke maktene å stelle i stand bråk. Alt er nå under vår kontroll og om ikke lenge vil de bli stilt til ansvar for sine handlinger gjennom tusener av år.

Fortsett å arbeide målrettet like mye som noen gang før og la dere ikke distrahere til å flytte blikket fra Oppstigningen. Hver og en av dere som greier det, hjelper til å sikre at den kommer som planlagt, og dere vil ikke være alene, for vi står alle ved deres side gjennom disse gjenværende månedene, selv om dere ikke er klar over det. Det som er vår store fordel er at vi lett kan holde oversikt over alt som foregår på Jorden, vi kan høre samtalene, å se hva som skjer like tydelig som om vi skulle vært tilstede. Faktum er at vi med letthet kan se rett inn i de underjordiske basene de mørke maktene har bygget. Ingen ting går upåaktet hen for oss og ingen ting kan skjules for oss. Dere er derfor trygge og med tiden vil alle militærbaser bli lagt ned.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og glad for at vi kan garantere dere en trygg reise frem til Opptigningen. Det vil være det viktigste fremskritt dere noensinne har opplevd. Vi sender Kjærlighet og Velsignelser til dere alle.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge