Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 4, 2012

SaLuSa, January 4, 2012Helt siden dere satte foten på veien mot Oppstigningen har dere blitt gitt all mulig hjelp og oppmuntring med hensyn til å ta utfordringen med å avgjøre deres egen skjebne. Faktum er at dere har oppnådd mye mer en det ble forventet i begynnelsen og det er på sin plass å gratulere dere med å klare å få til en seier over de mørke Sjelene. Vi har selvfølgelig gått veien sammen med dere, og fordi dere ba om vår hjelp har vi kunnet respondere på det. Så langt som hit var det forventet at dere skulle ta hovedansvaret for å oppnå suksess, men fra nå av vil vi bli mer involvert, for vi har vår egen rolle å spille for å sikre at alt blir fullført slik Gud har bestemt.

Vår nærhet til dere og de handlinger vi har gjort på deres vegne kan ikke lenger fornektes og tiden har kommet for at vår eksistens skal bli gjort kjent. Som dere vet, har vi et oppdrag som skal utføres og jo raskere vi kan komme sammen med dere, jo fortere kan vi komme i gang med arbeidet. Våre allierte har vist stort mot og ofte risikert livet for å løse sine oppgaver. Det vil snart bære frukter ettersom det punktet er nådd, hvor arbeidet vil resultere i en storslagen seier, som vil fjerne de siste maktbastioner som de mørke makthaverne har satt sin lit til. Den siste ydmykelsen for dem blir å miste sin finansielle makt, som allerede er sterkt redusert.

Det har alltid vært lovt at Jordens rikdommer ville bli fordelt på nytt, og slik blir det. Gitt like forutsetninger, hvor alle land har en sunn økonomi og har sagt farvel til sin gjeld, som til slutt vil bli avskrevet, så vil dere se at folk bringes sammen og blir i stand til å skaffe alt det nødvendigste i livet. Det må bli en forandring i forhold til nå, hvor visse land og folk har en uforholdsmessig stor del av rikdommen. I tillegg må jordens ressurser tilbakeføres til sine rettmessige eiere. Med dette vil det oppstå en mye sterkere følelse av å være Ett, og veien fremover skapes ved å dele. Hele holdningen til, og måten man ser på penger, vil måtte endre seg, og det nåværende systemet radikalt forandret for å sikre at alle forhandlinger og transaksjoner er basert på ærlighet og åpenhet.

Som dere kan forestille dere, er alt planlagt så godt at når vi først setter i gang, så vil takten på forandringene være så høy at det vil gå trill rundt for dere. Dette er mulig fordi planene har blitt lagt for lenge siden og jevnlig revidert for å være sikker på at de dekker alle deres behov. Våre allierte, og Lysarbeiderne generelt, er nå selvstendige og trygge i sine oppgaver og stadig modigere når de møter motstand. Det er ikke noe tid for å dille og dalle noe mer og nå vet de hva som må gjøres. Mange ulike aktiviteter bidrar til at brikkene faller på plass og dere kan forvente å klare indikasjoner på resultatet. For tiden er det mye fokus på de finansielle forhandlingene og vi har gjort det helt klart at det er ikke mulig å gå tilbake til fortidens dårlige system. Dere kan være viss på at om noen måneder vil dere få se at det er sant.

Så vær tålmodige og les mellom linjene når media dekker viktige hendelser. For enda en stund vil det være en tendens til å skjule det som er sanne fakta, men også det vil etter hvert endre seg når vi kan forsikre ærlige journalister om at det er trygt å rapportere det som er sant. Dere har blitt holdt fullstendig uvitende om så mange ting gjennom mange, mange år, men sannheten vil komme ut. Dere har alltid vært frie og selvstendige Vesener og skulle selvfølgelig ha blitt behandlet med den omtanke og respekt dere har krav på. I stedet har dere blitt holdt nede og akseptert en situasjon som har gjort dere underdanige overfor dem som har satt dere i den posisjonen. Ingen person er bedre enn en annen, når en tenker på at dere alle spiller ut roller og erfarer det dere har valgt for å utvikle dere raskere.

Når dere kan begynne å se på andre som dere ser på dere selv, så vil Menneskerasen mye raskere bli som Ett og aldri mer adskilt fra hverandre. Tros alt, og i motsetning til det mange føler i dag, så finnes det bare èn Gud i deres Univers. Med tiden vil dette faktum bli akseptert og det vil ikke lenger være noen grunn til å videreføre religiøse forskjeller. Faktum er at organisert religion vil svinne hen og hver enkelt sjel vil pleie sitt forhold til Gud i sitt indre tempel. I virkeligheten skulle dere ikke behøve noen annen til å lære dere hva som er sant, men slik det nå er, har dere blitt villedet og forvirret og trenger veiledning. Heldigvis har deres intuitive evner utviklet seg i løpet av de siste 10 årene og dere begynner å stole på at den vil lede dere i riktig retning. Det krever imidlertid et totalt åpent sinn uten tilstivnete oppfatninger. Vi vet at mange sjeler føler seg bekvemme med det de vet i dag og foretrekker å bli ledet fremfor å lede. De vil få anledning til å gjøre sine egne beslutninger med hensyn til når det er tid for å stille spørsmål ved det de tror på.

Husk på at med hundrevis av liv bak dere, har dere en rikdom av erfaringer som dere kan trekke på og alt ligger lagret i det underbevisste. Ting som vaner, hva dere liker eller ikke liker osv. kan stamme fra tidligere liv og man kan se det i dag om ikke annet på måten folk kler seg eller deres spisevaner. På mange måter er dere delvis formet av minner fra nylige liv, som ligger rett under overflaten. Deres virkelige Selv ser frem til Oppstigningen og dere vil finne ut at dere lett tilpasser dere livet i de høyere dimensjoner. Det er tross alt der dere kom fra og dualiteten er ikke noe mer enn et eksperiment og dere var aldri ment å være der for alltid. Vi vil si at dere virkelig har utmerket dere ved å klare å vinne over alle utfordringene og virkelig har gjort dere fortjent til den muligheten dere nå har til å legge det bak dere. Dere vil imidlertid for alltid ha nytte av det dere har erfart, selv om minnene om tidligere liv etter hvert vil svinne hen.

Det er derfor åpenbart at dere er på vei ut av livets illusjon slik dere har erfart den og allerede er i ferd med å leve ut den nye visjonen av dere selv som en som er av Lyset. Og når dere gjør det, vil dere kople dere fri fra dualiteten og gå veien videre som en som allerede har steget opp. Det lar seg gjøre fordi dere har ervervet den disiplin og styrke som trengs for å skyve unna de lavere vibrasjonene, som ikke lenger greier å trekke dere ned. Deres nærvær på Jorden, sammen med andre som dere selv, er en oppløftende energi for dem som er rundt dere og som blir beroliget av deres sjarm og fredfulle vesen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er lykkelig for at dagene i totalt mørke som har ledsaget de mange krigene og den aggresjon som har ødelagt livene til så mange, er over. Vi vil forhindre ethvert forsøk på å starte flere kriger, selv om det likevel kan bli noen mindre trefninger. Freden er i ferd med å ta over og vil bære med seg en helt ny følelse i absolutt alt. Vi forlater dere der, med vår kjærlighet og velsignelser. Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge