Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 3, 2012

SaLuSa, October 3, 2012

Som dere utvilsomt legger merke til, er uroen blant verdens folk i ferd med å bre seg. Folket er ikke lenger villig til å lide på grunn av bankfolks indiskresjoner, som har forårsaket at så alvorlige innsparingstiltak har blitt innført i de involverte landene. Styresmaktene frykter for folkets makt og vet at hvis folket fortsetter å presse på, så må de finne andre løsninger på problemene. I det lange løp er det bare gjeldsettergivelse som kan gi en reell løsning, men dere må vente å se om myndighetene tilslutt innser og aksepterer det faktum. Dere, folket, har med overlegg blitt holdt i en situasjon der dere alltid har hatt for lite, takket være Illuminatis intensjon om å gjøre dere avhengige av dem. På denne måten har de vært i stand til å diktere i detalj hvordan deres liv forløper.


Så maktspillet fortsetter ennå, men balansen er i ferd med å tippe i folkets retning, etter hvert som de har begynt å våkne og forstår hvordan de har blitt lurt av de mørkes sluhet og løgnaktighet og tillatt dem styre å deres liv. Som Frie og Selvstendige Vesener skulle dere ha hatt en mye høyere livskvalitet, og regjeringene har hatt mer enn nok av midler til å kunne ha sørget for det. De rike og mektige har holdt dere nede for å opprettholde sine egne posisjoner i samfunnet. Når rikdommene blir omfordelt vil dere se at det alltid har vært mer enn nok til alle på Jorden til at alle hadde kunnet glede seg over et liv hvor de har alt det de trenger og mere til. De forandringene som vil utløse at man kan komme tilbake til at alle har det de trenger ligger rett foran dere, og vil når tiden er moden bli en realitet i deres liv. Vi i den Galaktiske Føderasjon vil ha en medvirkende rolle i det og planene er allerede klare.


Som dere, venter også vi på at utviklingen skal komme så langt at vi kan komme i gang for fullt med de oppgavene vi har ansvar for å hjelpe dere med, å sikre at veien til Oppstigningen åpner seg raskere for dere. Og som dere åpenbart forstår, at når Oppstigningen nærmer seg så raskt, så er det vårt sterke ønske å få komme til Jorden, ettersom vår teknologi vil gjøre det mulig å løfte kommunikasjonen med dere til et mye mer effektivt nivå. Da vil vi kunne henvende oss til alle mennesker i hele verden som kan høre det vi har å fortelle på sitt eget språk. Generelt sett er det vår oppgave å sikre at alle får nok informasjon om Oppstigningen og få muligheten til å delta i den. Noen vil selvfølgelig ha liten eller ingen interesse av det, men de skal i hvert fall ikke kunne si at de ikke har fått vite om den.


Vi ser at skillene blir tydeligere mellom dem som er av Lyset og de som fortsatt blir holdt tilbake av de lavere energiene. Gradvis sprer oppvåkningen seg og stadig flere sjeler forstår at de har større potensial i seg enn de har trodd til å endre sine liv til det bedre. En manglende tro på Gud vil ikke nødvendigvis hindre mennesker fra å stige opp, for mange av dem er av hjertet vennlige og gode mennesker. Det er det du er inni deg som teller, men vi vil alltid komme tilbake til nødvendigheten av å behandle andre som dere selv ønsker å bli behandlet. Vi minner dere hele tiden på at dere Alle Er Ett og hvis dere bare kan erkjenne det, så vil dere finne veien inn i Lyset på grunn av deres kjærlighet til alle levende Vesener. Det er ganske enkelt, og slett ikke komplisert, å løfte dere selv opp, og når dere så gjør, vil dere oppleve en mye høyere grad av bevissthet.


Tvil ikke et øyeblikk på at dere er mektige sjeler og legg ikke begrensninger på deres evner til å oppnå et høyere eksistensnivå. Dere har potensial til å bli hva enn dere måtte ønske, men dere må jo da også gjøre den innsats som skal til for å lykkes. Det er ikke uten grunn at dere omtales som Guder, og mange av dere er allerede Mestere. I nær fremtid vil dere oppdage deres sanne identitet og forstå at dere har hatt enorm nytte av de erfaringene dere har gjort i dualiteten. Dere kan gå videre og ha uendelig mange nye opplevelser, men i de høyere dimensjonene er tempoet på evolusjonen mye roligere. Og selvsagt vil dere ikke stå overfor de daglige utfordringer som dere nå gjør, men heller ikke muligheten til å utvikle dere så raskt.

Etter så lang tid i de lavere vibrasjonene, vil det bli en frydefull forandring å bevege seg inn i de fredfulle dimensjoner hvor dere kan slappe av og nyte livene deres. Det er så mange flere nivåer dere kan utvikle dere inn i, hver av dem med en høyere vibrasjon og Lys. Med tiden vil dere bevege dere forbi behovet for å ”ha form” slik dere er vant til å tenke på det, men kan like fullt velge det når anledningen krever det. Dere vil ikke umiddelbart oppnå alle de samlede godene, men vil raskt erverve dere de som erstatter det dere legger bak dere. Det daglige strev og de ubehagelige sider ved å leve i tredje dimensjon vil ikke lenger eksistere og alt vil være vakre og tilfredsstillende opplevelser.


Fortsett å holde fokus på livets lyse sider selv om dere skulle slite med sykdom eller uførhet, for de vil ikke være med dere mye lenger. Kroppene deres er allerede i forandring og vibrasjonene deres vil snart være kraftfulle nok til at dere selv kan reversere slike tilstander. Tanken på å ha en perfekt kropp vil være til stor hjelp for å skape den, og det er det dere fokuserer på som dere vil få. Dette er grunnen til at vi oppfordrer dere til å fokusere på Lyset og ikke ting som er av lavere energier. Tvil ikke på deres evner, for sannheten er at dere har evnen til å skape fra ren tanke. Kollektivt vil det selvfølgelig øke eksponentielt og bære dere frem mot Oppstigningen. Det blir ytterligere forsterket av det Lys som stråles inn til dere fra mange kilder, både på Jorden og utenfor den.


Vi har konsekvent informert dere om at som et høyt utviklet åndelig Vesen, er Barack Obama skjebnebestemt til å vinne presidentvalget. Og dere ser nå at hans posisjon synes sikret. Det betyr at vi kan vente til etter valget med å involvere oss i Avsløringen. Den vil være startskuddet for mange av de omfattende forandringene og dere vil få se de mørke Sjelenes endelige kollaps. De har levd på lånt tid og skulle ha fjernet seg for lenge siden, men har prøvd å fornekte for seg selv det åpenbare faktum at Lyset seirer. Og det har ikke gjort saken bedre at så mange mennesker i sin apati har vært blinde for hvordan deres frihet har blitt tatt fra dem.


Jeg er SaLuSa fra Sirius og kan informere dere om at vi fortsetter å fjerne de mørke kreftene som har hatt baser på Jorden i så lang tid. De får ikke lov til å være her lenger nå og har ingen plass i oppstigningsprosessen. Deres tilstedeværelse her på Jorden har i stor grad vært en arv fra mange tusen år tilbake og bevis for dette finnes fortsatt i deres nedtegnede historie. Som mange av dere allerede vet, så fikk den Grå Rasen lov til å oppholde seg på Jorden etter avtale med USA’s regjering, men de må også reise herfra nå.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge