Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 3, 2011

SaLuSa, January 3, 2011

Mye har sydet under overflaten I lang tid, men nå er det like før det koker. Når du kan finne sannferdige og pålitelige rapporter om de forestående forandringene, så vil du forstå at trykket nå virkelig er skrudd på for de som har ansvaret for å skape resultatene. De kreftene som har motsatt seg slike forandringer er nå vesentlig svekket. De klarer ikke å samle seg eller mange nok til å yte vesentlig motstand, så Lysarbeiderne ser nå mulighetene til å virkelig komme framover. Dere kan derfor vente å høre om hendelser som snart vil gi dere en klar indikasjon på hva som er i ferd med å skje. Kampen fortsetter for å fri dere fra den virkelighet dere har blitt påtvunget. Friheten deres vil litt etter litt bli gitt dere tilbake og med den all de godene vi så ofte har snakket om.  

Det vil nok kreve mye overtalelser å få de mørke kreftene til å akseptere at de har tapt eller erkjenne at spillet er over. De klynger seg imidlertid til et desperat håp at de skal greie å unngå å bli avslørt og slippe unna rettergang. Det er imidlertid ikke noe de kan gjøre annet enn å skape små forsinkelser og vi har vanligvis kunnskap om deres intensjoner på forhånd. Dette året vil tilhøre dere og også oss som arbeider for Lyset. Deres tillit og støtte til den Guddommelige Plan er det som vil gi resultater som gjør at kan komme sammen. Problemene dere står overfor i dag vil bli tatt tak i og ved årets slutt vil deres situasjon være enormt forbedret i forhold til i dag. Behold roen og stå av det som er igjen av stormen og vit at Moder Jord må gjøre sine egne ting for å rense seg for massiv forurensning og skader på miljøet.  

Den Galaktiske Føderasjon, som dere kanskje har lagt merke til, har vist mye mer synlig aktivitet og vil fortsette med det inntil vi kan stå åpent fram og vår tilstedeværelse blir anerkjent. Vi vil fortsette å hjelpe våre allierte på alle mulige måter og det vil ikke være lenge før vi kan arbeide tettere sammen. Hold øynene åpne for hvordan det utvikler seg i verden, fordi det som skjer er et kraftig motstøt mot de mørke kreftene. I motsetning til hva som ofte forventes, er det ikke nødvendigvis Amerika som er ansvarlig for å finne løsningene, selv om hun fortsatt vil være en svært viktig medspiller gjennom endringsperioden. Visst vil hun på et eller annet tidspunkt i fremtiden igjen fremstå som en ledernasjon, men ikke før all tilknytning til mørke krefter er fjernet.  

Dere har ventet så lenge på sluttfasen av denne syklusen og forandringene den vil bringe med seg, at det eneste som teller nå er at dere er forberedt på Oppstigningen og aldri mister den av syne. Dere vil få vite Sannheten og hva som har foregått i fortiden og hvordan de mørke kreftene har arbeidet systematisk mot dere i mange mange århundrer. Motivasjonen har hele tiden vært å ta kontroll over alle folkeslag og hindre dere i Oppstigelsen. De har vært klar over planene for Oppstigelsen, kanskje mye mer enn de fleste av dere, og har forventet å få suksess før dere i det hele tatt skjønte hva som foregikk. De tok ikke med i regnestykket sitt Lysets Brorskap som overvåker deres evolusjon ei heller den Guddommelige Plan som fastslo at denne syklusen skal avsluttes med Oppstigning.  

Med alt som skjer rundt dere, må dere ikke glemme at det viktigste av alt handler om deres indre forandring. Med forståelse av og ønske om å våre med i Oppstigningen, må dere i størst mulig grad leve deres liv som om dere allerede hadde oppnådd en høyere bevissthet. Hendelser som distraherer og forstyrrer dere vil fortsette å skje, men forstå at de bare vil ha virkning i en kort tid og gjennom alle de raske endringene vil dere tydelig se veien mot Oppstigelsen. Hver eneste sjel vil bli fri til å utvikle seg i tråd med sine egne valg, i tråd med beslutninger som ble gjort før deres nåværende inkarnasjon. Underbevisst er dere klar over deres valg og det vil gjennom livet ha påvirket dere til å velge riktig vei. Det spiller overhodet ingen rolle at andre kan ha valgt et liv som er forskjellig fra ditt, la dem simpelthen ha den samme frihet til å velge som du selv er gitt. All erfaring i et fysisk liv har enorm verdi og du tar læringen med deg når du er ferdig med hvert enkelt liv. Du ER på ethvert tidspunkt den samlede sum av alle dine erfaringer, noe som gjør deg til en unik og viktig sjel i Livets vevnad.  

Tiden har for lengst kommet da du blir oppfordret til å dele og spre din kunnskap og hjelpe dem som er i ferd med å våkne til Sannheten. Det er et spørsmål om å benytte anledninger til å oppLYSe andre uten å presse dem. La det være rom for tvil, sogar skepsis, fordi Sannheten kan få mange til å føle seg ukomfortable. For noen mennesker kan det være svært vanskelig at den tro de er bekvem med blir stilt spørsmål ved og det kan ta tid for dem å kunne godta det. Hver eneste sjel er i konstant utvikling og ingen vil stå helt stille, men noen kan trenge mer tid for å greie å endre en sterk tro som de kan ha båret med seg gjennom mange liv. Imidlertid er det slik at så snart Sannhetens frø har funnet veien inn i en sjels tanker, så skapes muligheten til at de kan utvide sin forståelse.  

Husk også deres Veiledere utrettelig arbeider for å hjelpe dere å øke bevisshetsnivået deres. De gir dere alltid et lite ”dytt” når det er en situasjon der du kan samle mer informasjon og det er ofte i sammenheng med at du møter et menneske. Det kan til og med gå så langt at du føler en sterk tiltrekning til en artikkel eller en bok som kan fylle hull i din kunnskap. Bøker er kjent for å ”tilfeldig” legge seg foran deg når de er akkurat det du trenger. Vær våken når slikt skjer for det er ofte en grunn til det og selv om du kan anse det som en tilfeldighet er det helt klart beregnet på deg. Ingenting som er viktig for deg skjer tilfeldig og hver gang noe spesielt kommer inn i ditt liv, prøv å forstå hva som ligger i det for deg. Virkelig læring kan ha mange former og alle er ikke nødvendigvis de du selv ville valgt. Noen ganger er det noen tøffe leksjoner å lære, men minn deg da selv på at dette har du selv valgt på forhånd.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært fornøyd med at vi nå kan snakke om forandringer i den nære framtid. Lysarbeidere er allerede nå i gang med å overtale myndighetene til å gi slipp på det gamle paradigmet og de legger fram det som er ønskelig for sette fart i utviklingen. Dere har ventet lenge nok, vi presser hard på for å komme i gang og vi vil lykkes. Vi har den kraft og autoritet som kreves for å oppnå alt det vi er ment å gjøre, ingen kan forkludre vår plan og vår hengivenhet til dere er absolutt.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge