Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 3, 2012

SaLuSa, August 3, 2012

Som vanlig er det mange ulike budskap som svirrer omkring, men de er mye mer positive i sin natur og det er dem dere bør ha tillit til og investere deres energi i. Det problemet som fortsatt eksisterer er at folk prøver å blåse liv i gamle profetier, uten å forstå at tidene faktisk har forandret seg. Hadde dere ikke løftet opp deres vibrasjoner, kunne de fortsatt vært gyldige. Dette betyr ikke at de gamle profetiene er verdiløse, men dere vil være tjent med å søke deres informasjon fra profetier fra den tiden vi er inne i. Og selv da må dere være på vakt mot desinformasjon og hvis et budskap ikke utstråler Kjærlighet og Lys, bør det legges til side. Det samme kan sies om budskaper som fokuserer på mulige katastrofer, uten å balansere dem ut med et utkomme som er positivt.

Så vær våkne og husk også at uansett hvilke endringer som er foreslått i Loven, så er det svært få av dem som vil se dagens lys. Der er for eksempel som med den pågående argumentasjonen rundt våpenloven (i USA), at selv om anti-skytevåpen lobbyen skulle få det på sin måte, så ville de aldri nå sine mål. Det vil ikke være lenge før det vil bli endringer i regjeringen og nye Lover og forbedringer i Grunnloven vil bli satt i gang. Det vil etter hvert skje over hele verden, for med hvert steg vil dere få mer og mer av friheten deres tilbake. Ansvarsfulle mennesker trenger så visst ikke å være underlagt strenge restriksjoner og vi skal sørge for at dere blir fri fra dem så snart som mulig.

Det er noe trøst å finne som et resultat av alle de forsinkelsene dere har opplevd, ettersom stadig flere mennesker blir konfrontert med de mørke Sjelenes aktiviteter og således vokser forståelsen av hva de holder på med. Det får folk til å aktivisere seg og bidra til å skape balanse slik at situasjoner ikke kommer helt ut av kontroll. Resultatet av dette er at massebevisstheten har løftet seg i hopp og sprang og således sikret at de mørke Sjelene er dømt til å mislykkes. Sannheten er at de ikke vet sin arme råd lenger og ikke lenger har den makten som er nødvendig for at de skal kunne fullføre sin plan om kontroll over hele verden. Vårt ønske er at de ville tre ned i all stillferdighet, men det er fortsatt lommer av motstand som er villig til å gjøre hva som helst for å slippe å innrømme at de er slått. Men det er hva de til slutt må akseptere, for tiden deres er ute.

I mellomtiden venter vi ivrig på at en statsleder et eller annet sted vi føle at veien er klar for å komme med en kunngjøring som avslører sannheten om vår eksistens. Det virker sannsynlig at hvis det skulle skje, at et land som Kina ville bli den første til å gjøre det. Dessverre er landene i Vesten fortsatt i stor grad under innflytelse fra Illuminati. De er redde for konsekvensene hvis de forteller sannheten og frykten er en sterk faktor når slike beslutninger skal gjøres. Det eneste vi ber om er at vår eksistens blir offentlig anerkjent på toppnivå, slik at verden kan bli klar over det. Millioner av mennesker vet jo selvfølgelig allerede om oss og har sett våre skip og så må dere huske på at det er godt over 60 år siden vi satte i gang med å gjøre oss kjent for dere.

Vi forstår at dere blir trette av den stadige ventingen og vi berømmer dere for deres tålmodighet og forståelse. Dere kan trøste dere med at vi er en hårsbredd fra å komme ut i full åpenhet og at vi da vil benytte anledningen til å møte dere. Vi har planer for en første feiring og vi har fortsatt til hensikt å fly over deres største byer slik at enda flere mennesker kan se våre skip. Vi kan også tenkes å invitere deres egen Romskipsflåte til å delta sammen med oss, for på den måten vil en av de siste store hemmelighetene bli avslørt. Det vil selvfølgelig være en demonstrasjon for fred og ikke på noen måte i noen militær sammenheng. Krig og alt som er knyttet til det vil bli fjernet eller gjort funksjonsudyktig, for de har ingen plass i fremtiden.

Nå mer enn noen gang er det nødvendig at dere fokuserer på Oppstigningen, med deres høyeste visjon om hva dere tror at den innebærer. Nå som de siste få månedene farer forbi ønsker vi ikke at dere skal miste fokus, for etter hvert som flere av dere kommer sammen i felleskap, så styrker dere Lysets kraft. Det er slett ikke noen utsikter til, eller for den saks skyld noen som helst grunn til, at dere skulle miste fokus, men vårt ønske er å se Lyset avslutte denne syklusen som den formidable kraft det er. Det vil feie vekk den siste rest av de gamle energiene som har holdt det gamle paradigmet på plass og det nye vil raskt ta dets plass.

Dere har allerede gitt deres visualiseringers kraft til det som dreier seg om Fri Energi og introduksjonen av denne teknologien vil ikke være noe problem. Dere er klare for nye teknologier og de vil umiddelbart løse mange av de problemene dere opplever i dag. Det fantastiske med bruken av Fri Energi er at den aldri tar slutt og dere kan bruke den så mye dere måtte ønske. Det er åpenbart spennende tider dere går i møte og det er det vi ønsker at dere skal fokusere på, samtidig som dere overlater oppryddingen til dem som har fått den oppgaven. Tro oss, forandringene vil komme som perler på en snor i raskt tempo når vi først kan sette i gang for alvor. Alt er godt forberedt nå og til tross for at omfordelings- og distribusjonsoppgavene kan synes uoverkommelige for dere, så representerer det absolutt ikke noe problem for oss.

Glem ikke at dere har deres egen, personlige renselse som dere må utføre og etter hvert som energiene løfter dere enda mer opp, vil de avsløre følelser dere i lang tid har holdt inni dere og som det ikke er ryddet opp i. Ofte henger det sammen med konflikter og uoverensstemmelser, hvor ingen av partene er villige til å gi seg, og i slike tilfeller er det bare tilgivelse som kan gi en løsning. Det er nøkkelen, Kjære Sjeler, for å komme videre og det er bare deres ego som eventuelt kan holde dere tilbake. Dere har vennet dere til å presse deres meninger på andre og dere finner alle mulige argumenter for å gjøre det. Av og til kommer dere med kritikk mot dem som er svake, mentalt tilbakestående eller handikappede, men nå må dere lære å se dem for hva de virkelig er. De er sjeler, akkurat som dere selv, som har valgt en tøff inkarnasjon for å fremme sin utvikling og burde bli behandlet med tilsvarende respekt.

Noen ganger påtar sjeler seg svært problematiske liv for å inspirere andre til å løfte seg opp. De gir dere anledning til å vise hvor langt dere selv har kommet i deres utvikling, og begge parter kan få positive løft av det. Benytt enhver situasjon som dukker opp til å vise hva det innebærer å være en som aspirerer til å leve sitt liv i uforbeholden kjærlighet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere holde den Olympiske ånd levende i tiden fremover, så vil den skape ett nytt nivå av En-het over hele verden som vil vedvare.


Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge