Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 31, 2010

SaLuSa, December 31, 2010

Hvilket svært spesielle år dere er i ferd med å legge bak dere, et år fullt av løfter som ikke helt har materialisert slik dere håpet. Like fullt er rykker dere alle stadig nærmere de uunngåelige endringer, som har blitt nødvendige for å motvirke sammenbrudd samfunnet. De kan ikke komme raskt nok, ettersom så mye allerede er på plass som bare venter på muligheten til å vokse fram. Uansett hvilke erfaringer dere først må gjennom, så vil veien videre raskt bli synlig og det vil skape innsatsvilje og handlingskraft hos mange mennesker. Til og med de som ikke fullt forstår viktigheten av den tiden som ligger foran dere, vil begynne å føle at forandringer nær forestående. Enda viktigere er at de vil forstå at de er nødvendige for å lede dere inn i en mer stabil tidsperiode, som vil tillate mennesker som er motivert av Lyset til å stige fram. Dere vil trenge gode ledere og de som er klar til å stige fram er allerede identifisert. På grunn av deres kjente sympatier og ønske om forandring, vil de bli sett på som ærlige og pålitelige mennesker. De vil ikke finne det vanskelig å samle rundt seg mennesker av samme egenskaper, som også er oppLYSte.  

Vår tilstedeværelse på himmelen fortsetter å vekke oppmerksomhet og det blir stadig vanskeligere for de som ikke vil at vi skal vite, å holde sannheten skjult. Når vi endelig kan møte dere åpent, vil det nesten være som et antiklimaks ettersom dere nærmest har blitt vant til å se oss på himmelen. Det som vil stimulere interessen deres er alle spørsmålene om hvorfor denne hemmeligholdelsen har pågått så lenge. Det ene leder til det andre og Sannheten vil gradvis komme fram. Mange vil bli både overrasket og sjokkert når de får vite at kontakt med utenomjordiske har pågått i mange mange år. Den ene avsløringen etter den andre vil komme fram i media, som ikke lenger vil være under den strenge kontroll som har tvunget dem til å bortforklare og latterliggjøre oss og fartøyene våre i så lang tid.  

Det vil raskt bli innlysende at vi kommer for å hjelpe dere med å håndtere endringene, og for å at vi alle skal komme sammen og gå videre i felleskap. De virkelige sanne facts om Oppstigningen (Ascension) vil bli gjort kjent og hver enkelt sjel vil ha alle muligheter til bli med dere på denne reisen. De som velger annerledes vil også få vite hva fremtiden bærer med seg for dem. I Skaperens Rike er alle sjeler gitt den samme Kjærlighet og samme muligheter til å utvikle seg. Det er ikke gitt noen føringer, siden åndelig vekst er helt og holdent opp til din innsats og dine egne valg. Til tider føler dere dere kanskje ikke så spesielle, men vi kan forsikre dere at man har høye tanker om dere, og at dere er høyt elsket for det mot dere viser ved å tilby dere å erfare dualiteten i de lavere vibrasjoner. På den måten tjener dere så mange andre, som en gang i framtiden vil høste av deres erfaringer.  

Så hva med 2011, spør dere; og vi kan fortelle dere at mot slutten av året så vil vi arbeide sammen. Våre allierte vil ha steget fram i offentligheten og det vil være etablert organiserte grupper som jobber med planene for å gi dere Friheten tilbake. Med det vil komme muligheter til å involvere flere av dere i arbeidet med å bringe Moder Jord tilbake til sin opprinnelige skjønnhet og til å hjelpe dem som befinner seg i nærheten av de mange fysiske forandringer. Vår skip vil kunne begynne å lande og ta åpen kontakt med dere, men det vil bli gjort på en svært forsiktig måte slik at ingen blir overveldet eller skremmer dem som finner det vanskelig å akseptere oss. Som dere skjønner, er det mye som må gjøres for først å etablere funksjonelle rammer for å håndtere problemer som oppstår når mye av det kollapser som har vært tatt for gitt i deres liv.  

Dere vil få høre mer om de sjeler som bor i Jordens Indre og som dere kjenner som Agarthanere. De er de sjeler som forlot Lemuria før det gikk under og fortsatte sin utvikling ved å flytte til Jordens Indre. De er på et utviklingsstadium der de har beveget seg inn i en høyere bevissthet og de vil være del av det vi kaller ”åpen kontakt” så snart det er trygt for dem. De har mye å tilby og vil hjelpe dere i deres avsluttende forberedelser til Oppstigningen. Ved siden av vår tilstedeværelse, så vil dere ikke mangle noen ting av det som er nødvendig for å sikre at reisen deres blir fullført i henhold til deres behov. Overgangen fra de gamle systemene på Jorden vil bli gjort så smertefrie som mulig, men det er ikke til å unngå at mange av dere vil befinne dere i hjertet av endringene. Dere vil bare forlate Moder Jord før Oppstigningen hvis det allerede er i deres sjeleplan, så det er viktig at dere forstår at hver enkelt sjel har valgt sin veg til det neste trinn i sin evolusjon.  

For disse som bare nylig har fått lære noe om hva fremtiden inneholder, vil det krever at de velger en holdning av ro overfor de endringene som kommer. Det kan være lett å bli forvirret, om ikke full av frykt, og vi vil dere skal vite at vi er fullkomment klar over vårt ansvar over for disse menneskene. God kommunikasjon er høyt på prioriteringslista vår og vi vil sørge for at våre kommunikasjonssendinger når over hele verden og holder alle godt informert om hva som trengs og hvordan disse behovene blir håndtert. Det er hastigheten av endringene som nesten vil svimeslå dere, ettersom alt er klart for en hel rekke forandringer så snart de nye regjeringene er på plass. Politikken vil gjennomgå en dyp renselse slik at de løfter som er avlagt vil bli holdt og ved at de som blir valgt til slike posisjoner er åndelig motivert til å tjene dere. Korrupsjon vil ikke kunne eksistere, forhandlinger vil hele tiden foregå åpent og de som er involvert være ansvarlige overfor folket. Det vil være en regjering for folket og av folket, som vil gi dere tilbake de Grunnlovgitte rettigheter og sikre deres Frihet og Selvstendighet.  

Lettelsen over å bli frigjort fra de mørke makter og deres mål om total kontroll vil raskt gå over i en vidunderlig følelse av glede og lykke. Dere vil erfare en ny æra basert på samarbeid og ha full tillit til de som har ansvar for å ta dere gjennom de siste faser på vei mot Oppstigningen. Tillit er noe som har manglet i tusenvis av år, siden dere stadig har blitt løyet for og langsomt har blitt fratatt deres rettigheter og frihet. Tro oss på at dere vil få dem fullt tilbake og at dere vil bli behandlet som personer som er æret og elsket. Vi er ikke utsendinger for noen makt eller kommet hit for å ta over Jorden; det er det stikk motsatte ettersom vi har beskyttet dere i årtusener mot grådige vesener som har hatt slik hensikter.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forteller dere med absolutt sikkerhet at 2011 blir et historisk år, som sammen med 2012 vil bli husket i lang tid. Fortsett med dine daglige gjøremål i forvissning om at den Galaktiske Føderasjon er del av en enorm organisasjon av Lys og vil sørge for deres sikkerhet,  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge