Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 28 juni, 2017


Matthew Ward - 28 juni, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Når dere hører om naturkatastrofer, branner, bilulykker og terroristangrep, så er det helt naturlig at dere føler sorg over liv som er gått tapt og medfølelse for dem som har mistet sine kjære. Å tenke på alle de sjelene som er rammet av slike hendelser og de millioner som lider under humanitære katastrofer er, sett i lys av valgte karmisk læringsmuligheter som gjør at de kan komme videre i sin evolusjon, ikke en naturlig reaksjon, men til tider lurer dere på om vold og lidelse noensinne vil ta slutt.

Ja, kjære familie, det vil den. Jordens karmiske karusell går nå saktere og saktere. Når det fysiske livet slutter for mennesker som forårsaker smerte og traumatiske omstendigheter for andre mennesker uten at det ligger i livskontrakten, vil de komme til åndeverdenen til en lav tredje densitets sivilisasjon og senere inkarnere i denne sivilisasjonen og begynne sin karmiske syklus der. Folk på Jorden vil fortsatt «gå over» på det tidspunkt de valgte i sine sjelekontrakter, men samfunnet vil da vite om det vidunderlige livet i Nirvana og at kjærlighetsbånd der gjenforener mennesker og dyr som er glade i hverandre.

Vi ønsker spørsmålene om kroppens celler og DNA velkommen. Det cellene gjør innvirker dypt på livet deres, så det er helt på sin plass å ønske å vite mer om dette. «Hvis vi “bare utstråler vårt lys” ved å gjør gode gjerninger, så vil DNAet vårt forandres … er dette sant?» Ja det er sant, men for å kunne utstråle lys, så må personen først absorbere det, og det skjer “når man gjør det gode”. Når tredje densitets kropper absorberer lys, vil de karbonbaserte cellene som har to flettede DNA-strenger, gradvis forandre seg til krystallbasert struktur hvorved også antallet strenger kan øke og når dette skjer vil personens mentale skarphet, åndelige klarhet og manifesteringsevner også øke.

«Jeg har hørt at vi kan kommunisere med cellene i kroppen vår. Hvis dette virkelig er tilfellet, hvordan gjør vi det? Hva burde vi si til dem?» Ikke bare er det mulig å kommunisere med cellene deres, men dere gjør det hele tiden uten at dere er klar over det. Hver eneste en av de talløse cellene i en menneskekropp har bevissthet. Hver eneste en vet hvordan de skal fungere og hvordan de skal reagere på det som måtte stimulere dem. Dessverre er slik at disse stimuli ofte er de lave vibrasjonene av frykt, sinne, bitterhet, skyldfølelse, sjalusi, uærlighet, grådighet - det er av denne årsak at fysisk, mental og emosjonell ubalanse/sykdom er så fremherskende i deres verden. Cellene responderer med like stor indre viten på de høye vibrasjonene av kjærlighet, glede, takknemlighet, fredsælhet, medfølelse, omtenksomhet og generøsitet, og de vil gjøre det samme overfor bevisst kommunikasjon. Men vær klar over at det cellene reagerer på er vibrasjonene i ord og intensjoner, som alle har sine spesifikke vibrasjoner, så det dere sier må være ektefølt, fra hjertet, og det er ikke nødvendig å snakke høyt – dere kan formidle budskapet deres med tankene.

Dere kan for eksempel takke cellene for at de holder helsen deres ved like, eller dere kan be dem om å sørge for at blodet deres flyter uhindret, at de høyner energinivået deres eller hjelper deres sinn, kropp og ånd å være i balanse. Dersom dere for eksempel ofte har hodepine eller sliter med tretthet i øynene – hvilket som helst slags ubehag – be cellene i det aktuelle området om å vise dere, på en måte dere kan forstå, hva det er dere gjør som hindrer dem i å fungere som de skal. Og det er selvfølgelig alltid på sin plass å fortelle dem at dere er glad i dem og verdsetter dem for at de utgjør deres fysiske aspekt. Vi legger til at å snakke med cellene ikke er en erstatning for å oppsøke lege dersom en tilstand som har blitt kronisk eller forverrer seg.

«Har sjeler fra høyere utviklete sivilisasjoner, som har kommet hit frivillig for å hjelpe, celler og/eller DNA som er forskjellig fra menneskenes?» De aller, aller fleste av disse sjelene har den samme cellestruktur og tostrenget DNA som menneskene på Jorden, men de visste da de meldte seg frivillig at de ville få disse begrensningene og svakhetene som er typisk for tredje densitets kropper. Det er ved å lytte til veiledningen fra sjelsnivå at de har høynet sin bevissthet og åndelige våkenhet over det nivået som er vanlig i planetens sivilisasjon; og når de er ferdige med sitt livsoppdrag her på Jorden og de vender tilbake til sitt hjemsted, vil de manifestere kropper med sitt opprinnelige DNA. Vi har benyttet ordene “de” og “deres” selv om dette like mye gjelder de mange sjelene som ikke vet at de er frivillige, som de av dere som vet hvem dere er.

Men så må det også sies at et til sammenlikning relativt lite antall sjeler, som man kunne tenke på som en Åndelige Spesialstyrke-enhet, har oppgaver som krever evner langt utover 3D-kroppers begrensninger. De som i sin opprinnelige form er relativt forskjellige fra dere, manifesterer en menneskekropp før de ankommer. De som av utseende er ganske like dere, kommer som de er og i alle slike tilfeller er det lyset i deres cellestruktur som holder DNAet deres intakt. De tilbringer mange måneder et sted på “halvveien” mens de tilpasser seg Jordens atmosfære og finpusser sitt utseende og atferd for å passe inn i befolkningen i de landene der de skal utføre sine oppdrag. Noen av de “regulære” frivillige skaper dokumentasjon og “legger den inn i” de aktuelle arkiver for å “dokumentere” enhets-medlemmenes fødsel, statsborgerskap, utdannelse og kvalifikasjoner på felter som kunstig intelligens, astrofysikk, ingeniørfag og språkforskning så vel som computerkompetanse eller medisinsk kompetanse.

Selv om disse ekstraterrestrielle i stor grad oppfører seg på samme måte som sine naboer og kolleger, så er det også der likheten slutter. De kan dematerialisere eller rematerialisere gjenstander og de kommuniserer telepatisk med hverandre på planeten og kolleger på sitt opprinnelige hjemsted. De har fotografisk hukommelse og kan overføre bilder til andre kilder ved hjelp av tankene. Når det er nødvendig for dem å utføre sine oppgaver i hemmelighet, eller for deres personlige sikkerhet, kan de akselerere sine vibrasjoner slik at en person med 3D-syn ikke kan oppdage dem, eller de kan teleportere til et trygt sted. Eller dersom en av deres hjelpere er i fare, kan de omgi ham eller henne med et beskyttende lys-skjold. Kjære brødre og søstre, dere har også evnene til å gjøre dette og enda mye mer, men dere har ikke tatt i bruk disse evnene fordi deres oppdrag ikke krever slike evner, eller kan hende fordi dere ikke har utviklet dem.

«Det ville glede meg hvis Matthew kunne snakke litt om det nye 5G millimeter-bølge nettet som mobiltelefonselskapene vil rulle ut i løpet av noen få år. De de undersøkelser jeg har gjort, og mye forskning, kaster en del lys over dette temaet, og det er ikke alt som er bra for cellene og DNAet vårt.» En av grunnene til at sjeler fra mye høyere utviklete sivilisasjoner hjelper Jorden, er at folks åndelige og bevissthetsmessige utvikling har blitt hengende langt etter den teknologiske utviklingen. For eksempel er kjernekraft, i hendene på en tredje densitets befolkning, det reneste vanvidd og kjernevåpen er direkte suicidalt. I en hel rekke tilfeller har familien vår fra universet avverget katastrofale konsekvenser på begge disse områdene. For en fantastisk dag det vil bli når Jordens folk kan takke familien sin fra andre verdener for den uvurderlige hjelpen de har gitt på utallige områder!

Men for å komme tilbake til saken; noen av disse sjelene som er fullt klar over hvordan spesifikke bølgelengder av elektromagnetiske bølger kan virke ødeleggende på kroppens cellulære struktur, befinner seg i industrier hvor de kan arbeide for å fremme forandringer som gir uskadelige mobiltelefoner, kommunikasjonstårn og andre produkter, i motsetning til dagens produkter som for øyeblikket medvirker til at antallet DNA-strenger fortsatt er to. For tiden er det imidlertid slik at vibrasjonsnivået på planeten reduserer skadevirkningene av slike produkter på befolkningen og mennesker som absorberer lys har ytterligere beskyttelse mot dem. Vi ber dere om å ikke la rapporter om skadevirkninger skremme dere ettersom fryktens lave vibrasjoner vil blokkere beskyttelsen, - og dere må aldri undervurdere vibrasjonenes evne til å oppløfte eller undergrave enhver situasjon.

«Hvordan kan mennesker som har vært utsatt for MK Ultra-programmering bli kvitt den? Hva med mennesker som ikke vet at de er blitt programmert? Påvirker programmeringen DNAet deres? Hvorfor kan ikke veilederne våre bare sørge for å få oss ut av alt dette?» Først vil vi stadfeste at “mind control” aldri er en del av en sjelekontrakt fordi den griper inn i sjelens vekst og utvikling. Dette lumske aspektet av tredje densitets mentalitet, som anvender brutale metoder for å programmere individer i fangenskap, er tiden nå over for. De fremherskende vibrasjonene i dag virker slik at de nesten umerkelig lirker sinnet løs fra programmeringen som implanterte en “trigger” som skulle sørge for at personen utfører den handlingen de er programmert til. Dette er grunnen til at noen mennesker i dag er i stand til å snakke om ting de har opplevd, som de var programmert til å glemme.

De kan ikke absorbere lys når de er under “mind control”, men så snart de er frigjort fra den, vil cellene og DNAet respondere i samsvar med dette. Alle mennesker som har vært utsatt for “mind control”, hva enten de slapp fri fra den før de gikk inn i Nirvana eller ikke, får spesialtilpasset healing der. Den torturliknende programmeringsprosessen blir utradert fra psyken deres slik at de ikke trenger å gjenoppleve denne når de går gjennom evalueringsprosessen av livet sitt for å se hva de lyktes med og hva de må lære å gjøre bedre og hverken prosessen eller det de har opplevd når de var programmert bæres videre i celleminnet slik at det kan påvirke senere inkarnasjoner - denne sjelens valg for sin neste inkarnerte personasje vil inkludere en sterk aversjon mot å skade andre mennesker eller dyr.

Lenge før denne formen for “mind control” ble oppfunnet, ble massene programmert ved hjelp av religiøse dogmer og århundrer senere av Illuminati i regjeringer og massemedia. Mennesker som absorberer lys føler ofte tvil om sannhetsgehalten i informasjonen fra myndighetene og har lært å stole på intuisjonen med hensyn til hva som er sant og hva som ikke er det; denne høynete bevisstheten forandrer den cellulære strukturen og gjør det mulig å øke antall DNA-strenger. Mennesker som slett ikke innser at de sitter fast i et eller annet programmeringssystem kan, når de er tilbake i Nirvana, velge “å se lyset” i sin neste inkarnasjon. Terrorister har ingen grunn til å tro at de er blitt programmert fordi den intoleranse, urokkelige holdninger, uvitenhet, undertrykkelse og grådighet som avføder terrorisme er en del av det faktiske livet på Jorden.

Guds utsendinger – veiledere fra den åndelige verden, engler, sjeler fra høyt utviklete sivilisasjoner, kjær familie og venner fra Nirvana – hjelper dere ved kontinuerlig å sende lys til alt levende på Jorden. Universets lov tillater ikke at de bare “løfter dere ut av problemsituasjoner”. Det er heller ikke behov for det, fordi dere selv gjør dette ved å absorbere lys.

«Det er ikke bare 17 etterretnings-organisasjoner i USA som hevder at Russland hacket seg inn i datamaskiner for å påvirke dette landets valg av president. Også etterretnings-organisasjoner i andre land, som analyserte de elektroniske sporene, konkluderte med at de pekte mot Russland. Nå er det kjent at Russland også hacket seg inn filene til delstatene under primærvalget. Mener Matthew fortsatt at dette landet er uskyldig?» Dette dreier seg ikke om hva vi mener, men hva vi vet fra medlemmer av vår universelle familie som arbeider i alle lands etterretningstjenester. Disse er en del av de Spesialstyrkene vi nevnte ovenfor. Dette er grunnen til at vi med sikkerhet kunne si at hackingen ble gjort av amerikanske agenter som ønsket at informasjonene i disse filene skulle bli kjent for alle før presidentvalget, og Illuminatier i Demokratenes Nasjonale Komité manipulerte stemmene i primærvalgene slik at Hillary Clinton, ikke Bernie Sanders, skulle bli partiets nominerte presidentkandidat. Medlemmer av denne Spesialstyrken vet hvilke agenter i etterretningstjenestene som er Illuminati og hvilke av deres eksperter på elektroniske spor som lagde de som pekte mot Russland.

Men hvorfor Russland? Det var tvingende nødvendig for Illuminatiene å stanse erosjonen av sin kontroll over EU og USA og dette ville kreve en fortsatt solidaritet mellom disse to gruppene slik at Illuminati, som fortsatt hadde innflytelse på hemmelige operasjoner på begge sider av Atlanteren, kunne gjenvinne sin effektivitet. Hvordan kunne man sikre at disse internasjonale relasjonene fortsatte å være sterke? Ved å skape en felles fiende. Gjennom en årrekke har Illuminati ønsket å etablere en operasjonsbase i Moskva, men President Putin har nektet å samarbeide med dem. Med ett mektig slag av et tveegget sverd, for å si det slik, kunne de straffe ham og samtidig demme opp for sin stadig minskende makt i EU og USA.

Ved hjelp av sine “hemmelige agenter” oppildnet de spenningene mellom Krim og Ukraina for deretter å spre rykter om at Putin tok over disse regionene med makt i sin streben for å bringe alle de tidligere medlemmene av Sovjet-Unionen under sin kontroll, samtidig som de rettet fingeren mot Russland og beskyldte dem for å ha påvirket presidentvalget gjennom hacking. Massemediene deres har sørget for å holde søkelyset på disse historiene for å overbevise EU og USA at Russland utgjør en alvorlig trussel mot demokratiet – løgner som gjentas ofte nok blir “sannhet”. Illuminatier i de væpnete styrkene snakker varmt om nødvendigheten av å styrke forsvarsevnen - de tjener store penger på produksjonen av krigsmateriell. Folket tror at Russland er den frie verdens fiende, så i den sammenheng har Illuminati oppnådd det de ville, men den sementeringen av solidariteten mellom EU og USA som de hadde håpet på, sprekker opp og de vil ikke lykkes med å gjøre sin nyskapte “kalde krig” til en Tredje Verdenskrig.

Vi forstår hvorfor antallet spørsmål og kommentarer vedrørende USAs president Trump overgår alle andre områder av lesernes interesse. Vår kjærlighet for denne sjelen er betingelsesløs, akkurat som for alle andre i vår universelle familie, og det er uten å dømme at vi sier at han mangler de kvalifikasjoner som trengs for å kunne håndtere det omfattende ansvaret som følger med hans presidentembete med tilstrekkelig visdom. Misnøye med hans “politiske beslutninger, hans rådgivere og hans kommunikasjoner som ikke sømmer seg for en president, samt hans atferd” er utbredt fordi denne regjeringens handlinger har store ringvirkninger for hele verden.

Den følgende delen av vårt budskap fra noen måneder tilbake, er verdt å gjenta fordi det fortsatt er valid:

Valgresultatet knuste Illuminatis plan om å installere en av sine egne i det Hvite Hus etter åtte år hvor de har måttet kjempe mot en president som kjempet tilbake så mye han bare kunne.

Planetens vibrasjoner vil styrke og gi fremdrift utelukkende til planer og forehavender som best tjener Moder Jord og alle hennes livsformer; enhver plan i motsatt retning vil kan ikke vare lenge.

Rettigheter som folket har kjempet hardt for og økt sosial rettferdighet kan ikke rives ned igjen. Det er ikke skjebnen til Jordens folk å gå bakover igjen, men derimot å gå stødig fremover mot fred, gjensidig respekt og et liv i harmoni med Naturen.

Den verden som er akkurat slik og en planet som er brakt tilbake til sin fullkomne, jomfruelige skjønnhet – den verden dere har hjulpet til å skape i lineær tid – eksisterer allerede lys levende i kontinuumet. [9 desember, 2016]

Kjære lysarbeidere, deres optimisme med hensyn til Jordens fremtid vil hjelpe til å løse opp de lavere vibrasjonen av denne misnøyen som forsinker samfunnets bevegelse mot den fulle Gyldne Tidsalderen. Når dere fokuserer energien deres inn i positive tanker, følelser og handlinger, så opprettholder dere ikke bare de fremskritt som allerede er gjort, men dere øker også momentumet slik at det kan fosse fremover, fordi dere sender en overflod av lys til hele Jorden. Ved å visualisere planeten “bragt tilbake til full helse og jomfruelig skjønnhet” og at alle mennesker lever i “fred, gjensidig respekt, samarbeid og i harmoni med naturen”, så gjør dere at den dagen raskere kommer, hvor en slik verden er manifestert fullt ut.

Lysvesener over alt i dette universet berømmer for alt dere gjør for Jorden og støtter dere med kraften av uforbeholden kjærlighet som det ikke finnes maken til.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge