Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 23. april, 2017


Matthew Ward - 23. april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Dere høre for tiden en del edrueliggjørende retorikk i forbindelse med Nord-Korea, men vi kan forsikre dere at det ikke vil bli noen full krig med dette eller noe annet land. Dere kan også trygt ignorere mediehysteriet om Russlands nye kalde krig med Europa og de Forente Stater. Russland er et av de landene som utgjør ryggraden i arbeidet for fred, økonomisk stabilitet og vern av miljøet. Og, Nord-Koreas prøveoppskytinger av sine atomraketter utgjør ingen trussel – mannskaper som befinner seg i atmosfæren over Jorden er kontinuerlig på vakt og sørger for at ethvert atomstridshode feilfunksjoner, akkurat som de har gjort mer enn et dusin ganger i de siste få årene. På bakgrunn av anbefalinger fra kolleger på planeten, sørget ett av disse mannskapene for at raketten eksploderte sekunder etter avfyring, som en psykologisk nesestyver for testprogrammet, samtidig med en nedkjølende effekt på den krigshissende retorikken omkring Nord-Korea.

Jordens energifelt av potensial indikerer at misfornøyde borgere i mange land vil iverksette protester mot regjeringenes politikk, men kamp mot terrorist-grupper vil være nødvendig enda en stund; imidlertid vil det åpne seg kommunikasjonskanaler som vil redusere, og til slutt eliminere, fiendtlighet mellom alle “fiender”. Deres ekte medfølelse, sympati og bønn flyter som en naturlig strøm til de mange millioner som lever under livstruende nød eller andre forferdelige prøvelser, men vi ber dere på det inderligste om å ikke la dere dra inn i de karmiske dramaer som utspiller seg. Når dere står støtt og urokkelig i lyset, så hjelper det og inspirerer mennesker til å være med å skape og manifestere Jordens skjebnebestemte fremtid som en fredfull verden hvor alle deler av overfloden og lever i harmoni med Naturen.

Vi har blitt spurt om de lave vibrasjonene i sinnet til de som protesterer undergraver hensikten, og svaret er, at formålet med protestene er det som avgjør hva slags vibrasjoner som blir produsert. Ville apartheid blitt avskaffet hvis ikke Sørafrikanerne hadde investert sitt sinne i protester for å få de samme sivile og juridiske rettigheter som immigrantene som hersket i regjeringen? Ville kvinners stemmer bli hørt gjennom stemmeurnene dersom de ikke hadde mobilisert sitt sinne over å ikke ha de samme rettigheter som menn i demonstrasjoner som gav dem disse rettighetene? Det er svært sjelden at urettferdighet blir rettet opp før de menneskene som er negativt påvirket krever det, og sinne kan være en god alliert dersom den fører til handling i rettferdighetens og likeverdets navn. Kort sagt, når det er lys i det de protesterendes ønsker å oppnå, skapes det høye vibrasjoner; når formålet til en protesterende gruppe er å påtvinge andre sin egen ideologi på andre som har en annen oppfatning, så skapes det negative vibrasjoner i mengder.

“Jeg klarer ikke å komme over sinnet mitt over noe min kjæreste gjennom tre år gjorde for en del måneder siden. Han forstår ikke hvor dypt det såret meg og blir sint hver gang jeg ønsker å snakke om det. Jeg vet at sinne har dårlige vibrasjoner og jeg ønsker ikke at dette skal hindre oss begge i å stige opp. Hva kan jeg gjøre?” Svaret vårt vil være like relevant for alle som prøver å håndtere sinne i en situasjon, men vi skal først snakke om dette i sammenheng med intime forhold. Når sinne blir den fremherskende emosjonen, har det to effekter: Sinnets energi gjennomsyrer forholdet; og denne energiens lave vibrasjoner er en barriere mellom lyset og bevisstheten og den cellulære struktur hvor lysabsorbsjon er avgjørende for oppstigning. Det kan da være tid for å tenke over om dette forholdet kanskje ikke lenger er i noen av personenes beste interesse, fordi den karmiske union de valgte i sine sjelekontrakter er fullført og har uttjent sin hensikt. I denne æraen, som det aldri har vært maken til, hvor alt i universet er i akselerasjonsmodus, har sjeler muligheten til å sluttføre all tredje dimensjons karma i løpet av ett liv, i stedet for mange, og ofte er sinne den motiverende faktor for et par til å skille lag slik at begge kan bevege seg videre til andre ting til har behov for å erfare.

Når sinne kommer inn i forholdet mellom foreldre og barn, eller mellom søsken, og er en del av sjeleplanen de ble enige om før de inkarnerte, så gir også dette muligheter til alle parter; men igjen er det ikke slik at å fullføre denne delen av avtalen ikke trenger å ta år etter år. Dersom langvarige ulikheter og uenigheter ikke kan løses, vil det å følge sterke intuitive signaler om hva som er best for deg, være en klok vei å gå - å lære seg å stole på intuisjonen er en viktig del av sjelens utvikling og dette er målet til enhver sjel i ethvert liv.

Sinne, som noe som vokser frem av sydende utilfredshet, kan være et signal om at sjelen din forsiktig prøver å få bevisstheten din til å gjøre forandringer på det området som vekker dette sinnet, kan hende yrkesarenaen din eller en spesiell jobb, eller med hensyn til hvor du bor, eller hvilken retning du vil gå i din videre utdannelse. Vi snakker ikke om å handle i et øyeblikk av plutselig sinne eller handle impulsivt ut fra et impulsivt innfall, men lytte til signalene og tenke gjennom hvordan du kan bevege deg i den retning som tiltrekker deg.

La oss fortelle dere hvorfor sinne er så fremherskende i verden i dag. Jorden er et skolehus hvor studentene kan lære den makeløse kraften i glede og kjærlighet så vel som konsekvensene av frykt og sinne – sinne er et biprodukt av frykt og de to går ofte hånd i hånd. Via loven om tiltrekning er emosjonelle situasjoner selv-drivende, og fordi sinne og/eller frykt kan føre til voldelige handlinger eller reaksjoner, så er det å mestre disse emosjonene helt avgjørende i sjelens evolusjonsmessige reise. Dette er ikke en skole hvor man lett får “en sekser” og mange må repetere om igjen og om igjen før de kan bestå eksamen. Gitt den helt unike anledningen til å fullføre gjenstående karmiske leksjoner i løpet av ett liv og oppnå den utbalansering av erfaringer som trengs for å komme videre i sin evolusjon, så har mengder av sjeler kommet til Jorden spesifikt for å prøve nok en gang å bestå sinne/frykt leksjonen med glans.

Dere har gitt ulike æraer navn som Istiden, Jernalderen, Bronsealderen og så videre – kanskje denne perioden med så mye turbulens på planeten kunne kalles Sinne-alderen? Etter hvert som Jorden stiger opp i plan av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil folk som tidligere investerte energi i sinne, i stedet styre sine energier inn i positive avenyer som vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.

” Jeg ble opplært til å tro at verden er en skole hvor vi alle kan få lære om og forstå ondskap og hva ondskap kan gjøre og hva vi kan gjøre for å overvinne ondskapen. Hvis Jorden er i ferd med å forandre seg til et sted av Kjærlighet og Lys, hvor må vi da reise for å lære om ondskap og virkningene av ondskap, når det en gang er slik at vi må lære om balansen mellom det onde og det gode?” Det er sikkert og visst at Jorden er et skolehus, slik vi nevnte ovenfor, og blant de myriader av slike læringssentere i dette universet, er Jorden kjent som et av de fineste – det er derfor så mange sjeler er så ivrige etter å inkarnere her. En del av prosessen med at deres verden er på vei til å bli et sted av kjærlighet og lys, er at individer som fryder seg over ondskap kan se og forstå hvilken virkning handlingene deres har på andre – i noe tilfeller på Jorden – slik at de kan lære å overvinne sine tendenser til å handle på slike måter. Kun de som lærer denne leksa vil kunne reise sammen med Moder Jord når hun fortsetter sin oppstigningsvei; de som ikke gjør det vil gå inn i åndeverdenen i en dyp tredje dimensjons sivilisasjon og inkarnere i den verdenen for å få nok en sjanse til å lære denne helt vesentlige leksa. Vi skynder oss å legge til at Gud aldri tenker på noen av Sine barn som onde, men heller som “de i barneflokken som gjør seg selv en bjørnetjeneste”.

Her passer det bra å ta opp denne leserens kommentarer: “Det er meningsløst at vi ikke skal huske innholdet i sjelekontraktene våre. Det ville være mye bedre om vi husket, slik at vi kan gjøre de rette beslutningene og ikke måtte gjenta gang på gang de samme gamle karmiske leksjonene helt til vi lærer å gjøre det riktig”. Vi føler at ingen ting vi kunne si ville forklare grunnen til “glemselens slør” så klart som det Gud fortalte min mor da hun snakket med ham om dette for mange år siden: “Dersom alt var absolutt kjent, dersom ingen ting krevde selvstendig tenkning eller handling, hvordan kunne det da være behov for å ha mangfoldige opplevelser og erfaringer? Hva ville det da være å lære? Hvorfor ville livet i det hele tatt være nødvendig? Da kunne vi jo bare spole raskt frem til Enden, som er Begynnelsen, og la alle livene ha tilhold i dette utgangspunktet for Væren.”

“Noen av de som kanaliserer sier at vi selv er ansvarlige for våre liv, men vi har jo ingen kontroll over kjernefysisk stråling; kjemikaliene i kunstgjødsel, pesticider og mat; genmodifiserte produkter; fracking; oljelekkasjer; ødeleggelse av verdens skoger, obligatoriske vaksinasjoner; chemtrails og alle de andre giftige substansene som ødelegger helsa vår.I hvilken grad innvirker disse på vår oppstigning?” Toksinene har en ødeleggende virkning på kroppene, deres kropper og alle Moder Jords dyrs kropper; men de har overhodet ingen innvirkning på planetens stødige kurs mot høyere vibrasjoner eller noen som helst annens vei mot oppstigning - de kan ikke interferere med deres fremskritt i åndelig og bevissthetsmessig oppvåkning med mindre dere tror at de kan det! Husk på at det dere tror på, skaper virkeligheten deres!

Men la oss lette bekymringene deres om de situasjonene dere nevnte ovenfor. Medlemmer av familien deres fra Universet lever blant dere og mannskaper på himmelen nøytraliserer og minimaliserer effekten av radioaktiv stråling og toksiner i alle former, og når disse mannskapene kan komme sammen med dere og anvende sine teknologier på stedet, vil dere bli forbløffet og enormt oppmuntret over hvor raskt luften, jordsmonnet og vannet kan bringes tilbake til sin opprinnelige renhet.

Lesere som skriver inn til min mor benevner ofte medlemmer av de sivilisasjonene som hjelper dere, som ET, ekstraterrestrielle, og til tider benytter også vi dette begrepet om dem - fordi det er kortere og vi forstår alle hvem vi mener. Men vi ber dere innstendig om å tenke på dem slik vi gjør, med hensyn til hvem de er: medlemmer av vår universelle familie. Vi er alle uløselig knyttet til hverandre på sjelsnivå og i mange tilfeller er disse hjelperne deres forfedre - “familie” er den rette måten å tenke på dem på.

Mange av dem som for øyeblikket lever på planeten visste da de meldte seg frivillig, at de ville stå over for fysisk fare, tøffe økonomiske og finansielle prøvelser, fengsling uten lov og dom, alvorlige helseproblemer og uførhet, latterliggjøring eller å få ødelagt sin faglige troverdighet, tap av sine kjære, utfrysing av familie og venner som fortsatt slumrer bekvemt i bevisstløsheten. Dersom dere kjenner deg igjen i noen av disse omstendighetene, så forstår dere at en lysarbeiders liv ikke er lett. Likevel følger dere deres hjerte og sjel og fortsetter å hjelpe Jordens folk å våkne slik at disse medlemmene av deres familie kan gjøre fremskritt i sin evolusjonsreise akkurat som dere selv.

Alle lysvesener i universet hedrer og ærer deres uvurderlige innsats og støtter dere med uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

[Beskjed fra Suzy: Matthew gav meg dette budskapet tidlig slik at det kunne bli distribuert og lagt ut på Internett før jeg reiser og besøker familien min i Latin-Amerika. Neste budskap vil komme i slutten av mai.]

Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge