Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 2. april, 2017


Matthew Ward - 2. april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi takker alle som har gitt uttrykk for verdsettelse av vår forklaring av oppstigning, sett fra vårt ståsted, og vi ønsker å dele en av lesernes herlige perspektiv:

«Oppstigning (for meg) er å være det beste du kan være … uansett hva det måtte være! Hvis du danser, vær den beste danseren. Om du synger, være den beste sangeren. Hvis du liker å stelle i hagen, være den beste gartneren. Hvis du maler, vær den beste maler. Vær den beste deg selv du kan være!!! Ved å være ditt aller beste bringer du din sjel tilbake til sitt fulle potensial (energi – indre Chi-livskraft) og løfter din vibrasjonelle energi …. Dette lille lyset i meg. Jeg la det skinne for fullt!!!»

«Jeg tror det viktigste innholdet som må gjentas ofte er, “slutt å lete utenfor deg selv etter svar. Gå inn i deg selv!” Svarene finnes inni deg. Få kontakt med hjertet ditt som er et mektig, guddommelig organ.»

Så sant, så sant! Vi har ofte oppfordret dere på det sterkeste til å lytte til intuisjonen deres, budskaper til bevisstheten deres fra sjelen deres, hvori all sannhet er kjent; og i en av min mors samtaler med Gud fortalte Han henne: «Hjertet er sjelens sete». Sjelen består av kjærlighetens energi og det er i hjerteregionen at følelsen av kjærlighet kjennes. Det er med god grunn dere sier at «Jeg elsker deg av hele mitt hjerte» og at dere kleber små hjertesymboler på kjærlighetsbrev og sender hjertedekorerte Valentinsdag-hilsener til mennesker som er dere kjære.

«Meget informativt og tusen takk for det. Det jeg fortsatt ikke forstår er hvor den Gyldne Tidsalderen passer inn (i oppstigningen). Eller gjør den det?» Å ja, den passer så absolutt inn. Forestill deres Jordens oppstigning som et tog som rekker rundt hele Jorden og togets passasjerer som sjeler på sin egen oppstigningsreise. For omtrent 80 år siden begynte toget å sette seg i bevegelse, i sneglefart, en centimeter av gangen, i bortimot fullstendig mørke, og alle gikk om bord. Gjennom de påfølgende tiårene har toget fått opp dampen etter hvert som det har reist rundt jorden mange ganger, barn kom om bord, folk i alle aldre gikk av og Jorden ble stadig lysere og lysere. Denne ferden for toget/passasjerene vil fortsette helt til Jorden når sin fulle stråleglans og undrene i hennes Gyldne Tidsalder er i full blomst – dette er togets destinasjon. Passasjerene som fortsatt er om bord kan oppholde seg på stasjonen for en tid, eller for et århundre eller mer, men de og enhver annen sjel som reiste dit med toget på sin ferd rundt og rundt Jorden, vil fortsette sin personlige reise frem mot reintegrasjon med dette universets Høyeste Vesen.

Dette er den beste analogien vi kunne komme på for å vise sammenhengen mellom denne opphøyde Tidsalder og planetarisk og personlig oppstigning, men denne historien inneholder enda mer. Noen av passasjerene utviklet seg åndelig og bevissthetsmessig fra tredje til fjerde densitet før de gikk av toget for å gå inn i Nirvana; andre gjorde ikke det, men togreisen var kun én av endeløse muligheter for dem til å nå den milepælen. Toget kommer til å fortsette sin ferd inn i stadig høyere vibrasjoner og alle passasjerer som bruker dette til sin fordel, har muligheten til å vende tilbake til Jorden etter et liv i åndeverdenen, eller reise til andre vidunderlige opplevelser i en verden de selv velger. Uansett når eller hvor en sjel velger å oppleve ulike liv på veien mot universell reintegrasjon, så er hele tiden den endelige destinasjonen Skaperens kjærlighet/lys essens, hvor de alltid har vært og for evig tid vil være.

Når det gjelder hva du kan gjøre for “å sette fart i” din egen og Jordens oppstigning, vil vi si: Lev lyset ditt, lev fra hjertet, KJÆRLIGHET er nøkkelen. Lys og kjærlighet er den samme energien og den mektigste kraften i kosmos. Av den grunn er det å føle kjærlighet/sende lys ett og det samme og selve “kronjuvelen” med hensyn til å assistere oppstigningen. Å være full av omtanke og medfølelse, være takknemlig, tilgivende, sjenerøs, vennlig og ærlig utstråler de høye vibrasjoner som lyser opp livet ditt og tilfører hele verden lys. Å føle tillit og optimisme for din egen og Jordens fremtid hjelper til å manifestere det som tilsvarer energiene du sender ut. Å visualisere hele Jorden gjennomsyret av gylden-hvitt lys sender nettopp denne vibrasjonsenergien inn i den kollektive bevisstheten, den såkalte “universelle suppe“, hvorfra alt i deres verden materialiseres.

«Vær så snill å spørre Matthew om det har noen effekt på oppstigningen om man er døpt eller ikke.» Ikke det grann. Dåp ble gjort til et obligatorisk ritual av kirkens og statens ledere for å gi dem mer kontroll over befolkningen. Når det er sagt, så er det en persons tro som skaper personens virkelighet og dersom dette inkluderer troen på at man må være døpt for å “komme til himmelen”, så er virkeligheten for vedkommende person at ja, dåpen er et essensielt aspekt av oppstigningen.

Så mye vi enn ønsket at politikk ikke lenger holdt vår elskede Jord i sitt grep, så gjør den likevel det, og vi ønsker ikke å ignorere de mange oppfordringene fra lesere over hele verden om å snakke om de amerikanske presidentene Obama og Trump og den russiske president Putin, hvis handlinger har virkninger langt ut over deres landegrenser. Når vi nå tar opp deres spørsmål og kommentarer, så vær så snill å huske på det vi har sagt i tidligere budskaper: vi er apolitiske, dømmer ingen og elsker forbeholdsløst alle våre brødre og søstre på Jorden.

Barack Obama er like fylt av lys i dag som han var den gang Gaia valgte denne sjelen til å bli president i USA på det tidspunktet som ville vært helt riktig for en visjonær leder, med åndelig og moralsk integritet, til å inspirere folket til å leve på stadig mer opplyst vis. Dette tidspunktet, deres år 2008, var helt på linje med hva de overordnete planleggere av Jordens Gyldne Tidsalder forventet ville korrespondere med at sivilisasjonen deres ville være åndelig og bevissthetsmessig klare til dette. Imidlertid var det slik, noen år før millenniumskiftet, at sjeler som hadde meldt seg frivillig til å sørge for karmiske læringsmuligheter som massene hadde valgt, for deretter å gå over til lysets styrker, nektet å gjennomføre den siste del av avtalen sin. Etter å ha blitt uhelbredelig forelsket i sin grenseløse makt og ufattelige rikdom, fortsatte de å stelle i stand slike ødeleggelser og voldeligheter i sin marsj frem mot totalt verdensherredømme at de forårsaket en ti års forsinkelse i folks utvikling frem mot dette forventede bevissthetsnivå.

Slik hadde det seg at Obama begynte sitt presidentembete mens splittelse, uforsonlige holdninger, grådighet, sannhetsfordreining, korrupsjon, fattigdom og krigsmentalitet fortsatt var utøylet over alt. Ved å sørge for at denne tredje dimensjons toksiske vulkanen fortsatte å koke, var Illuminatiene i stand til å avspore eller utvanne alt han ønsket å gjøre for sitt land og for verden, og han måtte inngå kompromisser eller føye seg etter deres vilje på grunn av dødstrusler mot hans familie og hans primære støttespillere. Det er en forferdelig sorg for ham at han ikke kunne gjøre mer for sitt land og hjelpe til å gjøre virkelighet av en verden i fred i løpet av sin presidentperiode, men hans motivasjon til å fortsette å arbeide mot disse målene er fortsatt sterk og dette er de sammen målene Gaia har for menneskeheten på Jorden.

Det var ikke en predestinert skjebne at Donald Trump ble president og det var ikke en karmisk erfaring han hadde valgt å ha i sin sjelekontrakt. Kontrakten inkluderer positive aspekter – intelligens, helse, rikdom, utholdenhet, selvtillit, entreprenør-holdning, karisma – og de valg han har gjort ved å bruke disse egenskapene har ført ham til den berømmelse han søkte etter. Men de har ikke gitt ham den visdom og fremferd en nasjonal leder må ha for å bli respektert og bli stolt på. Beslutningen hans om å gå inn i valgkampen for å bli president kom fra hans ambisjon om å lykkes på en helt ny arena enn tidligere, og ironisk nok så var det Hillary Clintons tilhengere i Illuminati-leiren som gjorde dette mulig for ham. Stemmetriksingen deres under primærvalgene eliminerte Bernie Sanders hvis tilhengere ville ha plassert ham trygt i det Ovale Kontoret, men Illuminati-lakeienes feil i manipuleringen av opptellingen av stemmene i presidentvalget gav den seieren de hadde ment skulle bli Clintons, til Trump i stedet. Men det er få mennesker som vet dette, så pekefingeren blir offisielt rettet mot Russland for å ha blandet seg inn i valgprosessen og det blir hevdet at dette ble gjort i en sammensvergelse med Trumps valgkamp-administrasjon.

Når vi ser bort fra det som faktisk førte til valgresultatet, så er det to universelle lover som er i konstant virksomhet, som ville påvirke hvem som enn satt i det Hvite Hus, og da vil vi først snakke om Loven om Tiltrekning og hvordan den har påvirket presidentens administrasjon. Ved å sette i gang handlinger som er i samsvar med valgkampløftene tilfredsstiller de alle som ønsker at landet skal gå i den retning som Trumps politikk ønsker å føre dem. Flertallet av befolkningen ønsker å bygge på den fremgang landet har gjort med hensyn til borgerrettslige, juridiske og miljømessige reformer. Loven om Tiltrekning er nøytral – den bringer simpelthen tilbake fra den kollektive bevisstheten det som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer således i samsvar med etterspørselen. Fordi den overveiende delen av energien blir generert av den større delen av befolkningen, så responderer denne upartiske loven på deres motstand i en forholdsmessig sterkere grad enn den politikken som presidenten og hans støttespillere står for.

Den andre universelle loven som er i virksomhet dreier seg om vibrasjoner og også denne bidrar til motstanden mot administrasjonens politiske retning. Resultatet av vibrasjonene inkluderer således utfordringene mot de reiseforbud presidenten gav ordre om og at de ikke greide å bringe de fremsatte endringsforslagene i helselovgivningen frem til avstemming, fordi intensjonene bak dem, som analytikerne helt korrekt påpeker, var å skape frykt og diskriminering, men samtidig begunstige de rike. De lave vibrasjonene som sendtes ut av disse intensjonene, sammen med presidentdekreter som reverserte miljøbeskyttende tiltak, er på total kollisjonskurs med de høyere vibrasjonene som er fremherskende på planeten. Som alt annet i eksistensen er intensjoner energi på den ene eller den annen frekvens, og det øyeblikket hvor de to motstridende energiene “danset” mot hverandre, var over på et øyeblikk. Dersom den påfølgende konflikten mellom de to energinivåene ikke finner sin ende gjennom at landet endrer retning, vil de ende når enhetlighet blir oppnådd i de høyere energiplan som Jorden er på vei mot.

Nåvel, det foregår mye mere i Trumps administrasjon enn effektene av de universelle lover. Det er aksjoner på gang fra presidentens og stabens side for å offentlig navngi og bringe for retten medlemmer av “kabalen” – både i og utenfor regjeringen. Vibrasjonene understøtter denne planen som har betydning for hele verden; imidlertid har reaksjonene mot Trumps, om vi skal si det pent, mangel på sunn dømmekraft i mange tilfeller medført at det fortsatt er et spørsmål om de menneskene han vil trenge for gjennomføre dette, vil være villige til å arbeide for ham – og dette har svekket sjansen for at det skal lykkes fra “sannsynlig” til “mulig” i Jordens energifelt av potensial. Imidlertid er det ingen grunn til å la seg fortvile av dette. Suksess kan fortsatt komme gjennom hans presidentinnsats, men om så ikke skulle skje, så vil den komme via andre avenyer. Illuminatis mørke herskervelde som har vart i mange hundre år går uvegerlig mot slutten.

Offentlige tjenestepersoner, politiske analytikere og massemediene i land med “fri presse” er bare et ekko av desinformasjon som Illuminati har spredt om Vladimir Putin, som konsekvent har nektet å slå seg sammen med dem. Det er derfor dere hører at han er en slu, hensynsløs diktator som blander seg i andre nasjoners affærer, er en trussel mot Europa og distribuerer “falske nyheter” om at Hillary Clinton er involvert i en pedofiliring og har satt i gang krig i cyberspace. Selv om Putins hender kanskje ikke er uskyldsrene, så er dette profilbildet – på samme måte som alle andre som er fremsatt og spredt av Illuminati – hva man kan kalle total skivebom. De vet at han er en av de mektigste spillerne i verden som koordinerer innsatsen for å kvitte seg med deres verdensdominans; avdekke deres diabolske aktiviteter og stille dem til ansvar for sine handlinger; ta fra dem deres illegalt ervervete rikdommer og bruke disse pengene til å få endelig slutt på fattigdom, ødeleggelse av miljøet og terroristgrupper.

Dette er selvfølgelig ikke noen enkel og liketil oppgave og menneskene som er involvert i dette oppdraget kommer fra nasjoner hvis historier, kulturer, religioner, ressurser og ideologier er forskjellige. Men deres mål er det samme – en tryggere, sunnere verden hvor alle deler av overfloden – og dere vil få se beviser for deres fremskritt etter hvert som det stadig intensere lyset gir kraft og styrke til dette globale forehavendet.

Vi vet at tålmodigheten deres til tider blir temmelig tynnslitt mens dere venter på å få se synlige bevis og dere lurer på om menneskene i det hele tatt er i stand til å leve sammen i kjærlighet og fred. Ja, kjære dere, det kan de, og det vil de, og vi gir dere denne oppmuntringen: Første mai er den Internasjonale Kjærlighetsdagen, sponsret av The Love Foundation, som er dedikert til å inspirere uforbeholden kjærlighet og fred. Å lese deres webside www.thelovefoundation.com vil gjøre deres hjerter glade.

Alle lysvesener i dette universet berømmer deres innsats for lyset og støtter dere med den uforbeholdne kjærlighetens kraft.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge