Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 20. november, 2015


Matthew Ward - 20. november, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alt mens enkelte i Illuminatis rekker blir arrestert eller fjernet fra innflytelsesrike posisjoner og andre "forlater skuta", setter de mest kompromissløse hæla i bakken der hvor de fortsatt har noe makt til å presse gjennom sin vilje. Det mest tydelige er det som deres internasjonale narkotikahandel finansierer – "black ops*" utført av CIA og Mossad, hvilket inkluderer nedskytingen av det russiske flyet, og ISIS, kilden til den nylige massakren i Paris.

Fordi publikum i det store og det hele ikke en gang er klar over at Illuminati eksisterer, så forstår folk heller ikke at de handler uavhengig av sine lands regjeringer når de planlegger og gjennomfører voldshandlinger. Således er det at de fleste peker på De Forente Stater, der CIA har sin base, eller Israel, som oppfattes som Zionistenes hjemland. Sannheten er at en illojal fraksjon av CIA følger ordrer fra Illuminati; og Zionist-bevegelsen er Illuminatis militante og spion-organisasjon, som aldri har tjent til beste for israelerne eller jødiske folk noe som helst sted. Med tiden vil disse skillelinjene bli tydelige for de fleste og dette er i sannhet viktig; dette kan imidlertid ikke lindre sorgen ved å miste sine kjære eller andre livsforandrende traumer etter noen av de tragediene som har vært organisert av Illuminati.

Angrepet på Pris tjente deres mål ved å skape død og sorg, og til å begynne med kaos og frykt, men handlingen hadde sitt utspring i desperasjon over at de mister stadig mer kontroll og makt, samt et stadig synkende antall lakeier som er villige til å gjøre disse skitne oppgavene; og desperate individer handler irrasjonelt uten tanke for konsekvensene. De hadde til hensikt å sette – og holde – verden i fryktens grep, fordi de ernærer seg av fryktens energi. I stedet oppnådde de at verden sto samlet i medfølelsens høye vibrasjoner og fast besluttet på å stå sterke mot terrorisme.

Militærmakten har blitt mobilisert, politiet forfølger gjerningsmenn og mistenkte, og letingen etter potensielle terrorister går langt utover landegrensene, men å finne og nedkjempe terroristgrupper, uansett hvor, vil ikke stoppe dem. Kun ved å eliminere terrorismens rot kan man oppnå det. Det hat som ligger under terrorisme – og som har ført til at millioner lever som flyktninger - har sin rot i ett eller flere forhold som kan knyttes til Illuminatis aktivitet eller lære: innblanding i andre lands affærer for å skaffe seg fordeler, svik, økonomisk utnyttelse, ekstrem intoleranse. Hver ny generasjon blir innpodet med at alle som generer slike omstendigheter må elimineres og ingen innser at de alle blir brukt som marionetter i et djevelsk spill forfattet av manipulative individer som raskt er i ferd med å miste sitt fotfeste ved makten. Etter hvert som vibrasjonenes frekvens øker, vil hjerter og sinn på begge sier av denne hjerteskjærende splittelsen åpne seg, slik at empati, gjensidig respekt og vennlighet kan erstatte hat, fordomsfullhet, hevntrang og frykt for ulikheter.

Momentumet i Jordens energifelt av potensial har med stadig større kraft beveget seg mot endetiden for de mørkes maktvelde, samtidig som opposisjonen mot dem har blitt stadig mer formidabel og omseggripende. Sammen med at lyset blir stadig mer intenst på planeten, så vil den stadig økende styrken hos de gruppene som samarbeider for å rykke alle Illuminatis ondsinnete tentakler opp med roten, sikre at deres verdensomspennende nettverk er på vei til å bli plukket fullstendig og permanent fra hverandre.

Da kan samfunnet endelig sette i gang med uforminsket innsats og fortsette det som er intet mindre enn en global redningsprosess etter en massiv storm som har virvlet rundt Jorden. De første stegene ble tatt da planleggerne av Jordens Gyldne Tidsalder møttes med noen av deres viseste individer for å finne den beste måten å sørge for at Illuminati må stå til rette sine forbrytelser mot menneskeheten; ta tilbake de ufattelige rikdommer de har samlet seg på ulovlig og umoralsk vis, og på rettferdig vis omfordele disse pengene, i tillegg til å frigjøre teknologi som de lenge har undertrykt; få slutt på forurensningen og rette opp miljøødeleggelsene; samt avsløre og sette en stopper for ulike former for "mind control". Parallelt med disse tiltaksområdene som allerede er i gang, vil sannheter komme frem om nærværet av og assistanse fra andre sivilisasjoner, lovene som styrer alt liv i universet, og hvordan bevisstheten til alt som eksisterer er knyttet uløselig sammen. Energistrømmer på disse områdene og alle andre hvor det er behov for forandring er i ferd med å øke sin kraft til å "løfte" Jorden inn i sin skjebne: Å bringe henne tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet og hvor hennes menneskehet lever sammen i fred, i samarbeid og i harmoni med alt i Naturen.

Kjære famille, vi forstår hvor utålmodige dere er for at denne skjebnen skal bli til virkelighet. Dere husker ikke at sammenliknet med andre sivilisasjoner, så skjer Jordmenneskenes passasje ut av årtuseners fangenskap i mørke og ut i frihetens lys nærmest på et blunk. Hvor vi ønsket at dere kunne se dette fra vårt ståsted! Ikke bare ville dere bli målløse over hastigheten og det mektige omfanget av det som er oppnådd, men dere ville se hvor uendelig mye lyset deres bidrar til å løfte samfunnet deres opp og frem.

Nå skal vi fortsette å svare å deres innsiktsfulle spørsmål om sjelen. "Når sjeler ble pustet frem/gitt liv/skapt av Skaperen, skjedde alt sammen i samme øyeblikk eller har det funnet sted i rykk og napp over tid og fortsetter, kanskje, å skje ennå?""Ingrediensen" som hver eneste sjel består av, som er rent kjærlighet-lys energi, ble til med Skaperens første uttrykk av Seg Selv, i det dere kaller "the big bang". "Fødselen" av uavhengige, ukrenkelige, evige sjeleselv, hvilket begynte etter denne monumentale anledningen hvor "ingrediensen" de består av ble skapt, har fortsatt å skje hele tiden siden det øyeblikket slik deres oppfatning av lineær tid er og, så vidt vi vet, vil dette fortsette inntil hver eneste sjel i kosmos husker og vender tilbake til sin Begynnelse i Skaperen.

"Har jeg oppfattet riktig når jeg tenker at Skaperen gir oss liv i grupper på cirka 60 sjeler av gangen, hvorav omtrent 30 blir vår sjelefamilie-gruppe? Og at vi for det meste beveger oss gjennom valgte inkarnasjoner hvor vi spiller roller som er avtalt på forhånd i disse gruppene, og enkelte ganger sammen med sjeler fra andre grupper dersom det er behov for det?" Det finnes ikke noen strenge regler med hensyn til antallet sjeler innen en slik gruppe; men det er helt riktig at sjeler fra én gruppe har anledning til å delta i et kontraktfelleskap med dem fra en annen gruppe om det skulle være behov for det. I denne tiden, imidlertid, hvor hele universet er i akselerasjonsmodus og talløse sjeler benytter seg av den fordelaktige muligheten til å velge liv tettpakket med karmisk læringslik at de kan fullføre dem i løpet av ett, i stedet for flere eller mange liv i en verden av tredje tetthet, er det en annen form for samarbeid som er mer vanlig.I tillegg til å oppleve og erfare sine egne karmiske læresituasjoner, er det mange skjeler som hjelper andre med sine. Hittil har dette vært mest vanlig innen kumulative sjelegrupper – som kan omfatte flere tusen sjeler – men nå deler sterke sjeler svakere sjelers karmiske byrder i alle slags grupper over alt i universet.Hensikten med denne ekstraordinære hjelpen, som er et lysende eksempel på uforbeholden kjærlighet, er å styrke svake ledd i Altets En-het.

"Deler alle sjeler seg i Tvillingsjeler!" Det er ikke slik at sjeler "deler seg", og tvillingsjeler, eller tvillingflammer, er sjeldne. De er de simultant samskapte første to personasjene i en rotsjels lange slektslinje, og fordi de er utrustet med identiske kvaliteter er følelsene mellom dem de mest intense noen sjel kan føle. Tvillingsjeler i en fysisk sivilisasjon er uimotståelig tiltrukket av hverandre og mens det seksuelle aspektet er sterkt, er det deres dype følelser av det er absolutt nødvendig for dem å være sammen som blir sterkere enn alle andre vurderinger; ofte fører disse høyst emosjonelle følelsene av å høre til hverandre til sterke uenigheter og sjelene går hver sin vei. I en åndeverden er tvillingsjelene like tiltrukket av hverandre, men uten den fysiske virkelighetens “kvelende” kjærlighet; og uansett hvor langt vekk fra hverandre de enn måtte være i universet, vil deres sterke bånd gjøre frydefull telepatisk kontakt mulig, samt sublime følelser om en begynnelse de har vært sammen om, i ren kjærlighet.

"Det høres ut som om ‘fleksibilitet i sjelekontrakten’ betyr at selv om folk ikke følger sin kontrakt, så vil de likevel utvikle seg. Hvordan kan dette være rettferdig overfor sjeler som faktisk lever i henhold til sin kontrakt?" Fleksibilitet dreier seg ikke om bevisste valg som er i strid med kontraktens innhold og krav, men om måten disse klausulene blir opplevd og erfart. La oss for eksempel si at ett av punktene i kontrakten sier at man skal forlate dette livet ved 25 års alder i en bilkollisjon. Kort tid før dette tidspunktet går personen på ski og blir tatt av et snøras og begravet dypt i snømassene som kommer brølende ned fjellsiden; eller, noen uker etter å ha feiret 25-årsdagen, så er personen på tur i villmarka og blir truffet og dør av et vådeskudd fra en jeger. Begge disse alternativene ville tjene samme hensikt som den situasjonen som sto i kontrakten. Dette er et dramatisk eksempel, det kan vi være enige om, men fleksibiliteten gjelder alle kontraktselementer – kanskje med hensyn til jobb, hvor man bor, finansielle investeringer eller en spesiell hendelse - som tilbyr den samme karmiske læringsmulighet og samme vekstpotensial til alle sjelene i et kontraktsamarbeid som er avtalt før fødselen.

"Matthew sa at ‘en persons eterlegeme og alle vedkommendes erindringer fra livet går inn i Nirvana.’ Hva skjer med folk som er demente og har mistet hukommelsen? Demens skaper lag på lag med glemsel rundt en persons "minnebank", lagringsstedet for alle minner fra hele livet.Etter spesialtilpasset, personlig healing i Nirvana, hvor alle disse lagene varsomt blir fjernet, blir alle minnene gjenopprettet, inkludert stadiene av å miste hukommelsen.

"Når en sjel i den delen av Nirvana som er bare en bitteliten prikk, tar imot lys, er det det de kristne kaller frelse?" Nei, ihvertfall ikke basert på kunnskap. Den kristne lære om frelse kan sammenliknes med en person som oppnår Guds tilgivelse ved å vise bot og anger for å ha levd et ondt og umoralsk liv slik det er definert i religiøse begrepet synd eller Dommens Dag. En sjel som absorberer tilstrekkelig lys til at de igjen kan inkarnere i en fysisk kropp og begynne evolusjonen pånytt, er i samsvar med de universelle lover som folk indoktrinert i religiøst dogma mest sannsynlig ikke en gang vet eksisterer.

"Jeg vet om et barn som passer perfekt til beskrivelsen ‘født slem’. Hvorfor skulle en sjel ville velge å være det?" Det finnes ikke noe slik som "født slem" – hver eneste sjel består av ren kjærlighet-lys energi.Vi kjenner ikke til omstendighetene rundt dette barnet, men vi kan nevne noen muligheter som kunne gjelde ethvert barn som kanskje blir sett på som "kronisk uskikkelig."De avtalene denne familien har gjort før de inkarnerte, kan for eksempel inkludere å lære tålmodighet eller andre foreldreegenskaperslik som å akseptere barnets begrensete egenskaper, fremelske hans eller hennes evner og interesser eller likeverdig behandling av søsken.Plager som skyldes en udiagnostisert fysisk tilstand kan også ligge under et barns opprørskhet; det kan også ha sammenheng med at kroppen reagerer negativt på kjemikalier i maten, drikkevannet eller medisin, eller det kan være giftige stoffer i vaksiner som har frembrakt symptomer som likner på autisme. Dersom det er vedvarende anspent forhold mellom medlemmer av familien, så kan det være at barnet reagerer på de lave vibrasjonene som sendes ut i en slik atmosfære. En legemsløs entitet som ikke forstår at dens fysiske liv har endt, kan ha festnet seg på barnet i en periode av alvorlig fysisk, mentalt eller emosjonelt stress; dersom dette er tilfellet, kan en erfaren energiarbeider hjelpe entiteten å forstå hva som har skjedd og hjelpe den å finne veien til åndeverdenen.

Dersom det ikke finnes noe kjæledyr i hjemmet, la oss få komme med dette forslaget: la barnet velge sitt eget, personlige kjæledyr og diskuter hvilket ansvar, tilpasset barnets aldersnivå, barnet skal ha for det. Det er enormt oppmuntrende at så mange i deres verden, inkludert helsevesenet, begynner å se de betydelige positive virkningene av et nært forhold mellom dyr og menneske, i alle aldre – dette er et betydelig steg fremover i samfunnets utvikling.

“Hvis sjeler som er dødfødt eller dør som spedbarn velger dette i sine kontrakter, kan de da huske at dette skjedde eller noe som helst annet fra sitt liv?” Når det gjelder dødfødte barn, så forlater sjelen kroppen med vel vitende om at dette er i samsvar med de avtalene familiemedlemmene gjorde før de inkarnerte, for disse er jo designet for gi deltakerne de erfaringer de har behov for. Etterhvert som babyer som dør i spedbarnsalder, vokser seg eldre i Nirvana – og de eldes mye raskere der enn kalenderårene går på Jorden - så husker de sine valg og hensikten med dem, nemlig å gi anledning til sjelelig læring og vekst for andre som de har gjort avtaler med før de inkarnerer. Og, som i alle andre åndeverdener, vil de igjen bli bevisst og huske kunnskap på sjelsnivå i den grad det var husket eller erfart i alle tidligere liv.

Budskapet vårt som omtalte tapte sjeler utløste følgende spørsmål: “Er en tapt sjel fortsatt en uatskillelig del av Gud?"Den er det så lenge den forblir i de laveste delene av en åndeverden i dette universet. Dersom Skaperen vurderer den til å være permanent resistent mot lys, eller “tapt” – og det er det kun Skaperen som kan avgjøre -så blir denne sjelens energi reabsorbert inn i Skaperens kosmiske essens, hvor den hadde sin opprinnelse.

“Vet etterkommerne etter en tapt rotsjel hva som skjedde med dem?" Nei. Det øyeblikk de blir fratatt sin livsenergi, så mister de evnen til å huske noe i det hele tatt. Det faktum at deres energi og rotsjelens energi ble reabsorbert av Skaperen ligger imidlertid i den kosmiske bevisstheten og derfor i den kollektive bevisstheten i dette universet; og når etterkommerne kommer ut igjen fra Skaperens essens og gjenvinner sitt hukommelsesfelt, så er det som skjedde med dem tilgjengelig.

“Når mennesker i en tapt sjels slektslinje ‘blir tatt i nåde igjen’, hvor vil de da begynne på nytt igjen?" Hvordan vil de forklare til andre hva som skjede med dem?" De vil ikke behøve å forklare noes om helst for noen. Da deres liv brått endte, ville familie og venner som tror på livet etter døden, anta at det var der de befant seg. Og det vil de være; de vil gjenvinne sin bevissthet og sin hukommelse i sin sivilisasjons åndeverden.

Selvfølgelig skal vi med stor glede besvare andre spørsmål dere måtte ha om sjelen og vi håper at informasjonen i dette og tidligere budskaper har vist med all tydelighet hvor viktig hver eneste sjel er og uatskilleligheten i Altets En-het.

Kjære brødre og søstre, når dere fortsetter dere reise på Jorden, vit at lysvesener over alt i universet hedrer deres trofasthet i lyset og omfavner dere med uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge