Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - November 20, 2012

Matthew Ward - November 20, 2012


Ingen krig mellom Israel og Palestina; Effekten av de høye vibrasjonene på kroppen; Lindrende tiltak; Presidentvalget i USA; Jorden gjenvinner balansen; Sivilisasjoner hjelper andre når de ber om det; Hjelp fra ekstraterestrielle og andre; Bønn; Effekten av falsk informasjon; Om å takke.

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Dere føler fysisk og emosjonelt effekten av de bølgene av energi som kommer inn til Jorden mer enn dere ser den utrolige effekten den har. Vi både ser og føler det enorme skyv fremover som disse bølgene har gitt planeten og alle dens beboere: Gaia, Jordens Sjel, er lykkelig over at hennes planetkropp nå er så nær ved å nå terskelen til 4de dimensjon; håp om at bedre tider skal komme er i ferd med å vende tilbake hos folk som lever under livsforhold som gjør dem desperate; og nylig oppvåknete sjeler stråler over hele verden.

En verden full av vidunderlige hendelser er på vei, men i disse dager vil også innstrålingen av høye vibrasjoner ha enkelte virkninger som ikke er så velkomne, slik som den sydende intensiteten i den negative enden av dualitetens spektrum. I dette øyeblikk er dette kanskje aller mest merkbart i spenningene og konfrontasjonene mellom Israel og Palestina. Men vi skynder oss å forsikre dere om at tiden er over for at det skal kunne bli enn full krig. De som i dag er fiender vil utvikle seg og skape fredfulle, samarbeidende relasjoner, og at noe som helst land skulle gå til krig mote et annet er utenkelig.

På en annen front, men også på grunn av de stadig økende vibrasjonene, så er det mange som opplever tilstander som kraftløshet, desorienterthet, glemsomhet, utslitthet, brå humørskiftninger og andre følelser som man ikke er vant til. I kropper av god helse som har absorbert mye lys vil disse symptomene være av kort varighet, ettersom disse kroppenes krystallinske celler lettere tilpasser seg disse energivariasjonene enn karbonbaserte kroppsceller med mindre lys kan greie.

Men vi ber dere innstendig om å ikke bruke disse symptomene som et barometer på hvor mye lys dere har i dere! Kroniske lidelser og former av mental sykdom påvirker fortsatt kropper i Jordens atmosfære og selv sjeler som er strålende av lys vil kunne fortsette å oppleve disse ubekvemme symptomene til de er kommet godt inn i fjerde dimensjons sterke, helende vibrasjoner.

For å minske alvorlighetsgraden og varigheten av disse midlertidige unormale tilstandene må dere sørge for å få nok søvn, unngå stressende konfrontasjoner, drikke rikelig med vann, sørge for å ha tid for dere selv i fred og ro så ofte som mulig, og spise klokt. Grønnsaker og frukt er spesielt fordelaktig. Å kutte ned på kjøtt, sukker, stivelsesholdige produkter og fett i dietten vil også bidra til å løfte energinivået, redusere utslitthet og stabilisere en positiv innstilling.

Vi vil sterkt anbefale at dere ikke griper til antidepressiva eller andre reseptbelagte medisiner eller slike som finne i butikkhyllene. Spesielt i de energiene som nå er fremherskende kan kjemiske medisiner undertrykke eller ødelegge kroppens selv-helende mekanismer. Dersom du går på reseptmedisin, be legen om å hjelpe deg med en trygg nedtrapping av dosen.

En annen effekt av at Jorden nå er så nær 4de dimensjon er at lineær tid går raskere og raskere. Dersom du kommer til dagens slutt og er frustrert over at du ikke har hatt tid til å få gjort alt det du har ansvar for, gjør klarere prioriteringer og vær så snill å ikke bli frustrert over det du ikke får plass til i tidsskjemaet.

Det fremherskende vibrasjonsnivå har bidratt ganske vesentlig på en helt annen arena i tillegg. Illuminati, som ikke bare trodde at de kunne klamre seg til den maktbasen de fortsatt hadde, men også at de kunne bygge opp igjen sine tidligere maktposisjoner i verden, skjønner nå at deres situasjon er håpløs. De hadde satset alt på ett kort og satt alle sine penger på at Mr. Romney skulle vinne presidentvalget i USA.

Dette landets folk, så vel som resten av verden, ser på Mr. Obamas gjenvalg som velgernes foretrukne resultat. Og det var det virkelig, men hans seier er mer en antallet stemmer – det er en manifestasjon av vitenskap, en gjenspeiling av energiene i Universet. Presidentens visjon om en verden i fred og en klode som har fått tilbake sin opprinnelige skjønnhet og helse, og hans mål om å oppnå dette, er fullt ut på linje med Jordens eget energifelt. Mr. Romney’s mål er å beholde Jordens ressurser og enorme rikdommer på de samme få hender – og det er ikke i harmoni med Jordens vibrasjons- og energifelt.

På samme måte som alle andre kilder til negativitet, er heller ikke vibrasjonene av grådighet og kontroll forenlige med kjærlighetens vibrasjoner som nå strømmer i stadig større overflod gjennom verden og bringer Jorden tilbake til sin opprinnelige helse og balanse. Energien i balanse er kjærlighet/lys, og ingen ting som er av negativ vibrasjon kan eksistere sammen med denne mektigste av alle energier i Universet.

Det faktum at valgresultatet var i samsvar med den universelle energistrøm, slik som planleggerne av den Gyldne Tidsalder i lang tid har visst at den ville bli, har ikke endret et fnugg på den frie viljen i de amerikanske borgernes valg. Hver eneste en av dem stemte i samsvar med hans eller hennes reaksjon på den energien som kandidatene utstrålte.

Vi ber dere om å forstå at dette hverken er en kritikk eller vurdering av hverken de som stemte eller kandidatene. Det forklarer bare valgresultatet i sammenheng med de lover som styrer livet i dette Universet. Det samme er sant for kongressvalgene i dette landet og alle valg i alle andre land hvor landets borgere kan velge mellom kandidater til ledelsesroller.

Disse lovene påvirker ikke bare nasjonale regjeringer og styringsgrupper fra landsbynivå og oppover – på alle steder der negativitet fortsatt har et fotfeste vil de høye vibrasjonene fører til ”rystelser” for å skille klinten fra hveten så å si. Dette kan være så nært som i familien, i naboforhold, mellom kolleger og tilsynelatende fjerne multinasjonale korporasjoner, de Forente Nasjoner, militære styrker, religioner, utdannelse, jus og juridiske systemer og formidlere av informasjon over hele verden.

De høye vibrasjonene overvinner de lavere vibrasjonene i alt som har påvirket deres liv på en negativ måte i hele verden. Dette måtte skje for at Moder Jord skulle kunne gjenvinne sin balanse etter nesten å ha dødd etter århundrer i ubalanse forårsaket av menneskenes brutalitet mot hverandre, dyrene og planeten selv. Den massive infusjonen av Lys fra fjerne kilder for omtrent 70 år siden gjorde det mulig for Jorden å begynne på sin lange reise tilbake til en balanse som kan opprettholde livet til alt levende. Dere kjenner denne reisen som hennes oppstigning.

Dette er en passende anledning til å snakke om en e-post som nylig ble sendt til min mor: ” Jeg har akkurat funnet din side på nettet, men jeg har kjent til Avsløringen ganske lenge. Hva er det meningen vi skal gjøre inntil vår familie fra stjernene kommer hit? Bare fortsette å vente tålmodig og håpe at de virkelig kommer? Kan de bestemme seg til ikke å komme? Hvis de gjør det, vil det bety at det er vårt eget ansvar å få slutt på all krig og annen vold, reparere miljøet og fikse alt annet som er galt i verden? Å gjøre det uten hjelp fra avanserte sivilisasjoner virker som en umulighet!”

Det er så mye å si om alt dette, så det er vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Kanskje er det beste å begynne med den universelle lov at ingen sivilisasjon har ansvar for – og enda mindre rett til – å gå inn i en annen sivilisasjon og gjøre forandringer de mener ville være riktige, selv ikke når det ville medføre enorme fordeler for denne verdenens innbyggere. Sivilisasjoner med en mørk kjerne har forbrutt seg mot denne loven og ødelagt andre folk eller deres hjemland, men dette har aldri hendt med Jorden og det er bare høyt utviklete sivilisasjoner av Lyset som befinner seg i nærheten av deres solsystem.

Så ja: det er en sivilisasjons eget ansvar å rette opp alt det gale de har gjort. Men det er et smutthull her, kan man si. Dagens tilstand i deres verden fra alvorlig ødeleggelser av miljøet til tilstanden av evig kriging og vettløst skjevfordeling av ressurser er produkter av generasjon etter generasjon av deres sivilisasjons ondsinnethet, brutalitet, grådighet, korrupsjon, løgnaktighet, forsømmelse og misbruk. Å rette opp igjen skadene av alt dette er i sannhet en formidabel oppgave, og for hvilken som helst 3dje dimensjons sivilisasjon ville det med sikkerhet fremstå som en umulig oppgave.

Uten tvil er det grunnen til at Gud godkjenner assistanse til sivilisasjoner som ber om det. Gaia ba om hjelp for at hennes planet-kropp skulle kunne overleve, og responsen var som vi nevnte ovenfor, en massiv infusjon av Lys fra mange sivilisasjoner. Men det er ikke kun på bakgrunn av Gaia’s bønn at hjelp blir gitt med kjærlighet. Ønsket i deres kollektive bevissthet om å leve i en fredelig verden og i harmoni med Naturen er deres bønn om hjelp til å greie å få dette til.

Fra det første øyeblikk av intensive Lys-innstråling for mange, mange år siden har sivilisasjoner som de fleste på Jorden ikke en gang vet eksisterer, hjulpet Jorden og dere på et stort antall livsnødvendige områder. Så dere ser at deres hjelp er ikke avhengig av ”Avsløringen”, dvs. deres styresmakters offentlige anerkjennelse av at det finnes liv utenfor Jorden.

I samsvar med Universets lover og som en del av den overordnete plan for den Gyldne Tidsalder – dere visste om planens detaljer, hver og en av dere, før dere ble født, og dere kjempet dere frem i trengselen for å få lov til å delta i denne – så er også alle stjernefamiliene som har hjulpet dere veivisere, og kommer slett ikke for å ta over.

Mange tusen av dem lever der rett ved siden av dere og arbeider ved deres side. De har valgt å ha et utseende som ikke ser annerledes ut enn deres og deres overlegne intelligens og høyt utviklete evner har gitt dem innpass på områder der mørket har dominert.

Noen arbeider i det stille med forskning og med å dokumentere sannhetene som de mørke makthaverne har holdt skjult for dere. Andre – dere kaller dem varslere – forteller sannheten til verden.

Andre igjen tar initiativ til eller påvirker til reformer innen så ulike områder som styresett, økonomiske og juridiske systemer, energi, transport, medisin og helse, sport, utdannelse, gruvedrift, skogsdrift, jordbruk, computerteknologi, bevaring av artene, media, vitenskapelig forskning og metallurgi.

Noen få er også på underholdningsområdet, og selv om dere betrakter dem som underholdningsartister, så forbauser deres prestasjoner dere slik at dere begynner å lure på hva som ligger bak deres ekstraordinære evner. De er eksepler på hva også dere kan greie når dere utvider deres åndelige og bevisste evner.

Mange brødre og søstre kom fra fjerntliggende verdener for å bli venner med, opplyse, veilede og inspirere de individer som deler med dem arven fra de samme sivilisasjoner.

En beskyttelse som “usynlighet” og et ugjennomtrengelig skjold av Kristuslys blir gitt til de menneskene hvis liv stadig er i fare på grunn av Illuminatis leiemordere.

Ingen av de fryktede pandemiene som det ble skrevet så mye om i media inntrådte, fordi familiemedlemmer som arbeidet i laboratoriene nøytraliserte toksinene i vaksinene som var designet til å skape sykdom og død.

De ødeleggelser Jorden har blitt utsatt for er altfor alvorlige til at dere kan hanskes med dem alene. Selv når de teknologiene som lenge har vært under Illuminatis kontroll blir frigjort, så er de ikke tilstrekkelige til å gjennomføre raskt nok det helende arbeid som planeten trenger. Men teknologier om bord i romskip i nærheten av dere, noen av dem styrt av tankene, har denne kapabiliteten.

Selv om deres passasjerer og mannskaper har ventet på klarering til å lande og arbeide sammen med dere på bakken, så har de likevel hjulpet til hele tiden fra sin posisjon på himmelen. Det aller viktigste har vært å forhindre mer enn et dusin forsøk fra Illuminatis side på å bruke kjernefysiske stridshoder i terrorhandlinger som ville ha forårsaket lang flere dødsfall og mer ødeleggelse enn 9/11.

Radioaktive utslipp fra Japans ødelagte atomkraftverk i Fukushima ville ha forårsaket millioner av drepte og syke hvis ikke mannskapene hadde redusert dramatisk de dødelige strålingsnivåene.

Intet marint liv ville ha overlevd i mange mils omkrets rundt oljeplattformen i Mexicogulfen dersom ikke mannskapene hadde klart å rense ut giftstoffene i oljen som strømmet ut.

De har også redusert giftigheten i våpen, industrielt avfall, lagret kjernefysisk avfall, chemtrails og andre forurensende stoffer både på land og i havet.

Mannskaper fra fjern og nær “eliminerer” eller styrer vekk fra sin kurs himmellegemer og menneskelagd “søppel” i rommet, som ellers kunne forårsake alvorlig skade dersom de traff planeten.

Ved å legge et elektromagnetisk “nett” over Jorden, reduserer de skadevirkningene av jordskjelv, når det gjelder antall døde og ødeleggelser, og tillater likevel at Jorden frigjør seg fra de samme mengder negativ energi.

De styrer mektige stormer vekk fra land, med mindre de områdene som vil bli truffet trenger den renselse og opprensing som vannet vil bevirke.

Og disse enorme sivilisasjonene fra fjerne hjørner av Universet vil fortsette å sende inn intensivt Lys til planeten helt til hun er trygt forankret i fjerde dimensjon.

Kan dere overhodet forestille dere hvilken tilstand deres verden og alle som lever i den hadde vært i dersom ingen av disse tiltakene hadde blitt gjennomført av talløse representanter for vårt Universelle samfunn?

Dette bringer oss til et punkt som vi vil understreke når det gjelder å ”bare fortsette å vente tålmodig” på Avsløringen. Høyt Elskede Sjeler! Dere sitter ikke bare og venter! Inni dere vet dere at det er deres ansvar å rydde opp i griseriet og rotet, fordi det er deres hjemland, og på en eller annen måte har dere alle bidratt til den tilstanden Jorden er i. Det er grunnen til at millioner av dere har gjort en stor innsats gjennom mange år for å skape forandringer til det bedre, hvilket generer Lys og løfter deres verden opp.

La oss gi dere noen eksempler. Lokale og internasjonale demonstrasjoner og meditasjoner for fred. Deltakelse i en hel rekke initiativer og arbeider for å bevare miljø og natur. Pengestøtte til organisasjoner som gir livsnødvendig hjelp til flyktninger og andre i elendige og fattige kår. Innsats lokalt eller individuelt for å hjelpe dem som virkelig har behov for hjelp. Krav om rettferdighet og menneskelig behandling der dette ikke gis. Innsats for å ta vare på og forbedre levekårene til tamme og ville dyr. Innovativ tenkning, geniale løsninger, vederheftighet og samarbeid for å overvinne økonomiske vanskeligheter og andre prøvelser.

Og vær så snill å ikke overse betydningen av deres bønner! Bønn er ikke å resitere innlærte ord i kirken eller i personlige henvendelser til Gud, uansett hvilket navn dere bruker på Universets Høyeste Vesen. Bønn er den energi som sendes ut gjennom hver eneste av deres tanker, følelser og handlinger, og dere har sendt ut en overveldende strøm av energi til ”fred, velstand for alle, helse og harmoni”!

Vi har også lyst til å nevne en del andre faktorer som har å gjøre med det å ”vente tålmodig”. I tidligere meldinger har vi forklart hva det er som har forhindret, gjennom mer enn et tiår, at vi har kunnet lande i større antall. Det er svært uheldig at så mye forvirring og skuffelse har oppstått på grunn av blatante løgner og feilinformasjon som er gitt til enkelte ”kanaler” av mørke ”enheter” som har hevdet å være velkjente og respekterte kilder. De mørke gjør dette spesifikt for å skape negative reaksjoner fordi de ernærer seg på negativ energi og er avhengig av den for å overleve. Det er grunnen til at de må fortsette å skape negativitet.

Det har ikke gjort saken mye bedre at de få aktuelle planene for at et lite antall ekstraterrestrielle skulle lande og gjøre sin offentlige entré, også måtte utsettes – men vi kan forsikre dere om at det var en klok beslutning flåtekommandørene gjorde, med tanke på deres sikkerhet og sin egen.

På grunn av dette og de mange tilfellene av velkalkulerte løgner om de utenomjordiskes ankomst og hensikter, så vel som at noen hevder det vil bli katastrofer over hele planeten, så har Hatonn bedt oss om å utdype den kunngjøring han gav i et tidligere budskap: ” Dersom det at vi dukker opp vil være tunga i vektskåla for at Obama skal beholde sin posisjon, så vil vi gjøre det i god tid før valget. Dersom vi ser at det er sikkert at han vil bli gjenvalgt, vil vi komme kort etter.

“Vi” refererer her til medlemmer av den kontingenten av våre romfamilier som har forhandlet med noen av deres regjeringsledere og andre i fortroppene som arbeider med å åpne veien til den Gyldne Tidsalder. Denne gruppen, som har besøkt dere ved mange anledninger, skulle introduseres før vår familie skulle ankomme, og bringe med seg sin teknologi og forbli her så lenge dere ønsker og trenger at de arbeider sammen med dere.

Beslutningen om det rette øyeblikk for denne monumentale dagen ligger hos det høyeste universelle råd, og det handler på mandat fra Gud. Bare på det aller høyeste bevissthetsnivå kan man kjenne sjelekontrakten til alle som er involvert, status i den individuelle og globale karmiske utbalansering og reaksjonen til Jordens befolkning.

Og så er det enda et aspekt ved “venteleken” om man kan si det slik. Alle dyr som har en sjelekontrakt som gir tilstrekkelig livslengde har ”fribillett” inn i fjerde dimensjon sammen med planeten, men dette gjelder ikke for menneskeheten. Dere må så å si gjøre dere fortjent til billetten. Enten deres kontraktsbetingelser er å leve i Jordens Gyldne Tidsalder eller å glede dere over den i panoramautsikt fra Nirvana, så er det å anbefale at dere bruker denne tiden til å forberede dere åndelig. Lev fra Hjertet! Kjærlighet er nøkkelen!

Bare i USA har man en spesiell dag som er viet til takksigelse (Thanksgiving). Burde ikke hver eneste dag være en tid for å takke – over hele verden?

Takk til deres familie fra Universet som er der for dere på himmelen og til alle de som stråler inn intenst lys lang borte fra, til dere og deres Jord.

Takk til Gaia for at hun ropte på hjelp så hennes planetkropp og alle hennes livsformer kunne overleve.

Takk til Gud for Hans uforbeholdne Kjærlighet og for at han aldri dømmer dere for det dere gjør eller ikke gjør.

Og en takk til hverandre som har sørget for mulighetene til å oppleve og erfare det dere trengte for deres åndelige vekst og for å utvide deres bevissthet.

Alltid og på alle vis er respekten og kjærligheten fra lysende Sjeler i hele Universet tilstede for dere, vår kjære familie på Jorden.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge