Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - November 2, 2012

Matthew Ward - November 2, 2012
Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her.

Kanskje spesielt blant lysarbeidere, som vet at Jordens avreise fra tredje densitet er umiddelbart forestående, er det bekymring fordi urolighetene rundt om i verden ikke synes å gi seg, og i enkelte tilfeller synes å tilta. Vi ber dere om å la disse tankene fare og ta det med ro. Vi skal forklare hvorfor verdenssituasjonen er som den er, og da må vi starte med Begynnelsen.

Høyt elskede Sjeler, det dere betrakter som to forskjellige ting, vitenskap og spiritualitet, er ett og det samme. De kan ikke atskilles, fordi opprinnelsen og byggestoffet i hver eneste ting i eksistensen er energi. Denne energien er rent Kjærlighets-Lys, selve essensen til Skaperen, Kosmos’ Høyeste Vesen, Kilden, Alt Som Er, Totaliteten, Jeg Er.

På samme tid som hver og en av dere er et unikt, fritt og ukrenkelig sjele-Selv, så er det også slik at Alt som finnes, i uendelighet og evighet, er knyttet uløselig til hverandre, derfor er dere også, hver og en av dere Jordboere, et mikrokosmos på planeten. Jorden er et mikrokosmos i deres solsystem, solsystemet er et mikrokosmos i galaksen Melkeveien og galaksen er et mikrokosmos i dette Universet. Vårt Univers er et mikrokosmos i kosmos, som hadde sin begynnelse i det dere kaller Big Bang”. Fra det øyeblikket av, er det ingen ting som eksisterer ”for seg selv” og en hver ting som skjer påvirker alt annet, over alt.

I de siste håndfuller med tiår har Jorden stått i rampelyset på Universets scene på grunn av den hurtighet og det omfanget, som det aldri er sett maken til, av forandringer på planeten, som er tilskrevet vitenskapen – og inni hennes folk, som er attribuert til ånden. Og likevel, alle de pågående forandringene på Jorden og inni dere ble satt i bevegelse for noenogsytti år tilbake, da dere gav energien ny retning, praktisk talt.

All energi er nøytral, men energistrømninger kan bli styret av sine ”vedheng” av tankeformer. Disse tankeformene er reell substans, selv om de ikke er synlig for deres øyne, og de blir skapt av hver eneste tanke, følelse og handling til hvert enkelt levende vesen i eksistensen. Således er disse energetiske vedhengene enten positive eller negative i sin natur, og Universet myldrer av begge deler.

Jo nærmere noen/noe er en slik energibevegelse, jo dypere blir de/det påvirket. På grunn av at deres verden nærmest flommer over av dualitetens negative komponenter – frykt, kriging, splid, raseri, hat, forakt, grådighet, svik, korrupsjon, fattigdom og tilfeldig vold – så befinner dere dere i episenteret til dynamiske rystelser og skakninger.

Ikke nok med at disse negative energi-vedhengene blir generert der, men de stråler ut og spres videre derfra. På grunn av de fysiske lovene som styrer livet i dette Universet, så vil energi, uansett hvor den genereres, skyte ut i verdensrommet og der tiltrekker den seg og knytter seg til den første energi av samme kvalitet som den støter på, og som en bumerang returnerer den med sin nå forsterkede energi. Fordi Jordens energikvanter fra dualitetens negative ende blir sent ut i overflod, så tiltrekker de seg og tar med seg tilbake enda mer energi av eksakt samme vibrasjon som ble sendt ut. Denne Loven om Tiltrekning, som det ikke er mulig å komme utenom, er mekanismen som gjør at deres planet fortsatt er i opprør og kaos.

Og dette er grunnen til at vi har understreket så ofte hvor viktig det er at dere fokuserer på det dere ønsker dere i livet og i verden! Alle de som er opptatt av å tenke på alt det de ikke ønsker seg, og sin engstelse, motløshet, sinne, sorg og utålmodighet med alle disse situasjonene, skaper bare mer av dem i sine personlige liv og i verden. Denne type tanker og følelser som er preget av negativitet bare forlenger de situasjonene som man ønsker slutt på!

Den eneste måten å stanse denne karusellen på er med kjærlighet, kosmos’ aller mektigste energi. Kjærlighet – den eksakt samme energi som Lys, bare uttrykt på annen måte – er det Lysvesener over hele Universet intensivt har strålt inn til Moder Jord i mer enn syv tiår. Den første infusjonen av Lys reddet hennes liv og gav henne den styrken hun trengte for å rive seg løs fra den avgrunnsdype tredje densitet og begynne på sin vei mot Oppstigningen.

Med denne infusjonen av Lys, hadde Moder Jord igjen mer å by sine beboere, alle sine mikrokosmos’er, og de av hennes mennesker som åpnet sine hjerter og sitt sinn tok det imot og genererte sitt eget Lys, selve livskraften, i økende overflod. Vi har jublet av glede med hver av dem og for hver av dem! Ikke bare har deres liv blitt oppløftet både åndelig og bevissthetsmessig, men deres respons skapte positive energistrømmer som gjorde ytterligere gavn for Jorden og alle hennes andre mottakelige sjeler.

Fordi vi elsker hver eneste sjel i deres verden, er det sørgelig for oss å se at noen fortsatt nekter å ta imot Lyset som ville erstatte deres frykt og pine med healing og glede. Så lenge de mørke Sjelene hadde kontrollen over Jorden deres, følte de seg svært mektige. Da deres makt og kontroll begynte å erodere for noen år siden, ble de grepet av frykt. I denne stund er Illuminati desperate, for de ser at deres siste frynsete rester av innflytelse – media, segmenter av militære styrker og økonomien – svinner hen. Tyranniske herskere løper også omkring som skremte høns fordi deres ”kolleger” i andre land har blitt kastet ned fra tronen av landets innbyggere. Og mange millioner lever i frykt på grunn av aktivitetene til disse mørke sjelene.

Frykt er en forstørret følelse som sender ut enormt potent negativitet. Selv om den frykt-energien som blir generert på Jorden har effekt i hele Universet, så er det som vi sa, at effekten rammer aller dypest alt levende på planeten selv. Tenk på hvor ofte vi har understreket viktigheten av å sende Lys til de svakeste ledd i lenken, i familien, i samfunnet, til disse som har blitt fanger av mørket.

Skaperens Love om Fri Vilje gir dem rett til å nekte å ta Lyset inn i seg. Men de kan likevel ikke stanse dets kosmiske kraft. Jordens vei mot Oppstigningen har nådd et vibratorisk nivå med intensive bølger av energi og disse energibølgene sperrer veien for "energi-skyer” med voldsom negativitet. Siden disse ”skyene” kan hverken snu eller fortsette videre inn i fjerde dimensjon, blir de tvunget til å forbruke seg selv raskt og voldsomt.

Dette forklarer årsaken til de voldsomme opptøyer og uroligheter dere bevitner, men vi skynder oss å forsikre dere om at de konflikter og sammenstøt som foregår for øyeblikket vil ikke bli eksplosive! Lyset fra våre universelle familier sammen med deres eget Lys er uendelig mye mektigere enn den negativiteten som svirrer rundt planeten! Og et tydelig tegn på at Moder Jord mestrer å takle dette på en varsom måte, er at det har vært langt færre dødsfall og mye mindre skade på eiendom i den senere tid enn tidligere, av jordskjelv, som er hennes viktigste metode for å kvitte seg med negative energier.

Vi har slått fast at hensikten med våre budskap er å opp-Lyse dere, oppmuntre dere og å tilby åndelig veiledning gjennom denne tiden som Universet aldri har sett maken til. Vi har også sagt at vi er totalt upolitiske, for på samme måte som alle høyt utviklete åndelige vesener har vi for lengst lagt de politiske aspekter bak oss i vår utvikling.

Så hvorfor snakker vi da om politikk? Det å forstå hvordan deres verden har blitt neddynget i negativitet er helt nødvendig for å forstå Jordens oppstigning. Og en slik forklaring kan ikke la være å fortelle om hennes grunn: å komme seg fri fra den massive negativiteten som er forårsaket av effektene av politiske ideologier.

Politiske beslutninger påvirker folks liv – borgerrettigheter, lovverket, utdannelse, sysselsetting, hva slags informasjon som blir gitt, kulturelle praksiser, økonomiske forhold, skattlegging, valg og stemmeavgivning, helsevesenets praksis, religiøs orientering og hvem som stemples som fiender. Selve grunnfjellet i de fleste lands regjeringer har i lang tid vært krig, korrupsjon, svik, løgnaktighet og undertrykkelse av ulike typer, og alt dette har skapt en overveldende negativitet som gjennomsyrer alt.

Gjennom tidene har krigsglade herskere forårsaket uendelig med blodsutgytelser som var nær ved å ta livet av planeten deres. Dette er den direkte årsak til at Gaia, Moder Jords sjel, valgte å la sin kropp løfte seg ut av den tredje densitet, hvor mørket florerer, og reise inn i de høyere vibrasjoner hvor bitre, polariserte politiske ideologier og deres tragiske følger ikke finnes!

Beslutninger og handlinger som gjøres av de Forente Staters regjering får innvirkning på hele verden og det er grunnen til at det forestående presidentvalget følges med slik spenning over hele verden. Vi har snakket om president Obama’s oppdrag i forbindelse med den Overordnete Plan for den Gyldne Tidsalder, som er i samsvar med Gaia’s ønske om en fredelig verden hvor alle lever i harmoni med Naturen. Hennes ønske, og den Planen som skal gjøre det til virkelighet, går utenpå hvert eneste lands politikk.

Obama, som har erfaringer gjennom mange liv i ledelsesroller, påtok seg det monumentale oppdrag å bringe fred til deres verden. Han gikk inn i dette livet med visdom, en klar visjon, hengivenhet, samt moralsk og åndelig integritet til å lede an. Hverken han eller hans oppdrag har endret seg.

Imidlertid har Illuminati – både de illuminoide som sitter i Kongressen og de som er utenfor - gjort alt de har kunnet for å underminere alt han har prøvd å gjennomføre i sin første term. Et eksempel på deres ”felles politiske håndtverk” kan dere se den ofte kritiserte ”Obamacare”, helseloven, som bare er et skjelett av det Obama hadde ønsket å skape. For å oppnå de reformene han ønsket for sitt folk, hadde han ikke noe annet valg enn å endre på noen av vilkårene i loven, samt å legge til og trekke fra andre elementer av den, slik at Kongressen ville vedta og iverksette Affordable Healthcare Bill (Loven om Helsetilbud som alle har råd til.)

Snart vil alle de som bare er motivert av grådighet og kontroll ikke lenger være her. Da vil dere få se hvorfor Universets Høyeste Råd valgte den sjelen som kom til verden som Barack Obama, til å fylle en av de mest vitale rollene i verden i dag. Dette ville ha blitt helt tydelig allerede i hans første presidentperiode om det ikke var for de mørke sjelenes vederheftige motarbeidelse.

Til tross for disse mørke sjelenes evne til å forsinke reformer, så har Moder Jord, sammen med Lysets fortropper av opp-Lyste sjeler, fortsatt å gjøre fremskritt på veien mot fjerde dimensjon/densitet. Med nedtellingen som nå dreier seg om bare noen få uker, så vil dere snart få se at opptøyene og konfliktene begynner å utvikle seg mer i retning av et omforent ønske om en verden i fred og en gryning av Jordens Gyldne Tidsalder.

La oss så snakke litt om de første stadiene av livet i den Nye Tidsalder. I vårt siste budskap la vi frem en liste over de prosjektene som vil bli prioritert. Nå skal vi beskrive hva dere kan forvente dere når det gjelder samfunnets generelle natur.

Som vi tidligere har slått fast, så vil ikke den Gyldne Tidsalder ligge der fullt ferdig på dørstokken deres. Ei heller vil et fullstendig forvandlet og opplyst samfunn plutselig være på plass. Både Jorden og Nirvana vil fortsette å være en eksellent skole hvor sjeler kan utvikle seg til androgyne Vesener – det vil si slike som har den ideelle balanse mellom sine feminine og maskuline energier – men det som mest av alt trenger å komme i balanse er følelsene deres, for de påvirker både deres holdninger og handlingsvalg og reaksjoner.

Det å gå inn i Nirvana vil i seg selv ikke forandre en persons personlighet, like lite som det å stige inn i den Gyldne Tidsalder vil gjøre det. Og her snakker vi ikke om det å følge sin sjelekontrakt – de som avviker alvorlig fra sin kontrakt, ignorerer den veiledning som blir gitt, eller med vitende og vilje velger den mørke vei – men vi snakker om deres personlighetstrekk, interesser, ideer, standarder, aspirasjoner evner og talenter.

For eksempel vil ikke en pessimist med ett bli optimist, like lite som en som har en tendens til latskap plutselig vil bli arbeidsom. Sjenerte individer vil ikke bli utadvendte og vice versa. Personer som nøye analyserer og vurderer enhver situasjon vil ikke plutselig begynne å være spontane, og en person som er vant til å gjøre en middelmådig jobb vil ikke bli perfeksjonist over natten. De som er baseball eller fotball entusiaster vil ikke snu om for å omfavne kunsten, like lite som kunstnere vil begynne å trene til Olympiaden. Bønder vil ikke skifte yrke like lite som lærere, sykepleiere, mekanikere, butikkeier, kokker, arkitekter, tømrere, komputer- programmerere eller hvem som helst ellers som er fornøyd med den jobben de har.

Kort sagt, så vil ikke deres karaktertrekk, evneområder, jobber, hobbyer og så videre – alt dette som omfatter de individuelle karakteristika som er unike for hver enkelt –være noe annerledes før dere selv bestemmer dere til det. Vi vil imidlertid spesifisere det lite grann: mennesker som i dag har stor glede av jakt og fiske vil raskt endre seg fra dette og over til andre like tilfredsstillende fritidsaktiviteter som respekterer og ærer alt liv i Naturens rike.

Den store forskjellen som alle vil ønske velkommen, er en villighet til å begynne å se ting fra andres synsvinkel og ta opp i seg holdninger som fører til harmoniske diskusjoner og løsninger, og å gå frem på måter som tilgodeser alles behov. Dere kommer til å leve i Kjærlighetens/Lysets vibrasjon som fremelsker slik tilnærmingsmåter og inspirerer tilsvarende handlinger.

Fysikkens lover om at “like tiltrekker like” vil også gjøre at personer som er beslektede sjeler vil knytte seg til hverandre. Forhold – i familier, på arbeidsplasser, i samfunnsaktiviteter eller nasjonale organisasjoner – som er bygget på et slikt fundament vil fortsette. De som ikke er det vil ikke det. Når man forstår at alle sjelers mål er å utvikle seg på de åndelige og bevissthetsmessige områder, så kan man på en vennskapelig måte gå hver sin vei når man står overfor en mulighet til å utvikle seg enda videre.

Alvorlige helseproblemer vil forbedre seg gradvis heller enn at kroniske sykdommer plutselig forsvinner med ett slag. Imidlertid vil dere, så snart dere er i fjerde dimensjons vibrasjoner, føle dere bemerkelsesverdig oppkvikket i kropp, sjel og sinn. Gjennom mangfoldige år har dere vært utsatt for en myriade av giftstoffer som har vært en alvorlig belastning på folks helse. Ingen av disse toksiske elementene finnes i den fjerde densitet, og etter hvert som dere beveger dere inn i dens høyere og sterkere vibrasjoner, vil kroppene deres få tilbake sin opprinnelige perfekte tilstand.

Vi vet hvor ivrige dere er etter å høre om når medlemmene av våre stjernefamilier, som er blant dere eller på himmelen over dere, vil bli ønsket offisielt velkommen. Vår gode venn Hatonn forteller oss at alt er klart fra deres side og at de bare venter på signalet fra Universets Høyeste Råd, som handler under veiledning fra Gud.

Er økonomien virkelig i ferd med å stabilisere seg eller er det Illuminati som ”gjødsler” den illusjonen? Den globale økonomien, som er et produkt av speilinger og tåkeleggelse, for å bruke deres begrep, er ikke mulig å reparere. Fundamentet til det nye systemet har nennsomt blitt skjøvet på plass under det gamle, slik at når sammenbruddet kommer, så vil fundamentet for det nye være godt etablert. Det vil muliggjøre en overgang fra det gamle til det nye uten at ”noen demning brister”, for å si det slik.

Lokalt tilpassede forandringer i valuta, bankvirksomhet, lånepraksis, skatter, handel og investering vil bli instituert i et egnet tempo, for å minimalisere forvirringen. Men gjeldsettergivelse er en økonomisk prioritering når gjelder land hvor pengene fra IMF-lånene aldri nådde frem til alle dem som lever i ytterste fattigdom. Like høy prioritet har det å sørge for de livsnødvendigheter som alle disse menneskene trenger. Det å få bukt med den dystre arbeidsløsheten, hjemløsheten og flyktningsituasjonen er også prioritert.

Til dere, Kjære Sjeler, som sender spørsmål til min mor av personlig art, så som hvor og når dere eventuelt bør flytte, om deres livsoppgaver, om deres Lys er tilstrekkelig sterkt til fysisk å kunne følge med Jorden når hun stiger opp, kan deres sykdom kureres, osv – til dere må jeg si: vi har ikke de svarene dere ber om. Men det har dere: alt det som er viktig for dere å vite ligger inni dere, i deres sjel!

I mange meldinger har vi oppfordret dere til å slutte å gjøre dere avhengige av eksterne kilder for å finne svar. Gå i stedet inn i dere selv. La deres sinn stilne av fra ”3D-kakling og støy” og la sjelen budskap til dere få komme frem på sitt vis – via intuisjonen, instinkt, inspirasjon, drømmer og samvittigheten, for alle disse er veiledning som hjelper dere å holde dere på rett vei i forhold til det dere har valgt i deres sjelekontrakt.

Forøvrig når det gjelder livsoppgaver, vil vi repetere det vi har sagt tidligere om de relativt få som trengs til å fylle lederposisjoner. De fleste av dere valgte å være veivisere ved å la deres Lys skinne, og den oppgaven oppfyller dere rett og slett ved å være den dere ER, en av Gud’s elskede barn og i slekt med alle andre i hans familie; hele menneskeheten, alle dyr, hele planteriket og alle de uvurderlige sjelene i de Deviske Riker.

Det er også viktig å være kritisk når det gjelder informasjon om hva som skjer i verden, fordi desinformasjon fortsatt florerer i alle de store mediene, private publikasjoner og på Internett, inkludert kanaliserte budskap. Vi sier det igjen; gå inn i dere selv, lytt til hjertet og kjenn på de følelsene som oppstår i dere. Hvis den angjeldende informasjonen synes å flyte lett i dere, så er det mest sannsynlig sant. Dersom dere føler motstand, er det mest sannsynlig usant. Det lavere bevissthetsnivået til et lukket sinn vil imidlertid gjøre at personen forkaster alt som ikke støtter hans eller hennes tilstivnede oppfatninger.

Og fremfor alt; la dere ikke bli sugd inn i noen fryktskapende informasjon! Det er ingen ting å frykte! Dette er en tid for å være glad, opprømt, føle seieren! Kun et lite segment av lineær tid gjenstår før dere når målstreken i den største triumf dette Universet har sett – og i det kosmiske kontinuum har dere allerede passert målstreken, dere har allerede seiret!

Vi ærer dere for deres mot og urokkelighet i arbeidet for Lyset. Vi ærer dere for deres utholdenhet og genialitet med å overvinne alle veisperringer som de mørke har satt foran dere, og for deres tålmodighet når det har blitt forsinkelser. Vi ærer dere for at dere fører deres verden in i en ny æra av kjærlighet, fred og harmoni med alt i Naturen. Vi ber dere om å ære dere selv slik vi ærer dere!

KJÆRLIGHET OG FRED

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge