Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - May 12, 2013

Matthew Ward - May 12, 2013


NJorden sett fra et høyere perspektiv; voldshandlinger, dualitet; CIA, bombingen av Boston Maraton; Zionist-bevegelsen; Borgerhøringen i USA om UFO’er; forandringer i klimaet.

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi kjenner til at det er vanskelig for dere å kjenne begeistring over at Jorden befinner seg i fjerde dimensjon når voldshandlinger fortsatt er så utbredt i verden, og dere lurer på hvor det blir av den Gyldne Tidsalder dere har blitt lovet.

Jorden krysset terskelen til sin Gyldne Tidsalder da hun gikk inn i fjerde dimensjons trygge havn for nesten seks måneder siden, men mange av hennes beboere som ble med henne har ikke ennå nådd den dimensjonen i åndelig og bevissthetsmessig våkenhet. Det er derfor fullt forståelig at dere kan føle dere motløse når det ikke synes å være noen synlige fremskritt mot en fredelig verden.

Ja, vi har snakket om disse følelsene tidligere og vi vil si at nå, akkurat som den gang, ligger det overhodet ikke noe kritikk i det. Når sant skal sies, så kunne vi også ha følt det slik dersom vi bare så hva dere gjør - men vi har den enorme fordelen av å kunne se Jorden fra dette høyere perspektiv.

Vi ser den overveldende forskjellen på verden i dag sammenliknet med tilstanden som hersket da Jorden begynte på sin Oppstigning knappe sytti år tilbake. Vi kan se at urgamle energiportaler åpner seg igjen og at det innkommende Lyset forankres rundt om i hele verden. Vi ser myriader av glitrende lys fra sjeler som våkner opp etter hvert som Jorden beveger seg inn i stadig høyere vibrasjoner – og vi ser hele hennes Gyldne Tidsalder som fait accompli – at den allerede blitt til virkelighet og ingen ting kan endre på det.

Dere ville følt dere ikke bare oppmuntret, men dere ville danset av fryd hvis dere også kunne se dette! Åh, hvor vi ønsket at dere kunne se det! Men det kan dere ikke, så vi ber dere om å la vår kunnskap om hva som faktisk har skjedd og hva som hender i øyeblikket, hviske ut enhver motløshet dere måtte føle, slik at ikke disse lave vibrasjonene svekker lyset deres. Det er like viktig nå som noen gang at dere står støtt og trofast i lyset, både for dere selv personlig og for samfunnet, for dere er veiviserne for de sjelene som nylig har våknet opp.

Når vold fortsatt er så utbredt, betyr ikke det at mørket fortsatt holder Jorden i sitt grep? I kortform, dette er hva mange lesere har skrevet inn og spurt min mor om og denne bekymringen deles også av mange lysarbeidere. Vi kan imidlertid forsikre dere om at da Jorden forlot tredje dimensjon, så løftet hun seg ut av dette mørket, som hadde innhyllet planeten gjennom så mange årtusener, for godt.

For å forklare hvorfor voldshandlinger fortsetter, selv om planeten er trygt inne i fjerde densitet, så må vi gå et stykke tilbake i tid. På vei opp gjennom sin oppstigningsprosess gikk Jorden gjennom mange ulike energinivåer og for en tid tilbake nådde hun et nivå der alle karakteristika og atferder begynte å forsterkes. Etter hvert som motpolene i dualiteten ble forsterket, så økte også alle typer handlinger som reflekterer det beste i menneskene, men det samme gjelder også handlinger som reflekterer det verste.

Dualiteten er i sin senit og alle reagerer på den “forsterkede stemmen inni seg”. Personer som har tendenser til å være voldelige følger sine forsterkede impulser og handler voldelig.

Imidlertid er ikke alt slik som det ser ut. Den delen av CIA som er under Illuminatis kontroll er fortsatt aktive i terrorhandlinger, enkelte ganger i samarbeid med representanter for politiet, som uten å vite det er dem til stor hjelp, i stedet for å arrestere misdederne. I tillegg til å benytte seg av de få gjenværende ”hjernevaskete” individer som de har programmert, har denne delen av CIA en liste over personer som ”ville være egnet” til å gi skylden for deres terroraksjoner. De fabrikkerer et troverdig fundament for dette på basis av utvalgt fakta om disse individene og så forer de media med denne historien.

Bombeaksjonen under Boston Maraton var deres verk. De to brødrene som ”etter sigende” sto stått bak bombesprengningen, passet svært godt inn i det ”bildet” denne CIA fraksjonen trengte for anledningen. De hadde funnet ut om disse unge mennenes interesse for å lage enkle bomber, og knyttet så dette opp mot deres ”radikale” religiøse ståsted, den eldre brorens flere måneder lange opphold i Tsjetsjenia og Dagestan, og således skapte de ”mistenkte” som publikum vill finne troverdige.

Det er fryktelig trist for dere og for oss at voldshendelser, uansett deres karakter, i det hele tatt fortsatt er en del av livet på Jorden. De er i sannhet tragiske for dem som opplever å miste noen av sine kjære eller å bli alvorlig skadet. Vi ønsker inderlig at de sorgrammete familiene hadde visst at deres kjære som mistet livet, ble hilst velkommen av familie og kjære venner da de ankom til Nirvana, hvor livet er fylt av aktivitet, variasjon og gledesfylt åndelig bevissthet om at alle er en del av Alle Tings Enhet, at Alle Er Ett.

Til tross for de store medienes meget omhyggelige dekning av terrorhandlinger og andre avskyelige forbrytelser, så er frykt-energien i ferd med å svinne hen som tåke for solen. På sjelenivå vet alle at planeten nå er hundre ganger mindre ”toksisk” enn den var for bare noen år siden, og etter hvert som energibølgene som har strømmet inn til Jorden har løftet den inn i stadig høyere vibrasjoner, så har denne vissheten også begynt å sive inn i bevisstheten. Mange som tidligere ble sterkt påvirket av medias fryktskapende oppslag og fremstillinger lar seg ikke lenger påvirke av dem.

Det er mange ulike spekulasjoner og også strategiske skremmende rykter om hva borgerkrigen i Syria vil føre til. Det vil ikke bli noen ”omfattende” internasjonale kriger og forsøk på å bruke atomvåpen vil heller ikke lykkes. Til slutt vil frihetskjemperne i Syria seire. På samme måte som i andre land hvor borgerne ”kastet ut” despotiske hersker, vil denne nasjonen også gå gjennom en urolig periode før de oppnår sosial stabilitet og et stabilt lederskap.

Israels vedvarende krigshissende oppførsel er Zionistenes verk – enda en av Illuminatis mange svært ulike grupperinger – som bare er opptatt av å tjene sine egne interesser om å utvide sine maktområder. I motsetning til hva de ønsker at dere skal tro, så representerer denne bevegelse ikke verken det israelske folkets vilje eller viljen til jøder noe som helst sted i verden. Med tiden vil denne bevegelsen, som nå er i ferd med å miste sin anseelse selv hos sine tidligere trofaste støttespillere, helt og holdent miste sin troverdighet og innflytelse.

Det er fortsatt slik at mange sjeler ikke får det de burde ha krav på når det gjelder juridisk hjelp, helsestell, utdannelse, så vel som sosial og økonomisk likhet. Chemtrails forgifter fortsatt himmelen på enkelte steder, og annen forurensning av luften, vannet og jordsmonnet fortsetter; så gjør også ødeleggelsene av skogene og den forferdelige behandlingen av dyr både i havet og på landjorden.

Regjeringene rundt om i verden kan ikke lenger ignorere kravene om betydelige reformer på disse områdene og alle andre skadelige situasjoner. Fordelaktige forandringer oppstår bare når folket engasjerer seg og antallet grasrotbevegelser og deres effektivitet øker over alt i verden. Dere vil få se at alle eksisterende eller planlagte lover, politiske agendaer, produkter og systemer som påvirker livet på Jorden på en ødeleggende måte, gradvis vil bli eliminert.

Personer som evner å se de ulike bitene i sammenheng når det gjelder positiv utvikling som rapporteres i uavhengige publikasjoner, på Internett samt i fjernsynsdokumentarer og intervjuer, føler seg optimistiske. En nylig slik ”bit” som angår hele verden, skjedde i USA. En gruppe kom sammen med mediarepresentanter og en håndfull tidligere kongressmedlemmer for å snakke om sine personlige observasjoner og viten som gir et klart bevis for at utenomjordisk intelligent liv eksisterer. (Citizen Hearing on (UFO) Disclosure i den Nasjonale Presseklubben, Washington DC, som startet 29. april)

For litt over ti år siden gjennomførte gruppen tilsvarende arrangement med samme mål. Dette korte møtet ble totalt ignorert av media – for ikke å snakke om USAs regjering – og selv om den nylig avholdte fem dager lange formelle høringen ikke skapte store medieoverskrifter, så ble den omtalt i en god del pressemedier og dekket på mangfoldige Internett steder.

Men det mest signifikante med denne ukelange begivenheten var at den faktisk skjedde. Illuminatis innflytelse i USA, som er deres siste bastion, er så alvorlig svekket at de ikke maktet å forhindre den. Det er ikke mulig for deres regjeringer å fortsette stort lenger å dekke over og fornekte vår families nærvær, men vær snill å ikke forvent å håndhilse på dem som lever blant dere eller ønske landende mannskaper velkommen allerede neste uke. En offisiell kunngjøring om at andre sivilisasjoner eksisterer – eller kanskje bare at de sannsynligvis eksisterer – vil nok være det første forsiktige steget, og deres statsledere som har vært involvert i planleggingen av en slik kunngjøring diskuterer fortsatt seg i mellom om Når folk vil være modne til å høre sannheten om dette?

Disse lederne vet ikke at det ikke er dem som kommer til å gjøre denne beslutningen. I sin uendelige visdom vil Gud vite når han kan gi Universets høyeste råd grønt lys for dette, og deretter vil noen tusen mannskaper som oppholder seg rundt planeten deres møte dere åpent og begynne å arbeide sammen med dere. De vil legge sin teknologi til alt det som deres vitenskapsmenn har utviklet allerede for mange år siden, men som har blitt konfiskert og brukt av Illuminati, og når dere ikke lenger trenger deres hjelp, vil disse familiemedlemmene reise tilbake til sine hjemmeplaneter.

Her synes det passende å ta opp en bekymring som mange lysarbeidere deler. Nei, det faktum at det ikke har funnet sted masselandinger ennå, betyr IKKE at de vennligsinnede medlemmene av vår familie fra universet har latt dere i stikken og at en sivilisasjon som har til hensikt å gjøre dere til slaver har tatt deres plass! De eneste mannskaper som er til stede på himmelrommet over dere er Lysets krigere, og de tjener dere mange svært nødvendige måter.

Teknologiene på skipene reduserer forurensningen i atmosfæren, de får krigsvåpen til å feilfunksjonere, de forhindrer forsøk på massive terrorangrep, de kanaliserer lys til havene for at marint liv kan overleve, de sprenger eller forvandler til damp små himmellegemer i verdensrommet som kunne gjøre skape på Jorden. Enorme, mektige sivilisasjoner fortsetter å sende lys til planeten fra fjerne steder i Universet og de ekstraterrestrielle som lever blant dere, som er i posisjoner der de har innflytelse, presser på for reformer.

La oss nevne enda et område hvor den pågående diskusjonen er bortkastet. ”Global oppvarming”, som skyldes menneskehetens overlagt forsømmelse, uvitenhet og fornektelse, er absolutt reell, det er helt sikkert. Men smeltingen av polarisen, nye rekorder av ekstreme temperaturer og andre unormale ting ved været er Jordens steg i retning av å vende tilbake til et moderat klima over hele kloden, slik det en gang var da hele planeten var ”Edens hage”.

De som er glade i å gå på ski eller andre vintersportsentusiaster, trenger ikke å frykte at snøkledde fjell vil forsvinne – vi kan garantere dere at det vil de ikke. Jordens majestetiske fjellkjeder og de fantastiske daler og canyons som er formet av dynamiske landhevninger og mektige elver, eksisterte ikke da planeten først ble skapt, men disse spektakulære elementene av hennes naturskjønnhet som dere gleder deres så veldig over, de gleder hun seg over også.

Mor, jeg tror at leserne vil glede seg over den delen av de kanaliserte budskapene fra den kjære velsignete sjelen i Nirvana som handler om klimaet. Vær snill å klippe den inn, og også den senere korte samtalen med deg.

(Det følgende er et utdrag av Grace’s informasjon i boken ”Jordens Gyldne Tidsalder – Livet Etter 2012”. Hennes del i denne boken er noen få utvalgte korte deler av hennes mange lange kanaliseringer, som ble til Grace’s kapittel i ”Opp-Lys-ning for en Ny Æra”. Informasjonen nedenfor er fra hennes første sending i 1999.)

Mitt tjenesteområde for tiden er å studere mekanikken i å plukke fra hverandre unormalt ekstremvær og å mildne effekten av dem i vår atmosfære. Og jeg mener faktisk ”vår”, som deres og vår. Vi er ikke alle så langt unna dere, vet dere, og i tillegg til det har vi så nær tilknytning til dere alle sammen, at vi er ikke atskilt på så veldig mange måter. Gjennom vår lettere densitet og tilsvarende vær, ja vel, men fortsatt er det deres OG vår atmosfære jeg arbeider med.

Jeg vet at det høres altfor sprøtt ut til å tro på, men det er den enkleste måten for meg å forklare det for dere. Det er slett ikke slik som jeg beskriver det her, med dere har ikke våre ord, så hvordan skulle dere i det hele tatt begynne å forstå hva jeg mener hvis jeg brukte vårt vokabular? Det finnes ikke synonymer eller tilsvarende begreper som kan brukes om denne prosessen. Det er noe som ikke umiddelbart vil hjelpe, men over tid, så vil det jeg holder på med få stor betydning.

Det er ikke det at jeg kan tøyle Jordens vinder eller opptre som en global paraply når det er voldsomme stormer. Jeg studerer hvordan man kan behandle energier slik at de kan spres i stedet for å komme sammen for så å eksplodere. Jeg skulle ha sagt spredt på en rutinemessig, langsom og lindrig måte, i motsetning til å bare å ”syde og koke” for en stund og deretter oppføre seg som om den kunne ”filleriste hele Jorden”, og så ”Pass opp!” her kommer enda en orkan eller tornado!”

Men det kommer til å ta litt tid før effekten av arbeidet mitt kommer, vet dere? Det er fortsatt mye på trappene av hva nå det enn måtte kalles – rengjøring, renselse, lysøkning, lette Jorden byrde av negativitet, oppstigningsprosess – men uansett så vil det samlet sett dreie seg om samme ting – en mengde geologisk aktivitet som kan gjøre stor skade er det fortsatt potensial for.

Det er ingen vei utenom dette, vet dere. Energi er energi og man kan ikke bare si ”Husj på deg du, sett i gang å spre deg.” Faktisk er det dette jeg arbeider med, å komme til den situasjonen hvor det er mulig å håndtere ting på en slik måte at hvis det trengs regn, så kommer det, akkurat nok av det. Og når det er gjort, så fjerner det seg til det trengs igjen. At rytmen, mønsteret i det er fastsatt, om dere skjønner.

(Det følgende er en del av en kort konversasjon mellom Grace og meg i oktober 2011)

Mannskapene som befinner seg i himmelrommet nær Jorden begynner å bli rastløse og utålmodige. De har i mange år vært klare til å lande og komme i gang med de tingene de kan hjelpe dere med, som teknologiene deres kan hjelpe med. Det er mye dere har utviklet på egenhånd som har vært unndratt offentligheten, men noen få av dere vet om dette og hva denne teknologien er i stand til å gjøre. Men bare vent til dere får se ET teknologi i aksjon!

Og så må vi samtidig si et par ord om været deres og “naturkatastrofer”. Dere vet at i lang, lang tid har dette vært skapt av kombinerte teknologier som Illuminati har hatt kontroll over – vel det vil det svært raskt bli slutt på. Faktum er at de allerede er blitt hemmet en god del, slik at ingen av disse varskuene om fantastiske – altså fantasiskapte, ikke fantastisk flotte – katastrofiske uroligheter som det er så mange som profeterer om på Internett, noen gang vil skje. Bare hold fokus på en strålende lykkelig verden, Jorden Gyldne Tidsalder, og vær ikke redd for STORE forandringer – de er alle for det GODE!

Grace, hvordan går det med ditt arbeid med ”fremtidens vær”?

Fantastisk! Vi er alle klare for det øyeblikk da Jorden har kastet av seg all negativitet og vi kan handle på hennes ønske om et moderat klima overalt på kloden. Det vil ikke ta så lang tid som dere kanskje ville tro å forvandle ørkenene til frodige grønnsakhager!

Tusen takk, Mor. Og nå kjære familie på Jorden, nå vet dere at folk i Nirvana gjør mye mer enn å stråle si kjærlighet til dere – de arbeider med å hjelpe dere på måter som dere sannsynligvis aldri forestilte dere at noen som lever i åndeverdenen kunne klare.

Mange land i verden feirer morsdag på denne dag, og alle verdens land har spesielle dager for å feire enkeltmennesker som har gjort en ekstraordinær innsats på den ene eller den annen måte. Tenk på den jubel og fryd det vil bli når dere hver eneste dag feirer dere selv og alle andre sjeler i dette universet som Guds familie av guddommelige vesener!

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge