Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - June 11, 2013

Matthew Ward - June 11, 2013


Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Etter hvert som vi tar for oss temaer som leserne har uttrykt mest interesse for, så ber vi dere huske på at den ”negative” enden av dualitetens spektrum er i sitt senit; og den energien, når den først er i bevegelse, må gå sin gang. Dere ser omkring dere en kombinasjon av enkeltmennesker med tendenser til voldelighet som følger sin intensiverte inklinasjon til vold – enten det er tilfeldige handlinger eller ledere som undertrykker sitt folk – og energier som utspiller seg i mange ulike situasjoner rundt om i verden

Urolighetene i Tyrkia som etter sigende handler om å beskytte en park, ble iscenesatt av CIA’s ”hemmelige agenter” for å kaste bensin på bålet i konflikten mellom Sunnimuslimer og Shiamuslimer slik at det skulle føre til en flammende krig. På samme måte som i alle andre land i verden, har også Tyrkia en politikk som ikke gjør alle borgere tilfreds, men landet er økonomisk sett sunt og progressivt – og det er hva Illuminati ønsker å ødelegge. Selv om deres globale nettverk nå revner i sømmene, er det noen enkelte individer i toppledelsen som fortsatt ”sitter fast” i sin vrangforestilling om at de kan ta over hele Midt-Østen og derfra fortsette å ta kontroll over resten av verden også. Vi kan si dere med sikkerhet at dette ikke kommer til å skje, og når urolighetene i Tyrkia legger seg, og det vil de snart, vil det komme reformer som ytterligere vil styrke dette landets progressive fremmarsj.

I land i Midt-Østen som har kastet ut sine despotiske eller dynastiske herskere er friheten fortsatt “ny og fersk”, og det er naturlig at det er en viss forvirring med hensyn til hvem som skal lede nasjonen og hvordan den skal ledes. Med tiden vil man finne en konsensus i hvert av landene og et demokratisk styresett som passer best for det enkelte land vil bli etablert.

Syria er på mange måter i en annen situasjon ettersom det er ulike grupper med forskjellige agendaer som kjemper mot Assads regime – deres mål er sammenfallende, men hver gruppe har sin egen agenda, for å si det slik. Når seieren kommer, vil den etterfølges av en periode med alvorlig uenighet, ledet an av de mest radikale gruppene, inntil fornuft og visdom vinner; da vil det bli dannet en koalisjon som vil lede landet i retning av fred og stabilitet.

Det Kina er opptatt av er ikke “å vinne økonomisk over USA”, men å finne løsninger på sine alvorlige indre problemer. Blant verdens ledende nasjoner, økonomisk sett, et det Kina og De Forente Stater som har de største interne utfordringer. På grunn av sin autoritære karakter, som likevel blir moderert av klare visjoner, er Kinas regjering i ferd med å arbeide fram løsninger på sine problemområder. På grunn av et demokrati som er blitt fullstendig skakkjørt, er aktiviteten i de Forente Stater, med hensyn til problemområdene, til sammenlikning nærmest i stillstand.

Her er det vel en passende sted til å se på spørsmål som mange lesere har sendt inn: Hvordan kan President Obama forsvare datainnsamlingen som National Security Agency (NSA) har gjort fra private borgeres telefonsamtaler og internettlogger? Hvorfor signerte han Monsanto Protection Act?*. Alt som skjer i Kongressen er åpent for alle å se, men det som foregår bak lukkede dører får ikke publikum vite om, og vi kan fortelle dere det som er relevant når det gjelder disse to sakene.

President Obama forsvarte NSA’s datainnsamling, som ble autorisert i “The Patriot Act” under George W. Bush’s administrasjon, på den autentiske bakgrunn at det har ført til oppdagelse av og forhindring av mange terroristplaner. Det presidenten ikke kan si – og som Bush aldri ville ha sagt – er at de mest omfattende terrorist-handlinger som mislykkes pga denne overvåkningen, og de fleste av mindre planlagte aksjoner som også ble ”skutt ned”, var de som var utarbeidet av den delen av CIA som er under Illuminati’s kontroll.

Ei heller kan Obama avsløre at Ekstraterrestrielle arbeider i NSA og andre departementer i dette landet og i mange andre land. De samler og analyserer informasjon om alle Illuminatis aktiviteter i hele verden og bruker den for å svekke deres operasjoner og til å samle beviser til deres rettergang. Når disse har gjort sin tjeneste – å bringe en endelig slutt på Illuminatis herskervelde – vil The Patriotic Act, på samme måte som Homeland Security møte sin ende.

Når det gjelder Monsanto Protection Act, så gjorde Illuminatis talspersoner det klinkende klart at dersom presidenten nedla veto, så ville Kongressen annullere den. Ennvidere ville de intensivere sin innsats for å velte Affordable Healtcare Act (”Loven om helsetilbud som alle har råd til”), blokkere lovgivningen som kunne løse noen av immigrasjonsproblemene og sørge for at ethvert forsøk på å løse internasjonale konflikter gjennom rasjonelle samtaler fremfor aggressiv, fiendtlig konfrontasjon ville være dømt til å mislykkes.

Dette er den “jordnære” grunnen, kan man vel kalle det, til at Obama signerte denne loven. Men det er et annet aspekt av dette som Illuminatis maktblokk ikke er klar over; Til tross for deres trusler, hadde ikke Presidenten tenkt å signere loven – han gjorde det likevel fordi Ekstraterrestrielle rådgivere som står ham nær, rådet ham til det. Deres høyere synspunkt var at publikums raseri mot denne lumske loven var helt nødvendig for å motivere dem til å tvinge regjeringen til å annullere den igjen. Folket er nødt til å bruke sin rett – og sitt ansvar – til å kreve at deres folkevalgte representanter slutter med sitt partirytteri, slutter å la lobbyistenes penger styre hva de skal stemme ved lovforslag og begynne å tjene landets beste interesser.

Og for all del, dette gjelder ikke bare de Forente Stater!! Regjeringene i alle land må begynne å tjene folkets ønsker og behov, fordi dette er helt sentralt, selve hjertet i Jordens Nye Tidsalder og menneskenes sjelelige utvikling!

Som vi har nevnt i tidligere budskap, er Jordens befolkning nå i fjerde dimensjon når det gjelder ”posisjon”, men det er mange som ennå ikke har nådd denne dimensjonen bevissthetsmessig eller åndelig. På akkurat samme måte som Jordens Oppstigning var forutbestemt, var også hennes Gyldne Tidsalder det, og når denne Tidsalderen vil blomstre for fullt i deres lineære tidsregning avhenger helt og holdent av befolkningens kollektive tanker, følelser og handlinger. Vi kan ikke få understreket dette sterkt nok, hvor avgjørende nødvendig deres Lys er for å hjelpe samfunnet å gjøre fremskritt når det gjelder bevissthetsmessig og åndelig våkenhet!

Den Universelle Loven om tiltrekning er en essensiell del av fremskrittet. Ved å fokusere på misnøyen over regjeringenes urettferdige praksis og avskyelige handlinger, sender befolkningen ut energier som forlenger det de ønsker å få slutt på! Det er helt nødvendig at de lærer å forstå at ved å fokusere i stedet på det de ønsker seg, så genererer de den energien som vil manifestere det. Det er helt nødvendig at de er kritiske til informasjon fra alle kilder og ”spør innover”, hvor sannheten er kjent med hensyn til om noe er fakta eller fiksjon, sant eller falskt.

Vi omtalte Barack Obama for første gang foran primærvalgene i 2008 i USA, hvor vi slo fast at han ville bli valgt til president. Vi har snakket om ham ved mange anledninger siden da, inkludert i forkant av valget i 2012 da vi sa at han ville forbli i sitt presidentembete og hvorfor. Etter at våre mange budskap som omtalte Obama gikk ut, ble min mor neddynget i e-poster: De som støtter Det Republikanske Partiets ideologier har heftig fordømt og avvist det vi forteller dere om ham, mens de som støtter ham har ønsket å vite om han ville greie å overvinne den formidable opposisjonen han står overfor. Noen spør: Er han fortsatt en Lysfylt sjel? JA, det er han!

Vi skal si litt mer om det, men først må vi si at det er politikk som har utsatt så mange påfølgende generasjoner for krigens ødeleggelser og uhyrlige tap av liv, og som har skapt den vettløst skjeve fordelingen av Jordens enorme ressurser. Vi overser ikke den rollen som religionene har spilt, men det er dem som hersker over både kirken og staten som driver sine tilhengere ut på slagmarken.

Gjennom uminnelige tider har fundamentet for de politiske systemene i deres verden vært galskapen som har dreid seg om erobring og blodsutgytelse, korrupsjon og falskhet. Til slutt skapte dette så ufattelige mengder av negative energi at det sto om livet for Jorden. Gaia, den sjelen som har inkarnert som planeten Jorden, ville ikke at hennes kropp og alle hennes livsformer skulle dø.

Og således, i samsvar med Gaia’s bønn og Guds velsignelse, gjennomsyret fjerne sivilisasjoner planeten med livreddende Lys og Universets Høyeste Råd utarbeidet en overordnet plan for en ny æra som skulle bli kjent som Jordens Gyldne Tidsalder. De ba en sjel fra en svært meget høyt utviklet sivilisasjon om å påta seg en av de aller vanskeligste oppgaver – presidentrollen i USA, en rolle som ville gå langt ut over internasjonal politikk.

Ja, Barack Obama er absolutt like Lysfylt som da han gikk med på å påta seg oppdraget med å rette opp alt som var galt i dette landet og lede an dem som skal bringe fred på Jorden! Gjennom hele sin tid i sitt embete har han utrettelig arbeidet i all stillhet for å plukke fra hverandre, bit for bit, det nettverket som gjorde det mulig for Illuminati å ha kontroll over alt som innvirker på deres liv og levnet. Den makt de har hatt til å forpurre eller avspore hans innsats har vært formidabel og har i stor grad lykkes, men når det blir slutt på deres innflytelse i og utenfor Kongressen, så vil dere få se sannheten i hva vi har sagt om Obama.

La oss nå se på negativitet i en sammenheng som gjelder været og geofysiske hendelser, som dere kanskje ikke har betraktet som synlige bevis på forandring, som de i realiteten er. Den intensive innstrålingen av Lys som reddet Jordens liv og gav henne styrke til å begynne å kaste av seg negativitet ved hjelp av kraftige jordskjelv, vulkanutbrudd og mektige stormer som resulterte i massive ødeleggelser og tap av liv.

Den siste rest av den “gamle” negativiteten ble eliminert for cirka seks måneder siden og det var dette som gjorde det mulig for Jorden å løfte seg inn i fjerde dimensjon. “Ny” negativitet som skapes av voldelighet som fortsatt pågår, klarer hun å kvitte seg med gjennom serier med jordskjelv i områder hvor det medfører lite, hvis overhodet noe, tap av liv eller ødeleggelser av landområder, og det samme gjelder vulkanutbrudd. Enda mere negativitet blir diffundert ved enorme nedbørsmengder i visse områder og skogbranner i andre – vann og ild er Naturens rensende elementer.

Aldri mer vil negative energier hope seg opp på planeten og ingen av de spådde katastrofer vil inntreffe! Det mørket som så lenge innhyllet planet er borte for godt, men ”opprenskningen” av det som lå igjen i kjølvannet av den vil fortsette, helt til hun når de vibrasjonsplan hvor voldelighet ikke eksisterer. Hun vil ikke nå frem dit i neste uke eller neste måned, men med god hjelp av Lysets krefter inni, på og utenfor Jorden, beveger hun seg på vegen dit med en hastighet som helt unik i dette universet, og hele tiden underveis vil voldsbruk avta, på samme måte som stormene, jordskjelvene og vulkansk aktivitet.

Vi går så videre til andre saker som leserne har spurt om; for en tid tilbake ble radioaktiv stråling fra det ødelagte japanske atomkraftverket nøytralisert, så mye så at de ikke representerer noen helserisiko. Til slutt vil alle atomkraftverk, så vel som lagret atomavfall og annen giftig forurensning bli dematerialisert ved hjelp av teknologi. I mellomtiden bruker mannskapene på skipene på himmelen sin teknologi til å sikre de atomanleggene som fortsatt er i bruk.

Å bekymre seg om at land som har atomvåpen opptrer aggressivt, og at andre land jobber på spreng for å utvikle eller skaffe seg slike våpen, samt at oppskytning kan skje ved et ”uhell”, er det overhodet ingen grunn til. Ved skaperens bud og Guds autorisasjon vil sivilisasjoner som har teknologisk kapabilitet til å forhindre bevisste eller tilfeldige atomangrep, fortsette å gjøre dette.

Under Bilderberg konferansen greide Illuminati knapt å skjule sine stadig dypere bekymringer om hvor mye lenger de kan greie å beholde sin kontroll over bankvirksomheten, utlånsvirksomheten og investeringene rundt om i verden – de har på det nærmeste brukt opp alle de virkemidlene de hadde som har gjort det mulig for dem å beholde sine egne formuer intakte. Som vi tidligere har nevnt, så har individer både innenfor og utenfor NSA samlet beviser for at Illuminati har skaffet seg disse formuene på ulovlig og uetisk vis; men inntil all dokumentasjon er blitt presentert i ”vanntette” rettssaker til de mange ulike rettssaler og at de er blitt rettferdig behandlet i retten, så vil disse rikdommene imidlertid forbli på Illuminatis hender.

Det var med stor glede vi hørte om den kanadiske forsvarsministerens stadfestelse av andre sivilisasjoners nærvær!** Det er enda ikke kjent i hvilken grad dette vil påvirke tidsskjemaet for at de kan lande på Jorden, eller når de ekstraterrestrielle som lever blant dere kan gi seg til kjenne. Mor, kan du her klippe inn Hatonn’s svar på dine spørsmål om dette?

“Så oppmuntrende denne stadfestelsen enn er, så er det ikke nok til at landing kan skje i morgen. De ordene vi ”oppfattet” var at dere må først få mere orden i deres eget hus.

“Suzy, min venn, du vet at vi ikke kommer for å ta over Jorden, men de fleste vet ikke dette. De er nysgjerrige på oss, men ikke overbevist om at hvis vi landet, så ville det være for å hjelpe dere. De har overhodet ingen anelse om hva vi har gjort for Jorden i mange århundrer – det er mer som om de tenker ”Hvorfor ville ekstraterrestrielle være interessert i oss?”

“Når de får se at ting utvikler seg i en god retning og føler seg tryggere på alle forandringene som foregår, så vil de ikke lenger være så mistenksomme mot fremmede som ”dropper innom”. Men Illuminatis propaganda om at ’Ekstraterrestrielle nok kan virke vennligsinnete, men de vil gjøre dere til slaver’ sirkulerer fortsatt på Internett.”

“Uansett, når alt kommer til alt er det Gud som vil ta beslutningen. Han vil vite når dere er klare til å ønske oss velkommen og da vil han gi beskjeden SETT I GANG til det Høyeste Rådet. Og vi ivrer enda mer for dette enn du gjør, Suzy!”

Tusen takk, Mor, og vil du da også være snill å kopiere inn linken til den korte videoen som også gir energi til å fremskynde den dagen da dere vil møte deres ”velgjørere fra verdensrommet”. Vi håper dere vil føle dere inspirert til å støtte denne gruppen og spre informasjonen. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Høyt elskede familie på Jorden, det er milliarder av mennesker som ønsker det samme som dere; å leve i en fredelig verden hvor alle får dekket sine behov fullt ut, hvor alle ledere er kloke og sannferdige og livet er i harmoni med Naturen. Men de vet ikke helt hvordan de skal hjelpe til med å gjøre verden slik, men det gjøre dere – dere er her for å være veiviserne!

Ved å leve fra hjertet er dere et eksempel for alle rundt dere som viser at KJÆRLIGHET er veien til å skape den verden de, og dere, ønsker dere. Og så må dere huske at i kontinuumet så eksisterer allerede denne æraen av verdensfred, glede, skjønnhet, vennlighet, gjensidig respekt, overflod og vidunderlige eventyr!

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an
e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge