Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - April 11, 2013

Matthew Ward - April 11, 2013


Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Aller først vil vi eliminere enhver bekymring om Nord Koreas rakettaktivitet. Kim Jong Un er oppdratt til å forvente den samme opphøyde beundring og underdanighet som hans far nøt og således mangler han sunt bondevett og kanskje i enda større grad følelsen av trygghet i sin lederposisjon. Det er ikke det at hans retorikk er bløff, men når han ikke vet hvordan man styrer et land, så viser han i hvert fall frem for sine borgere og hele verden den militærmakt som han har til sin disposisjon.

Avhengig av reaksjonene fra andre lands ledere på hans tvilsomme motiver for utplasseringen av raketter, kan han tenkes å beslutte å avfyre en eller flere av dem. Dersom han så gjør, vil han tape ansikt fordi de vil feilfunksjonere, takket være teknologien til deres stjernefamilie som vil sette dem ut av spill. Dersom dette skulle skje, er det ikke mulig å vite hva han ville gjøre for å redde ansikt, så vi sier dere at det ville være til beste for alle å erstatte sanksjoner med dialog.

Mange har bedt oss gi våre kommentarer om pave Frans den første, som er i så mange millioner menneskers tanker, så det gjør vi med glede. Nei, hans ydmykhet er ikke ”et spill for galleriet”. Ei heller kan han være ”den Katolske Kirkens redningsmann”. Han er ikke klonet, ei heller vil han bli det, for Illuminati’s klonings-sentre har blitt stengt ned av frivillige fra andre sivilisasjoner som lever blant dere.

På samme måte som sine kolleger i Vatikanet, samt enkelte mennesker på utsiden, kjenner pave Frans til den situasjonen som vanlige mennesker ikke vet om og han har en iboende godhet slik at han føler seg forpliktet til å få en slutt på det mest gudløse – Satanismens internasjonale hovedkvarter bak Vatikanets tykke murer. Etter hvert som Lyset stadig blir mer intenst vil slutten på dette visserlig komme, men det gjenstår å se om Paven har styrken til å trosse dem som ikke for sitt bare liv vil at verden skal få vite om at denne diabolske situasjonen noensinne har eksistert innenfor Vatikanets murer.

Annen informasjon som de ikke ønsker skal avsløres, er at de har holdt omhyggelig skjult de historiske dokumenter som viser at korsfestelsen og gjenoppstandelsen, samt andre deler av bibelen er nøye kalkulert oppspinn – samt at andre deler av historiske nedtegnelser ble utelatt. De er livredde for at folk skal få vite at ”Guds bud” ble formulert at tidlige kirkeledere for å ha kontroll over massene og for å skaffe seg personlig rikdom, eller at senere dogmatikk ble ”klekket ut” for å rettferdiggjøre den pompøse og luksuriøse levemåten som beboerne av Vatikanet har nytt. I tillegg vil de for enhver pris skjule sine enorme rikdommer i form av kunstskatter som ble stjålet under den Andre Verdenskrigen.

Pave Frans har den moralske stamina som trengs for å forsøke å avsløre dette, men igjen, på grunn av den massive opposisjonen, så gjenstår det å se om han klarer dette. Når disse sannheter slipper ut, så håper vi at de hengivne troende har assimilert tilstrekkelig Lys til å innse at denne kirkens omfattende gode innsats har sin rot i åndelighet - og ikke religiøse dogmer.

En annen leser skrev nylig til min mor om noe vi omtalte i vårt forrige budskap, og oppsummert var hennes kommentarer som følger: Dere sa at negative tanker og følelser om avskyelige situasjoner var det som gjorde at disse situasjonene fortsatte. Hvordan kan det overhodet være mulig å ha noen som helst positive tanker omkring dette? Det hun skrev om var menneskehandel og sexindustrien, men vårt svar vil være like gyldig for alle avskyelige situasjoner i verden.

Vi snakket om mange ulike temaer i vår forrige melding, som er av kontroversiell natur – men det finnes overhodet ikke noen kontrovers når det gjelder situasjoner som menneskehandel og sexslaveri! Selv om sjelekontrakter og karma kan være involvert, så er det innskriverens spørsmål vi ønsker å svare på.

Tidligere budskaper fra oss har innbefattet vår oppfordring om å visualisere Jorden badet i gyllent hvitt lys fordi dette bokstavelig talt ”kaster lys på” forferdelige og utålelige situasjoner som tidligere har vært holdt skjult for offentligheten. Først når de blir eksponert og synliggjort kan man sette i gang aksjoner for å få slutt på dem og begynne å heale de traumaer som de har forårsaket.

Man kan ikke “slette” kunnskapen man har om motbydelige situasjoner, og vi ville aldri foreslå at dere prøver å undertrykke dem og late som om de ikke finnes, for over tid ville dette føre til skade på deres kropp, sinn og ånd. Vi ønsker heller å oppfordre dere sterkt til å visualisere Jorden badet i gyllent hvitt lys og så se for dere at den langsomt begynner å rotere, at stadig flere lykkelige ansikter dukker frem og så sende ut deres kjærlighet til hele planeten. Energien i dette bildet, visualiseringen deres, deres kjærlighetsfulle emosjoner og intensjoner vil bre seg ut over hele verden.

Guds energi distribusjons system, som man kunne kalle det, sikrer at Lys/Kjærlighet fra alle kilder, både på Jorden og utenfor Jorden, når frem til de sjelene som trenger det aller mest; de som er undertrykket og deres undertrykkere. Det lyset dere sender ut, sammen med lyset fra myriader av andre kilder, er det som vil få en slutt på alle typer undertrykkelse i samfunnet deres.

Nå vil vi derimot fokusere på noe vi har slått fast i et budskap i den senere tid: Med tiden vil alle erkjenne at homoseksualitet er en høyt utviklet form for åndelig vekst og utvikling, hvori feminine og maskuline energier er mer i balanse enn i heteroseksuelle personer.

En meget komplisert situasjon beskrevet med så få ord krever en forklaring - særlig siden homoseksualitet er et av de temaene som skaper konflikt og dyp splittelse mellom mennesker i deres verden. Derfor har jeg bedt min mor å kopiere inn den delen av en bok som er relevant i forhold til dette. Selv om den også inneholder informasjon som angår dem som bor i Nirvana, Jordens ånderike, så er vi sikre på at dere alle vil finne den opp-Lys-ende.

( Det følgende er et utdrag av kapittelet “Mellommenneskelige forhold” i “Matthew, fortell meg om Himmelen”, som ble kanalisert ned tidlig i 1994. )

Matthew, kan homoseksuelle partnere her på Jorden fortsette sin union i Nirvana dersom de ønsker det?

Ja, det kan de, Mor. Homoseksualiteten blir ikke forstått på Jorden, og her er en god anledning til å forklare dette. Homoseksualitet er en åndelig utviklingsfase mer enn et aspekt av det fysiske vesen, og det er ikke riktig å fordømme eller ære den noe mer enn andre fysiske eller åndelige utviklingsfaser.

Husk på at vi snakker om kumulative sjeler her, ikke enkelte personer. I hver kumulative sjel finnes det kanskje så mye som tusen liv hvor de har erfart livet som menn, som kvinner, som androgyne vesener, i både inkarnerte og ikke-inkarnerte kropper. Imidlertid er det det siste livet de har levd før det nåværende, som i størst grad påvirker hvordan begynnelsen av denne nye vekstfasen her arter seg.

Dersom dette forrige livet var preget av en homoseksuell legning, så vil denne ”bli med” inn i dette livet på samme måte. Siden kroppene våre ikke er designet for seksuell aktivitet, er det bare det mentale aspektet av denne legningen som følger med den ankommende sjelen inn i det nye inkarnerte livet.

Det siste tidligere livet har også en annen innvirkning på dette temaet. De menneskene som i det nåværende livet mest vederheftig fordømmer homoseksualitet er de sjelene som i sin siste inkarnasjon erfarte å ha en personlighet med denne legningen.

Matthew, dette får jeg ikke til å rime. Jeg ville trodd at forståelse og aksept ville være mye mer sannsynlig.

Det er en komplisert og forvirrende situasjon, Mor. Energien fra disse personlighetene er fortsatt sterkt merket etter opplevelsene i sitt foregående liv. I ekstreme tilfeller har homoseksuelle blitt fysisk torturert, til og med drept, og de har i det minste blitt fordømt og trakassert, ofte til og med av sin egen familie, i en slik grad at psyken deres ble påført alvorlig skade. Eller kanskje de levde med smerten av å måtte fornekte det eller skam eller skyldfølelse for å lyve om det.

Uansett hva de har opplevd, så er ikke energien deres healet tilstrekkelig ennå til at de kan greie å se på de samme traumatiske situasjonene de selv har erfart og på den bakgrunn føle empati. I mange tilfeller ser de i stedet en mulighet til å hevne seg.

Syklusen hvor de går fra ett liv til det neste skjer så raskt at smerten i minnene fra det foregående livet, selv om de ikke er bevisste, fortsatt er altfor nær i deres sinn og har enda ikke fått den healing som vil komme gjennom senere liv.

Den stadig vedvarende smerten i de undertrykte minnene disse sjelene har, som i det nåværende livet valgt en heteroseksuell natur, er det som forårsaker deres ekstremt fordømmende holdning mot homoseksuelle. Disse smertefulle minnene vil ikke komme til overflaten i form av minner om deres egne erfaringer i sitt liv som homoseksuelle, men i form holdninger som hjelper dem å kvele disse minnene.

Dette er det universelle like-tiltrekker-like prinsippet. Når følelsene som har oppstått fra ondsinnet og urettferdig behandling i enhver type situasjon fortsatt er ferske og intense, blir tilsvarende følelser tiltrukket til denne sjelen. Undertrykte minner i underbevisstheten kjenner kilden til dem og husker dem, og tiltrekker seg således ”like” energier. Det nåværende livets psyke kan imidlertid ikke vite at denne tiltrekningen skyldes følelser som ”begge har opplevd”, som de deler, og således vil de smertefulle følelsene fra de undertrykte minnene ta over og dominere.

Når man beveger seg videre fra dette punktet i den psykiske labyrinten kommer til slutt prosessen med å ”se tilbake på sitt eget liv”, identifisere karmiske situasjoner som fortsatt må læres, valg av fokustemaer for sitt neste liv og videre utvikling i åndelig bevissthet.

Er det slik at mennesker som var homoseksuelle i sitt forrige liv alltid vil gå gjennom det du har beskrevet, hvilket synes å bare ville føre til at ting fortsetter som alltid, eller finnes det er et punkt hvor ting vil balanseres ut slik at vi alle kan akseptere hverandre akkurat som vi er?

Jeg kan forsikre dere om at denne “utbalanseringen” er en del av den guddommelige planen, fordi følelsene av fordommer og hat, og det å utføre emosjonelle eller fysiske grusomheter mot andre, hindrer den åndelige utviklingen. Men likevel, til tross for det stadig økende lyset som stråles inn til planeten deres for å oppløse den negativiteten som det er så mye av i menneskeheten, så vær så snill å ikke forvent at denne forandringen vil være fullført allerede i neste generasjon.

Er homoseksualitet mer fremherskende nå enn tidligere i Jordens historie?

Nei, men det er flere mennesker nå en noen gang i Jordens historie, så den samme prosentandelen utgjør et mye større antall. Opp gjennom historien er det mange høyt respekterte mestere på ulike fagfelt som har vært homoseksuelle, og mange av dem skapte sine mest strålende og inspirerte bragder på grunn av hvordan deres sinn var pint og plaget på grunn av dette aspektet i deres natur.

Man kan si at uten dette elementet av sin personlighet, så ville de kanskje ikke ha blitt drevet til å skape slike fantastiske resultater og strålende bragder som de gjorde.

Hvorfor er homoseksualitet en nødvendig erfaring?

Hvordan kan man bedre lære å finne balanse mellom de to ekstreme ytterpunkter av mannlig og kvinnelig seksuell energi enn på en slik integrert basis? Idealet er androgynitet, som overhodet ikke har noe å gjøre med mennesket seksuelle natur, men med de to motsatsene i mennesket seksuelle energi-egenskaper. Androgyne sjeler er langt høyere åndelig utviklet på grunn av den balansen de har oppnådd mellom sin maskuline og feminine seksuelle energi.

På samme måte som maskulin energi ikke bare finnes hos menn, er heller ikke feminin energi begrenset til mennesker av hunnkjønn. Mannlig energi er rå, ofte produktiv ved bruk av hensynsløse virkemidler, den har alltid behov å bevise at den har rett eller oppnå suksess i sine forehavender. Den kvinnelige energien er øm og varlig, men likevel med en større, stille kraft som sitt fundament. Bevissthetsfelleskap, det å være knyttet til hverandre som én bevissthet, hvilket er det ultimate mål i bevissthetene utvikling, er feminin energi.

I parforhold der den ene partneren har kun mannlige energi-egenskaper og den andre har kun kvinnelige energi-egenskaper, vil ikke den kvinnelige partneren kunne leve med denne ubalansen et helt liv og livet vil ikke bli langt. I all min kjennskap til og innsikt i slike parforhold, var det slik at for de som fortsatte å være i denne ubalansen, så endte det med en tidlig transisjon av den sjelen som hadde feminin energi. Den overlevende har ofte ikke noen som helst referanseramme for hvordan han eller hun kan ha vært involvert i partnerens død.

Dere har et utrykk: “ Den personen” – eller “Du” – vil bli min død”. På samme måte som mange andre vanlige uttrykk dere bruker, kan dette være et eksakt utsagn, men det er få som forstår sannheten i disse ordene. Vi legger ikke her noen skyld på noen av partene i et slikt forhold, ettersom det i mange tilfeller ikke er annet enn karma som blir oppfylt i henhold til sjeleplaner de var enige om før de ble født. Oppløsningen av disse parforholdene ved skilsmisse kan også være helt i pakt med de læresituasjonene de hadde valgt å erfare i sin før-inkarnasjons avtale.

Enhver balanse man kan oppnå i livet er ønskelig. Imidlertid er den seksuelle energien en av de mest essensielle aspekter av menneskets psyke, slik at det å balansere maskulin og feminin energi er det aller mest ønskelige. I dette riket hvor jeg befinner meg, har vi denne fine blandingen av mannlige og kvinnelige energier når det gjelder atferdstendenser, fornuft og sensitivitet. Denne ideelle tilstanden av balansert virkelighet eksisterte en gang i tiden på Jorden, men den ble korrumpert.

Atferder som har sitt utspring i pervertering av den seksuelle energistrømmen har spredd negativitet på Jorden i et omfang som nesten ikke er mulig å forestille seg. Det er overhodet ikke slik at den seksuelle energien er begrenset til det dere omtaler som å ”ha lyst på sex” eller ”å ha sex”.

Selv om dette strekker seg langt ut over den opprinnelige hensikten med kjønnsdriften, som var å skape nytt liv eller føre slekten videre, så vil et tilfredsstillende seksuelt forhold bringe harmoni i de elskendes liv, så jeg argumenterer absolutt ikke mot et seksuelt samvær som er godt for og til glede for begge parter.

I tillegg er det mulig å kanalisere den seksuelle energien inn på andre produktive områder, og mange som har mistet sin aller kjæreste, eller aldri hatt noen kjæreste, gjør dette. Men mitt tema i dag er ikke den positive anvendelse av denne energien, men den uhemmete negative energien som blir skapt gjennom perversjonen av hele den seksuelle energistrømmen.

Denne har vært rotårsaken til alt det dere tenker på som onde aspekter i den menneskelige natur. Det finnes ikke en eneste forbrytelse mot deres sivilrettslige, religiøse eller filosofiske standarder som ikke har sin rot i en pervertert seksuell energi.

Et eksempel er Satandyrkelse, som involverer tortur og ofring av mennesker og dyr, med brutale seksuelle aktiviteter, og som foregår i et omfang som det er umulig å fatte, men det er like fullt en realitet. Dette foregår ”under skinn av” å være religion og det er offisielt godkjent av myndighetene deres som sådan! Men dere ser ikke sammenhengen hverken mellom denne gudløse praksis eller dens status som religion og den perverterte bruk av seksuell energi, som det i virkeligheten er.

Det skulle ikke overraske dere at drap ofte er seksuell energi som er får sitt utløp gjennom ekstreme avvik, eller at voldtekt og incest er andre eksempler på dette. Løssluppen sex med mange ulike partnere eller det å være besatt av å ha sex eller å fullstendig avstå fra disse naturlige driftene, er mildere former for det samme, men fortsatt nedbrytende for psyken.

De mørke kreftene står bak alle disse atferdene som har sitt opphav i pervertert seksuell energi. Det er ikke uvanlig at disse ødeleggende aktivitetene leder til det laveste nivå av mørk og tung energi, og det er ingen andre aspekter av menneskets natur som har vært så avgjørende i en persons fremmedgjøring fra Gud.

På sjelenivå er alle ett og uatskillelige, men i det fysiske livet er det slik at jo mere korrupt og avvikende den seksuelle energien er, jo mer vil de som deltar i slike aktiviteter distansere seg fra Gud. Dessverre for dere og Jorden, er disse fri-vilje-valgene som en farsott i deres sivilisasjon og veldig fjernt fra de avtaler man hadde gjort i sine sjelekontrakter om hva man ønsket å gjøre og lære.

Mor, uansett hvordan noen mennesker ser på det, så er ikke et harmonisk homoseksuelt forhold noen perversjon av den seksuelle energien, og dette bringer oss tilbake til homoseksuelle forhold i dette riket der jeg befinner meg.

Siden det ikke finnes noen fordømmelse her av folks tidligere seksuelle legning, så er det jo klart at det heller ikke finnes noen dømmende holdninger til hvilke sjeler som blir tiltrukket av hverandre som kjærester. Alt det man erfarer i livet her, på alle nivåer, er tilrettelagt for sjelens åndelige utvikling, og det inkluderer alle typer parforhold. Uansett om de er heteroseksuelle eller homoseksuelle av natur, så er energien på sjelenivå og det hengivne felleskap hos alle par til fulle respektert.

Tusen takk, Mor. Mens dere nå fortsetter deres ferd mot stadig økende åndelig og bevissthetsmessige nivåer, så vit at dere får enorm hjelp av de høyeste vibrasjoner som har eksistert på planeten på tusenvis av år. I tillegg har dere uforbeholden kjærlighet, respekt og beundring fra alle opp-Lys-te sjeler i dette Universet.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: Leif


< previous message | next message >


Share |


Har du lyst til å støtte Lysarbeidet vårt?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge