Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - March 11, 2013

Matthew Ward - March 11, 2013


Matthew Ward 11. mars 2013

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi skulle så inderlig ønske at dere kunne se Jorden fra vårt observasjonssted, så dere kunne se at hennes tumulte reiser er over og at hun er i smult farvann. Etter all sannsynlighet er ikke ”rolig” det ordet dere ville bruke om tilstanden på Jorden, men heller ” Når er det alle disse undrene i den Gyldne Tidsalder vil komme?”, vel i hvert fall noe liknende.

Mange sivilisasjoner fikk autorisasjon fra Gud til å hjelpe Jorden å nå frem til sin trygge havn på dette tidspunkt i deres historie, men gjennom hele hennes oppstigningshistorie , er det hennes beboere som har hatt ansvaret for samfunnsmessige forandringer. Ingen annen sivilisasjon kan gjør dette på deres vegne, fordi Jorden er deres verden, og må følgelig bli den verden som dere, kollektivt, ønsker.

Lysarbeidere, inkludert dem som ikke tenker på seg selv som sådanne, men som i virkeligheten lever slik Gud ville ønsket, har klart seg beundringsverdig bra gjennom de ekstremt vanskelige tiårene i oppstigningsprosessen. Dere er alle gjenstand for den største beundring og respekt fra Lysvesener i hele Universet.

Og vi vet hvor ivrige dere er etter at de lovte vidundere i den Gyldne Tidsalder skal manifestere, og at dere også føler dere litt motløse fordi det er lite som viser at de er på vei. Men i virkeligheten skjer det ganske så store fremskritt i kulissene og selv de store mediene rapporterer om hendelser som indikerer en oppmuntrende trend. Men tross dette vil ikke enorme forandringer komme så raskt som dere ville ønske.

Dere vet at alt er energi som vibrerer på en eller annen frekvens. Og fordi energi er nøytral og ikke har noen evne til å resonere, så kan den ikke skille mellom det som er ønskelig og det som ikke er det. Følgelig, etter hvert som energien i menneskers tanker og følelser ”skyter ut i rommet”, så sørger Universet for å gi hvert individ de omstendigheter som tilsvarer energien i det de har fokusert sine tanker på, hva enn det måtte være. Dette er Loven om Tiltrekning i virksomhet.

Men de fleste sjeler i verden vet ikke at det er slik energien og deres medfødte skaperevner virker. De konsentrerer seg om situasjoner som de ikke ønsker skal fortsette, og på den måten skaper de faktisk flere av disse. Fordi så mange mennesker sender ut energien fra sorgfulle, sinte eller fortvilte tanker og følelser om situasjonen i verden, så vil deres samfunn som helhet bli påvirket av resultatet: den langsomme endringstakten.

En annen grunn til at ting synes å utvikle seg med sneglefart skyldes mangel på kunnskap. Og dette er fordi de fleste mennesker i verden fortsatt er opererer i tredje tetthets begrensete bevissthet; de er ikke vant til å se innover, inn i sitt hjerte, der alle sannheter er kjent. Uten denne viten på sjelenivå, foregår den bevisste behandling av informasjon i egoets perspektiv. Og siden egoet støtter personlige idéer og oppfatninger, som ofte er fastlåste, greier egoet sjelden å se situasjonen fra andre perspektiver eller skille mellom sannhet og løgn.

Vi skal gi dere et eksempel. Vi og mange andre av Lysets budbringere har fortalt dere sannheten om Barack Obama, en høyt utviklet sjel fra en sivilisasjon som er kommet langt i sin åndelige utvilkling, sin intelligens og urgammel visdom. Universets høyeste råd ba ham om å forlate sitt hjemland og påta seg oppdraget med å lede De Forente Stater og hele verden inn i en æra av fred, velstand og felleskap.

Vi har forklart dere at hans oppdrag, som omfatter langt mer enn politiske saker i verden, er en forutsetning innlagt i den overordnete planen for den Gyldne Tidsalder, som er i samsvar med Gaia’s visjon om at hennes beboere lever i harmoni med hverandre og Naturen. Når dette blir virkelighet vil Gaia’s planetkropp og alle hennes livsformer være i balanse, hvori alt er Lys. Vi har oppfordret dere til å sende lys til President Obama, fordi det vil fremskynde den dagen da balanse er oppnådd.

Vi har også omtalt i tidligere budskap at fordi de mørke så vederheftig klamret seg til makten, så forårsaket dette en nesten ti års forsinkelse i deres samfunnsmessige utvikling. Denne forsinkelsen hindret ikke Gaia’s oppstigning det grann – hennes tidsskjema var fastsatt på forhånd – med det medførte alvorlige begrensninger i Obama’s mulighet til å utføre sitt oppdrag, fordi mektige individer innen Illuminati fortsatt hadde makt til å forhindre eller forvrenge hans innsats eller sende den ut på et sidespor.

At dette har vært så effektivt skyldes stor grad at mennesker, som har oppfatninger som hører hjemme i tredje dimensjon, har sendt ut energien av ”anti-Obama” tanker og følelser. Denne energien har gitt fornyet energi til de mørke sjelene og gjort det mulig for dem å holde et kraftig kvelertak omkring presidentens anstrengelser for å bevege deres verden i retning av Gaia’s visjoner.

Det er naturlig å spørre om hvorfor dette skulle inkludere å drepe mennesker, og mange føler at Obama’s godkjennelse av å bruke droner viser at han ikke er av Lyset. Denne oppfatningen overser det essensielle element: hensikten med dronene er å ta livet av så få mennesker som mulig, samtidig som det kan bidra til å få slutt på kriging så raskt som overhodet mulig.

De militære styrkene i verden har alltid operert innfor tredje dimensjons mentalitet, som sier at det å eliminere fienden er et patriotisk ansvar og følgelig fortsetter man med dette til man har vunnet. Således har begge parter gjennom årtusener slaktet hverandre ned og med stadig mer avanserte våpen. Dette inkluderer også droner, hvis målindivider betraktes som terrorismens mesterhjerner, og som forårsaker færre skadde og drepte enn langvarige bakkekamper ville ha gjort.

Det er virkelig grunn til å føle sorg over at disse våpnene tar livet av kvinner, menn og barn som ikke har skadet noen i det hele tatt. Den brutale sannheten er at i enhver krig blir mange sivile såret og drept på like linje med kampsoldater – vi vil ikke gå inn på den ufattelige psykiske lidelse som alle sjeler opplever i krigssonene. La dere løfte opp av erkjennelsen av at nå som hjerter og sinn fortsetter å åpne seg, så vil ikke lenger en eneste sjel ønske å drepe et annet menneske på noen som helst måte eller av noen som helst grunn.

Vi har også snakket om Hugo Chavez, den nylig avdøde presidenten av Venezuela, som de store mediene i USA har stemplet som en ”bad guy” som motarbeidet dette landets interesser. Det Chavez motarbeidet var Illuminati’s mørke innflytelse i dette landet, i hans eget land og i andre Sør-Amerikanske nasjoner. Og han lykkes ganske godt i å drive dem ut av Venezuela.

Chavez tok ikke feil da han mente at kreften hans ikke var en naturlig hendelse. Mediene, som er under Illuminati’s kontroll, betegnet ham som en ”konspirasjonsteoretiker” fordi de har indoktrinert dere til å tro at alt som har en slik betegnelse er det ytterste nonsens. Chavez’ målrettede arbeid for å befri sitt land fra deres tentakler og forbedre livet til dem som var fattige, passet ikke inn i de mørke sjelenes agenda. Men de følte at en åpen assasinasjon ville starte en stormbrann i stedet for å gjøre det enkelt for dem å gjenvinne sin kontroll over Venezuela’s enorme naturressurser. Og siden de hadde virkemidlene til å sette i gang kreft, så var det det de gjorde. Det var bare det at kroppen hans ikke gav seg så lett som de hadde tenkt den skulle.

Vi kjenner sannheten om disse to mennene som de fleste med tredje dimensjons tankegang i beste fall oppfatter som kontroversielle figurer, med støttespillere som er for deres ideologi og opponenter som er sterkt imot dem. Det er på ingen måte slik at ”det å velge side” er begrenset til nasjonale ledere – det er likeens i alle splittende saker som visserlig holder deres verden under beleiring. ”Høyrefløyen” og ”venstrefløyen” i enhver situasjon fyrer opp den annen part – opphissede følelser blir intensivert og resultatet er bare at det forlenger den ubalanserte situasjonen hvor man ikke kommer videre.

Tenk over dette: Regjeringer som har store atomvåpenlagre forteller regjeringene i andre land at det er OK oss å ha atomvåpen, men ”dere” ikke kan ha dem, fordi vi ikke stoler på dere. De regjeringene som blir fortalt at ”dere får ikke lov” forventes å skulle stole på motivene til dem som selv har slike våpen?

Hvis bare de mest påståelige talsmennene i de landene som har atomvåpen ville gå i møte med de tilsvarende urokkelige nasjonale lederne i land som ønsker å utvikle slike våpen, så kunne de begynne å diskutere sine ”uangripelige” perspektiver på en rasjonell måte. Bare på denne måten kan partene begynne å bevege seg fra sine respektive ståsteder og komme frem til den eneste fornuftige konklusjon: at total nedbygging av atomvåpen er den eneste måten å sikre at slike våpen aldri blir brukt.

Særlig i de Forente Stater er voldelig bruk at skytevåpen en brennhet kontrovers. Den siden som ønsker å forby spesifikke skytevåpen holder like beinhardt på sine synspunkter, som de som argumenterer ut fra sine rettigheter ifølge ”the second amendment” om å ha så mange skytevåpen og kuler de ønsker. De to partene er nødt til drøfte sine motstridende synspunkter på en åpen og ærlig måte slik at de kan komme frem til det målet de faktisk har felles; nemlig ønsket om å redusere antallet mennsker som blir drept i skyteepisoder.

Ingen av disse to sakene vil bli løst over natten, men dette er jo et sted å begynne for begge to, som til slutt vil resultere i et forbud mot våpen av ethvert slag. For dere må jo huske på at den verden dere er i ferd med å sam-skape i lineær tid allerede eksisterer i kontinuumet, eksakt slik dere ønsker den og, som dere vil få se, deres valg er at våpen ikke skal ha noen rolle i Jordens Gyldne Tidsalder.

Abort er et annet tema der synspunktene er svært forskjellige, akkurat som når det gjelder dødsstraff og hvordan man skal håndtere de nasjonale økonomiske problemene, arbeidsløsheten og trygge energikilder.

Bare fordi at disse og mange andre svært viktige temaer forårsaker alvorlige uroligheter, så betyr ikke det at de mørke fortsatt har makten! Noen av dem som har hoppet av fra Illuminati har blitt Lysarbeidere. Noen har dødd, men de som absorberte tilstrekkelig med lys under vintersolverv i desember 2012 til at kroppene deres greide å leve videre, vil enten fortsatte å ta inn mer av lyset eller så vil de dø. De som tidligere var i posisjon til å skape omfattende ødeleggelser har imidlertid blitt fjernet fra sine maktposisjoner eller deres innflytelse er nå lik null.

Borgerkriger raser fortsatt fordi begge sider i konflikten tror helhjertet at de kjemper for en rettferdig sak. I noen tilfeller har nødvendigheten av å hevne angrep på deres forfedre blitt innpodet i disse krigerne fra de var barn. Like sterke følelser gir kraft til dem som kjemper for frihet fra tyranniske herskere, som på sin side ser på opprørerne som forrædere som bare ønsker å destabilisere landet. Andre igjen kjemper for a kunne beholde sitt religiøse syn, uansett hvor forvrengt det måtte være, så det ikke blir overkjørt av ikke-troende. Gradvis vil de stridende parter i disse ulike konfliktene bli motivert til å forhandle og samarbeide for felles beste.

Det er svært mange ulike meninger om hvordan man skal styre et land som nylig har fått sin uavhengighet etter lang tid under dynastisk styre, men igjen er det ikke noe mørke i borgernes hjerter. Det er ganske enkelt det at selvstyre, eller demokrati, er nytt for dem og folket strever for å finne styringsmetoder som er egnet til å tjene alles beste interesser.

De mest engasjerte personene på begge sider i andre saker vi har nevnt, har heller ikke noen mørke intensjoner. Det er ikke av ondskap mot dem som er av en annen mening at de involverte tviholder på sine argumenter, for å si det slik. På samme måte som alle andre sinn som opererer i tredje tetthets bevissthet, har egoet sterk innvirkning på hva de tror og egoet ønsker å vinne for enhver pris.

Kjære elskede Jord-familie, vi sier ikke at alle sjeler i deres verden behøver å ha akkurat den samme oppfatningen om alt før det blir slutt på urolighetene. Det vi sier er at en villighet til å lytte og forstå hverandres overbevisning er absolutt nødvendig for at man skal kunne finne løsninger på konflikter. Og dette vil komme!

Jorden fortsetter å stige opp i stadig høyere vibrasjoner som stimulerer til ”lysning” – ”opp-Lys-ning”! - av den menneskelige natur. Holdningene på begge sier av konfliktsaker vil endres gradvis fra innett uenighet til en akseptabel uenighet, og dette vil legge fundamentet for harmonisk meningsutveksling som vil føre til at det som i dag omtales som ”en del av problemet” blir til ”en del av løsningen” til alles beste.

Dette er grunnen til at dere Lysarbeidere trengs like mye som tidligere! Det lyset dere genererer ved deres blotte VÆRen stråler ut i verden og berører alt annet liv. Ved å hele tiden fokusere på det som vil virke velgjørende på livet i verden, ekspanderer dere lyset inn i den kollektive bevissthet og fremskynder manifestasjonen av den Gyldne Tidsalders undere.

Verdens folk må gi slipp på sin ego-sentrerthet og ofte ondsinnede perspektiver og begynne å leve fra hjertet. KJÆRLIGHTEN, den mektigste energien i kosmos, er nøkkelen til å få slutt på den splittelse, hat, fattigdom, uvitenhet og vold som har holdt deres verden i ubalanse. Kjærligheten er nøkkelen til fred, velstand for alle, åndelig felleskap og sjelelig utvikling.

Det er logisk at man undrer over dette: Jorden har nådd den fjerde dimensjon, så hvordan kan det ha seg at de fleste av hennes beboere fortsatt er i tredje? Det er to typer densitet, vitenskapelig sett. En av dem handler om masse og massens lokalisering. Jorden er i ”nederkant” av fjerde densitet og vil fortsette å stige opp til hun når sin destinasjon i femte.

Den andre typen densitet handler om sjelens utviklingsstadium – altså det nivå av åndelighet og bevissthet som er oppnådd, og disse to aspektene kan variere betydelig. Noen sivilisasjoner som er høyt utviklet i bevissthet, eller intelligensnivå, kan være uten et fnugg av åndelig bevissthet.

Dagens populasjon på Jorden spenner fra tredje densitet og hele veien opp til den syvende i sjelsutvikling. Dedikerte lysarbeidere er på fjerde densitet – de er stødig på sin åndelige vei – men noen henger fortsatt etter når det gjelder bevissthetsnivå; de strever fortsatt med å bli ikke-dømmende, med å tilgi seg selv og andre for det de føler som galt, og med å legge skyldfølelse, anger, eietrang og andre følelser som sender ut lave vibrasjoner bak seg. De forholdsvis få sjeler som er i femte og høyere densiteter er disse som dere kaller Krystallbarn eller Indigoer eller som er medlemmer av andre sivilisasjoner som lever blant dere.

Nåvel; vi har snakket om de primære faktorer som påvirker hastigheten på forandringene i verden, men det er også flere andre. For eksempel må alle juridiske saker gå gjennom de korrekte prosedyrer i deres lov- og rettssystemer og det er ikke nødvendig at vi forteller dere at disse hjulene ikke ruller raskt.

Enkelte juridiske situasjoner har sin grunn i økonomien. Det å skifte fra de gamle systemene til de nye skjer med hensikt i langsomt tempo for å unngå at det skapes frykt og kaos. Denne enormt omfattende prosessen inkluderer å ta tilbake Illuminatis enorme stjålne formuer og omfordele disse til verdens lutfattige milliarder, men også å bevege seg til en global økonomi basert på edle metaller; innføre globale bank-reguleringer i hele verden; etablere ærlighet og rettferdighet i handel, avgifter, beskatning, lønninger og salærer.

I tråd med denne økonomiske tenkningen står NESARA for “The National Security and Reformation Act” og er vel kjent i enkelte kretser, men ikke nødvendigvis vel forstått, og det er ikke til å undres over. De Forente Staters webside, hvor NESARA er gitt navnet ”the National Economic Stabilization an Recovery Act”, er til de grader desinformasjon, og kanaliserte budskaper fra mørke entiteter som hevder å være respekterte budbringere av Lyset, inneholder også usannheter.

Misforståelsene omfatter følelsen av at denne Loven (Act) er alt hva NESARA dreier seg om. Mer feil kan det ikke bli! NESARA er intet mindre enn en total forvandling av verden og en åndelig fornyelse – den er den overordnede planen for Jordens Gyldne Tidsalder.

I tillegg finnes det ulike tolkninger av en del av terminologien i budskaper fra lysets kilder, slik som ”velstandspakkene” eller liknende referanser til de økonomiske aspektene av NESARA. Mistolkningene inkluderer at store summer skulle bli utbetalt direkte til hver eneste person på planeten, kjempebeløp gitt til noen individer for å finansiere spesielle prosjekter… og at alles gjeld skal bli slettet med ett pennestrøk.

Deler av NESARA har å gjøre med å eliminere ågerrenter, å redusere enkelte lån og eliminere andre – i særdeleshet IMF-lån – og å frigjøre store bankkontoer fra Illuminati’s ”fryse-ordrer”. Men den virkelige økonomiske drivkraften i denne Loven er å få slutt på ulikheten mellom ”de som har” og ”de som ikke har” i deres verden. Denne ubalansen vil bli rettet opp ved at Illuminati’s ulovlig oppsamlede former blir brukt til å få slutt på nøden til lutfattige mennesker så fort som mulig og sette dem trygt på veien videre.

Den betingelsen som ligger i NESARA som krever at hele den amerikanske regjeringen må gå av, gjelder ikke lenger. Denne loven ble skrevet for mer enn et dusin år siden da presidenten var en høytstående Illuminati – han er en av avhopperne som nå har blitt en aktiv lysarbeider – og nesten alle i Kongressen var enten medlem av, eller under kontroll av, Illuminati på utsiden av regjeringen. Juble sammen med oss over at dette ikke er tilfelle i dag!

Mor, for de av leserne som ønsker å vite mer om NESARA og kanskje hvorfor denne planen som vil forandre verden begynte som en amerikansk lov, vær snill å sette inn datoen for det at meldingene mine som har omfattende informasjon om dette (13. august 2006 spesial NESARA melding; http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=61&z=2 ). Tusen takk!

Vi gjentar våre mange forsikringer om at alt som negativt påvirker deres liv i verden vil opphøre litt etter litt. Dette inkluderer slavearbeid og undertrykkelse av kvinner; urettferdige lover, politikk og reguleringer, samt grusomme kulturelle skikker; alle former for forurensning, fra industriproduksjon, chemtrails og kjemikalier i maten til pornografi og ”mind control”, inkludert den monstrøse fremstillingen av utenomjordiske i underholdningsbransjen; monopolene til store internasjonale korporasjoner; hjemløshet; fengsling på feil grunnlag. Alt det som er skadelig for deres sinn, kropp eller sjel vil det bli slutt på etter hvert som samfunnet deres fortsetter arbeidet med å kvitte seg med alt i verden som ikke passer inn i livet i den Gyldne Tidsalder.

Alle Lysvesener i Universet holder dere i den høyeste ære på grunn av deres urokkelige mot, genialitet, tålmodighet og målbevisste lysarbeid. Aldri har dere vært alene i alt det dere gjør – hele veien har dere fått hjelp fra medlemmer av deres stjernefamilier som lever blant dere og de som befinner seg på himmelen over dere. Inntil disse mannskapene kan komme og arbeide skulder ved skulder med dere, bruker de skipenes avanserte teknologier til å hjelpe til på myriader av måter som vi har listet opp i tidligere budskap.

Nå sier vi farvel med uforbeholden kjærlighet, som det alltid har vært og for alltid vil være.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge