Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - February 18, 2013

Matthew Ward - February 18, 2013


Makt, ansvar for å forandre verden; Pave Benedict’s avgang; Vatikanets historie; Nord Koreas atomprøvesprengning; Kostnadene ved krig, tilfeldig vold; sysselsetting, endring av verdens produksjonsindustri i retning av fred; Status for kvinner og homoseksuelle; syv tiår med fremskritt..

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Siden vintersolverv i desember har de aller fleste av Jordens befolkning fortsatt å utføre sine respektive ansvarsoppgaver og vært opptatt av sine vanlige interesser. De som trodde på dommedagsprofetiene i forbindelse med slutten på Maya-kalenderen føler seg en smule dumme, men også lettet om det skal sies som sant er.

Ingen av dem vet det dere vet, at i løpet av den massive infusjonen av lys som skjedde for bare disse få ukene tilbake, så tok Jorden sine første steg inn i fjerde dimensjon. Mange av dere er fremdeles litt skuffet, endog motløse, fordi ingen synlige forandringer fant sted. Og det er spesielt disse kjære Sjelene vi ønsker å oppløfte og gi ny tillit.

Tenk på en nyfødt baby, som ankommer med sine spesielle talenter, evner, interesser, uavhengige tanker og mål. Den ”pakken med potensial” er ikke åpenbar å se i barnet i dets første dager. Imidlertid, etter hvert som den lille personen vokser, så begynner de medfødte evnene å komme frem, og med den nødvendige støtte vil de blomstre med stadig større skaperkraft og eleganse.

Det er akkurat den samme prosessen med Jordens Gyldne Tidsalder - som så nylig er født – og dens ”pakke med potensial”. Lysintensiteten har gjort at dens barndomstid er ekstraordinært ”fruktbar”, kan man si, hvilket gjør det lettere nå enn noensinne tidligere for deres innsats å bære moden frukt.

Dette er en tid for å føle seg positive, optimistisk, entusiastuisk og seierrik – dere mestret de vanskelige etappene av Jordens oppstigning! Det at hun forlot tredje dimensjon da hun gjorde var forutbestemt, men de mange millioner blant dere som fortsatt slumrer i større eller mindre grad, ville ikke nødvendigvis ha greid å henge med.

Med de gjorde det og det er takket være både innstrålingen av Lys under vintersolverv og til deres utstråling. Deres Lys var helt avgjørende da og det er like avgjørende viktig nå som dere er på vei fremover som med-skapere av deres nye verden.

Dere har hele tiden hatt, ikke bare makten til, men også ansvaret for å gjøre deres egen planet til hva det nå måtte være dere ønsket den skulle være. I kontinuumet er den strålende vakre verden allerede et fait accompli, men i lineær tid pågår oppdraget deres fortsatt. Og det som venter dere rundt neste sving er uendelig tilfredsstillende og frydefullt – å gjenskape freden og helsen og harmonien til Jorden og alle hennes beboere. Dere må ikke ”falle av lasset” ved å bli desillusjonerte slik at lyset deres dimmes!

Det er absolutt sant at deres familier fra Universet har hjulpet enormt til gjennom Jordens oppstigningsprosess og de fortsetter også med det på alle de mange måter vi tidligere har listet opp. Akkurat som Jordens inngang i fjerde dimensjon ved vintersolverv var forutbestemt, så var også all den hjelpen dere har fått av de utenomjordiske; begge er hovedpremisser i den overordnete planen for den Gyldne Tidsalder som ble utarbeidet i samsvar med Gaia’s visjon for Jorden.

Fordi deres universelle families Lys er mere intenst enn deres og deres teknologier langt mer avanserte enn deres, så har deres hjelp vært – og vil fortsette å være – på måter som langt overskrider deres egne muligheter i øyeblikket. Imidlertid er det slik at hastigheten i samfunnets utvikling alltid avhenger av planetens beboere kollektivt – det kan ikke være på noe annet vis, for det er deres verden.

Så la oss bruke litt tid til å snakke om det som har skjedd nylig; først Pave Benedict. Et svært uvanlig begivenhet, det skal være visst, at en pave går av, og begrunnelsen som er kunngjort: ”høy alder”, er faktisk reell på et vis.

Den paven som viser seg offentlig er en klon. Fordi denne klonen eldes raskt og dens energi er avtagende, vil den ikke være i stand til å fungere stort lenger og erstatningskloner er ikke lett å få tak i i disse dager. Dette er årsaken til at paven selv, som ser mye friskere og yngre ut enn klonen, vil forbli i avsondrethet i Vatikanet. Avhengig av hvor lenge han lever, og tidspunktet for når sannheten om kloningen vil komme ut, så vil han kanskje bli sett senere og se svært energisk og frisk ut.

Betydningen av denne abdikasjonen er mye mer vidtrekkende enn en klon som svikter – den bryter opp døren til sannheter som har vært skjult i århundrer, som for eksempel den uhemmete pedofilien i presteskapet som har pågått i over 1500 år.

Vatikanet, som har vært en av de store maktutøverne under Illuminati-paraplyen, er det internasjonale hovedkvarteret for Satanismen, og deres ufattelige rikdommer inkluderer kunstskatter som de skaffet seg i samarbeid med nazistene under den annen verdenskrig. Enhver pave som prøve å protestere mot denne gigantiske svindelen, denne samvittighetsløse atferden og samlingen av enorme rikdommer fikk et kort liv.

Likevel vil kanskje det største sjokket være avsløringen av gamle skrifter som viser hvordan Bibelen for lenge siden ble strategisk forandret – det mest dramatiske er den oppdiktete historien om Jesus’ korsfestelse og gjenoppstandelse – som ble gjort for å gi kirken kontroll over alle den katolske kirkens tilhengere.

Når alt dette blir offentlig kjent, vil Vatikanets lange herskertid være over. Dette sammenbruddet vil være forferdelig trist og vanskelig for katolikkene, men alle troende kristne vil bli påvirket av å lære at selve fundamentet i livet dere er bygget på løgner.

Medfølelse for alle disse sjelene kan hjelpe dem å akseptere at sannheten om Jesus’ liv og lære er mye mer verdifull enn det som har blitt formidlet i kirken. Den delen av deres tro som er basert på åndelighet heller enn dogma, vil overleve og alle ritualene basert på løgnaktighet vil svinne hen.

Media over hele verden har summet om Nord Koreas prøvesprengning av atomvåpen. Det å skyte opp en rakett er en ting, det å sprenge et atomstridshode er noe helt annet, men testen var på langt nær så vellykket som dette landet ville ha verden til å tro. Likevel er det slik at Nord Korea, på samme måte som Iran, blir betraktet som ”kjeltringer” og en trussel som kan føre til atomkrig.

Dere vet at det ikke vil bli noen slik krig og ikke noe forsøk på å sprenge atomvåpen i verdensrommet vil lykkes. Men det er få andre som vet dette. Så det å redusere denne antatte trusselen som disse to landene synes å være, står i sentrum på verdensscenen, og i de Forente Stater deler den rampelyset væpnet vold.

Ut over den personlige tragedie for alle dem som er direkte rammet, går volden dypt inn på den globale samvittighet. Etter hvert som samvittighetsmessig og åndelig bevissthet fortsetter å ekspandere, vil alle forstå at vold bare avler vold, aldri harmoni eller samarbeid eller respekt. Noe spredt krigshissende snakk vil fortsette en stund, men økende vektlegging av å forhandle om ulikeheter gjennom dialog vil til slutt resultere i nedbygging og eliminering av våpen over hele kloden.

Incentivet til å stanse krigingen og den tilfeldige volden går mye videre enn å få en slutt på omfattende død og sorg. Kostnadene ved krig – ødeleggelsen av landområder og naturressurser, ødelagte hjem, forretninger og industri, infrastruktur – samt tilfeldig vold – og i form av kostnadene ved håndheving av loven, juridiske kostnader, rettssaker og fengselskostnader – er en ufattelig stor, kollektiv økonomisk belastning.

Over hele verden vansmekter mange millioner mennesker i fengsler fordi de ble tatt til fange i krig eller er sperret inne på grunn av urettferdige lover, korrupte rettssystemer, overdrevent hard straff for små forbrytelser, feilaktig tiltale eller psykiske problemer. Denne skamplett på historien deres vil bli renset, trinn for trinn, på samme måte som mentale lidelser, så lenge den tilstanden er et aspekt av livet.

Pengemidler som ikke lenger trengs for å stelle i stand eller beskytte seg mot voldshandlinger vil i stedet brukes på områder hvor det er kritisk behov, som for eksempel utdanning og helsestell; energi-teknologier, fremsvekst av nyskapende business; reparasjon og vedlikehold av veier, jernbane og broer; gjenoppretting av miljøet.

Borgernes krav om disse og andre former for forbedringer vil tvinge regjeringene til å gjøre noe. Industrier som i dag leverer til krigsmaskinen vil bygge om sine produksjonsprosesser til andre typer produksjon og ansatte som trenger opplæring på de nye arbeidsområder de velger vil få det.

I vårt siste budskap snakket vi om like rettigheter for kvinner og i mange tidligere budskaper har vi sagt at sjeler i en tredje dimensjons sivilisasjon må oppnå balanse i sine livs erfaringer, slik at de kan utvikle seg inn i fjerde dimensjon. Det å henvise kvinnene til en mindreverdig status var en primær faktor som førte Jorden inn i en negativ spiral fra femte dimensjon til den dypeste tredje dimensjon og hvor den ble sittende fast.

Denne karmiske karusellen fortsatte å gi kvinner som ble mishandlet i ett liv muligheten til å gjenoppnå balanse i senere inkarnasjoner ved å velge å være undertrykkere. Og slik fortsatte det årtusen etter årtusen inntil kvinnene begynte å karre seg fremover tomme for tomme i sin ustoppelige kamp for å få en utdannelse, stemmerett, rett til å organisere seg og til å kunne uttrykke sin mening til tross for sosialt stigma.

I de fleste land i dag er kvinner med rette ansett som unnværlige bidragsytere til samfunnet. Det å skape et hjem og være mor blir ikke lenger sett på som deres eneste rolle; valget å ikke gifte seg og å ikke få barn blir også respektert på samme måte. Millioner av kvinner har på vellykket vis klart å kombinere familielivet med universitetsstudier og karriere.

Kvinner utmerker seg på felter som tidligere ble betraktet som mannens domene, for eksempel som ingeniører, i vitenskapene, elektronikk, forskning, og de innehar politiske verv, eier bedrifter og leder korporasjoner.

Mange reformbevegelser rundt om i verden har blitt startet av kvinner. I land der de fortsatt nektes sine sivile og Gud-gitte rettigheter, gjør modige individer djerve steg for å få en slutt på denne grusomme urettferdigheten, og sosiale media har gitt global støtte til deres besluttsomme innsats.

Det samme er også sant for homoseksuelle mennesker, som også lenge har blitt nektet den respekt, verdighet og rettigheter som de heteroseksuelle nyter godt av. I kulturer der slike rettigheter fortsatt bare tildeles menn, vil anerkjennelsen av de homofiles rettigheter komme langsomt, akkurat som for kvinnene. Til slutt vil alle forstå at homoseksualitet er et høyt utviklet trinn i den åndelige vekst, hvor feminine og maskuline energier er mer balanserte enn i heteroseksuelle personer.

Oppnåelsen av fred og fulle borgerrettigheter vil henge etter i de regionene som er hardest preget av konflikt og undertrykkelse, spesielt Midt-Østen, noen Afrikanske land, Afghanistan, Pakistan, India og Nord-Korea. Mange av disse landene må løse vanskelige konflikter som har sin rot i stammesamfunn, religion, kastevesen, kjønnssyn, kulturtelle og politiske ulikheter, såvel som ulikhetene i disse gruppenes økonomi.

Dere kan nok finne det ironisk at den høylydte kampen for å redusere volden, samt kvinnenes rettigheter og homofile ekteskap får så mye spalteplass i USA, samtidig som de store mediene i det samme landet omhyggelig unngår å ta opp det som rapporteres i andre ”frie” land. For eksempel har det ikke vært nevnt noe om arrestasjonene av mange bankledere og andre innflytelsesrike personer, slik som i Europa, og det har ikke vært så mye som et pip om det åpenbare nærværet av romskip.

Rothschild-fraksjonen av Illuminati, som styrte sitt imperium fra London og Vatikanet, mistet sitt grep over media sammen med sin makt og innflytelse i den delen av verden. En avdeling av Illuminati’s Rockefeller-fraksjon, med hovedsete i Washington DC og New York, har fortsatt makt og innflytelse på de store media i de Forente Stater, så vel som på Wall Street; og deres vedvarende grep over Kongressen ses tydelig i den uforsonligheten som har medført at all fremdrift/fremskritt har stagnert.

Ja, vi vet at for det meste er det vi har snakket om ikke noen ny informasjon. Så hvorfor fortalte vi nok en gang om dette som dere allerede vet? Fordi det er nødvendig at dere tenker over hvor langt dere faktisk har kommet siden Jordens oppstigning startet!

For disse syv tiår siden var det den allmenne overbevisning at å drepe “fienden” var en patriotisk plikt. Mange, mange millioner kastet seg ivrig inn i kampene, støttet både moralsk og via krigsmateriellproduksjonen av sine sivile motparter. I dag ønsker det overveldende flertall i verden å få slutt på blodsutgytelsene og å leve fredelig sammen på Jorden.

Sent på trettitallet var det det mørkets brutale hender som kontrollerte alt som hadde betydning for livet på Jorden – regjeringene, økonomien, handelen og industrien, hva som ble undervist i kirken og i skolen, lovene og rettssystemet, mediene og miljøet. Svært få mennesker stilte spørsmål ved de avgjørelser som ble tatt av disse maktinstitusjonene.

Nå i dag stilles det over alt spørsmål ved myndighetenes motiver, det er opposisjon mot vedtak som gjøres og handlinger som ikke er til alles beste. Tenk bare på det massive omfang av korrupsjon, svindel og fordervelse som deres innsats har ”brakt frem i lyset”. Tenk på hvordan dere har fått verden til å bli oppmerksom på den brutalitet og urettferdighet som man tidligere bare stilltiende godtok.

Dere har grunn til å føle dere oppmuntret og takknemlig for disse dramatiske fremskritt og dere har grunn til å gi dere selv ære for deres bidrag. Det å anerkjenne det man har oppnådd er ikke selvforherligelse, det er en kilde til inspirasjon og motivasjon til å fortsette arbeidet til jobben er gjort. Du står kanskje ikke i frontlinjen for progressive bevegelser, men vi ber dere inderlig om å ikke glemme den makt som ligger i deres tanker og følelser!

For å sitere fra vårt forrige budskap: Akkurat som før – som alltid! – vil hennes beboeres videre ferd avhenge av de valg hver enkelt gjør og de kumulative valg som utgjør den kollektive bevissthet. Så det er deres tanker, deres inderlige følelser og handlinger som vil bestemme Jordens fremdriftstempo fra nå av. Enten det nå blir en lykkelig nynnende ferd gjennom fjerde dimensjon eller om det blir som ørnens flukt, så jubler Gaia av glede – for den eksepsjonelt vanskelige strekningen i oppstigningsprosessen er over!

Det er av helt avgjørende betydning, nå som tidligere, at dere fokuserer på det dere ønsker dere i deres verden, og ikke på det dere ikke ønsker dere! Vi ber dere ikke fordype dere i sorg og fortvilelse over foruroligende forhold eller se ned på individer som ikke deler deres oppfatning om ting. La i stedet tankene og følelsene deres dreie seg om et liv i harmoni med Naturen og en overflod av goder for hvert eneste menneske.

Urokkelig trofasthet i lyset fremskynder Jordens vei mot en sunn, vakker og fredelig verden som allerede eksisterer i kontinuumet. Hvor vi ønsker at dere kunne se den storslagne prakt i deres med-skaperverk slik vi kan!

Den uforbeholdne kjærlighet og heder fra Lys-vesener i hele Universet er med dere nå og for alltid.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge