Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 2. june, 2014

Matthew Ward - 2. june, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Først vil vi si at alt som foregår i deres verden skjer i respons til de stadig økende vibrasjonene, og sammen med åpenbare fremskritt ser dere også rester av det som naturlig følger når mørket er på vei til å forsvinne. Befridd fra negativitetens slør handler ikke lenger enkeltmennesker ut fra dets tyngende innflytelse, men snarere ut fra dypt rotfestede religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger, og i noen tilfeller fra forstyrrete mentale funksjoner som blir intensivert av de fremherskende vibrasjonene.

Nå vil vi med glede ta opp temaer som det er uttrykt interesse for. Hva vil Vladimir Putin’s handlinger i Ukraina innebære for den regionen? På kort sikt generell forvirring og i noen områder kamper. Putin ønsker det samme som alle andre nasjonale ledere ønsker: en sterk økonomi, en stabil regjering og et rolig folk. Han innså ikke omfanget og bredden av misfornøydhet blant ukrainerne, ei heller forutså han hvilke sterke protester som ville komme etter at befolkningen på Krim stemte for å bli en del av Russland, hvor majoriteten av velgerne føler en komfortabel tilhørighet.

I virkeligheten er dette et tilfelle av gjenforening. Gjennom deres skrevne historie har nasjonale grenser bølget frem og tilbake i samsvar med hvem som kom seirende ut av krigene og den påfølgende vinning eller tap av kontroll, samt behovet for naturressurser. De få som har sittet ved makten har aldri brydd seg om hvordan dette påvirket befolkningen, hvis lodd var å leve med resultatene av en kultur som ble splittet opp i flere nasjonale tilhørigheter eller sammenslåingen av ulike kulturer under samme flagg.

Dette urgamle systemet har vært i ferd med å rakne i sømmene, side om side med at tyranniske regimer faller, etterhvert som folkets stemme har økt til et crescendo med krav om forandringer. Uenighet med hensyn til nøyaktig hvilken retning disse forandringene skulle ta er årsaken til den fortsatt eksisterende dualiteten i de enkelte individer på de ekstreme endene av spekteret – progressive, fremtidsrettede idéer på den ene siden, og fast besluttsomhet om å holde fast på det gamle eller returnere til fortiden på den annen. Men når Lyset fortsetter å intensiveres vil disse ekstremene svinne hen etter hvert som ønsket om å leve sammen i harmoni og fred blir stadig sterkere.

Vil avtalen om naturgass mellom Russland og Kina få alvorlige negative effekter for USA økonomisk sett? Vil disse landene prøve å overgå USA i militær styrke? “Nei” på begge spørsmålene, og vi betrakter nevnte allianse som positiv. Å sikre tilgang til tilstrekkelig energi gjennom gjensidig fordelaktige avtaler gir opphav til en sunn økonomi, mer stabilitet i den nasjonale ledelsen og mer fornøyde borgere – det er hva russiske og kinesiske ledere trenger og ønsker.Fra et miljøperspektiv er ikke utvinning av planetens gassressurser bra, men det representerer ikke det samme potensial for miljøødeleggelser som oljen gang på gang har vist at den gjør, og det forurenser ikke luften slik kull gjør, og det har ingen av de farlige aspekter som ligger iboende i kjernekraften.Gradvis vil dere gi opp fossile brenstoffer etter hvert som fornybare energikilder brer seg, og når Jorden befinner seg på et energiplan hvor fotoner er mer tallrike enn elektroner vil dere benytte kun “fri energi”.

Mange grubler også over et tema som mange lesere har bedt om våre kommentarer på: rasismen i USA. La oss skille sak fra person her – dvs. de enkeltmenneskene som har uttalt seg i media fra selve saken. Det er på ingen måte slik at rasisme er begrenset til de Forente Stater og definitivt ikke til de få personene som har vært omtalt i nyhetene, men det er slik at alt som blir hauset opp i mediene i dette landet også blir nyhetsstoff i alle andre land. Dette avgjørende viktige mediafokuset setter søkelyset – nok en gang – på det stygge og grusomme i rasisme, uansett hvor den finnes, slik at samfunnene deres etter hvert vil velge å kvitte seg med dette så utbredte ondet. Selv om alle på Jorden har opplevd hvor grusom denne diskrimineringen er – i et eller annet liv, sannsynligvis i mange liv – så var dette aldri noensinne meningen for noen av rasene.

La oss for et øyeblikk gå tilbake til planetens oldtid, da mange ulike sivilisasjoner var her av ulike grunner. Hensikten for én av dem var å utvinne gull, og fordi de ikke hadde noe ønske om å utføre det tunge arbeidet selv, brakte de inn et folkeslag med lav intelligens for å utføre dette arbeidet. Senere parret medlemmer av denne sivilisasjoinen seg med arbeider-befolkningen og på denne måten løftet de deres intelligensnivå og frembrakte ulike hudfarger og utseendemessige trekk. Da denne sivilisasjonen så at de ulike rasene i så stor grad forbedret den fremvoksende befolkningen på Jorden, sørget de for at de fikk lære om og oppnå en bevisst forståelse av Begynnelsen til alle sjeler. Denne forskjelligartede befolkningen fortsatte å utvikle seg åndelig og intellektuelt og levde sammen i fred inntil de mørke maktene tok seg inn i solsystemet og introduserte fryktens komponenter av fordommer og splittelse.

De mørke kreftene forlot dette solsystemet igjen for flere tiår siden og de siste restene av det sløret av mørke som hadde omhyllet planeten i tusenvis av år forsvant da Jorden for 18 måneder siden løftet seg ut av tredje dimensjons tetthet. Den rasisme som mørket avfødte må også forsvinne og det å gi dette temaet internasjonal oppmerksomhet er nødvendig for at kjærlighet skal kunne erstatte ulikebehandlingen og den følte forskjelligheten som skyldes overflatiske ulikheter. I den rørende sangen “America the Beautiful” finnes ord som «i brorskap fra glitrende sjø til glitrende sjø» - et brorskap av glitrende sjeler på tvers av alle verdenshav på deres verdens horisonter.

En leser stilte et beslektet spørsmål: I hvilken grad er rase en faktor i den amerikanske presidenten Obama’s lave oppslutning i dette landets meningsmålinger? Vi kjenner ikke til prosentandelen, men vi vet at rase ikke utgjør noen stor faktor, og at denne kun eksisterer i hans eget land. Valget av ham ble møtt med stor glede og håpefulle forventninger på en global skala, som om han skulle kunne rette opp alt som var galt i landet sitt og kurere alle verdens onder - disse forventningene har ikke blitt innfridd. Få forutså hvilken vedvarende opposisjon han ville stå overfor, men mens det raskt ble tydelig i kongressen, så er ikke Illuminati’s innflytelse både i og utenfor denne forsamlingen kjent i samme grad. Når sannheten om dette kommer ut vil alle forstå hva president Obama har måttet takle i sine anstrengelser for å oppløfte sitt lands folk og bringe fred til deres verden. Og som om ikke det skulle være nok, så har mange av de fremskrittene han faktisk har greid å få til, på tross av den formidable opposisjonen, ikke en gang blitt møtt av begeistring i hans eget parti.

Vi ønsker også å nevne at på lik linje med rasisme, så publiserer mange store medier i mange land saker om korrupsjon i korporasjoner, i bank og investeringsinstitusjoner; seksuelle overgrep mot unge mennesker utført av prester og andre i posisjoner som har deres tillit; voldtekt, massefattigdom, diskriminering, til og med om avstraffelse for homoseksuelle forhold; tilfeldige skytemassakrer; fornektelese av menneskerettigheter; forurensning av miljøet; regjeringsledere som kun er opptatt av sitt eget beste og gjør seg rike; samt spionvirksomhet inn i private kommunikasjoner. Disse eksemplene på en pestilens som fortsatt omhyller deres verden tvinges frem i det intense, globale søkelyset og bygger opp under deres besluttsomme innsats for å få slutt på alt dette og alle former for urettferdighet.

Vi har også blitt bedt om våre kommentarer når det gjelder mangelen på tilstrekkelig helsehjelp til krigsveteraner i de Forente Stater. Selv om dette spørsmålet også gjelder spesifikt dette landet, gjelder denne beklagelige situasjonen like mye alle veteraner og kampsoldater over hele verden. Jorden kan ikke lenger tolerere negativiteten fra krigens fysiske, følelsesmessige og mentale ødeleggelser, som strekker seg mye lenger enn til troppene selv, deres familer og sivile som er rammet av krigens gru. Den kollektive bevisstheten til alle verdens folk måtte nå dette nivået av intoleranse for at en lang æra av krig i verden omsider skal kunne ta slutt og kun fortsette å eksistere som sørgelige kapitler i Jordens historiebok.

Noe som ikke får oppmerksomhet i massemediene, men som ble synliggjort på Internett, er at en Jesuitt i fremtredende posisjon nylig trakk seg fra sin stilling etter at den Internasjonale Folkerettsdomstolen* siktet ham for deltakelse i satanistiske ritualer. Denne oppsigelsen er verdt å merke seg og det er også nevnelsen av andre individers navn, inkludert Pave Frans l. Mor, vær snill å sette inn det vi tidligere har sagt om denne sjelen.

På samme måte som sine kolleger i Vatikanet, samt enkelte mennesker på utsiden, kjenner pave Frans til den situasjonen som vanlige mennesker ikke vet om og han har en iboende godhet slik at han føler seg forpliktet til å få en slutt på det mest gudløse – Satanismens internasjonale hovedkvarter bak Vatikanets tykke murer. Etter hvert som Lyset stadig blir mer intenst vil slutten på dette visserlig komme, men det gjenstår å se om Paven har styrken til å trosse dem som ikke for sitt bare liv vil at verden skal få vite om at denne diabolske situasjonen noensinne har eksistert innenfor Vatikanets murer. [11.april, 2013]

Pave Frans den Første er en annen velkjent og svært høyt respektert person. Denne høyt åndelige utviklede sjelen som inkarnerte som Jorge Bergoglio, gjorde så på forespørsel fra Universets Høyeste Råd, slik at han senere kunne fylle den mektige og innflytelsesrike posisjonen som pave. Og således, i tråd med at denne sjelen hadde takket ja til denne oppgaven, la Universet ”veien til rette for” den anledningen som ”passet”. Slik ble Bergoglio pave og til tross for sterk opposisjon, handler han etter det han føler som sitt ansvar; Å rette opp alt det gale denne institusjonen har stått for helt siden den ble grunnlagt. [21 juli, 2013]

Tusen takk. Fordi pave Johannes Paul hadde den samme intensjonen ble han klonet før han ble forgiftet. Hadde pave Frans l nektet å involvere seg, ville den samme skjebnen ha rammet ham – for å avsløre dette onde som har blitt utført av Vatikanets hierarki i uminnelige tider, måtte han holde seg i live.

Nåvel, lesere som er familiære med telepatisk formidlete budskaper fra mange ulike kilder har spurt om hvorfor vi ikke har snakket om “Begivenheten” som så mange andre har omtalt. Vi ber dere være snill å forstå at dette ikke betyr at vi er uenige i denne informasjonen – det er ganske enkelt det at vi ikke vet hva denne «Begivenheten» er. Mest sannsynlig er det kun et spørsmål om ulike perspektiver.

Vårt perspektiv er at gjennom Jordens oppstigningsprosess har myriader av begivenheter skjedd hvert enest øyeblikk. Det mest dyptgripende skjedde for noe over syv tiår siden: den øyeblikkelige infusjonen av Lys fra fjerne sivilisasjoner i respons på Gaia’s rop om hjelp. Dette lyset, som faktisk reddet livet til planeten deres, gjorde det også mulig for henne å vriste seg løs fra den tredje tetthets mørke avgrunn og begynne sin oppstigning. Alle de utallige begivenhetene som har skjedd under Jordens oppstigningsreise har vært anledninger for hennes beboere til å mestre valgte karmiske leksjoner og oppnå den balanse de trengte for å utvikle seg videre inn i fjerde dimensjon; dette fremskrittet var en begivenhet av livsforandrende proporsjoner for hver eneste sjel som greide det.

Selv om mange hendelser og begivenheter er kjent kun i de samfunnene der de finner sted, er de av stor betydning for dem som lever der. Andre begivenheter, slik som viktige valg av nasjonale ledere, ville værtilstander, naturkatastrofer, nye teknologier, omfattende økonomiske forandringer, medisinske gjennombrudd og arkeologiske oppdagelser har nasjonal eller internasjonal betydning.

Så uansett hvordan vårt perspektiv på “Begivenheten” måtte være ulikt andres syn på den, og uten å gjøre antakelser om at det dreier seg om andre sisvilisasjoners tilstedeværelse, så vil vi ta opp det en leser skrev til oss fordi svaret vårt er relevant for tanker mange lysarbeidere tumler med: Kunne det hende at den “Begivenheten” mange budbringere snakker om er en offisiell kunngjøring om ekstraterrestrielle sivilisasjoner, samtidig som skip lander og ekstraterrestrielle som allerede befinner seg her på Jorden gir seg til kjenne?

Det er mulig at disse kunne skje samtidig, men vi vet ikke om de vil det. Planene har måttet endres gang etter gang på grunn av Illuminati’s vederheftige besluttsomhet om å forhindre at dere får vite om deres familie fra universet. Det vi vet er følgende: for en tid tilbake løste Gud flåtekommandørene fra ansvaret for å beslutte når deres verden er rede til å møte medlemmer av andre sivilisasjoner på en fredfull måte - de ønsker ikke å skape noe kaos og de ønsker ikke å bli drept. Når Gud vet at alles sikkerhet kan garanteres, vil han fortelle kommandørene «Nå!»

Jordens befolknings kollektive psyke må være rede til å akseptere, ikke bare at en enorm flåte av skip har befunnet seg på himmelen over dere i utallige år, men at mange tusener av sjeler fra andre verdener lever midt i blant dere. Noen av dem ble født inn i familier, andre har “gått inn” i samsvar med avtaler om sjeleutveksling, og de som kom fra andre sivilisasjoner tilpasset kroppene sine slik at de passet inn med befolkningen – på deres sjelelige utviklingsnivå har de den evnen. Mens noen sitter i inflytelsesrike posisjoner på områder der de kan påvirke viktige forandringer til beste for alle, er de fleste av dem her for, gjennom sitt eksempel, å vise fordelene ved bevissthetsmessig og åndelig våkenhet.

Dere vet dette. Dere vet om den kontinuerlige hjelpen fra mannskap på skipene og at når de lander, vil de bringe med seg sine avanserte teknologier; dere kjenner til effekten av de fremherskende vibrasjonene, de fremskritt som gjøres uten at det er synlig for alles øyne, samt at deres verden beveger seg stadig nærmere tiden da alle vil leve i fred og i harmoni med Naturen. Dette er grunnen til at dere kan føle dere tillitsfulle og trygge med hensyn til deres verdens fremtid og ivrige til å ønske deres søstre og brødre velkommen – og i dette fryder vi oss sammen med dere og for dere.

Det vi betrakter som deres utfordring er å hele tiden være bevisst den universelle loven om tiltrekning, som hele tiden er i virksomhet, så dere selv har fordel av det og hele deres verden. Vi oppfordrer dere nok en gang til å holde tankene deres fokusert på det dere ønsker dere, - ikke på det dere ikke ønsker.

Vi ønsker også å minne dere på de vibrasjonene som ordene sender ut, og vi siterer fra et tidligere budskap:

I tillegg til ordenes lyd har ordene også sine egne vibrasjoner. Kjærlige ord uttalt på kjærlighetsfullt vis av foreldre til deres barn er som rik næring til deres positive utvikling og hjelper dem å oppnå balanse. Og motsatt, ikke bare ødelegger det å skrike uvennlige ord til sine barn – til hvem som helst! - deres balanse og balansen til den som skriker, men når tankene fra disse hendelsene dukker opp i minnet senere, så kommer også de lave vibrasjonene tilbake. Selv om dette skjer med lavere intensitet, utstråler også skrevne ord vibrasjoner, så velg deres ord med omhu slik at de er til gavn for den dere skriver til og for dere selv, og velg ut lesestoff slik at det lysner og løfter både deres hjerte og sinn.

For en del år tilbake ba jeg min mor å underskrive sin korrespondanse med KJÆRLIGHET og FRED fordi disse ordene utstråler noen av de høyeste vibrasjonene i det engelske språket, akkurat på samme måte som de motsvarende ordene i andre språk gjør det; det er det samme med lys, takknemlighet, tilgivelse, sannhet, vennlighet, medfølelse, sjenerøsitet, velsignelser og smil. Det å uttale, skrive eller lese disse ordene og andre ord som er lys-fylte løfter ikke bare vibrasjonene deres, men dere utstråler denne lys-fylte energien til alle som er i nærheten, slik at de også løftes opp. De bærer sine høyere vibrasjoner videre til alle liv de berører og så videre og så videre.

Hva da med ord som avgir lave vibrasjoner slik som hat, drap, grusomhet, frykt, rasisme, voldtektsperson, fattigdom, negativitet og andre som ofte blir brukt i de dertil egnete situasjoner? Når vi benytter ord slik som disse i våre budskaper blir de båret oppe av lyset fra våre kjærlighetsfulle intensjoner og det løfter ordenes vibrasjoner. Det er akkurat det samme når din egen hensikt er kjærlighetsfull. KJÆRLIGHET, som er den samme energien som lys og alle sjelers essens, er den mektigste energien i kosmos. KJÆRLIGHET-LYS er nøkkelen til å løse alle konflikter og til å føle fred inni seg!

Elskede familie, ikke siden hele planeten var Edens Hage har det vært så mye lys i verden som det er i dag - la dette være fremst i tankene deres hele tiden mens dere fortsetter deres oppstigningseventyr. Selv om dere ikke ser oss er vi alltid ved deres side og favner dere i uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge