Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 2. may, 2014

Matthew Ward - 2. may, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Medfølelsens trålende lys har flommet rundt hele Jorden til de familiene som mistet sine kjære i fergeulykken i Sør-Korea og til familiene til passasjerene om bord i det Malaysiske flyet som man antar har mistet livet i sjøen. Overalt hvor hundrevis av menneskers sorg etter et traume plutselig blir delt, flommer en stormflod av medfølelse frem fra alle kanter av Jorden.

Således kan det synes som om deres hjerter er forenet kun når det skjer tallrike personlige tragedier, men slik er det ikke. Dere er alltid forenet i deres kjærlighet for familie og deres inderlige ønsker om at deres barn og alle fremtidige generasjoner skal kunne leve i en mye bedre verden enn den dere selv arvet - og denne grunnsteinen i deres forenthet er mye, mye sterkere enn forskjellene mellom dere, kjære søstre og brødre! Dette er grunnen til at – i det tidløse kontinuum – alle Jordens kulturer og raser lever i harmoni med hverandre og alt i Naturen. Dere er med og skaper denne verdenen ved at dere overvinner de utfordringene verden står overfor i øyeblikket.

La oss slukke bekymringene om Russlands aggressivitet i Ukraina – det vil ikke lede til noen full krig. Vladimir Putin ønsker ikke noen krig og han tar ikke helt feil når han tillegger en del av ansvaret for opprøret til USA’s innblanding. Det er ikke dette landets regjering det er snakk om, det er det at dette landet er base for CIA og at den Illuminati-kontrollerte delen av dette byrået blåser luft til ilden over hele kloden. Å ja da, deres “hemmelige operasjoner” er fortsatt tilstrekkelig levedyktige til å blande seg inn der hvor folk er misfornøyde og fyre oppunder konfliktsituasjonen.

Tiden for at nye krigsfronter dannes er imidlertid over, de fremherskende vibrasjoner vil ikke understøtte krigstemperament og splittende kamphandlinger stort lenger. Æraen for å løse konflikter gjennom forhandlinger har kommet og til slutt vil alle alvorlige interesseforskjeller i og mellom nasjoner bli løst på denne måten. Drøftelsene vil gå i rykk og napp, så vi ber dere om ikke å forvente en fullstendig smidig overgang og umiddelbare resultater, spesielt der hvor kamper fortsatt raser og i de mange tilfeller hvor eskalerte følelser løper med tunge støvler over fornuften.

Forhandlingene for å få slutt på årtier av uro mellom Israel og Palestina kjørte seg fast nok en gang, ikke fordi innbyggerne foretrekker diskord fremfor å leve sammen i fred, men fordi toppledelsen i Illuminati ikke ønsker noen harmoni der før regionen er under deres kontroll - disse fåtallige individene klamrer seg fortsatt til sin forvridde drøm om verdensherredømme med Jerusalem som ett av sine hovedkvarter. Planene deres kunne aldri ha blitt til virkelighet uansett, så snart Jordens oppstigning begynte og til slutt vil vibrasjonsnivåene gjøre en varig fredsslutning til virkelighet.

Vi har blitt bedt om å kommentere om en rekke land i Afrika – “Hvorfor er det fortsatt så mye brutalitet?” er fellesnevneren i de fleste spørsmålene. Historisk sett har dette kontinentet vært arena for undertrykkelse og blodsutgytelser. Parallelt med hemningsløs dreping, tok sterkere stammer svakere stammer til fange og holdt dem som undersåtter eller solgte dem til slavehandlere. Den enorme negativiteten som bygget seg opp gjennom århundrer med nedslakting, slaveri, og senere apartheid og borgerkriger har gradvis blitt “sluppet ut” gjennom Jordens oppstigning, og gjenværende lave vibrasjoner i disse landene gjør at innbyggerne fortsatt er utsatt for uroligheter, fordi Moder Jords Natur måte å plutselig rykke opp og frigjøre fastgrodde negative energier - jordskjelv, vulkanutbrudd og voldsomme stormer – er ikke fremherskende i Afrika, men “ blanke ark” for å kalle det det, er definitivt på vei til å bli en realitet der, men det kommer langsommere enn I en del andre områder.

Sammen med at vibrasjonene i samfunnet deres stadig løfter seg, produserer de fremherskende vibrasjonene også andre effekter. Personer som er preget av trauma av en eller annen type, for eksempel langvarige kamphandlinger, seksuelt misbruk eller annet fysisk misbruk, eller mentale forstyrrelser, er spesielt sårbare. Når det å måtte leve med disse traumene fører til ukontrollert sinne eller overvelmende fortvilelse, vil disse menneskenes allerede skjøre stabilitet ryke og ofte tar de livet av seg selv eller dreper andre. Personer som fra barndommen av er opptrent til å hevne det som ble gjort mot deres forfedre føler i denne tiden intensivert drivkraft til å tilintetgjøre denne «fienden» - dette vil gå sin gang og etter hvert ebbe ut på samme måte som ønsket om å drepe ebber ut i deres verden.

Det de alle disse ulike situasjonene har felles, i fortiden og nåtiden, er at alle var og er anledninger for sjeler til å utvikle seg åndelig og bevissthetsmessig. Nå er det ikke bare tidligere jordboere som ivrig benytter fordelene ved denne unike sjansen til å fullføre tredje tetthets karma i løpet av ett liv i stedet for mange, men sjeler fra andre sivilisasjoner kommer også til Jorden for å gjøre dette. Og likevel vet vi at selv for dere som forstår hensikten og meningen med den karmiske syklusen, er det ekstremt vanskelig å tenke på denne måten når det gjelder de mange millioner som velger å leve og dø under smertefulle omstendigheter. Så vær så snill å tenke på de mange tusen lysarbeidere, de fleste av dem har knapt hørt dette ordet, som deltar i eller donerer penger til humanitære programmer som oppløfter andre menneskers liv, og vær takknemlig for deres innsats – takknemlighetens lys er alltid et verdifullt bidrag.

En rekke nylige kommentarer og spørsmål kan oppsummeres på denne måten: Mange land har fiendtlige relasjoner til hverandre og noen har atomvåpen; hvordan kan du være sikker på at ingen vil bli brukt med hensikt eller «tilfeldig» for å starte en kjernefysisk krig? Men hvis atomkrig kan forhindres, hvorfor kan ikke alle kriger forhindres?

Vi kan si med sikkerhet at det vil aldri bli noen flere atomkriger på Jorden fordi skaperen har gitt dekret om at det aldri vil bli flere slike kriger noe som helst sted i kosmos. Når kropper dør på bakkenivå eller i eksplosjoner i den lavere del av atmosfæren, blir ikke sjelene ødelagt – kroppenes høye tetthet beskytter dem. Når atomvåpen eksploderer i verdensrommet, slik det har skjedd i andre sivilisasjoner, er ikke sjeler som lever som frie ånder eller i lett-tetthet former beskyttet – de har blitt sprengt i filler og delene deres spredt over hele verdensrommet.

De kan ikke bli etterlatt i denne tilstanden av sjokk, og det å samle sammen alle bitene og bygge dem opp igjen er en langvarig, intrikat prosess som begynner med spesielt trente team som leter etter sjeledeler. Noen av dem kan flyte omkring uten mål og mening, uten å sanse noe som helst annet enn sin egen eksistens; andre kan ha funnet veien inn i vennlige sjeler som tok dem inn som “fosterbarn”; andre igjen kan ha blitt fanget av mørke entiteter og holdt som gissel; og noen kan ha blitt så skremt og forvirret at alt de kan gjøre er å drive hvileløst omkring. Men uansett hvor hver enkelt del måtte befinne seg, så beholder de sjelens unike frekvens og dette er det sporingssignalet som leteteamene bruker som sitt lokaliseringssystem.

Når et sjelefragment blir funnet og brakt tilbake, blir det tatt med til det dere ville kalle et rehabiliteringssenter og gitt en behandling som her spesifikt tilpasset tilstanden deres - dvs. en behandling som passer best med tanke på hva det har opplevd i sin atskilte tilstand. Etter hvert som andre deler av sjelen blir funnet, blir hver av dem tatt til rehabiliteringssenteret og gjenintrodusert til de delene som er under behandling. Etter at alle delene er funnet og har gått gjennom sin helbredende behandling, blir de omhyggelig reintegrert slik at alle opplevelser og erfaringer og minner kommer i sin rette orden og i samsvar med vedkommende sjels “mappe” i det Akashiske arkivet. Først da kan sjelen bli fullstendig helbredet og brakt tilbake til full funksjonalitet, og i enkelte tilfeller har dette tatt så mye som tusen år i deres lineære tidsregning.

Denne enorme arbeidsoperasjonen viser hvor viktig hver eneste sjel er for Skaperen, og det disse istykkersprengte sjelene har måttet gjennomgå er grunnen til at Skaperen gav dekret om at det aldri noen gang mer vil bli noen atomkrig. I overensstemmelse med dette har Gud autorisert alle åndelig, bevissthetsmessig og teknologisk avanserte sivilisasjoner til å forhindre ethvert forsøk på å detonere atomstridshoder over alt i dette universet – i deres verden har de allerede gjort dette mer enn et dusin ganger.

Fordi en “helt vanlig krig” blir satt i gang av et eller annet individs frie vilje – og det smerter å snakke på denne måten når noen av vår elskede familie blir drept av andre som vi også elsker uten forbehold slik at deres karmiske karusell bare fortsetter – så kan ikke Gud intervenere. Han er pålagt å følge Skaperens lov som ikke tillater noen som helst unntak med hensyn til en sjels fri vilje valg, utover det å starte en atomkrig. Det Gud har tillatelse til å gjøre innenfor denne loven er å ta på fullt alvor Gaia’s valg om en massiv innstrømming av Lys for å redde hennes planetkropp og alle hennes livsformer. Enorme, mektige, fjerne sivilisasjoner som reagerte umiddelbart gjorde at Jorden kunne vriste seg løs fra den dype tredje dimensjons tetthet og begynne på sin vei mot sin oppstigning.

Til tross for at denne skjer med en hastighet som aldri før har skjedd, vet vi at dere i deres lengsel for at all lidelse og voldsbruk skal ta slutt, blir temmelig tynnslitt i deres tålmodighet. Dere blir trette av å høre oss si at store forandringer er på gang – det er beviser dere ønsker dere, ikke bare oppmuntrende ord. Derfor skal vi snakke om fremskrittene på et område som dere kanskje ikke ser i sammenheng med planetens og deres personlige oppstiging, men som er et viktig – avgjørende viktig! – aspekt av en sivilisasjons utvikling: hvordan de behandler dyrene sine. Med stor glede har vi sett at aktiviteter og aksjoner på dyrenes vegne har spredt seg over hele deres verden!

Dyr er sjeler; hver eneste av dem er en del av Kilden, akkurat som dere selv er, og de utvikler seg akkurat som dere selv gjør. Blant enkelte arter finnes det sjeler som er høyt utviklete mennesker som valgt å inkarnere spesifikt i disse formene for å fremelske kjærlighetsbånd mellom alle levende dyr og menneskeheten. Kjærlighet er nøkkelen – dyr viser dere hvordan man kan elske uten forbehold eller begrensninger.

Intelligensen i de høyere dyreordenene er svært lik deres egen, og blant alle arter utgjør Cetaceene, familien av hvaler og delfiner, de høyest utviklete sjelene på planeten, intellektuelt og åndelig. Spektrumet av dyrenes emosjoner og karakteristika er også temmelig likt deres egne, med unntak av ervervede trekk som takt og tone, svik, bitterhet og det å drepe for moros skyld; og på enkelte måter er deres bevissthetsnivå overlegent menneskenes. De kjenner tankene deres, de er mer energi-sensitive enn de fleste mennesker, og en eller flere av de fem grunnleggende sansene deres er skarpere enn menneskenes.

De er multidimensjonale sjeler akkurat som dere er, men de beveger seg bevisst frem og tilbake mellom de fysiske og de åndelig verdener, og de forstår at det ikke finnes noe slikt som «døden». De kommuniserer telepatisk med hverandre og samhandler med en myriade av sjeler fra det Deviske riket som de fleste mennesker vet lite eller ingenting om – og like fullt er disse vesenene helt uunnværlige for at alt liv på Jorden skal kunne blomstre.

La oss spole litt tilbake her. For tusener av år siden levde dyrene fredelig sammen med hverandre og med menneskenes ulike folk, og det var telepatisk kommunikasjon mellom alle livsformer, inkludert plantene og de Deviske riker. Hele planeten var Edens Hage på den tiden og alt liv blomstret. Da mektige sivilisasjoner med en tendens mot det mørke gav etter for den mørke maktens vilje, nedgraderte de DNA’et til svakere sivilisasjoner og inkluderte brutalitet og de introduserte villskap i dyreriket som førte til rovdyr-byttedyr kjeden. Etter hvert som lyset i folks bevissthet ble svakere begynte de å massakrere hverandre og dyrene – det var dette som forårsaket planetens nedadgående spiral ned i dyp tredje dimensjons densitet hvor den ble sittende fast gjennom mange tideverv.

Den samme mørke innflytelsen var i virksomhet i det som nesten ble total utryddelse av bisonen som var så tallrik på slettelandet i det som etter hvert ble de Forente Stater. Individer som falt under denne “forhekselsen” beordret denne massenedslaktingen fordi de visste at disse dyrene var kilden til mat og skinn som den innfødte befolkningen var avhengig av for å overleve. Til sammenlikning drepte de innfødte bare mange nok bison til å sørge for sine grunnleggende behov og de uttrykte sin respekt og takknemlighet for de livene de tok.

Andre eksempler på mørkets innflytelse var det å motivere befolkningen til verdsette høyt objekter av utskårne elefantstøttenner, å tro at det å bære dyrepels var moteriktig, å stoppe ut hodene av ville dyr og hele «sportsfisk» og henge dem opp på veggen, eller å tro at noen deler av dyr var afrodisiaka eller styrket deres seksuelle ytelse. Millioner på millioner av dyr i villmarkene eller i hav og innsjøer ble drept rett og slett for å tilfredsstille menneskehetens begjær.

Det falt aldri folk inn at dyrene hadde følelser og intelligens og at mange arter har sterke familiebånd. Det var knapt nok noen som tenkte på at disse dyreforeldrene elsker og bryr seg om sine unge akkurat på samme måte som folk gjør, og at de sørger dypt over tapet av et familiemedlem eller en kjær venn akkurat som menneskene selv gjør. Neida, dyr var rett og slett objekter som kunne tilfredsstille de ønskene menneskene måtte ha. Denne dype tredje dimensjons mentaliteten måtte forandre seg for at Jorden skulle kunne stige opp, og det er grunnen til at i løpet av de borti sytti årene hun har vært på sin oppstigningsvei, at lyset har løftet bevissthetsnivået i samfunnet deres slik at dere kunne se dyrenes kritisk viktige rolle i balansen mellom alt levende på Jorden.

Etter at noen stemmer proklamerte at dyrene har rett til å bli behandlet på humant vis og med verdighet og respekt, begynte grupper å danne seg for å starte aksjoner på dette grunnlaget; noen få modige individer ble inspirert til å leve i villmarka og nedtegne sine observasjoner av spesifikke arter. Denne spede begynnelse grep enormt om seg og ble til dagens lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner som har som mål å redde dyr og deres naturlige habitater. Noen skaper eller utvider reservater for skadde dyr eller dyr som har mistet sine foreldre, andre driver redningssentraler eller rehabiliterings-programmer for mishandlete husdyr og mange mennesker støtter disse tiltakene økonomisk.

Det at folk blir rasende for de inhumane forhold som matdyr lever og dør under presser frem forbedringer på disse områdene. Dyrehager skaper eller utvider nå naturlige villmarksomgivelser for dyrene sine og oppdrettingsprogrammer redder truede arter. Sirkuser reagerer nå på bønner om at de tar vare på dyrene sine på en mer samvittighetsfull og vennlig måte. Nasjonale lover forbyr eksport av innfødte dyr; en del av lovene for å få slutt på snikskyting av dyr dreier seg om å hjelpe snikskyttere å finne annet inntektsbringende arbeid; lover krever at oppdrettere av kjæledyr møter høye standarder.

Omfattende forskning på dyrenes atferd, intelligens og kommunikasjon viser hvor like de er dere selv på disse områdene. Stadig flere adopterer dyr til hygge og felleskap; skolebarn blir utdannet med hensyn til behovet for å sterilisere kjæledyr, så vel som å sørge for at de får anstendig pleie og ernæring. Og mange opprop som argumenterer for dyrenes trivsel og helse er i sirkulasjon - bare det å underskrive på en slik kampanje sender ut bølger strålende lys – og internett flommer over av filmer og fotografier av vennskap mellom ulike dyrearter, til og med dyr som vanligvis er rovdyr/byttedyr for hverandre, så vel som dyrenes villighet til å bli venner med mennesker.

Dere vet dette, så hvorfor snakker vi om dette da? Slik at dere vil tenke over disse gigantiske fremskrittene som er oppnådd i samfunnet dere og føle takknemlighet. Ja, det er enda mye som må gjøres og mange av dere har skrevet svært rørende brev hvor dere spør om hva dere kan gjøre. En av de viktigste tingene dere kan gjøre er, og vi oppfordrer dere til å gjøre dette, er å slutte å fokusere på de grusomhetene og vanstell dyrene må tåle og la dere selv synke ned i fortvilelse over dette. Via Universets Lov om tiltrekning som for evig er i aksjon, vil de lave vibrasjonene i disse negative følelsene og tankene bidra til å opprettholde det dere ønsker at det skal bli slutt på. Det å sende ut de høye vibrasjoner av takknemlighet for de talløse anstrengelser til dyrenes beste sprer derimot lys gjennom hele dyreriket.

Kjære familie, det er mye, mye mer godhet og lys i verden enn dere forestiller dere, og hver eneste kjærlige tanke, følelse eller handling bidrar til denne overfloden som er i ferd med å forvandle deres verden. Med kjærlighet, respekt og heder hilser vi dere og går ved deres side hvert eneste steg frem mot de talløse undere i Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge