Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - Spetember 1, 2012

Matthew Ward - Spetember 1, 2012


Oppstigningsprosessen i rute; Jordens er på vei mot 5te dimensjon; Pågående assistanse fra utenomjordiske; Avsløringsprosessen; Hatonn: Obama’s gjenvalg er nøkkelen til vår stjernefamilies ankomst, Den overordnete planen for den Gyldne Tidsalder; frykt hemmer sjelens utvikling.


1. Dette er Matthew, med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her. Det er en stor forventning og spenning i luften for alle sjeler av Lyset – nedtellingen frem mot terskelen til Jordens Gyldne Tidsalder dreier seg om måneder og uker, ikke årtier og deretter år som da hennes Oppstigning begynte!

2. Spesielt blant nylig oppvåknete sjeler, men også blant enkelte lysarbeidere som har arbeidet dedikert i mange år, er det ulike oppfatninger om to aspekter ved denne kulminasjonen som er unik i Universet: Oppstigningen i seg selv og Avsløringen. Noen betrakter disse som enkeltstående hendelser som ikke har noe med hverandre å gjøre, mens andre ser på Oppstigningen som en prosess og Avsløringen som en begivenhet. Vi skal drøfte vårt perspektiv på disse pågående prosessene som er to sider av samme mynt, kan man si.

3. Ved slutten av 1930 årene hadde den økonomiske depresjonen rammet deres samfunn hardt og fremveksten av Tysklands Tredje Rike førte til invasjoner av naboland. Gaia, Jordens sjel, visste hva som var i gjære i hennes energifelt av potensial. Hun visste at hennes planetkropp, som hadde mistet nesten alt Lys, var for svak til å overleve den uunngåelige Annen Verdenskrig og andre ufattelige grusomheter som ville følge takket være det grepet mørket hadde på menneskehetens kollektive bevissthet.

4. Det er grunnen til - og det tidspunkt – da hun ropte om hjelp. Den umiddelbare respons var en massiv infusjon av Lys fra fjerne sivilisasjoner som gjorde det mulig for henne å rive seg fri fra den dype tredjedimensjons tetthet og langsomt begynne å løfte seg inn i høyere energinivåer, om enn fortsatt av stor tetthet. Det var begynnelsen på hennes Oppstigning.

5. Nå skal vi spole raskt frem til det inneværende året. I løpet av de siste dagene i dette året og de første dagene i 2013 vil planeten reise gjennom det kosmiske vindu mellom tredje og fjerde densitet, hvorunder begge densitetenes energi-tentakler blander seg med hverandre en kort periode, før planeten går inn i fjerde dimensjon, hvor Jordens Gyldne tidsalder begynner.

6. Men denne vidunderlige milepælen er ikke slutten på hennes reise. Oppstigningsprosessen vil fortsette helt til planeten er trygt forankret i femte dimensjon, hvor Gaia opprinnelig kom fra, på samme måte som hennes planetkropp. Etter årtusener i de lavere densiteter, som sammenfalt med den kollektive bevissthet i den ene sivilisasjonen etter den andre, vil da Gaia’s kropp ha kommet hjem.

7. Sannelig, Jordens avreise fra tredje dimensjons tetthet vil bli kunngjort med glede i hele det Lysende Univers! Imidlertid vil det å vite at denne strålende prosessen vil fortsette i mange, lange år framover, forhindre at de som forventer en dramatisk begivenhet på den 21ste desember blir motløse. Om ikke noe av spektakulære proporsjoner hender på den dagen eller innenfor denne korte tidsrammen, hvor trist ville det ikke være om de som regner med noe virkelig spektakulært ville bli så nedstemt, at de på sjelenivå slutter seg til andre som også velger å ikke forbli på planeten av ulike årsaker.

8. Men la oss nå snakke om Avsløringen. Fordi dere har satt den i forbindelse med en offentlig kunngjøring om nærværet av deres familie fra stjernene, er det mange lysarbeidere som føler seg motløse fordi ingen slik kunngjøring har skjedd, enda så nær vi er slutten av år 2012.

9. Selv om Illuminatis maktapparat har blitt revet fra hverandre, har de fortsatt sterk innflytelse på en del områder, og ett av dem er media. Ved å undertrykke informasjon som de ikke ønsker at dere skal vite om, så har sørget for at majoriteten av befolkningen ikke har fått vite om at sjeler fra åndeverdenen og intellektuelt avanserte sivilisasjoner omgir planeten med tusener av skip, eller arbeider side om side med dere, eller lever i Jordens Indre. På den måten har de fleste mennesker i verden ingen som helst forventning om å møte medlemmer av deres Universelle familie. Således er det en mangel på sann kunnskap om dem i den kollektive bevissthet og svært få tanker om å ønske dem velkommen.

10. Dette, kombinert med de mørke makthavernes grep på en del militære sektorer, kan utgjøre en risiko for dere, og for dem som lander, og dette fortsetter å forsinke kunngjøringen og at vi kan lande i noe større antall. Men det dere kan være sikre på, er at dette har ikke minsket et fnugg på hjelpen fra deres brødre og søstre!

11. På bakken gjøres det likevel avgjørende fremskritt i all stillhet og mannskapene på våre skip fortsetter å bruke sin teknologi om bord for å redusere giftig forurensning og å blokker funksjonaliteten til atomvåpen og andre mektige våpen. De lindrer effekten av jordskjelv, bremser vindhastigheten i stormer og styrer de største stormene vekk fra tettbefolkede områder, mens de samtidig tillater den samme mengden med negativ energi å bli transmutert. En kontinuerlig koordinering mellom etterretningsenheter på bakken og i luften sørger for å forpurre Illuminatis hemmelige operasjoner, som forsøker å iverksette organisert terrorisme, langvarige strømbrudd og forstyrrelser i kommunikasjonssystemer.

12. Så for at deres personlige Lys ikke skal svekkes av negative følelser fordi det ikke har vært noen “Avsløring” ennå, så ber vi dere å utvide dens definisjon, blottleggelse eller tilsynekomst, til å inkludere det dere ville kalle ”å komme frem i lyset”. For det er nøyaktig det som har foregått helt siden Jorden begynte på sin egen Oppstignings-prosess.

13. I disse tidligste årene var det ikke noe bevis på at noe uvanlig foregikk, men etter hvert som Jordens reise fortsatte og Lysets intensitet økte, begynte det å avdekke avskylige aktiviteter som tidligere bare var kjent av de ondsinnede mennesker som utførte dem og de som var direkte berørt. Når etter hvert dette mørket, som hadde fått foregått i det skjulte gjennom så lang tid, begynte å bli belyst, begynte disse menneskene også å åpne sine hjerter og sitt sinn, uten at de forsto at de også ble påvirket av Lysets vibrasjoner.

14. Se for eksempel på den verdensomspennende holdningsendringen til krig. De allierte styrkenes forenende ånd under den andre verdenskrig – at det er patriotisk å drepe og ærerikt å dø – har langsomt endret seg til globale demonstrasjoner og meditasjoner for fred. Tenk også på hvor mye informasjon som har kommet frem i lyset om korrupsjon i styresmaktene, fra kommunenivå til nasjonalt nivå, og i internasjonale konserner og finansinstitusjoner. Pedofili har blitt avslørt i presteskapet og i organisasjoner som tidligere ble oppfattet som et trygt sted for barna deres – og hvordan individer som dere hadde sett på som mentorer eller idoler har falt fra sin pidestall, når deres mørke karaktertrekk ble avslørt.

15. Så kan dere nå sette disse avsløringene og alle andre inn i sin rette sammenheng – et integrert aspekt av Jordens Oppstigning. Etter hvert som planeten løftet seg opp gjennom progressivt høyere energiplan, så har også flere og flere områder av kriminalitet og motbydelige tilstander som en gang var skjult, kommet frem i lyset. Dette var av avgjørende betydning for at folk skulle se hvordan mørke energier kontrollerte deres liv, og i lys av denne innsikten, fant de motivasjonen til å frembringe forandringer som var til gode for menneskene.

16. Lys-energien fra deres sivilisasjons økende bevissthet, aspirasjoner og aksjoner har løftet deres kollektive bevissthet hele veien, parallelt med Jordens oppstignings-reise. Bare noen-og-sytti år tilbake var hun i dødskramper! Det at hun klarte å komme seg ut av tredje dimensjons densitet og nå er kommet så langt at hun står på terskelen til fjerde dimensjon, er en bragd som aldri har skjedd med slik fart og omfang noe sted i Universet.

17. Når dere ser avsløringene som en essensiell del av oppstignings-prosessen, og uløselig knyttet til den, så er det ingen grunn til å føle skuffelse eller motløshet fordi offentlig anerkjennelse av vårt nærvær ennå ikke har skjedd. Men dere kan stole på at det vil skje! Når vi blir tatt i mot offentlig av spesifikke statsledere, vil det være kronen på verket for hele avsløringsprosessen, og på samme vis som dere, venter er også vi fulle av forventning på den merkedagen!

18. Vi vet at det å vite Når? er svært viktig for dere, så jeg har spurt Hatonn om han kan gi oss noe fersk informasjon om det:

Takk for at du spør meg, Matthew. Først vil jeg si at jeg er helt på linje med deg i alt du har sagt om avsløringen og om hvorfor den offentlige velkomsten ennå står ”på vent”. Og takk for at du forklarer at mannskapene på skipene våre gjør alt det de kan for å hjelpe mens de venter på å kunne lande, og våre mannskaper på bakken arbeider like hardt på sin side. Vi har vært klare i over et tiår på å få dette ”showet” i gang.

Men for å snakke om når vi vil bli “kunngjort”, så er sikkerheten fortsatt et tema, selvfølgelig, men det nye nøkkelpunktet er presidentvalget i USA i november. Det er av avgjørende betydning at Obama fortsetter som president. Og det har ingen ting med politikken i det landet å gjøre, eller i noe annet land for den sakens skyld! Det har alt å gjøre med den overordnete plan for den Gyldne Tidsalder.

Denne planen er i overensstemmelse med hva Gaia, Jordens sjel, ønsker. Hun ønsker en verden som lever i fred, der alle har sin rettmessige del i godene og hvor hver eneste sjel respekterer alle elementer av hennes Natur-rike. Det høyeste råd i Universet valgte som en av de viktigste spillerne, en sjel med meget høyt utviklet åndelig status, urgammel visdom og erfaring fra verdensledelse i mange av sine inkarnasjoner. Den sjelen er Barack Obama.

Han ble født med, og har holdt levende i seg, Gaia’s visjon for Jorden, og han har inspirasjon og kvalifikasjoner til å oppnå den. Hans gjenvalg er imperativt for at planen skal kunne settes ut i livet, fordi hans opponent ikke har evnen til, og heller ikke er interessert i, å gjennomføre de forandringer som planen krever.

Vi er totalt upolitiske og vi forsøker ikke å gjøre Mitt Romney liten! Men grunnen er at han, og de som deler hans synspunkter, ikke er motiverte for å endre status quo når det gjelder penger. Og den vanvittige forskjellen mellom de få som har milliarder og de milliardene som har lite eller ingen ting kan ikke fortsette. Og det vil ikke fortsette. Jorden vil ikke tillate at den ulikheten fortsetter.

Jeg tror det er nødvendig å se litt mer på det store bildet her. Den overordnete planen hadde i seg at noen individer skulle forårsake ulike lidelser som ville gi mange, mange sjeler en sjanse til å avvikle sitt tredje dimensjons karma og utbalansere tidligere livs erfaringer, slik at de kunne bli med Jorden opp. Da denne delen av planen var gjennomført for ca ti år siden, var det meningen at disse individene skulle gå over på Lysets side. Det gjorde de ikke, og det er grunnen til at krig, fordommer, korrupsjon, grådighet, splittelse, terrorisme og andre destruktive 3D tilstander ennå fortsetter.

I den opprinnelige planen var det meningen at alt dette nå skulle høre fortiden til. Det var meningen at når Obama ble president, så skulle han ha støtte fra hele verden i sin visjon om å forene alle verdens folk og lede deres verden inn i den Gyldne Tidsalder. Planen hadde lagt opp til at dere og vi skulle møtes for ti år siden og arbeide skulder ved skulder med å rydde opp det griseriet som forurenset planeten deres, som var forårsaket av grådige maktmennesker som ikke hadde noen omtanke hverken for Jorden eller menneskeheten.

Vel, vi venter ennå, og Obamas innsats for å bringe reformer har blitt blokkert av hans motstandere i Kongressen eller styrtrike individer som kontrollerer de fleste av kongressens medlemmer. Gjennom dødstrusler mot sin familie eller blokkerende stemmegivning, har Obama blitt tvunget til å ta beslutninger som er i strid med hans samvittighet og hans visjon for verden. Etter at han fikk vite at han og hans familie har vår beskyttelse, kunne han legge vekk denne dype bekymringen, men han må fortsatt stri med urokkelig partitrohet, blatante løgner og forvrengninger av fakta.

Det er det som dominerer alt som skjer i USA nå, mens det som skulle ha opptatt dem, er hvordan denne nasjonen vil samarbeide med andre land for å finne løsninger på den bedrøvelige tilstanden verden befinner seg i! Hvis det at vi viser vår tilstedeværelse for hele verden skulle bli tunga i vektsskålen for at Obama beholder sin posisjon, så vil vi gjøre det i tilstrekkelig tid før valget. Dersom vi ser at hans gjenvalg er sikkert, vil vi gjøre vår entré kort etterpå.

Og jeg må understreke nok en gang at dette ikke har med politikk å gjøre. Så snart vi kan være blant dere, så vil ikke politiske forskjeller være tema i noe land i det hele tatt. Sannheten om oss og om mange andre temaer som vil bli brakt ut i lyset, vil være det.

Matthew, det er omtrent så nær jeg kan komme med hensyn til en ”dato når vi vil kunne stå åpent frem”. Takk for at du gav meg anledning til å formidle dette.

19. Hatonn, vi takker deg for at du redegjorde så klart om situasjonen og for din forsikring om at, enten det blir kort før eller kort etter valget, så vil den offentlige velkomsten av vår Universale familie skje snart! Det gjør slutt på vår bekymring om at noen sjeler skulle ville forlate planeten dersom intet dynamisk hender 21ste desember – det spektakulære drama vil komme når vår familie fra stjernene blir introdusert!

20. Mine høyt elskede Lysarbeidere, vi vet at deres sterke følelse av at det haster med en offentlig kunngjøring om andre sivilisasjoner går mye dypere enn nysgjerrighet. Det er deres dyptfølte ønske, fra bunnen av deres hjerter, om at krig og omfattende lidelse og voldshandlinger skal ta slutt.

21. Som vi har stadfestet i tidligere meldinger, så henger dette i stor grad sammen med de fremherskende vibrasjoner i denne tiden, som forsterker dualitetens særtrekk og atferder – ”det gode” blir bedre, ”det vonde” blir verre. Og i samsvar med hva Hatonn sa om den opprinnelige planen, så var det meningen at ”bare det gode skulle ha blitt bedre” på dette tidspunkt.

22. Mens enda flere år av mørke har forårsaket forferdelige vanskeligheter for mange mennesker, så er det av store viktighet hvordan det har påvirket deres sjeler. I de tilfeller der et kort liv, traumer og alvorlige prøvelser ikke var en del av en persons sjelekontrakt, så har den guddommelige nåde gitt dem en høy åndelig status. Og når de som har stått for onde handlinger har gått ut over sin kontrakt, så har de mistet sin status og fått store tilbakeskritt. Det betyr at den sykliske natur i en sjels evige liv ikke har blitt alvorlig negativt influert på grunn av disse ekstra årene i mørket, og mange, mange sjeler gjorde kjempesprang fremover både åndelig og intellektuelt.

23. Vi føler at det er viktig nok en gang å snakke om hvor unødvendig det er å føle frykt for noe som helst. Dere har sett at alle deres bekymringer om terrorisme under de Olympiske Lekene var unødvendige. Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å putte alle fryktskapende påstander, spådommer og rapporter i samme kategori – de vil ikke bli til virkelighet! Dette betyr ikke at Illuminati ikke har til hensikt å prøve å skape frykt. Men det betyr at på samme måte som deres tidligere forsøk har feilet på grunn av intervensjon fra vår familie fra stjernene og deres representanter på bakken, så skal alle deres andre planer møte samme skjebne helt til alt mørke er overvunnet. Og det vil være snart!

24. Når Jorden er kommet så langt i sin oppstigning, så kan selv ikke frykten til mange individer forsinke eller avlede henne fra hennes kurs. Men slik frykt kan forsinke individets vekst, både åndelig og med hensyn til bevissthetsnivå. Vi omfavner dere med uforbeholden kjærlighet, denne sterkeste av alle energier i hele Universet. Om dere bare vil ta den imot, så kan dere være uten frykt for det som ligger foran dere og se fremover med glede og opprømthet til de gjenstående dagene av dette året og alle år som følger. Vel, la oss ”korrigere” oss selv litt her – det finnes ingen lineær tid i det kontinuum dere er raskt på vei inn i, så heller enn å si år, la oss si alle de liv som ligger foran dere.

25. Hele veien på deres lange reise gjennom dette livet, har vi reist med dere i ånden, og vi gleder oss sammen med dere for hvert skritt som bringer dere nærmere deres seierrike inntog i Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LisaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge