Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 20. August, 2013

SaLuSa av Madad, 20. August, 2013

Vi er klar over følelsene deres og de store forventninger dere har til fremtiden som ligger foran dere. Tiden er kommet for at dere lærer dere å tro på og ta i bruk deres egne iboende evner, og får alt dette til å skje. Fokuser tankene på at dere er blitt mye mektigere takket være de enorme mengder Kjærlighet og Lys dere har sluppet inn i deres Vesen og kjenn etter om dere er rede til enda et stort sprang fremover. Still dere selv dette spørsmålet, for det kan komme til å gi dere mer informasjon enn dere hadde ventet. Gjør det når dere har tilstrekkelig tid i stillhet, når dere ikke er trette, så vil dere vil dere få vite hva dere må arbeide med dersom svaret er nei. De av dere som er rede, vil føle en slik lykke og fryd over å vite at de er klare, at det vil løfte dem enda nærmere det høyere riket fylt av evig fred i sinnet og vite at dette er inngangsporten til det høyere bevissthetsnivå dere har ventet så lenge på, med alle disse vidunderlige, høyt ønskede mulighetene som da er i ferd med å manifestere. Stol alltid på deres indre selv og aksepter hva deres Høyere Selv forteller dere, så vil dere få se at virkeligheten deres forandrer seg. Dette kan komme som en plutselig innsikt, eller det kan komme som en serie vidunderlige åpenbaringer som vil vise dere den fulle sannheten om hvem dere er. Ønsk dette velkommen, omfavne disse deres egne sannheter, la dere fylle av denne erkjennelsen at Alle Er Ett og del av denne frydefulle følelsen over alt hvor dere går.

Husk på at dere er spesielt utvalgte for å delta i det dere opplever nå, og at jo mer dere aksepterer dette faktum at dere er i stand til å gjennomføre alt det dere har planlagt for denne nåværende inkarnasjonen, jo lettere vil dere greie å nå alle de nødvendige mål på veien mot det endelige målet for denne perioden av livet deres; å fullføre Oppstigningen. Denne prosessen er ikke mulig å beskrive med ord, men når dere helt og holdent lar dere fylle av den erkjennelse at Alt Er Ett, vil dere flyte gjennom livet deres med en slik letthet at det vil overraske dere, og dere vil bli forbauset over hvor raskt alt vil begynne å bevege seg. Men denne overraskelsen vil ikke komme som noe sjokk for dere, for den vil ikke skje før dere er rede til det. For dere er først når dere er fullstendig sikre på hva dere ønsker at dere kan gå videre og gi dette tilstrekkelig energi. Det vil ikke være noen forvirring med hensyn til hvordan dette vil manifestere, ettersom mange av dere allerede vet at det vil skje på det best tenkelige vis for alle involverte. Hvis dere simpelthen lar Universet oppfylle deres ønsker på det mest vidunderlige vis for Alle, vil en av deres største bekymringer forsvinne og aldri mer komme tilbake. Så derfor oppfordrer vi dere nok en gang til å rette deres fokus mot det dere ønsker dere, så vil det komme til dere i det rette øyeblikk, med all den skjønnhet dere kunne ønske.

Livet handler om glede og lykke, og når dere har gjennomført den påkrevde renselsen av dere selv, vil dere gå inn i dette riket med deres personlige kunnskap, som dere nå deler og med glede vil dele med alle andre, ettersom dette er poenget med alle deres erfaringer; å dele og lære alle de muligheter som deres sjel ønsker å oppleve. Ha alltid tillit til at dere er mektige Lys-Vesener og føl at dere er i kontakt med Kilden Til Alt Som Er og at dere kan be om hjelp når det er nødvendig, at dere kan finne inspirasjon og at dere kan få den informasjonene dere trenger for deres videre utvikling – på denne måten vil dere kunne benytte den så mektige Kjærlighet og Lys som omgir dere og gjøre deres indre stemme stadig sterkere og tydeligere enn den før har vært. Lytt til den og la den være ledestjernen på deres reise hjem.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi elsker dere alle. Vi hjelper dere med å gjenopprette kontakten med Kilden og vi gleder oss over at stadig flere av dere kan føle den og fryde dere over deres reise, som leder dere til deres sanne hjem og fullkomne lykke. La dere selv fylles av disse vidunderlige følelsene og den reneste fryd vil strømme inn i dere uten ende og dere vil åpne dere opp for enda mer. Dere er alle velsignet.


Channeler: MADAD
Website: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/search/label/ENGLISH
Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge