Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > SaLuSa av Madad, 15. November, 2013

SaLuSa av Madad, 15. November, 2013

Jo mer dere gjør dere selv klare for å gå inn i deres høyere virkelighet, jo mer erfarer dere dens mektige energier og begynner å slippe taket i tidens begrensende grep. Noen ganger kan det oppleves som om folk og ting beveger seg mye raskere enn vanlig, når du akkurat har våknet fra søvnen eller kommet ut av dyp meditasjon hvor du har vært i kontakt med hvordan tiden flyter i den høyere virkeligheten. Dette kan gi deg et godt bilde av hvordan tiden der strømmer rolig og mykt, uten det mas og jag som dere nå er så veldig vant til, og hvor dere ikke setter ned farten før deres travle dag er over. Dette er for å vise deg at ved å gå inn i sonen ”uten tid” i de høyere virkeligheter, vil du helt naturlig senke farten og nyte enhver ting akkurat så lenge du ønsker. Der er det ingen grunn til å bekymre seg om at du vil komme for sent til en annen opplevelse, fordi hele poenget med livet er å oppleve i dybden enhver ting du velger å oppleve, og så gå videre til en ny opplevelse når du har gjort deg helt ferdig med den forrige. Og bare det å vite at du aldri kan komme for sent til noen av dine livsopplevelser vil hjelpe deg å tilpasse deg til denne enorme forandringen.

Vi minner dere ofte på å stole på dere selv, for med dette kommer enda store selvtillit i alt dere gjør og alle spørsmål det haster med å få svar på blir besvart av deres egen indre visdom, og alt som er nødvendig blir forstått uten at det skaper forvirring i deres sinn, og med deres egne svar vil også tilliten til dere selv øke enda mer. Dette kan beskrives som en sirkel av tillit og dersom dere ser nøye etter på andre ting, så vil dere oppdage at livets opplevelser består av mange sirkler. Vi betrakter dette som grunnleggende for vår forståelse av Skaperverket fordi sirkelen er den primale formen som dere finner over alt, helt fra energienes strøm, videre til cellene våre, planetene og Galaksene - sirkelformen er helt tydelig for alle å se. På samme måte opplever dere også livet i sirkler og når dere er klare til å gå videre, skaper dere en ny erfaringssirkel for dere selv ved å trekke høyere erfaringer til deres nåværende sirkel, slik at det skaper det dere kaller en Vesica Piscis. Disse to sirklene overlapper hverandre tilstrekkelig til at du kan bygge en bro over til en enda en annen erfaringssirkel, og det å være bevisst denne transisjonen er en helt vidunderlig opplevelse.

Følg med på disse sirklene i deres eget liv, for de vil hjelpe dere å rydde opp og gi slipp på alt dere ikke lenger trenger. Noen ganger opplever dere det samme om og om igjen og dere undrer dere over hva det er dere ikke forstår eller ikke aksepterer siden denne situasjonen fortsetter å dukke opp, og dere vil finne at det av og til er nødvendig å tre ut av denne sirkelen og betrakte på den fra et annet perspektiv, fra et høyere perspektiv, som alltid er tilgjengelig for dere i denne tiden hvor dere er under forvandling. Og så, etter at dere har tatt inn over dere den visdommen som kom fra en viss stadig gjenoppdukkende situasjon, kan dere legge den bak dere for godt, og den vil bli transformert til ren kunnskap som vil legges til den kollektive visdom som alle andre kan lære av når de er rede til det. På denne måten vil det bli mye lettere for dem å finne veien inn i det Nye og kraften i deres kollektive valg vil øke enormt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi føler oss så veldig nær dere alle. Det er med lykke vi ser på dere når dere med så stor glede trer inn i den universale kunnskapens sirkel og finner ut at frykt og bekymringer ikke lenger er tilstede hos dere. Deres kjærlighetskraft øker stadig og når dere visualiserer at den er en sirkel rundt kroppen deres, så beskytter dere dere selv mot at uønskede energier kan komme inn i Lyset deres.


Channeler: MADAD
Website: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/search/label/ENGLISH
Oversetter: Leif

Norske oversettelser blir også lagt ut på: http://peacelovelove.blogspot.pt/ og http://galacticchannelings.com/norske/index.html. Der finner du også Matthew Ward og Sheldan Nidle på norskskede Moder Jord som det er nå, så vi ønsker å inspirere dere enda mer til å bruke den, sammen med all deres økende indre kraft og visdommen som dere har ervervet ved å gjennomgå så mange læreerfaringer på så kort tid. Vi kan si at “valget er deres”, for det finnes ikke lenger noen andre som er ansvarlige for deres egne erfaringer. Vi vet at dere er rede til å ta dette ansvaret og følge den endeløse veien gjennom deres evolusjonsprosess. Vi kan allerede se dere i vår felles virkelighet som vi alle har valgt å delta i.


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge