Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - August 31, 2010

August 31, 2010

4 Etznab, 16 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! We keren terug te midden van de onderhandelingen die jullie wereld voorbereiden op de transformatie. De duistere kliek heeft zijn eigen ondergang gecreëerd met zijn niet aflatende hebzucht en overmoed. De volgende financiële instorting nadert onverminderd en toont zich duidelijk op het radarscherm van het duister. Alle financiële deskundigen zijn diep bezorgd over de mondiale economie, maar hun uitingen van bange vermoedens raakt niets anders dan het oppervlak van wat jullie te wachten staat. De wens van de duistere kabbalisten om hun eigen huid te redden voor hun fiscale onverantwoordelijkheid is vermorzeld door het onontkoombare feit van de diepe barsten in hun financiele constructies. Het huidige monetaire en economische systeem is bezaaid met breuklijnen die nu uiteenbarsten en een radicale oplossing is de enige uitweg. Onze aardse bondgenoten hebben zich op een dusdanige wijze in een positie gemanoeuvreerd dat de enige oplossing om dit te manifesteren is door middel van de voorstellen die bijna een decennium geleden voor het eerst werden geïntroduceerd. Een meerderheid in de financiële wereld begrijpt dit duidelijk en wil dringend hiermee verdergaan. Een geweldige veranderingskracht bouwt zich op rond de volgelingen van het duister.

De overgang naar een nieuw financieel stelsel vereist een vergelijkbare verandering in wie de regering controleert. In de afgelopen millennia was het bewind van de duistere kabbalisten onbetwistbaar; de obstakels die nu rondom hen ontstaan zijn ongekend. Dat hun wensen terzijde worden geschoven door de verschillende invloedrijke spelers in de mondiale economie schokt hen diep, en ze zijn verbaasd dat hun beproefde tactiek om een dergelijke brutaliteit de kop in te drukken een groeiend verzet niet kan voorkomen. Dit onvermogen om hun tot nu toe onbetwiste superioriteit in stand te houden verspreidt paniek in de gelederen van de kabbalisten, nu ze zien dat veel naties in het geheim plannen maken om het belangrijkste instrument van het duister, de corporatieve VN (vert.: een sociale en economische klasse van bestuurders die betrokken zijn als eigenaars of managers van grote ondernemingen), te onttronen en ze worden steeds wanhopiger. In de veertiger jaren van de vorige eeuw installeerde het leidende kader van het duister een wereldsysteem, dat nu op het punt van instortten staat, maar hardnekkig weigert toe te geven aan de nieuwe werkwijzen en omstandigheden. Dankzij deze starre houding hebben anderen in de machtselites aangedrongen op de huidige reeks geheime vergaderingen en deze creëren een overtuigende strategie om de greep van deze nog steeds machtige bedrijven drastisch te verminderen.

De monetaire problemen van de corporatieve regering van de VS zijn een belangrijke sleutel voor deze strategie – tijdens de laatste paar jaren bracht het ongeloofwaardige fiscale beleid van deze regering en haar partners hen naar deze impasse wanneer een schuld van onmetelijke proporties opeisbaar wordt. Deze schuld mist elk legitiem instrument om eeuwig te blijven bestaan, en dit is dan ook de reden waarom het de recente machinaties van de Federal Reserve Bank niet is gelukt om een doeltreffende resultaat te bereiken. Een aantal slimme juridische manoeuvres van onze aardse bondgenoten hebben ervoor gezorgd dat verschillende kleine landen verhaal hebben gezocht voor de fiscale ellende van hun schulden die veroorzaakt zijn door de ingrepen van het corporatisme (vert.: marktmechanisme, privatisering, globalisering, multinationals etc) en dit wordt toegevoegd aan de gerechtelijke vervolgingsportefeuille dat wordt voorbereid door onze aardse bondgenoten. Met een belangrijk faillissement en de gevolgen daarvan is rekening gehouden. Het samenbrengen van allerlei juridische acties moet de illegale VS regering uit zijn macht zetten; de wereldgemeenschap kan niet langer het schadelijk beleid van dit schurkenregime tolereren. Een omslag in het mondiale fiscale beleid zal binnenkort plaatsvinden!

De spil in deze omslag is het beschikken over de structuren ter vervanging van de zakenwereld die gelieerd is met het VS regime. Het duister en zijn handlangers hebben een complex web geweven van naties in Europa, Azië, Australië, Afrika en Zuid-Amerika. Ter voorbereiding op het moment van regeringswisseling hebben de aardse bondgenoten jaren besteed aan het samenstellen van een aantal tijdelijke regeringen die gereed zijn om naar voren te treden op het moment dat de definitieve financiële krachtmeting plaatsvindt. Dit moment staat voor de deur. Wanneer eenmaal het nieuwe mondiale financiële zich ontvouwt, zal gelijktijdig een eveneens nieuw politiek systeem tot stand komen. Decennia van werkelijk duivelse bedoelingen hebben naar dit moment geleid - in het begin bezat het duister de technologie om naïevelingen tot zijn gelederen te verleiden en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog begon een duister meesterplan zich te manifesteren. In de zestiger jaren was een sluw complot voor wereldwijde slavernij goed op weg en ontwikkeld om halverwege de negentiger jaren tot rijpheid te komen.

Dit plan ontmoette een obstakel in de persoon van de vroegere president, John F.Kennedy. Hij tartte de aanbevelingen van de adviseurs en familie die hem omringden door het opstellen van een plan voor wereldvrede en welvaart, de eerste stap van een verdrag op het verbod van kernproeven. Het uitvoeren van de rest van zijn visie werd duidelijk rond zijn herverkiezing in 1964. Hij informeerde ons over zijn voornemen een toespraak te houden over een onthulling van niet alleen de hulpvaardige ET aanwezigheid, maar ook over de vele buitenaardse technologieën die verkregen waren door het geheime VS regime. In het begin van de herfst in 1963, voerden Kennedy en Chroestjev geheime besprekingen om een niet-aanvalsverdrag tussen VS en de Sovjet Unie te sluiten die moest leiden tot een massale demilitarisatie van beide partijen en een bekendmaking van de geheime technologieën aan beide kanten. Wij waren bereid om hulp te verlenen als het nodig was om de vrede en een niet-nucleaire toekomst te bevorderen. De moord op Kennedy door de geheime regering van de VS bracht dit tot een abrupt einde.

Op het moment van overlijden van de Amerikaanse president, waren we nog niet in het bezit van een opdracht voor een eerste contact, noch waren wij betrokken bij besprekingen binnen de Hoofdraad van de Galactische Federatie inzake dit onderwerp. De aardse samenleving werd gezien als onvolwassen en het ontbrak haar aan elementen om te overleven, en pas in het begin van de negentiger jaren kregen wij het Hemelse mandaat om naar jullie kusten te komen. Hieraan voorafgaand waren een aantal persoonlijke missies onderweg van verschillende sterrennaties, zoals de Pleiaden en Sirius, en zij allen konden niet officieel verklaren dat deze samenleving gereed was voor een eerste contact. Zij voelden meer voor een voortzetting van een beperkte interventie. Jullie moeten niet vergeten dat jullie de restanten waren van een vroegere kolonie van de Galactische Federatie, wat betekent dat het toezicht over jullie en zonodig ingrijpen slechts door de Hemel aan ons kan worden verleend.

De huidige omstandigheden zijn belangrijk getemperd door wat President Kennedy probeerde te bereiken. Hij wilde heel graag vrede brengen naar jullie wereld om de alomtegenwoordige haat en schisma’s te transformeren naar Liefde en mondiale samenwerking. Hiertoe maakte hij plannen om een nieuw monetair stelsel te introduceren en een atmosfeer te scheppen die zouden leiden naar vrede en welvaart. Zoals jullie zien, waren deze doelstellingen dezelfde als die van onze aardse bondgenoten. De aardse bondgenoten verrijzen uit oude geheime gemeenschappen die het Licht zijn toegewijd en samenhang verkregen vanuit een diep verlangen van vele invloedrijke individuen die de kinderen zijn van belangrijke duistere families van volgelingen. Zij allen hebben zich verplicht om jullie een nieuwe werkelijkheid te brengen. Zij hebben zich met ons verbonden om deze doelen te verwerkelijken, waaronder de terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Deze diverse groep is dicht bij de overwinning. Bovendien hebben we hen op de hoogte gebracht van het geldende hemelse tijdschema, waaraan de Galactische Federatie gebonden is om op een bepaalde datum een volledig eerste contact uit te voeren. Dus is het ons een eer de acties van onze aardse bondgenoten te monitoren en in te grijpen indien dit nodig is. De tijd komt om jullie werkelijkheid naar het volle bewustzijn te brengen. Alles is hiertoe zorgvuldig voorbereid – kristallen steden in Agartha (Binnenaarde) zijn klaar om jullie te ontvangen, mentoren zijn getraind en een enorm dossier van ieder van jullie wordt bewaard, het mechanisme voor het volledige bewustzijn is op zijn plek. Alleen het duister staat jullie nog in de weg, en zij zijn klaar voor hun val! Het moment dat jullie kunnen tonen waartoe jullie in staat zijn is gearriveerd. Kom samen! Jullie overwinning is aanstaande!

Vandaag bespraken we de wortels van jullie huidige problemen en de gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden. Onze aardse bondgenoten zijn gefocust op de uitvoering van wat er gedaan moet worden voordat wij komen. Heb vertrouwen in je vermogens om te doen wat nodig is om jullie samenlevingen voor te bereiden op deze glorieuze gebeurtenissen! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge