Home > > Sheldan Nidle - August 24, 2010

August 24, 2010

10 Batz, 9 Uo, 7 Ik

Selamat Balik! Wij zijn er weer met meer informatie. Op dit moment bevindt Moeder Aarde zich temidden van ingrijpende veranderingen aan haar oppervlak. De huidige topologie is gebaseerd op een reeks primaire en secundaire tektonische platen die drijven op honderden mijlen heet, plasticachtig magma dat constant in beweging is. Grote energiestromen vloeien uit de zwaartekracht neutrale zone naar een gebied dat zich vele mijlen beneden deze drijvende platen bevindt. Ieder van jullie woont op een continent dat op de een of andere grote tektonische plaat ligt. Deze platen, met een omvang van een continent, bevinden zich momenteel in een ‘vergrendelingsproces’, welke geleid heeft tot belangrijke aardbevingen en een ongewone seismische activiteit die jullie geologen nog niet kunnen verklaren. Dit is de manier waarop Moeder Aarde zich voorbereidt op haar drastische reconstructie van haar oppervlak, maar tot nu toe hebben deze maatregelen slechts 15% gerealiseerd. De resterende reconstructie zal heftiger van aard zijn en dus moet ze hiermee wachten tot jullie geëvacueerd zijn van haar oppervlak. Dit dwingt ons om eerst een massale eerste contact met jullie uit te voeren en we zijn van plan dit te doen nadat de nieuwe regeringen hun officiële publieke aankondigingen doen.

Beëindiging van de mondiale UFO–geheimhouding staat centraal alvorens deze uitzendingen kunnen plaatsvinden. Een netwerk van groepen, die wij de duistere kliek noemen, heeft illegaal de meeste wereldregeringen overgenomen, en deze hebben zich verplicht de geheimhouding te handhaven. Dit trucje begon in feite lang voor de Tweede Wereldoorlog. Reeds in 1880 en opnieuw in de twintiger jaren van de vorige eeuw probeerden we programma’s op te starten om ons publiekelijk bekend te maken en de sleutelregeringen op jullie wereld te informeren over ons bestaan als hulpvaardige sterrenstaten. Deze twee pogingen faalden. Het enige wat deze acties bereikten was dat de militaire machten bewust waren van onze aanwezigheid en van het feit dat wij nooit zouden toestaan dat zij apparatuur zouden ontwikkelen die ongeveer gelijkwaardig was aan die van ons. Dit opende daardoor ook de mogelijkheid voor het duister en zijn belangrijkste geheime afgezant, de Anunnaki, om de aardse regeringen te suggereren hoe zij dergelijke technologie konden verkrijgen. Het resultaat was een actie om uitvindingen van prominente onderzoekers, zoals Tesla en Moray, in beslag te nemen of te stelen en ook om hun werk te ondermijnen. Geleid door de Anunnaki begonnen veel belangrijke regeringen heimelijk naar deze apparaten te zoeken.

Allereerst gingen ze natuurlijk zoeken in de laboratoria van deze beroemde uitvinders, en veel ideeën werden gedurende de volgende paar decennia in beslag genomen of gestolen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bezaten veel naties de basisinfo om te beginnen met de constructie van diverse prototypes, met Duitsland voorop. Duitsland had wetenschappers die openlijk werkten aan ruimtevaartonderzoek, nulpuntenergie-apparaten en geavanceerde communicatietechnologie. In eerste instantie zou men kunnen zeggen dat Duitsland een voorsprong had ten opzichte van de concurrentie, maar de gezamenlijke geheime onderzoekteams van Engeland en de VS lagen niet ver achter. In de late dertiger jaren van de vorige eeuw was er een heimelijke technologische oorlog onderweg tussen deze twee groepen. Maar bovenal wilde de verrijzende bedrijfswereld (multinational etc) deze technologie absoluut gebruiken om de wereldheerschappij te verkrijgen. Om dit streven naar suprematie te controleren creëerde het duister de rivaliteit tussen allen om te zorgen dat de eigen plannen, om de kinderen van Moeder Aarde tot slaaf te maken, zouden zegevieren. Het Licht hield deze bedriegers in de gaten en wachtte op het juiste moment om in te grijpen en plaatste een hemelse ‘monkey-sleutel’ in het gebeuren.

De Tweede Wereldoorlog verliep zoals het duister wenste. De Anunnaki en de duistere buitenaardse rijken waarmee ze geassocieerd werden, gaven de alliantie tussen Engeland en de VS een belangrijke overwinning. Alle ontwikkelde Duitse technologie, zowel de prototypes als in productie, werd in beslag genomen. De belangrijkste wetenschappers die de leiding hadden over deze projecten, werden gevangen genomen en naar Amerika gezonden om nieuw onderzoek op te starten. Het doel was het Duitse en Amerikaanse onderzoek te verenigen om de lopende projecten een geweldige sprong voorwaarts te laten maken. Op een andere front werden de duistere medewerkers van de Anunnaki, de Draco, ongerust over de technologische vooruitgang van het Verenigd Koninkrijk en de VS, in het bijzonder over de snelle vorderingen in het atoomonderzoek. Dit vormde een bedreiging voor hun controle en dus stuurde het Draco Rijk hun Reticulaanse klonen om dit te onderzoeken. De vele crashes van de Reticulaanse ruimteschepen die volgden alarmeerden hen nog meer. Deze beperkt bewuste mensen deden dingen die hun kennis te boven gingen! Een Draco interventie om opnieuw controle te krijgen dreigde.

De Draco, die jullie zonnestelsel als een onderdeel van hun imperium beschouwden, maakten zich zorgen dat de aardse regeringen weggleden uit de duistere controle van de Anunnaki. Dus, om de belangen van hun eigen machtsbasis op Aarde in stand te houden, stuurde de Anunnaki hun diplomaten om de Draco gerust te stellen dat ze de aardse ‘situatie’ goed onder controle hadden en dat een grootschalige invasie van de Aarde onnodig was. En wat dit betreft waren ze ten slotte succesvol. In die tijd presenteerden we ons aan zowel de duistere aardse regeringen als aan de meer onbevangen, nieuwsgierige wetenschappers en politieke figuren. Deze ontmoetingen waren onze eerste contacten met wat later onze aardse bondgenoten zouden worden, en ons doel was een basis te leggen voor wat de eerste-contact-missie zou worden. Van datgene wij hen aanboden, begonnen deze contactpersonen (contactees) en de verschillende op Licht georiënteerde geheime organisaties een manier te bedenken om hun eigen doelen te bereiken in een verre toekomst. Daarna moesten wij ons terugtrekken.

Gedurende de vele decennia, voorafgaand aan het eerste contact, zagen we onze aardse bondgenoten in kracht en bekwaamheid groeien. Intussen begonnen de duistere volgelingen op de planeet samen te werken met de Anunnaki en hun duistere bondgenoten. Deze relatie produceerde de technologie die de Anunnaki en hun volgelingen nodig hadden om de mensheid tot slaaf te maken. Als gevolg hiervan werden twee verschillende impulsen op jullie wereld uitgespeeld. We wisten echter dat het duister deze strijd met het Licht moest verliezen. De Hemel had een tijdschema van het Goddelijke gekregen, en dit element bracht de Galactische Federatie in de vroege negentiger jaren terug in het spel. Wij waren overtuigd van het belang van het eerste contact en de rol die het speelde in jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit weten bracht ons in lijn met de visie van de Agarthanen en op die manier volgde het partnerschap met hen.

De Agarthanen hadden lang de machinaties van de Anunnaki en hun streven naar een planetaire machtstructuur en hun volgelingen op de planeet gevolgd. Om de controle in stand te houden verborgen de Anunnaki deze groep gedurende de drie Gouden Eeuwen diep in jullie beperkte bewustzijn. Deze beschaving kreeg echter wel bepaalde apparaten en kennis waardoor ze herinneringen van het oude Lemurië konden bewaren. Dit maakte de Anunnaki woedend die wraak namen met grote zuiverende branden gedurende de periode 6000-5000 jaar v.Chr., die de mensheid achterlieten die zich uit angst vastklampten aan de heerschappij van de Anunnaki, maar ook door datgene wat achtergelaten was in hun collectief geheugen. Dit werd van de ene generatie naar de andere overgedragen door middel van mondelinge mythen. Laat het duidelijk zijn, de suggesties van de Hemel brandden nog helder in elke clan, stam, stadstaat en wereldrijk!

In deze tijd zijn we getuige geweest van de geweldige veranderingen die jullie leiden naar een diepgaande transformatie in bewustzijn. Deze overgang van een beperkt naar een volledig bewustzijn is gebaseerd op de opkomst van een nieuw Verlicht tijdperk, dat het duister onttroont en de Galactische Federatie toestaat rechtstreeks in te grijpen in jullie zaken. De Hemel beschikt dat deze transformatie onvermijdelijk en gepland is voor dit moment in jullie geschiedenis. Het eerste contact met jullie is noodzakelijk, en het is ons voorrecht dat wij de details mogen invullen. Wij hebben jullie regeringen en hun duistere instructeurs van dit feit op de hoogte gebracht en, hoe dit ook uitgespeeld gaat worden … wij zijn gereed om onze missie uit te voeren. De overheersing van het duister op jullie wereld loopt op zijn laatste benen en het Licht is hier om jullie overvloed, Liefde en Licht te brengen!

Vandaag hebben we wat historische details ingevuld om jullie een beter begrip te geven van hoe het Licht bepaalt wat er gaat gebeuren. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om te zorgen dat deze Lichtwereld wordt gemanifesteerd. Ook wij hebben onze stem hieraan toegevoegd en dit zal binnenkort ook gebeuren met onze technologie om de weg plavuizen voor de wereld die de Hemel heeft geproclameerd! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.