Home > > Sheldan Nidle - May 31, 2011

May 31, 2011

4 Batz, 9 Pax, 7 Ik

Dratzo! Veel komt samen op jullie wereld en onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie zijn bijna gereed om de duistere kliek met hun langverwachte acties te overvallen. De akkoorden die een paar weken geleden zijn ondertekend begonnen vruchten af te werpen. Het Europese juridische team van de aardse bondgenoten heeft de documenten voltooid die als basis dienen voor het vervangen van een aantal belangrijke regeringen. Hieronder bevindt zich ook een document om de rechtsgeldigheid van de illegale Amerikaanse corporatieve staat ongedaan te maken. We kunnen ook rapporteren dat de organisatie, die het huidige financiële systeem moet vervangen, in het geheim de hoofdkantoren in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika installeert. Bij andere ontwikkelingen bezetten degenen, die de oude regimes tot aftreden dwingen, de hun vooraf toegewezen posten en wij positioneren onze schepen en personeel om hen te ondersteunen. Onze verbindingsmensen zijn daar om onze volledige steun voor deze veranderingen te demonstreren die een inleiding vormen voor de volledige publieke bekendmaking. Openbaarmaking is de meest gewichtige gebeurtenis in de moderne aardse geschiedenis – deze waterscheiding zal plotseling een eind maken aan de ogenschijnlijke macht van het duister!

Publieke bekendmaking stelt ons in staat een rechtstreeks dialoog met jullie aan te gaan. Tot nu toe werd het contact beperkt tot drie ‘zachte’ gebieden van aanpak: de erste was een decennia durende geheime interactie met diverse belangrijke regeringen op jullie wereld die, voor het grootste deel, bestond uit niet meer dan eenvoudige uitwisselingen van informatie. Dit ontwikkelde zich echter onlangs positief in vergaderingen met vele landen en persoonlijk uitgenodigde machtige individuen. Deze miniconferenties resulteerden in voor ons verkregen concessies die het algemene beleid van onze aardse bondgenoten bevorderden. De tweede betrof doelgerichte vergaderingen met geselecteerde particuliere personen, die in veel gevallen ons toestemming gaven om een beleid te promoten dat ons dichter bij het eerste contact bracht, en we maakten veel nieuwe ‘vrienden’ die ons helpen met het eerste contact. De derde zijn de berichten die we jullie regelmatig geven om jullie geïnformeerd te houden over de vorderingen van het eerste contact. Onlangs zijn onze verbale onderhandelingen versterkt met meer assertieve handelingen van ons verdedigingsteam om te tonen dat contact nabij en onvermijdelijk is.

Een van de dingen die we vanaf het begin tegenkwamen was de constante, openlijke vijandigheid van jullie geheime regeringen. Deze geheime organisaties bezitten ondergrondse en orbitale (omloop) faciliteiten die hun technologie gebruiken om ons voortdurend lastig te vallen. Tot dusver waren deze zwervende ‘muggen’-bendes niet meer dan hinderlijk, maar de laatste tijd hebben wij, als onderdeel van onze meer proactieve rol, noodzakelijke maatregelen gebruikt om de kliek onze vastbesloten houding te laten zien met betrekking tot een aantal vitale kwesties. Dit meer actieve beleid heeft inderdaad tot meer inschikkelijker reacties van het duister geleid ten aanzien van het aanpassen of sluiten van deze faciliteiten. Bovendien is het belangrijk dat deze technologieën onmiddellijk aan jullie bekend gemaakt worden, aangezien de meeste van deze apparaten een prikkelend en heilzaam effect kan hebben op jullie economie en speciaal op Gaia. Jullie moeten meer leren over Gaia dan het ‘intellectuele voedsel’ waarmee jullie door jullie wetenschappen en jullie media werden gevoed, met inbegrip van de wetenschappelijke en spirituele gegevens binnen deze geheime faciliteiten aangezien deze informatie een stap is in de richting van jullie hereniging met jullie Agarthaanse familie.

Gezegend zijn jullie, geliefden! Wij zijn de Verlichte Leraren! Gedurende de laatste paar weken hebben we de verandering van jullie werkelijkheid besproken. Wij spraken over bewust bestuur en de twee dingen die dit creëren - de fluïde groepsdynamiek en de vier heilige wetten. Deze zullen bij jullie geïntroduceerd worden door de Galactische Federatie en door Agartha. De Agarthanen zijn jullie familie die van jullie werden gescheiden door de Atlantiërs en hun volgelingen, de Anunnaki. Onze heilige missie moet jullie verenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Deze missie is nu bijna voltooid. Operaties zijn nu aan de gang om een nieuwe vorm van bestuur te creëren, om de welvaart te verspreiden en om een publieke bekendmaking te forceren. Deze gebeurtenissen betreffen ook de onthulling van nieuwe technologie, evenals de echte, feitelijke geschiedenis van Gaia en haar vele heilige hiërarchieën. Op het moment van een massaal eerste contact zal iedereen van ons naar voren treden om deze heilige geschiedenis aan jullie door te geven.

Wat betreft de ontknoping van dit proces zullen we jullie een aantal spirituele concepten overhandigen die belangrijk zijn. Een van deze betreft jullie heilige ‘zielskracht’ en zijn toepassing. Ieder van jullie bezit een speciale heilige kracht die jullie lang geleden aan het duister hebben weggegeven, en deze kracht moet nu aan jullie worden teruggegeven. Na veel speciale ceremonie kregen we van het duister een manier om dit aan jullie terug te geven zelfs voordat jullie het volledige bewustzijn terugkrijgen. Hiertoe moeten jullie de komende zonnewende gebruiken als een goddelijk manifesterend middel. Gaia opent haar hoger, of spirituele sfeer waardoor jullie je in meditatie kunnen verbinden met zowel deze hogere sfeer als haar spirituele kern. Doe dit gedurende zeven dagen vóór en drie dagen ná de zonnewende. Roep ons op, de Schepper (Bron) en jullie Goddelijke Ik Ben Verschijning om samen te komen en je te verenigen met je heilige Zielskracht. Wanneer deze zonnewendeperiode verstreken is zul je, opnieuw, in het bezit gesteld worden wat eens, lang geleden, weggegeven was.

Moeder Aarde gaat verder met het proces haar oppervlakte voor te bereiden op haar nieuwe gewaad. Het oppervlak dat jullie kennen werd verkracht en geplunderd gedurende millennia, waarvan de laatste twee de ergste waren, toen een groeiende bevolking het misbruik tot recordhoogtes opzwiepte. Wij hebben er daarom voor gezorgd dat alle nieuwe gouddepots gelokaliseerd werden op of nabij belangrijke rasterpunten van het oppervlak, want deze knooppunten kunnen gebruikt worden om de schade te stabiliseren en de schade enigermate te herstellen. De huidige destructie aan de oppervlaktewereld is voor een belangrijk deel het gevolg van Gaia’s behoefte aan het opnieuw in evenwicht brengen van datgene wat de mensheid zo klakkeloos uit balans heeft gebracht. Jullie oppervlakterijken bevinden zich te midden van grote beroeringen en we hebben veel heilig Licht naar deze gebieden gezonden om de schade te verminderen van wat er zou gebeuren wanneer er geen voldoende aandacht aan zou worden besteed. Gaia wil jullie terugkeer naar het volle bewustzijn ondersteunen en zij ‘ontlast’ zichzelf alleen maar als een waarschuwing en als een stimulans voor verandering.

Dit is het moment voor transcendentale wonderen en zij worden door de Hemel gezonden! Wij bewaakten het Licht en zijn heilige kennis gedurende millennia, en omdat wij de wegwijzers voor jullie zijn hebben wij naar deze wijsheid verwezen sinds de opkomst van dit huidige tijdperk ongeveer 7000 jaar geleden. Wij onderwezen deze kennis aan degenen van jullie die gereed waren om deze te ontvangen en het aan anderen door te geven. Inderdaad, ieder van jullie heeft zijn aandeel geleverd om de mensheid verder te brengen naar dit glorieuze moment nu onze gezamenlijke inspanningen zijn triomfantelijke manifestatie nadert. Gaia kent en bemint jullie voor jullie vriendelijke gedachten en daden die dit wonderbaarlijke tijdperk mogelijk maken wanneer de mensheid terugkeert naar het volledige bewustzijn. Verheug je op het feit dat een ogenschijnlijk oneindige periode van duisternis en onwetendheid nu voorbij is, en dat de grootse hereniging met jullie andere lang verloren gewaande menselijke families en met de Hemel aanstaande is!

Vandaag hebben wij jullie ontwikkelingen bijgepraat en de Verlichte Leraren introduceerden jullie opnieuw bij het concept van je goddelijke Zielskracht. Zoals altijd is het sleutelelement de publieke bekendmaking, d.w.z. wanneer jullie officieel bewust worden van ons bestaan, en jullie werkelijkheid voor altijd en ten goede plotseling verandert. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.