Home > > Sheldan Nidle - June 7, 2011

June 7, 2011

11 Etznab, 16 Pax, 7 Ik

Dratzo! We zijn er weer! Onze voornaamste focus blijft het eerste contact, voorafgegaan door een volledige publieke bekendmaking. Onze verbindingsteams zijn nu druk bezig met het aan boord krijgen van de regeringen van jullie wereld en we hebben onze aardse bondgenoten verteld dat de tijd van actie is aangebroken. Momenteel helpen wij hen een verdrag tot regeringsoverdracht te realiseren dat door meer dan 140 landen is ondertekend, en een speciale eenheid van juridische en gouvernementele groepen is bezig bij de uitvoering van deze documentatie. Bovendien is een groep van hooggeplaatste diplomaten momenteel op reis voor een snelle mondiale missie om elke resterende onenigheid met betrekking tot de bepalingen in deze documenten te regelen. Wij zullen onze goeden diensten gebruiken om alle invloedrijke andersdenkenden te overtuigen van het belang van dit akkoord omdat het voor jullie werkelijkheid essentieel om nu naar een betere wereld te worden getransformeerd. Openbaarmaking is van vitaal belang - het verandert letterlijk alles. Jullie mondiale samenleving staat op het punt van instorten, en het functioneert nog steeds dankzij de macht van een paar bevoorrechten. Deze wezens kunnen, tegen alle verwachtingen in, jullie mondiale constructies in stand houden, al is het op het nippertje. Onze taak is deze waanzin te omzeilen om een nieuwe werkelijkheid voor jullie te creëren, waardoor iedereen zijn of haar potentieel kan realiseren.

Publieke bekendmaking is de magische katalysator die snel de resterende macht van de duistere kliek doet instorten. De druk die wij uitoefenen om alles bekend te maken stelt onze aardse bondgenoten in de gelegenheid vorderingen te maken met die hervormingen die een totale ommekeer betekenen voor jullie samenleving. Talrijke onthullingen over essentiële onderwerpen staan op stapel. We monitoren ook de vele geheime terreurwapens van het duister, want het is cruciaal dat deze afschuwelijke wapens op veilige afstand worden gehouden. Dit voorkomt niet dat het opgebouwde karma van de samenleving zich blijft manifesteren in de vorm van diverse mondiale rampen die jullie dagelijks in jullie nieuwsuitzendingen zien. Dit zijn echter waarschuwingen van Gaia voor jullie om je leven te beteren en een beleid te voeren dat Moeder Aarde ondersteunt en te stoppen met haar te schaden. Dit beleid houdt ook in dat er een eind komt aan de zinloze oorlogen en dat er vele nieuwe geschikte technologieën worden vrijgegeven. Wij staan, zoals altijd, klaar om bij de introductie van deze apparaten te assisteren. De oude duistere wegen van jullie wereld zijn voorbij! En de tijd is gekomen om de wegen van het Licht te introduceren!

De ‘Hemel’ handhaaft haar schema voor het veranderen van jullie werkelijkheid en bereidt jullie ‘lichaam, ziel en geest’ voor op het volle bewustzijn. Een doel is om voortdurend de basisfrequentie van deze werkelijkheid te verhogen, wat tot gevolg heeft dat de werkelijke duur van elke dag transformeert van een traditionele dag van 24 uur naar 14 uur. Dit verklaart het hectische, gedreven gevoel wat velen van jullie ervaren. Terwijl jullie wereld zich voorwaarts beweegt, probeert het duister deze impuls (momentum) te verstoren ondanks de zinloosheid van dit streven. De juridische voorbereidingen van onze aardse bondgenoten staan op het punt van voltooiing en nog steeds proberen de duistere zielen, hoewel tevergeefs, enkele miraculeuze oplossingen te verzinnen. Er is, vanzelfsprekend, slechts één optie voor hen beschikbaar – overgave. De Verlichte Leraren bereiden hun bondgenoten voor om te beginnen aan de uitvoering van de bepalingen die vastgelegd zijn in de documenten die in Europa zijn ondertekend en goedgekeurd, hoewel met tegenzin, door verschillende andere belangrijke regeringen. Deze massale overdracht van macht, gekoppeld aan een enorme herverdeling van de rijkdom van jullie samenleving, zijn de laatste stap voor publieke bekendmaking.

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! We kunnen rapporteren dat onze vele partners de definitieve acceptatieakkoorden hebben voltooid, welke bepalen wie de posities in de overgangsregeringen gaan bezetten. Deze personen bereiden de aankondigingen voor die voor altijd de wijze waarop jullie wereld opereert veranderen. Een primaire bepaling zal zijn de nieuwe staat van samenwerking tussen landen, te beginnen met de onmiddellijke terugkeer van alle buitenlandse troepen naar hun respectievelijke thuislanden. We zijn ook van plan ons aan jullie te tonen en dat moment te gebruiken om een boodschap van vrede, Liefde en universele broederschap te verspreiden. Dit moment gaat over het transformeren van haat en verdeeldheid, die de wereld nu teistert, naar Liefde en wederzijdse acceptatie. Dit opbloeien van mededogen kan eenvoudig de manier wijzigen waarop de landen met elkaar omgaan. We willen deze groeiende Liefde en bewustzijn gebruiken om de hoge niveaus van mondiale xenofobie te transformeren naar een bewustzijn die met vreugde onze ruimte en spirituele families kan accepteren.

Het lopende proces om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren is bijna voltooid. We verplaatsen degenen die gekozen zijn om de eerste aankondigingen te doen naar veilige plekken. In deze locaties bevinden zich de communicatieverbindingen die door onze bondgenoten van de Galactische Federatie worden bewaakt. Deze plekken werden gekozen vanwege twee redenen: ten eerste zijn ze volkomen veilig en dit is cruciaal omdat we verwachten dat het duister hun laatste serie aanvallen zullen proberen te plaatsen om de regeringsveranderingen te verstoren. Ten tweede, we vroegen dat het installeren van de nieuwe sleutelfunctionarissen van de overheid onmiddellijk moet plaatsvinden nadat de aankondigingen zijn gedaan. Dit werd overeengekomen en we zijn nu bezig met het repeteren van de feitelijke overdrachtsoperaties. We zijn enigszins bezorgd over een aantal belangrijke regeringen, en dus hebben de Galactische Federatie en ieder van ons zich voorbereid op enkele ‘speciale verrassingen’ voor de duistere kabbalisten en hun volgelingen in regeringen. Deze verrassingen zullen elke wanhopige acties van hun kant tenietdoen.

Het creëren van deze nieuw bewuste werkelijkheid is wat de Hemel van ons verwacht. Daarom waken wij over jullie wanneer jullie fysieke lichamen in vibratie stijgen en wanneer Gaia jullie fysische, stoffelijke werkelijkheid verandert. De oude duistere wegen van jullie wereld veranderen onherroepelijk en een nieuw tijdperk van Licht manifesteert zich snel. Het duister kan het ‘schrift op de muur’ duidelijk zien, terwijl onze vreugde toeneemt nu meer en meer van jullie ontwaken voor onze berichten van Licht, wijsheid en hoop. De Hemel heeft veel zielen verzameld uit de werelden in deze galaxy en uit andere werelden overal in deze enorme Schepping. Jullie allen zijn hier om je te verankeren in een nieuw rijk van bewustzijn dat gewijd is aan het Licht en om de heilige decreten te vervullen van Heer Surea en de grootse Serafijnen van Aeon. We zegenen dagelijks deze getuigen van het Licht en hun krachtige decreten. Verblijd je in het Licht en zijn machtige wegen!

Terwijl jullie duister georiënteerde wereld balanceert op het punt van instorten, manifesteren onze programma’s de realisatie van het Licht-georiënteerde rijk. Het duister begrijpt duidelijk zijn hachelijke situatie, maar kan zich niettemin onmogelijk bevrijden van zijn blinde arrogantie en loslaten wat nu duidelijk een mislukte onderneming is. Al die tijd blijven de Galactische Federatie en de Verlichte Leraren de kabbalisten de optie van ‘genade’ aanbieden om hun huid te redden door onmiddellijk een uitzending toe te staan over alle onthullingen en hun ontslag aan te kondigen door bekend te maken wat ze allemaal hebben gedaan in de afgelopen 200 jaar. Dit zijn ze niet van plan, want ze zijn ervan overtuigd dat de woede van de massa niet zo eenvoudig gedoofd kan worden en dat de enorme omvang van hun misdaden alleen maar een slechte afloop garandeert. Wij zien dit anders en staan klaar om hen de macht te ontnemen.

Vandaag marcheren we naar de overwinning. Een groot succes wordt mogelijk gemaakt door de diverse gebeurtenissen die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden. De realiteit van het duister staat op instorten, en het goddelijk moment is gearriveerd om de eerste veranderingen te onthullen. Laten we ons voorbereiden op onze vreugde! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.