Home > > Sheldan Nidle - May 24, 2011

May 24, 2011

10 Kan, 2 Pax, 7 Ik

Selamat Balik! We zijn er weer! Het transformatieproces vordert gestaag in zijn eigen goddelijk tempo. Intussen willen de Verlichte Leraren van deze gelegenheid gebruikmaken om meer te vertellen over een onderwerp dat ze genoemd hebben ‘bewust bestuur’. Het volgende deel van jullie reis in bewustzijn verlangt van jullie om enkele nieuwe concepten te onderzoeken over hoe jullie samenlevingen georganiseerd moeten worden. Dit nieuwe wereldbeeld kan beter begrepen worden wanneer jullie kijken hoe Binnenaarde en andere soortgelijke samenlevingen op een natuurlijke wijze orde in hun levens brengen. Dit betreft wat wij ‘de 4 sociale basiswetten’ *) noemen. Het Goddelijke gaf ons deze toen we veranderden van beperkt bewustzijn naar volledig bewustzijn terwijl we, zes miljoen jaar geleden, nog op Vega woonden en deze wetten waren voor ons vanaf die tijd altijd onze inspiratiebron. Elke menselijke samenleving die zijn volledig potentieel nadert ontvangt deze vier heilige richtlijnen, en de tijd nadert voor onze aardgebonden samenlevingen dat ook zij deze zegeningen ontvangen. Wij hebben onze Agarthaanse familie gevraagd een uitgebreid overzicht van deze vier wetten en hun aardse geschiedenis voor te bereiden, zodat jullie gemakkelijker hun betekenis voor jullie kunnen begrijpen.

Galactische samenlevingen hebben de neiging zich te organiseren op twee niveaus: het eerste niveau is gericht op het individu en haar of zijn directe gemeenschap. Het tweede niveau is een ingewikkeld systeem van zeer gespecialiseerde clans. Het individu en zijn onderling verbonden locale gemeenschap zijn cruciaal en functioneren als een ouderlijk en educatief netwerk die elk persoon de wijsheid en opleiding verstrekt om zijn clan-georiënteerde vaardigheden van het leven uit te voeren. Elk individu erkent de unieke talenten van zichzelf en de ander en is ervan overtuigd dat het creatief perspectief via een vloeiend proces gecommuniceerd kan worden om de lopende problemen van de clan en de gemeenschap op te lossen. Dit soort vertrouwen is ingebouwd in een speciaal ouderschapsproces zodat de leden van een gemeenschap een sterk gevoel ontwikkelen van wie ze zijn en hoe ze het beste hun levenscontracten kunnen vervullen. Ze worden aangemoedigd dagelijks hun uniek vermogen aan te wenden voor het algemene welzijn om op die manier een natuurlijke flow of stroom te creëren die de basis wordt voor een ‘vloeiend’ bestuur. Meer over dit onderwerp volgt later.

Onze zegen, vrienden! Wij komen vandaag om onze bespreking met jullie voort te zetten over de essentie van bewust bestuur. Het cruciale woord hier is bewustzijn. Als mensen groeien in bewustzijn worden ze zich meer bewust van de spirituele aard van de stoffelijke wereld. Wij zien dat alle dingen geworteld zijn in Spirit en zien de manier waarop alle dingen op een unieke manier met elkaar zijn verbonden. We constateren dat een speciaal patroon, gecreëerd door de Hemel, de manier regelt waarop het leven werkt. Dit levensweb is complex, en om zijn innerlijke betekenis te doorgronden lijkt in het begin onmogelijk. Echter … je groeiend bewustzijn geeft je al snel de antwoorden die je zoekt. Deze verlichting ontstaat uit een belangrijke verschuiving in je fysiek Wezen, het verenigt je vrouwelijke en mannelijke componenten en stelt je in staat op nieuwe manieren naar het stoffelijke, de materie te kijken waardoor je gemakkelijk zijn veelsoortige verbindingen met Spirit kunt begrijpen. Je kunt dan voelen dat je spirituele essentie één is met de fysische wereld. Alle dingen op dit punt zijn mogelijk en goddelijke dienstverlening wordt je grootste vreugde!

In deze staat zie je zonder moeite de tekortkomingen van de overheid zoals hier de praktijk is. Je verlangt naar iets dat je kunt uitdrukken wat je nu weet. Deze bezieling wordt door allen gevoeld zodra de verlichting ons deel wordt. Het punt hier is dat de stijging in het mondiale bewustzijn het vereiste niveau heeft bereikt waarop dergelijke fundamentele hervormingen mogelijk zijn! Dit stimuleert het merendeel van die personen en groepen waar we dagelijks mee te maken hebben met betrekking tot het opzetten van nieuwe bestuursvormen. Bewustzijn opent de deuren naar nieuwe wegen van kijken naar, voorstellen en afspraken over hoe om te gaan met maatschappelijke problemen. Bewustzijn, als verlichting, creëert overvloed en een creatieve vreugde aan de ‘mix’, opent mogelijkheden die voorheen voor jullie waren verborgen. Dus nu wordt een nieuwe manier om deze ideeën in je omgeving te injecteren essentieel en we raden jullie aan zorgvuldig te onderzoeken waartoe deze stijging in bewustzijn jullie leidt. Het pad leidt naar de vier heilige maatschappelijke wetten die de noden en wensen van jullie komend volle bewustzijn reflecteren.

In feite beginnen deze vier wetten zich pas sinds kort te manifesteren op jullie wereld. We zien hoe jullie je groeiend bewustzijn gebruiken om een mensvriendelijke bestuur te eisen, en inderdaad, de plotselinge opstanden in het Midden-Oosten zijn een externe manifestatie van deze pogingen. Overal eist het publiek vrijheid en dwingt die regimes tot aftreden die weigeren te luisteren naar de oproep van hun burgers. In tegenstelling tot de diverse opstanden in Oost-Europa in de tweede helft van de tachtiger jaren, waren deze opstanden een onderdeel van een groeiend wereldwijde impuls die uiteindelijk een aantal nieuwe regeringen aan de macht moet brengen. De tijdelijke bestuurders moeten publiekelijk de grote hervormingen aankondigen die onlangs, tijdens een speciale conferentie in Europa, zijn overeengekomen. Deze aankondigingen moeten de enorme schulden op deze wereld herstellen door middel van het kwijtschelden van schulden, het installeren van een nieuwe mondiale harde munt en het brengen van vrede op jullie wereld. Dit wordt overtroffen door een volledige, letterlijke onthulling, van datgene wat boven jullie ligt te wachten … een grote vloot van hulpvaardige Wezens.

De komende publieke bekendmaking van het bestaan van jullie ruimtefamilie zal onmiddellijk gevolgd worden door de introductie van diverse nieuwe communicatietechnologieën, waarvan er een zal zijn … een klein, handzaam apparaatje met directe mondiale visuele en verbale toegang tot iedereen op elke plek, zonder gebruik te maken van draden, kabels, of satellieten. Het zal een videofoon bezitten en een holografische computer, en zal gebruik maken van nulpunttechnologie. Dit betekent dat iedereen in contact zal staan met een apparaat dat een hogere, gezondere levensenergie uitstraalt, in tegenstelling tot de huidige apparaten die jullie levenskracht beschadigt. Om het reizen gemakkelijker te maken zullen jullie door de eerste-contact-vloot in het bezit gesteld worden van een teleportatie-apparaat, dat de vloottechnologie zal gebruiken om jullie snel naar je bestemming te verplaatsen en vervolgens weer naar huis te brengen. Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de vele nieuwe types en toepassingen van technologie die bij jullie zullen worden geïntroduceerd.

De publieke bekendmaking vindt plaats wanneer de huidige regimes, die door de Illuminati worden gecontroleerd, legaal vervangen worden door de acties van onze aardse bondgenoten. De tijd voor deze hervorming staat voor de deur. We spreken dagelijks onze Agarthaanse familie, evenals de Verlichte Leraren, over de belangrijke zaken nu de tijd nadert voor onze gezamenlijke goddelijke interventie. Deze interventie is gebaseerd op het feit dat jullie verschuiving naar het volledige bewustzijn niet langer vertraagd kan worden. Het duister is nog steeds vastbesloten jullie als slaven te gebruiken, maar dit is, zoals we al zo vaak hebben gezegd, niet meer door de Hemel toegestaan. Onze vloot kwam hier om een missie te volbrengen, en deze bewustzijnsverschuiving voor Gaia en voor jullie moet nu door ons worden gemanifesteerd. Dit is onze plechtige belofte. Het kwaad op de wereld moet verdwijnen en het moet nu gebeuren!

Vandaag is er meer onthuld. De tijd om de zeer duistere aard van jullie wereld te transformeren is gearriveerd. Onze schepen zijn in positie om een gunstig galactisch alternatief aan te brengen in de plannen die het duister met jullie heeft. Met toestemming van de Hemel staan wij klaar om het Licht te leiden naar de goddelijke overwinning! Besef beste familie, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

*) De Galactische menselijke samenleving (Boek: Jullie Eerste Contact)Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.