Home > > Sheldan Nidle - January 31, 2012

January 31, 2012

2 Cib, 9 Yax, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Onze allianties met de geheime heilige genootschappen van de Aarde en onze aardse bondgenoten blijven resultaten oogsten. De tijd is gekomen voor onze aardse bondgenoten om de druk op de belangrijke bankkartels te verhogen met een juridische verzoek. Dit betreft de praktijk van kartels om enorme hoeveelheden opgebouwde schuld te verbergen dat in geheime boekhoudrekeningen voor het publiek verborgen is. Deze enorme bedragen moeten nu bekend gemaakt worden. Deze actie kan het faillissement van deze logge instellingen afdwingen en een eind maken aan alle huidige impasses die de implementatie van jullie nieuw mondiaal banksysteem hebben verhinderd. De geheime heilige genootschappen bezitten de middelen om de bedragen te dekken die nodig zijn om jullie wereld snel naar een door edel metalen beveiligd financieel systeem te brengen. Deze heilige middelen zijn veilig opgeborgen in depots op jullie planeet. De Verlichte Leraren beschouwen dit als het moment waarop de duistere kliek uitgespeeld is en een nieuwe werkelijkheid omhoog wordt geduwd door het puin van de oude. Inderdaad, het duister begrijpt volledig dat zijn heerschappij ten einde is en dat het zich moet overgeven aan het Licht. We zijn hier alleen maar om te assisteren bij deze goddelijke onderneming.

Onze vloot en ons personeel kijken toe hoe het duister in paniek als een blinde ronddraaft nu we het echte moment naderen van de bekendmaking van de onnoemlijke hoeveelheden schuld die zij in hun bezit hebben. Het systeem, dat door het duister in de eeuwen gecreëerd is, zal eindelijk de wrange vruchten gaan plukken. De ‘geheime boeken in de achterkamer’ kunnen niet langer meer worden afgeschermd van het felle Licht van de Waarheid, en het is hoog tijd om ze te onthullen en te bekennen dat de gigantische bedragen niet alleen waar, maar ook volkomen onhoudbaar zijn. Deze schuld is het bewijs van de onverzadigbare hebzucht van het duister, maar gelukkig kan het met één pennenstreek worden vernietigd! Hierdoor wordt jullie wereld verlost van de onzichtbare ketens die het duister in de paar laatste eeuwen zo ingenieus heeft gesmeed. De Verlichte Leraren en hun medewerkers hebben een manier om de komende catastrofale instorting van de oude orde te transformeren naar een onbeperkte universele welvaart! Een speciale truc zal binnenkort operationeel worden waardoor deze snelle transformatie kan plaatsvinden. Het duister kan niet langer de onvermijdelijke gevolgen van wat staat te gebeuren ontkennen, noch voorkomen.

De Hemel informeerde de duistere groep over deze machtsverschuiving toen zij hen toestonden jullie huidige werkelijkheid te creëren. Het goddelijke doel was dat jullie allen een buitengewone wijsheid zouden verkrijgen tijdens jullie tocht door de duistere gebieden … die jullie weer konden gebruiken tijdens jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. De truc was het duister nooit de kans te geven jullie bewustzijn zodanig te wijzigen dat jullie niet meer konden terugkeren naar jullie oorspronkelijk volledig bewuste staat. De Anunnaki stemden ermee in om zich te houden aan de hemelse decreten. Bovendien moesten de hemelse instructies bewaakt worden door de Agarthanen en de Verlichte Leraren van Gaia. Deze afspraken werden in het begin nagekomen, en de Anunnaki gaven het Licht wat speelruimte. Maar … nadat een revolutiepoging, die abrupt eindigde in de eerste gouden eeuw, veranderen de Anunnaki van gedachten en weigerden het Licht de toegang tot hun menselijke instructies. Ze wilden vanaf dat moment een slavenras creëren, wat hun Atlantische neven hadden geprobeerd, en dit stond haaks op de afspraken die na de vernietiging van Atlantis waren gemaakt.

Het nieuwe plan van het duister resulteerde in een sluiting van de vele ingangen naar Binnen-Aarde. Er waren slechts een paar beschikbaar voor volledig bewuste mensen. Dit betekent dat de mensheid aan het oppervlak aanvankelijk werd afgesneden van zijn Lichtbewakers. Het Licht verhielp al snel de situatie en smeedde een nieuwe relatie, waardoor deze onconventionele situatie nog voor een bepaalde periode werd toegestaan. Het Licht gaf ook gedetailleerd aan dat elke verdere overtreding van de oorspronkelijke overeenkomst ernstige gevolgen zou hebben voor de aardse afgezanten van het duister. De Agarthanen werd gevraagd speciale verbindingsmensen naar de Galactische Federatie te sturen die alle acties zouden rapporteren die in strijd waren met de afspraken. Dergelijke acties zouden geresulteerd hebben in een snelle eerste contact operatie, die bedoeld was om eventuele schadelijke activiteiten van het duister te beëindigen. Het vurige einde van het tweede gouden tijdperk, evenals het einde door overstroming van het derde gouden tijdperk mondde bijna uit in een dergelijk eerste contact, en de Galactische Federatie kreeg de opdracht om, op hemels verzoek, permanent een vloot beschikbaar te houden. Het model van een eerste contact met jullie wereld was geïnstalleerd.

Namaste! Wij zijn de Verlichte Leraren van de Aarde! Wij komen met nieuws van jullie mars naar de vrijheid. Jullie wereld wordt momenteel overspoeld door bandieten en plunderaars die hun posities van invloed gebruiken om hun rijkdom te vergroten. Deze erbarmelijke poppenkast duurt al eeuwen! Toch zijn we in staat geweest, ondanks het immer waakzame oog, onze eigen bergen goud weg te sluizen. God zegene hun duistere zielen! Zelfs degenen, die ogenschijnlijk geen enkel moraal bezitten, kunnen gevoeliger, zachter worden. Wij, en ook de mensheid, moeten de heilige instrumenten zijn die hen de belangrijke lessen voor hun zielsgroei kunnen leren. De tijd komt om een eind te maken aan dit ongeremde bedrog en jullie terug te brengen naar het gezonde verstand en een groot bewustzijn. In deze transformatiesfeer kunnen jullie je ten slotte herenigen met jullie spirituele en ruimtefamilie en in vreugde terugkeren naar het volle bewustzijn.

Momenteel zijn wij erin geslaagd om de structuur voor een nieuw economisch systeem te installeren. Verder hebben wij de grote internationale kleptocratie aangepakt en hen in angst en vrees achtergelaten in afwachting op onze volgende zet! Wij hebben velen bijeengebracht in landen op jullie wereld en hebben hen voorbereid om de enorme taken op zich te nemen om de normaliteit van de gehavende regeringen van deze wereld te herstellen. Wat gaat volgen is een ongekende revolutie van enorme proporties. Het moraal, het soort, en het rechtvaardige van deze wereld zijn al veel te lang met voeten getreden, en het is tijd dat een afweging plaatsvindt van een juiste gerechtigheid voor de onrechtvaardige en de amorele mens, en dat degenen die jullie gebruikt hebben om eigen voordeel te verkrijgen de juiste gevolgen van hun daden moeten ondergaan. Wij zijn vast van plan deze wetsovertreders af te zetten en alle afwijkingen in harmonie te brengen met jullie heilig pad naar het volle bewustzijn.

Sinds onheuglijke tijden leek het alsof jullie vol ontzetting hebben geluisterd wanneer eindeloze beloftes werden gedaan en niet werden nagekomen. We willen alleen maar aangeven dat wat is verordonneerd door de Hemel nu klaar is om zich te manifesteren. Wij verklaren samen dat een wind van gerechtigheid zich heeft ontwikkeld tot een orkaan die bedoeld is om diegenen weg te blazen die jullie hebben uitgebuit en belogen om een mondiale controle te verkrijgen. Deze enorme structuur van de duistere macht zal heel binnenkort eindigen. Een serie acties bevindt zich in zijn laatste fase en zullen jullie alles brengen wat wij jullie hebben uitgelegd. Wees voorbereid op grote waarheden en oneindige welvaart, die voorafgegaan worden door een reeks officiële aankondigingen die velen van jullie misschien zullen schokken. De waarheid is nooit gemakkelijk wanneer leugens de geaccepteerde norm waren. Dus wees erop voorbereid dat je een beetje geschrokken zal zijn, maar ook voel ook de zalige opluchting van vrijheid!

Vandaag zijn wij verdergegaan met onze berichten aan jullie. Wij vragen jullie je prachtige energie te gebruiken om je te focussen op datgene wat we zo juist hebben besproken. Help ons die energie te manifesteren die jullie eindelijk zal verlossen van de ketens van het duister, zodat wij samen kunnen komen om de overwinning te vieren die de Hemel heeft bevolen! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive