Home > > Sheldan Nidle - February 7, 2012

February 7, 2012

9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Wij komen om jullie te vertellen dat de geheime heilige genootschappen op de Aarde dicht bij het succes zijn. Zowel de Oosterse en Westerse takken van deze genootschappen ondertekenden onlangs een aantal documenten waaruit blijkt dat het duister niet langer enige bemoeienis heeft met de controle op en het beheer van de financiën van deze wereld. Een behoorlijk aantal ondergeschikte details zijn nog niet ingevuld en worden momenteel opgelost. Dit betekent dat het duister niet langer een onoverkomelijke hindernis is, en het Licht - als meest invloedrijke - nu dicteert wat op en in jullie wereld gaat gebeuren. Wij zien hoe de verschillende geheime en heilige genootschappen de juiste Verlichte Leraren consulteren met betrekking tot de timing van jullie volgende stappen naar het volledige bewustzijn. Jullie huidige werkelijkheid moet worden weggeveegd in overeenstemming met de goddelijke decreten die door de Hemel zijn uitgevaardigd, en deze onvermijdelijkheid heeft het duister gedwongen eindelijk in te zien dat hun verzet zinloos is. Toch is elk individu nog steeds doordrongen van een vorm van waanzin, die verlangt naar een opgelegde, extern voorwerp van verering. Het is tijd dat ieder begrijpt dat een nieuwe manier van omgaan en functioneren binnen deze werkelijkheid nodig is.

Het Licht heeft jaren geleden een agenda uitgevaardigd door middel van de Spirituele Hiërarchie van Gaia. Deze decreten benadrukken de noodzaak om de relatie tussen de oppervlaktemensheid en de ecosystemen van Gaia te herzien. Deze radicale herwaardering van de benadering van Moeder Natuur door de mensheid zal beginnen wanneer eenmaal de nieuwe regeringen zijn geïnstalleerd. Duizenden uitvindingen moeten vrijgegeven worden waardoor de vervuiling van land, water en lucht volledig zal verdwijnen en de energiecrisis zal oplossen die in de afgelopen eeuw is gecreëerd door de hebzucht van het duister en stompzinnige exploitatie van jullie milieu. Jullie zullen ook feiten over jullie geschiedenis gaan horen waardoor jullie waarschijnlijk woedend worden. Wij verzoeken jullie de nieuwe regeringen alleen maar op de hoogte te stellen van de vroegere duistere volgelingen die voor een eventuele veroordeling in aanmerking komen, want jullie komende taak is jullie welvaart en nieuwe technologieën aan te nemen om jullie wereld naar iets grandioos te brengen, hetgeen een gelukkige glimlach op het gelaat van Moeder Aarde teweeg zal brengen! Zoals jullie zeggen – de goede tijden breken aan! Dit betreft een volledige onthulling van het eerste contact en van de hulpvaardige en vriendschappelijke aard van deze vloot.

Onze eerste-contact-vloot volgt alle vooruitgang en informeert onze aardse bondgenoten en de geheime en heilige genootschappen van de Verlichte Leraren dat een goddelijk tijdschema op zijn plek is. De Hemel heeft ons gemachtigd rechtstreeks te helpen bij wat er nu op jullie planeet gebeurt. Zoals hiervoor is gemeld, beseft het duister dat zijn macht zo goed als verdwenen is en dat het enige wat ze nog kunnen doen is nadenken over provocerende en saboterende acties om de vele vrijheidsbewegingen op jullie wereld te ontregelen. Er is ook een groot complot om Iran aan te vallen, wat gepland is in de periode die ligt aan het eind van de winter en bij begin van de lente dit jaar. Wij volgen nauwlettend de strijdmachten die vastbesloten zijn om deze lafhartige aanval te lanceren als hun laatste daad van verzet tegen het Licht. Wij houden ook toezicht bij het arresteren van officials die verantwoordelijk zijn voor de resterende geheime ondergrondse bases om ze over te brengen naar dezelfde faciliteiten die gebruikt werden om hun vroegere werknemers te huisvesten. Deze personen worden gescreend om de aard en omvang van hun misdaden te evalueren.

Zoals gezegd … onze missie hier is veranderd naar iets meer dan alleen maar ‘de galactische optie’. Wij houden toezicht op de totale verschuiving van jullie gehele mondiale samenleving uit de wurggreep van het duister naar een coöperatief netwerk van culturen dat gebaseerd is op vrijheid en overvloed. Zoals jullie kunnen zien is dit een geweldige onderneming. Ons verbindingspersoneel moet zorgen voor de juiste volgorde van stappen, beginnend met een massale en gemakkelijke overgang naar het nieuwe mondiale financiële systeem, dat volledig gesteund zal worden door een wereldwijde alliantie van nieuwe overgangsregeringen. De geheime heilige genootschappen van Oost en West zijn begonnen aan deze eerste stap, namelijk … de overname van diverse belangrijke financiële corporaties, en dit zal gevolgd worden door het beschikbaarstellen van de welvaartsfondsen en de start van veranderingen van de overheid. Dit alles staat klaar. Wij werken nauw samen met onze aardse verbindingsteams om de nieuwe regeringen te installeren, om daarna de vele innovatieve en verrassende veranderingen van jullie mondiale werkelijkheid aan te kondigen. Verwacht iets wonderbaarlijks te horen dat heel binnenkort aangekondigd wordt!

Onze zegen, beste mensen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Veel gebeurtenissen staan op het punt plaats te vinden. Onze medewerkers werken samen met veel sleutelfiguren om de transitie te plannen van jullie wereld vol dilemma’s naar één van sierlijke oplossingen voor al jullie dringende behoeften. Dit vereist veel toegewijde zielen die, zoals wij, vastbesloten zijn om deze transities te effectueren, beginnend stap voor stap met de vele aanhoudingen en de installatie van vele overgangsregeringen. Het laatste heeft de steun en de bescherming nodig van hun rechtstelsels en deze worden op dit moment geactiveerd. Met deze eerste stappen gezet, vullen wij de details in van de volgende punten op onze agenda. Degenen die ervoor hebben gekozen jullie overgangsregeringen te leiden bereiden zich voor op hun publieke aankondigingen, wat gevolgd wordt door een reeks richtlijnen die het wezen van de wereld zal veranderen, zoals jullie die altijd gekend hebben.

Onze ruimtefamilie en die van Binnen-Aarde moeten de nodige bescherming leveren voor alles dat staat te gebeuren, en moeten ons ook adviseren over wat gedaan kan worden om allen harmonieus naar het volle bewustzijn te brengen. Nieuwe technologie is beschikbaar die de welvaart en de vrijheid zal verhogen om jullie levens te vullen. Een breed opgezette agenda zal jullie worden voorgelegd, waarin alle aspecten van jullie levens worden behandeld en waardoor jullie worden opgetild naar een tijdperk van ongekende vrede en welvaart. Oorlogen zullen beëindigd worden en een nieuwe vorm van filantropisch bestuur zal sterk worden aangemoedigd. Wij zullen ons aan jullie bekend maken, en wij vragen jullie om een basismoraal te hanteren die de vrijheid en soevereiniteit van ieder individu waarborgt. We vragen jullie elkaar te respecteren, laten we samen - in goddelijke dienst - de verontrustende hoeveelheid vervuiling verwijderen die onze heilige thuiswereld, Moeder Aarde, bezoedelt.

Er bestaan grootse, heilige leringen die onder jullie verspreid moeten worden. Samen kunnen wij deze zuivere universele Waarheden overnemen en ze toepassen op jullie wereld. Veel van jullie religieuze boeken en documenten werden herschreven, en werden in deze sterk aangepaste vorm door de rijken en machtigen gebruikt om gemeenschappen verdeeld te houden en de landen tegen elkaar uit te spelen. Het is tijd om deze tweedracht te helen en een gevoel van één wereldwijde gemeenschap te creëren. Eenheid is onze ware staat van zijn. Wij zijn heilige voertuigen van de Schepper! Laten we verenigd onze immense vermogens van Liefde en Licht gebruiken om de schoonheid die in ons ligt naar buiten te brengen. Het is tijd dat welvaart en universele harmonie schijnt! Het is een tijd voor elk van ons om een bijdrage te leveren door middel van onze unieke talenten en inzichten. Laat deze prachtige energie de laatste sprong verlichten van onze terugreis naar het volle bewustzijn. Laten wij de Hemel tonen waartoe wij in staat zijn!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de overgang naar het volledige bewustzijn. Jullie locale Spirituele Hiërarchie, de mensen van Binnen-Aarde en de Galactische Licht Federatie assisteren allen bij deze operatie. Het moment van het eerste contact nadert. Laten we dit moment begroeten en laten we vol vreugde het ontvouwen van jullie volledig bewustzijn vieren. Besef vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive