Home > > Sheldan Nidle - January 24, 2012

January 24, 2012

8 Meluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! We beginnen met een ander bericht! In de afgelopen paar weken hebben we de moeilijkheden geobserveerd bij degenen die een lange tijd hun hoofd hebben gebogen voor de duistere kliek, toen een oproep plaatsvond om op een nieuwe manier te handelen. Onze aardse bondgenoten willen heel graag deze wereld naar een nieuwe werkelijkheid brengen, en toch blijven ze naar een soort van adequate genoegdoening zoeken voor hun vroegere meesters. Wij zijn echt verbaasd door dit aanhoudende getreuzel! De mannen en vrouwen van deze meedogenloze kliek hebben jullie wereld naar de rand van de afgrond gebracht, en blijven inderdaad volharden in deze ruïneuze koers. Daarom kunnen we niet anders dan hen verwijderen. We herinneren onze aardse bondgenoten aan de enorme pijn en het lijden welke jullie wereld elke dag moeten verduren, en dat het tijd is om deze criminelen aan de kant te zetten om een meer vriendelijke wereld voor iedereen te creëren. Maar dit appelleert aan een hogere visie en dat lijkt gericht te zijn aan dovemansoren van de groep als geheel. Echter, de geheime heilige genootschappen op Aarde delen dit toegevende standpunt niet. Voor hen is het duister het meest gruwelijke van alle dingen, daarom willen zij en de mensen dat deze kliek zo snel mogelijk op een wettige manier worden vastgezet. Met deze groep kunnen wij gemakkelijker samenwerken.

Omdat deze groep de nieuwe financiële regelingen op poten zetten, hebben wij deze geheime heilige genootschappen verzocht het voortouw te nemen in het vormen van de nieuwe overgangsregeringen. De Verlichte Leraren zijn het hiermee eens, en wij hebben verzocht dat hun bemoeienissen verdergaan met de vele plannen die zijn overeengekomen. Onze bedoeling is dat deze plannen onmiddellijk in werking treden om de macht van de duistere kliek te beëindigen. Wij zijn verbaasd wat dit betreft over de terughoudendheid van de aardse bondgenoten, gegeven het feit dat zij zich volledig bewust zijn van de schandalige criminaliteit die door de duistere regimes in praktijk werd gebracht. De politieke partijen van deze verschillende landen zijn zo corrupt dat hun intolerantie ten opzichte van hun respectievelijke burgers meer en meer duidelijk wordt, wat heeft geleid naar de recente wijdverbreide protesten op jullie wereld. Het nieuwe bestuur zal een eind maken aan de stilzwijgende instemming en zal ervoor zorgen dat het gezag goed inspeelt op de behoeften van de burgers. Dit zijn de eerste stappen op weg naar wat wij willen bereiken – aan jullie een uitleg geven over de galactische samenleving. Het stijgende bewustzijn op jullie wereld schreeuwt om een verandering in de manier waarop jullie samenlevingen functioneren.

Jullie huidige regeringsvormen willen niet de nieuwe technologieën of het nieuwe bewustzijn incorporeren, noch willen ze op geen enkele manier hun verantwoordelijkheid naar jullie verbeteren. Ze zijn allemaal gevoelig voor corruptie en overname door machtige speciale belangen, en worden gedomineerd door verdeelde ‘ideologieën’. Dit alles resulteert in een rookgordijn die de waarheid voor jullie verbergt, en ook ontbreekt het aan de grondbeginselen van een algemeen welzijn. Regels zijn nodig om een eind te maken aan het financieren van kandidaten om te voorkomen dat zij zich voorzien van speciale regels die alleen voor hen gelden. Het aannemen van een bestuurlijke post is een bijzondere eer die alleen verleend wordt omdat de gekozen persoon werkelijk bekwaam is om de verantwoordelijkheid te dragen naar hun medemensen. Bedenk echter dat deze maatregelen slechts een noodoplossing is tot het moment dat een meer doeltreffend model van de overheid nodig is om snel de modelveranderende technologieën aan te passen waardoor, bijvoorbeeld, de burgers meer direct verbonden is met het wetgevende en bestuurlijke proces.

Dit is het moment waarop wij de galactische samenleving naderen. Hier wordt het bestuur tot stand gebracht door middel van de collectieve en geïnformeerde bijdrage van alle burgers van een natie. Momenteel ontbreekt het jullie aan de noodzakelijke interactieve technologie en het niveau van onderwijs en informatie dat nodig is om een dergelijk concept levensvatbaar te maken. We zijn van plan jullie te helpen bij het ontwikkelen van deze meer complexe interactieve technologie en je te tonen hoe je het gebruik kunt optimaliseren. Natuurlijk kan dit niet gedaan worden voordat we officieel bij jullie zijn geïntroduceerd, waarna we kunnen beginnen met een reeks uitzendingen om volledig uit te leggen waarom alles zo lang voor jullie als mondiale samenleving geheim is gehouden. Hierdoor zullen jullie in staat zijn een sociale omgeving te ontwikkelen die de veranderende behoeften ondersteunen van een volledig bewust wezen. ‘Overheid’ moet veranderen van een autoritair model naar een begeleidende toezichthouder van een serie creatieve oplossingen. Op die manier functioneren sterrenstaten. Centraal in deze benadering bevinden zich de stemmen en de uitvoeringsopdrachten van het volk, en sociale constructies moeten ervoor zorgen dat allen ‘gehoord’ worden en terecht met respect behandeld en geëerd worden voor wie ze zijn.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen met een kort overzicht van wat er gebeurt. Wij gebruiken onze geheime heilige genootschappen om een reeks richtlijnen uit te vaardigen die de middelen verstrekken om jullie nieuwe werkelijkheid binnen bereik te brengen. Het eeuwenoude machtsmonopolie van het duister en de enorme rijkdom die gebruikt werden om jullie en jullie wereld onder controle te houden wordt gefragmenteerd door wat onze geheime samenlevingen aan het doen zijn. Wij hebben deze duistere manipulators op de hoogte gesteld dat de legioenen van het Licht in staat zijn een eind te maken aan datgene wat hun oude meesters, de Anunnaki, bijna 13 millennia geleden hebben geïnstalleerd. Bewapend met een aantal speciale decreten van de Hemel en een grote rijkdom die in de eeuwen verzameld werd, onthullen deze groepen de corruptie van de duistere heersers en installeren de middelen om de controlerende werkelijkheidconstructie van het duister te vervangen. Dit betekent dat, met behulp van de Agarthanen en de families van Binnen-Aarde deze speciale instrumenten van het Licht gereed zijn om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren.

Het verwerkelijken van deze nieuwe werkelijkheid, waarover al zo lang is gesproken, heeft bewezen een grote uitdaging voor ons allen te zijn. Niettemin, wij zijn op dit moment klaar om onze overwinning aan te kondigen! Samen hebben we met succes de duistere en verderfelijke wegen van het duister bewandeld, ook al heeft de oplossing van deze strijd veel te lang geduurd!. Ons doel is jullie te bevrijden uit de slavernij om welvaart voor iedereen te brengen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de goddelijke wijsheid uit te leggen en jullie de weg naar het volle bewustzijn te tonen. Nu kunnen jullie je bij ons voegen om een nieuwe dag naar Moeder Aarde te brengen en een prachtige 5-D rijk op haar oppervlakte te creëren, en deze te verenigen met de 5-D binnenrijk van Agartha. Samen zullen wij een nieuwe samenleving creëren welke die waarheden zal illustreren die door het duister voor jullie verborgen werden gehouden. Wat binnenkort gaat gebeuren zal jullie verbazen en bezielen met verwondering en vreugde!

Jullie terugleiden naar het Licht was zeer bevredigend. En nu gaan we jullie kennis laten maken met meer van jullie uitgebreide familie die kunnen helpen om jullie heilige reis te voltooien. De Agarthanen hebben toegekeken en geduldig gewacht op het juiste moment om naar voren te treden en zichzelf en hun kennis bij jullie te introduceren. Dus de volgende fase in jullie geschiedenis zal gepaard gaan met onthullingen die veel van jullie diepgewortelde vooroordelen laten verdwijnen. Jullie zullen dingen over de fysieke werelden getoond worden die naar je gevoel onmogelijk zijn, waardoor een totaal nieuwe wetenschap wordt gecreëerd en een oud verhaal bevestigd dat behoorlijk vervalst werd. Wij allen zijn buitenaardsen die gedwongen werden ons aan te passen aan een wrede oppervlaktewereld die nu gaat verdwijnen, en degenen die verantwoordelijk zijn zullen sputterend ten onder gaan en niet met een knal.

Vandaag spraken we over de ontwikkelingen die jullie gebracht hebben naar een punt waar een nieuwe werkelijkheid zich gaat manifesteren. Dit zal ons en de rest van jullie spirituele en ruimtefamilie jullie levens snel binnenbrengen, om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn. De tijd is gekomen om iets echt verbazingwekkends te manifesteren.! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Share |


Thrive