Home > > Sheldan Nidle - November 30, 2010

November 30, 2010

4 Muluc, 7 Yaxk'in, 7 Ik

Dratzo! We komen opnieuw met meer informatie over de stand van zaken op jullie wereld. Er is nu een lijkkleed neergedaald over de duister kliek. Plotseling beginnen deze zelfvoldane en superieure wezens te beseffen dat er een eind komt aan hun lange periode van overheersing. Een sfeer van melancholie doordringt hun wezen en onze diplomaten vinden het moeilijk een gesprek te voeren met deze personen die door de kliek zijn aangewezen met ons samen te werken aan de logistiek van de machtsoverdracht naar de overgangsregeringen. Dit geeft duidelijk aan dat deze voormalige ‘wereldkampioen’ bullebakken steeds meer berusten in hun lot. Aan de andere kant voelen onze aardse bondgenoten dat hun zwaarbevochten overwinning echt staat te gebeuren. Dit besef heeft hun tred krachtig gemaakt en hun geest opgetogen, wat hun voorkomen en houding ontvankelijker maakt voor samenwerking. Wij kijken opgewonden uit naar een hele reeks verbazingwekkende veranderingen in de manier waarop jullie wereld opereert. Het eerste onderwerp op de agenda is natuurlijk het overdragen van de welvaartsfondsen, snel gevolgd door plotselinge regeringswijzigingen – de belangrijkste katalysator voor de radicale reorganisatie van de VS – regering in Washington.

Regeringswisseling is een lastige zaak. Historisch gezien gaat een dergelijke gebeurtenis steevast gepaard met oorlogen, revoluties, of een moordende economie. Inderdaad, veel van deze gebeurtenissen vinden steeds meer plaats in jullie wereld en jullie maken nu mee hoe de meeste grote economieën op jullie wereld naar een wereldwijde ‘meltdown’ (kernsmelting) toesnellen om de nationale valuta, de nationale levensvatbaarheid, en zelfs de duurzaamheid van de nationale schatkist nadelig te beïnvloeden. Deze rampzalige gebeurtenissen zijn het cumulatieve resultaat van de schaamteloze misdrijven op het hoogste niveau, en zijn angstaanjagend voor iedereen die toezien hoe de mondiale zelfmoord de wereld doet wankelen op de rand van de afgrond. Onze aardse bondgenoten zijn volledig gefocust op het voltooien van de voorbereidingen om dit grimmige scenario te voorkomen en deze vereisten zijn klaar voor manifestatie. Wij verwachten daarom dat jullie elk moment verrassend nieuws zullen vernemen. Onze verbindingsgroepen zijn bezig met het uitwerken van ons aandeel in deze spannende activiteiten en wij kunnen niet genoeg benadrukken, voor degenen onder jullie die gaan helpen bij deze festiviteiten, het belang om helemaal gereed te zijn voor jullie vitale rol in dit kosmische spel.

Op dit moment moeten wij nog nauwlettender de gebeurtenissen volgen die nu op jullie wereld staan te gebeuren. Om te beginnen monitoren wij de militaire machten op jullie wereld, en dit betreft grondige inspecties van zowel hun openlijke als verborgen aspecten. Wij houden hun geheime activiteiten in de gaten, terwijl wij er gelijktijdig voor zorgen dat het nucleaire arsenaal absoluut niet gebruikt kan worden. Een aantal landen hebben laten doorschemeren, en zelfs gedreigd, dit arsenaal te gebruiken in hun confronterende retoriek met ons. Deze consistente bedreiging dwingt ons de plaatsing van deze wapens onder controle te houden of ze feitelijk te neutraliseren. Deze tijdelijke maatregelen demonstreren de kabbalisten dat we menen wat we hen in het laatste decennium probeerden te vertellen. Nucleaire wapens zijn niet langer een militaire optie – ze zijn te gevaarlijk voor Gaia en voor de stabiliteit van jullie werkelijkheid en voor degenen die jullie wereld omringen. Bovendien hebben we onze druk op de kliek om af te treden drastisch opgevoerd. Deze eisen worden ondersteund door een reeks ‘incidenten’ die hebben geleid naar arrestaties door onze aardse bondgenoten.

Als deze gebeurtenissen voortgang boeken, worden regeringswisselingen onvermijdbaar. Het huidige Amerikaanse regime is zich terdege bewust van zijn ware oorsprong. De geschiedenis van Amerika na de Burgeroorlog staat bol van gebeurtenissen die weerspiegelen hoe zij steeds dieper verstrikt raakten in de snode plannen en dwaasheden van de huidige volstrekt illegale regering. Deze onaanvaardbare gebeurtenissen hebben momenteel een climax bereikt in wat zich nu verwerkelijkt. Wij kijken met afschuw naar de brutale en uiterst schaamteloze plannen van opzettelijke vernieling die met succes door financiële corporaties en regeringen zijn uitgevoerd en die vervolgens het lef hebben om hun verraad te verkopen als een actie die ‘in het belang van het volk’ is gedaan! Het komt allemaal neer op een massaal, mondiaal web van corruptie, met een nog steeds geldende agenda die, zij het wankelend, de treurige puinhoop heeft gecreëerd maar daardoor, voor een groot deel, de mogelijk heeft gesmeed voor wat er nu gebeurt: een duidelijke kans om overal een serie regeringswisselingen te installeren. Deze nieuwe regeringen kunnen, na de implosie van deze mondiale constructie van het duister, gebruikmaken van de boeggolf van populistische ondersteuning die ze nodig zullen hebben.

Deze overgangsregeringen zullen het proces opstarten van het herstructureren van regeringen en de terugkeer van een bestuur de jure status. Hierdoor worden de onvervreemdbare rechten van de mensheid de bestaansreden (raison d'être) van een regering. De mengelmoes van illegale statuten die zich tijdens de vele decennia vermenigvuldigden, kunnen weer teruggedraaid worden. De oorspronkelijke bedoeling, de ware aard van jullie nationale republieken en constitutionele monarchieën kunnen dan opnieuw verschijnen. Elke overgangsregering zal het onmogelijk maken dat alle vormen van illegale acties van de kant van speciale belangengroepen ongestraft blijven, en kandidaten voor alle regeringsposities moeten aan strenge criteria voldoen voordat zij geïnstalleerd worden. We hebben onze Agarthaanse familieleden verzocht jullie te helpen bij deze essentiële activiteiten, om het herstel te verzekeren van de ware bedoeling van wat jullie voorouders oorspronkelijk bedoelden.

De stuwkracht naar vrijheid, soevereiniteit en welvaart is van groot belang voor wat gaat gebeuren. De Galactische samenleving is normaliter het gevolg van een collectieve wens om een eervolle traditie te creëren dat gebaseerd is op het vervullen van de ware vreugden van een persoon en het behoud van de vitaliteit van een mondiale gemeenschap. Elk lid van een dergelijke gemeenschap moet zich gerespecteerd voelen en het collectief zorgt ervoor dat het effectief alle problemen naar tevredenheid van allen kan oplossen. Het ervaren van de werkzaamheid van deze axioma’s vormt de kern van wat wij de galactische menselijke samenleving noemen. De veranderingen die moeten gebeuren op jullie wereld leiden naar de eerste stap op de ladder naar dit doel. We hebben jullie acties gadegeslagen en kunnen voelen dat jullie verlangen naar een manier om dit te laten gebeuren. Onze aardse bondgenoten zijn zich ook bewust dat wat gepland is verdergaat dan alleen het corrigeren van de talrijke kwalen die jullie mondiale naties ernstig verzwakken.

De transformatie, fysiek en spiritueel, die jullie wereld in de greep heeft is een voorbode van een geheel nieuwe werkelijkheid voor jullie planeet. De gebeurtenissen van de laatste paar decennia kunnen gezien worden als de zaden die nu de nieuwe overgangsregeringen doen ontluiken die het nodige schoonvegen, wat de voorlopers zijn van de mondiale serie onthullingen van onze aanwezigheid boven jullie en onze eigen verklaring van de redenen voor het eerste contact. Dit proces kan jullie angsten tot het minimum beperken en een positieve interesse stimuleren in onze aanwezigheid en de eerste-contact-missie. In een klap maken jullie een sprong van decennia, zelfs eeuwen, om een punt te bereiken waarop jullie vreemdelingenhaat op een goede manier gecommuniceerd kan worden, eerst door jullie regeringen en vervolgens door ons. Wanneer dit eenmaal tot rust is gebracht, kunnen wij ons bezighouden met meer persoonlijke kwesties met betrekking tot jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en het formeren van jullie sterrenstaat.

Deze gewichtige gebeurtenissen moeten kort na het eerste contact plaatsvinden. Jullie snelle terugkeer naar het volle bewustzijn verandert jullie angsten naar Liefde en jullie zorgen naar een blij verlangen. Je gaat het ‘grote plaatje’ van de Schepping zien. Je begint je rol te begrijpen in hoe de goddelijke Schepping zich laat ontvouwen. Je gaat de oneindige logica in het goddelijk plan van de Schepper doorgronden en dit brengt een soort vreugde en innerlijke vervulling teweeg dat je momenteel nauwelijks kunt ervaren. De gebeurtenissen die nu naderen met de snelheid van het Licht zijn absoluut verbazingwekkend! Jullie zijn bestemd terug te keren naar de status van Fysieke Engelen, in welke hoedanigheid jullie de bemiddelaars worden tussen de fysische, materiële werelden en de Hemel. Jullie zijn speciale afgezanten van de Hemel in dit rijk, die belast zijn met de goddelijke gedachten van de Schepper. Jullie zijn heel speciale Lichtwezens, en de Liefde en de Gratie van de Hemel rust op jullie!

Vandaag vervolgden we onze discussie van wat er op jullie wereld gaande is. Deze veranderingen staan nu klaar om zich te manifesteren, en jullie bijdrage is je kennis en vermogens te gebruiken om de Hemel en de Galactische Federatie te assisteren bij het uitvoeren van een volwaardig eerste contact met jullie wereld. De tijd voor het grote feest is nabij! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.