Home > > Sheldan Nidle - December 7, 2010

December 7, 2010

11 Cib, 14 Yaxk'in, 7 Ik

Selamat Jarin! We keren terug met een aantal interessante ontwikkelingen. Momenteel werken we samen met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat de fondsen worden vrijgegeven. Wij hebben ook de definitieve procedures opgesteld voor de overgang van het huidige VS-regime – in feite aangestuurd door bedrijven – naar de nieuwe interim-regering. Dit specifieke scenario is herzien vanwege de bezwaren van een groot aantal aardse bondgenoten die menen dat een iets ander soort regeringswisseling nodig is als gevolg van een serie definitieve gesprekken met de duistere kliek. We overwegen deze ontwikkelingen in de context van onze voorbereidingen voor onze eerste wereldwijde aankondigingen, omdat deze allerlaatste wijzigingen misschien lager duren dan verwacht. Het doel van deze definitieve diplomatieke uitwisselingen is het verscherpen van de akkoorden om ervoor te zorgen dat de regeringswisseling soepeler en zonder al te grote problemen verlopen. Deze overeenkomsten betreffen een aantal afzonderlijke financiële pakketten die ook op bepaalde punten worden aangepast. Een eerste vier-maanden segment wordt toegevoegd aan de bankakkoorden die leiden naar het beëindigen van de grootste bancaire instellingen op jullie wereld.

Deze aanpassingen kunnen op geen enkele manier veranderen wat er moet gebeuren. Dit financiële pakket moet een echte indicator zijn van de vastbeslotenheid van onze aardse bondgenoten om een universeel en voorspoedig financieel systeem te installeren dat gebaseerd is op een harde valuta. De exacte logistiek hiervan moet door de nieuwe president en zijn nieuw kabinet besproken worden met het Amerikaanse volk en de volken van jullie wereld. Het moet een gedecentraliseerd, regionaal systeem worden dat gedeeltelijk steunt op de verspreiding van de welvaartsfondsen die beschikbaar komen op dezelfde dag dat de overgangsregeringen de macht overnemen. De eisen van deze timing maakt het noodzakelijk dat wij al het nodige doen om ervoor te zorgen dat de leveringen volgens plan verlopen en dus zijn we gestart met een aantal acties die gebruik maken van onze technologie en de expertise van ons technisch personeel. Daarom zullen deze kritische betalingen - zodra ze door onze aardse bondgenoten zijn goedgekeurd – snel en eenvoudig door ons aangewezen personeel worden verricht. Deze taak krijgt zijn definitieve voorwaarden reeds op dit moment. De motor achter dit alles is het zo snel mogelijk voltooien van deze cruciale taken.

Deze eerste-contact-missie is belast met het opzetten van mondiale regeringen die bevoegd zijn om met ons in contact te treden, hoewel wij al veel interactie hebben met verschillende belangrijke en minder belangrijke regeringen op jullie wereld. Deze diplomatieke bezigheden hebben ons een beter inzicht gegeven hoe jullie mondiale machtsstructuur opereert. Deze constructie heeft regimes voortgebracht die diep verstrengeld zijn in het creëren van rijkdom van deze mondiale structuur en de enige oplossing voor ons dilemma is om fundamentele veranderingen aan te brengen in het fundament van deze machtsconstructie. Om dit te bereiken hebben we een aantal machtige groepen en personen gerekruteerd die zich serieus willen inzetten om op een geheel nieuwe manier om te gaan met rijkdom en macht. Onze groeiende wederzijdse vriendschap met deze mensen hebben geresulteerd in wat nu staat te gebeuren – het afrekenen met deze duistere kliek en zijn nutteloze verbeten koppigheid. Deze eerste-contact-missie betreft jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn, wat een aantal verwende en overmoedige wezens niet aanstond! Dit doel werd bemoeilijkt door de verschijning van leden van de Anchara Alliantie op deze wereld.

Leden van de Orion Alliantie konden een aantal formele werkrelaties verkrijgen met een aantal van jullie belangrijke regeringen. Dit leidde naar de uitwisseling van technologie, alsmede naar de middelen om een aantal ruimteschepen met hun personeel in handen te krijgen die op jullie wereld waren gecrasht. Deze akkoorden betroffen ook trainingsprogramma’s waardoor jullie militairen naar andere werelden konden reizen om te ontdekken hoe tijdreizen en teleporteren werken. Als gevolg hiervan werden verschillende missies door jullie geheime militairen ondernomen om jullie geschiedenis ten opzichte van Atlantis te veranderen. Deze missies mislukten uiteindelijk. De tijdlijn waarop jullie je bevinden werd veranderd door de Hemel en door het goddelijk plan, en zal jullie binnenkort bij de grote veranderingen brengen waar we al zo lang over spreken. Het onvermogen van de duistere kliek om deze hemelse tijdlijn te veranderen brengt hen in grote paniek. Wat dit betreft is de kliek volledig bekend met het feit dat een positieve eerste contact door de Galactische Federatie onvermijdelijk en aan de gang is!

Zoals wij hebben gezegd – dit zijn de laatste momenten van deze huidige werkelijkheid Het wordt goddelijk getransformeerd, samen met jullie planeet, jullie zonnestelsel en jullie. Vele aspecten van deze werkelijkheid kunnen jullie zien veranderen. Tekens hiervan zijn de vrij ‘vreemde’ plaatsing van de Maan in de nachtelijke hemel en de vreemde afwijkingen van vele sterren en nabijgelegen werelden. Dit zijn aanwijzingen van de immense veranderingen die elk onderdeel van jullie werkelijkheid meemaakt en onze rol is een katalysator te zijn voor deze veranderingen. De voormalige leden van de Anchara Alliantie, die eens een relatie hadden met de duistere kliek, assisteren ons in de voorbereidingen voor het uitvoeren van een geslaagd eerste contact met jullie. Besef dat dit de tijd is waarop dit alles zich gaat manifesteren. Een serie verbazingwekkende gebeurtenissen ontvouwt zich voor jullie ogen!

Deze gebeurtenissen vormen het decor voor wat wij vervolgens willen bereiken. Jullie huidige samenlevingen zijn onderworpen aan regimes die in feite georkestreerd worden door de grillen van de duistere elites die jullie als voorheen willen controleren. Deze bedoelingen zijn in strijd met de decreten van het Licht! Daarom heeft het Licht ons gezonden om jullie wereld te herordenen en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen, en wij kunnen rapporteren dat het eerste deel van deze opdracht is uitgevoerd. De bestuurlijke en economische structuren, die aan het einde van het Romeinse Rijk werden ingevoerd, hebben hun nut verloren als instrumenten in de uitvoering van zijn macht. Het duister weet dit en probeert tevergeefs geschikte vervangers te creëren. Deze machinaties liggen achter alles wat is gebeurd vanaf het begin van deze eeuw, en zoals iedereen kan zien zijn alle pogingen mislukt!

De beproevingen en ellende van de kliek zal niet stoppen totdat het afziet van de macht die nu voor hen zo duidelijk verloren is. We hebben hard gewerkt met onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat deze overgang verloopt volgens de decreten van de Hemel. Heer Surea heeft bevolen dat deze transformaties nu moeten plaatsvinden! Wij, op onze beurt, hebben onze onwankelbare vastberadenheid aangewend om de hele kwestie van het duister en zijn volgelingen rechtvaardig op te lossen. Een belangrijk deel van subtiele verandering is gaande, veroorzaakt veel onrust en angst in de gelederen van de kliek. Jullie hebben de geldleveranties en een echte verandering van bestuur absoluut nodig. Dit gebeurt op veel niveaus en het definitieve, meest dramatische onderdeel van deze transformatie staat klaar om plotseling te verschijnen! Ons diplomatieke en verbindingscorps zijn succesvol in het voorbereiden van de manier waarop dit gebeurt. Hun acties maken een eerste serie werkelijk verrassende aankondigingen mogelijk

Nadat dit is gebeurd, kunnen we officieel een eind maken aan de UFO – geheimhouding en kunnen we gaan beginnen met de aankondiging van onze aanwezigheid hier. Dit start de snelle gang naar het eerste contact. Jullie wereld heeft een dringende behoefte aan deze veranderingen, want Gaia kan jullie huidige werkelijkheid niet langer bijeenhouden. Haar enige toevlucht is een serie van opeenvolgende natuurrampen die alleen maar jullie bestaan als hoofdbewoners van deze oppervlaktewereld in gevaar kan brengen. Bovendien staat de diversiteit, die het leven aan de oppervlaktewereld in staat stelt te bestaan, aan de rand van uitsterven. In vorige tijdperken gebruikte Gaia het ‘hermoduleren’ van haar oppervlakte, zoals de huidige die aanstaande is, om de levensklok terug te zetten en de essentiële diversiteit te herstellen. Jullie zijn kritisch voor wat zij van plan is. Deze groeiende dilemma verlangt een goddelijke interventie en dat zijn wij! We komen om jullie bewustzijnsklok terug te zetten en jullie voor te bereiden op jullie broodnodige nieuwe verantwoordelijkheden.

Vandaag hebben wij jullie enkele belangrijke punten met betrekking tot het eerste contact opgehelderd. De broodnodige gebeurtenissen die wij bespreken zijn onderweg en wij zijn in afwachting van de aanstaande ontknoping, gelijktijdig met het manifesteren van jullie welvaartsleveringen en regeringsveranderingen. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.