Home > > Sheldan Nidle - August 30, 2011

August 30, 2011

4 Ik, 15 Uo, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld begint de effecten te voelen van de grote verandering die de belangrijke regeringen ten val zal brengen en jullie onvervreemdbare rechten zal herstellen. Deze enorme transformatie veroorzaakt schokgolven die door jullie mondiaal netwerk van effectenbeurzen golven, met als gevolg dat de belangrijke regeringen de kernelementen van hun buitenlandsbeleid veranderen. Deze veranderingen verontrusten direct de duistere kliek, zelfs nu de Illuminoids (geheime genootschappen) in het geheim bijeenkomen om na te gaan hoe ze moeten reageren op de komende gebeurtenissen. Onze Agarthaanse familie hebben ervoor gezorgd dat hun speciale contacten toezicht houden op deze duistere figuren en zij laten hen weten dat de tijd dat ze aan de macht zijn voorbij is en dat een grote ontknoping nabij is. De afspraken om de financiële verantwoordelijkheid van de Federal Reserve van de VS over te dragen aan de nieuwe Treasury Banken worden nu uitgevoerd. Bovendien is het financiële stelsel, dat gebaseerd is op harde valuta’s, bezig met zijn definitieve implementatie. Dit nieuwe stelsel geeft het monetaire beleid weer terug aan de mensen, het volk en brengt deze wereld terug naar een gezonde en echte economische uitwisseling van goederen en diensten. Toch is dit slechts het topje van de ijsberg van de komende veranderingen!

Het cruciale element zal zijn – het bestuur terug te geven aan de burgers. Door de eeuwen heen hebben regeringen degenen bevoordeeld die de tijd of het geld hadden om ‘speciale contacten’ te ontwikkelen met de leden van de wetgevende en/of uitvoerende macht. Deze speciale relaties hebben het bestuur en de regering gecorrumpeerd en dit moet worden opgelost. Onze aardse bondgenoten hebben een speciale groep gecreëerd die oplossingen moet aandragen voor dit fundamentele dilemma van een modern bestuur. We hebben erop aangedrongen dat de nieuwe overgangsregeringen onmiddellijk die onderdelen uitvoeren die door deze groep zijn goedgekeurd, en deze zijn nu opgenomen in de overeenkomsten die een paar maanden geleden door meer dan 160 landen werden ondertekend. We zouden graag zien dat jullie regeringen leren ‘luisteren’, om vervolgens wetten uit te vaardigen die door de grote meerderheid van hun burgers zijn goedgekeurd. Het tijdperk van een bestuur door en voor een select, stelletje rijken moet snel beëindigd worden. Dit betekent een essentiële stap in de richting van de manier waarop een galactische samenleving zichzelf bestuurt.

De aanhouding en komende berechting van deze duistere kliek is nodig om een heel belangrijk signaal af te geven. Het ‘karma’ dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog door het duister werd gecreëerd moet op de juiste wijze door het Licht worden afgewikkeld. Deze oorlog liet het overwicht van de VS - facties van de illuminoid zien, terwijl Europa achterover leunde bij de interacties tussen de Anunnaki – opperheren en de Amerikaanse kliek van volgelingen. Deze situatie moedigde de VS – facties aan hun vertrekkende buitenaardse meesters te trotseren en hun bevel te negeren om hun voorbeeld te volgen en toe te staan dat zij de macht zouden overdragen aan degenen de terugkeer van het Licht zochten. Dit bevel werd totaal genegeerd en resulteerde in de ‘problemen’ die pas nu uit de weg worden geruimd. Dit langdurige strijdgewoel creëerde het karma dat in de komende berechting weggewassen moet worden. De nieuwe overgangsregeringen zullen jullie werkelijkheid de juiste richting uitsturen, een richting die leidt naar publieke bekendmaking en de weg naar het volle bewustzijn voor Gaia en voor jullie allen!

Openbaarmaking, waaraan we jullie vaak hebben herinnerd, zal een beslissende keerpunt in jullie geschiedenis worden. Na de onthullingen zal jullie wereld opengesteld worden voor de wonderen van deze galaxy. Jullie zullen geïnformeerd worden over jullie oorsprong in de verschillende regionen van deze galaxy en over het grote menselijke contingent in de Galactische Licht Federatie. Naarmate jullie meer vertrouwd raken met deze zaken, kunnen jullie vervolgens kennis maken met de andere Wezens die deel uitmaken van de grote diversiteit van dit Melkwegstelsel. Wij raden jullie aan om deze informatie in fasen op te nemen om op die manier voorbereid te zijn op de enorme hoeveelheid gegevens die we jullie moeten doorgeven. In een klap zullen jullie getransformeerd worden van xenofobische Wezens die het onbekende vrezen, naar mensen die jullie diverse spirituele, ruimte- en binnenaardse familie verwelkomen. Onze dossiers over jullie laten duidelijk zien dat de meesten van jullie echt nieuwsgierig zijn naar de waarheid van wie jullie werkelijk zijn en waarom we hier zijn. We zullen graag deze vragen beantwoorden en dan begint een brede, open discussie tussen ons, die al snel het podium zal worden voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag om jullie te vertellen dat de tijd voor jullie bevrijding arriveert. Het duister heeft er alles aan gedaan om het onvermijdelijke te vertragen. Onze medewerkers hebben hun voorbereidingen voltooid, en de tijd is voor ons gekomen om jullie nieuwe werkelijkheid te ontsluieren! We hebben toegekeken hoe onze Agarthaanse vrienden de vele plannen van het duister verijdelden, die bedoeld waren om hun heerschappij in stand te houden. Wij bereiden ons voor op het eerste contact en op de prachtige aankondigingen die zullen volgen. Ondertussen staan degenen, die aangewezen zijn om de verantwoordelijkheid voor jullie diverse overgangsregeringen op zich te nemen, klaar om het commando over te nemen. De eerste uitzendingen van hen zullen zich richten op de maatregelen die nodig zijn voor jullie overgang van jullie huidige staat van wanorde naar een vreugdevolle werkelijkheid die op jullie wacht. Dit nieuwe rijk is jullie glorieuze bestemming! Hier kunnen we elkaar ontmoeten en kunnen we de terugkeer van jullie wereld van het Licht in zijn volle glorie vieren!

Wij willen jullie de wijsheid van het helen van jezelf laten herinneren en de wegen naar verlichting. Lang geleden transformeerden we naar een hoger niveau en begonnen onze reis van goddelijke bemiddelaars tussen de Hemel en de Aarde. We onderwezen onze spirituele disciplines en beschreven de glorieuze dag waarop de Hemel zou ‘afdalen’ naar de Aarde om een duistere wereld terug te brengen naar het Licht. Dit magische moment is nu aangebroken! Jullie ontvangen de oneindige gratie van de Schepper. Wij weten dat onze nieuwe leringen van de Leraren door jullie met grote Liefde en goddelijke appreciatie zullen worden ontvangen. Wij allen hebben onze toegewijden hierop voorbereid en wij zijn erg blij met datgene wat wij jullie nu kunnen vertellen. Vele mysteries die wij hebben geleerd kunnen nu getoond en verklaard worden. Wij willen dit doen en we brengen met ons mee vele Raden en Orden die deel uitmaken van onze gedeelde, goddelijke afkomst.

De reis die nog resteert zal gemakkelijk zijn voor elk persoon die het pad van ‘Ascension’ met Liefde en gratie accepteert. Heb de ander even zeer lief als jezelf. Word je ervan bewust hoe jullie werkelijkheid subtiel verandert. Elk moment verhoogt de hemelse zegen het frequentieniveau van jullie wereld enigszins, waardoor deze verandert en wordt wat het Goddelijke doet binnenstromen. Werkelijkheden zijn als water – wanneer je Liefde combineert met goddelijke intentie in je zegeningen, verandert dit de eigenschappen van water en zelfs zijn samenstelling. Hetzelfde geldt voor een werkelijkheid. Als een werkelijkheid her-vormd wordt door jullie collectieve Liefde en goddelijke intenties, begint het snel te transformeren naar iets dat meer geschikt is voor het volle bewustzijn. Dit is nu aan het gebeuren, en jullie zitten nu onverbiddelijk op snel spoor naar het volledige bewustzijn. Namaste!

Vandaag bespraken wij de gebeurtenissen op jullie wereld. Talrijke evenementen, die letterlijk jullie werkelijkheid zullen veranderen, staan klaar om zich te manifesteren en zullen een geweldige impuls geven aan de overgang van jullie politiek domein en aan een opening naar het Goddelijke. Een grote spirituele loutering zal jullie wereld verheffen en jullie terugleiden naar het Licht! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.