Home > > Sheldan Nidle - August 23, 2011

August 23, 2011

10 Men, 8 Uo, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! De laatste fasen van het vrijgeven van fondsen gaan beginnen! De diverse pakketten worden gereed gemaakt voor verspreiding. De verwachting is dat, na de eerste officiële aankondiging, een volledige vrije dag voor banken zal worden ingevoerd en dat deze wettelijke feestdag gebruikt zal worden om het hele Amerikaanse bankstelsel aan te passen aan de nieuwe regels en regelgeving die van kracht gaan worden na de opheffing van de Federal Reserve System (vert: FED – de private Centrale Bank). Op dat moment zal de nieuwe harde munt worden geïntroduceerd. Dit is het eerste deel van een groot aantal hervormingen die zowel in Amerika als in de rest van deze wereld zullen plaatsvinden. Dit nieuwe wereldwijde financieel stelsel zal vergemakkelijkt worden door een mondiale kwijtschelding van schulden; belasting zal worden geheven op goederen en diensten, maar er zal geen individuele inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden geheven; en een rijkdom aan geheime trustfondsen zal vrijkomen om de financiële middelen te vervangen die gewoonlijk door jullie regeringen worden gebruikt. De burgers zullen bevrijd worden van hun zware lasten en zullen aangemoedigd worden de diverse belastingrestituties te gebruiken om jullie nationale economieën een vliegende start te geven.

Deze nieuwe financiële wereld zal de basis worden voor een groeiende welvaart die zal worden versterkt door het vrijgeven van een hele reeks technologieën die tot nu toe geheim zijn gehouden. Daarna volgt het aankondigen van belangrijke onthullingen die het einde betekenen van de mondiale ‘UFO’ – geheimhouding. Deze publieke bekendmaking zal een eind maken aan het wereldwijde geweld evenals aan het ondoordacht buitenlands militair avonturisme. Het is tijd voor jullie wereld om de vele stukken land terug te eisen die deel uitmaken van de ‘territoriale soevereiniteit’ van vele landen, en voor onderhandelingen die de kwestie van talrijke nationale grenzen moeten regelen. Wij zijn van plan aan deze besprekingen deel te nemen om eindelijk een eind te maken aan al deze vormen van onenigheid. Het criterium hier is een snelle en openhartige win-win situatie voor allen, met dien verstande dat deze vorm van soevereiniteit in feite achterhaald is binnen de context van jullie mondiaal ontwaken. Niettemin, het snelle oplossen van grensproblemen betekent weer een stap in de goede richting – dat is een wereld creëren waar vrede, welvaart en samenwerking een feit zijn. Dit leidt dan weer snel naar een volgende stap.

De volgende stap is verschrikkelijk belangrijk! Hier beginnen jullie aan een vrije interactie met jullie binnenaardse familie. Deze ervaring stelt jullie in de gelegenheid jullie planeet op een totaal andere wijze te zien – jullie beginnen haar te zien als jullie levende gastvrouw, en als zodanig verdient zij jullie respect. Het oude duistere perspectief kan snel verdwijnen en een waarachtiger visie ten aanzien van Gaia kan hiervoor in de plaats komen. Op dat moment krijgen jullie de kans de Maan gade te slaan tijdens zijn ‘aardevorming’ (aardse omstandigheden); daarna kunnen jullie reizen naar en verkennen van dit aangepaste, kunstmatige object. Het zal de eerste keer zijn dat de meesten van jullie de Aarde verlaten om naar een andere sfeer in de ruimte te gaan. We zouden graag zien dat jullie een grote Liefde voelen voor jullie thuis en te zien hoe jullie oorspronkelijke twee-manen-systeem in de zeer nabije toekomst gemakkelijk hersteld kan worden. We wensen dat jullie het soort wonderen gaan begrijpen van jullie nieuwe werkelijkheid omdat de meesten van jullie immers de toekomstige bewoners gaan worden van Mars, Venus en van, natuurlijk, Pax.

Publieke bekendmaking en het eerste contact zal de wereld waarin jullie nu leven enorm veranderen. Jullie staan op het punt jullie spirituele en ruimtefamilie te ontmoeten. Dit alleen al transformeert alle informatie waarmee jullie in de afgelopen 13 millennia door de duistere kabbalisten zijn gevoed. In één keer worden jullie in een nieuwe werkelijkheid geworpen; de vele mysteries die jullie oorsprong omringen zullen worden opgehelderd en een nieuwe geschiedenis die helemaal teruggaat naar het oude Lemurië zullen jullie ontvangen. Dit is slechts het begin van wat jullie moeten leren over de ware aard van de fysieke of stoffelijke wereld, en met deze kennis verschijnt een wetenschap en ook een spirituele filosofie om jullie voor te bereiden op het wonder van het volledige bewustzijn. Wij komen om jullie te onderwijzen, te begeleiden, en later, om jullie te accepteren als onze gelijken. Jullie bezitten grote vermogens, die kunnen jullie je eigen maken en gaan gebruiken wanneer jullie eenmaal in contact treden met ons en met andere intelligente bewuste wezens van deze galaxy en van de tienduizenden andere galaxies die een essentieel onderdeel vormen van een steeds groeiende Intergalactische Unie.

Gezegend zijn jullie, dierbare harten! Wij zijn jullie Verlichte leraren! Wij komen in vreugde. De tijd arriveert voor een nieuw Gouden Tijdperk om de mensheid op te heffen in zijn genadevolle armen en jullie te omhelzen met een diepe wijsheid en de gave van het volledige bewustzijn! Jullie wereld heeft bijna 13 millennia gezworven in het rijk der duisternis. Nu keert het Licht terug om jullie het goddelijk pad naar jullie bestemming te tonen. De enorme tijd van vergetelheid komt ten einde. Bereid je voor op een geweldige ‘download’ van vergeten informatie die jullie aangereikt krijgen van de Hemel en met de hulp van de Galactische Licht Federatie. Alle geheime genootschappen die het Licht zijn toegewijd in Azië, Europa, India en het Midden-Oosten bereiden zich voor op wat momenteel moet gebeuren. Een grote verandering in jullie wereld begint en zal, door middel van zijn volledige manifestatie, jullie voorbereiden op de massale aankomst van jullie spirituele en ruimtefamilies. Verheug je in je hart in het besef dat eindelijk de grote dag in je leven arriveert!

Dit nieuwe rijk van gouden Licht zal zich uitbreiden over de gehele lengte en breedte van dit zonnestelsel. Overal zal jouw gezegend Wezen energieën naartoe sturen die het leven zullen ondersteunen. Je zult talrijke verschillende soorten levensvormen ontmoeten. Je zult je huidige beperkingen te boven komen en beroemd worden niet alleen in deze galaxy, maar in elke uithoek van de Schepping. Al vele millennia hebben we dit in onze visoenen van jullie gezien en hebben geweten hoe belangrijk onze missie onder jullie werkelijk is. Ons primair doel is het grote Licht dat zich in jullie allen bevindt helder te laten branden ondanks de veelvuldige plannen en vindingrijkheid van het duister. Dit doen we graag. Op sommige momenten in het verleden bezweken velen voor de corrumperende verleidingen van het duister, en verschillende van deze zielen hebben zich triomfantelijk ontworsteld aan hun duistere wegen en zijn teruggekeerd naar het Licht! Gezegend zijn jullie allen!

Deze komende omgeving van voorspoed, vreugde en volledig bewustzijn is het genadevolle geschenk van de Schepper. Wij allen verwelkomen deze tijd en zijn opgetogen dat deze nieuwe werkelijkheid zich begint te manifesteren. Het is essentieel dat jullie je hart openen voor degenen wiens Liefde, Licht en goddelijke dienst deze wonderbaarlijke werkelijkheid mede hebben mogelijk gemaakt. Het is gemakkelijk om alles wat nodig was of waarom het zo lang heeft geduurd te becommentariëren. Ons doel is de goddelijke intermediairs te zijn. Wij hebben het opgenomen tegen het duister en hebben onze collectieve vermogens gebruikt bij het assisteren in het voltooien van de resterende taken. We hebben hartelijke groeten en bedankjes voor de contacten uit Agartha die hun vaardigheden gebruikten om de laatste overeenkomsten mogelijk te maken die culmineerden in ons gezamenlijk succes. Wij verheugen ons om jullie Galactische Federatie mentoren te assisteren en jullie snel te laten terugkeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Namaste!

Vandaag brachten we jullie een ander bericht over datgene wat op jullie wereld gebeurt. Een nieuwe werkelijkheid is aangebroken. Het brengt jullie het volledig bewustzijn en een gelegenheid om je met je familie te herenigen die zich overal in deze wijde galaxy en in de gehele Schepping bevindt. De tijd komt om je bewustzijn uit te breiden en, nog eens, om het Goddelijke volledig te omarmen! Besef, dierbare zielen, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak – Doe ook Mee!
Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.