Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 30, 2010

March 30, 2010

5 Kan, 7 Mac, 5 Caban

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie! De laatste tijd bemerken onze aardse bondgenoten ons effect op de duistere kliek. We dwingen hen toegefelijker te worden en de financiële middelen vrij te geven die ze lang hebben begeerd. Dit is geen eenvoudige klus. Niettemin, onze overtuigingskracht heeft succes gehad! Al onze langdurige sessies met een deel van de duistere kliek heeft ons geleerd hoe sterk deze aanhangers van het duister lijken op hun vroegere metgezellen op andere werelden in verre sterrenvolkeren. We maken een handleiding van standaardprocedures als hulp voor degenen die voor deze kritische taak zijn aangesteld. Wij hebben gezien dat, als hun aantallen afnemen, het duister meer genegen is om gevolg te geven aan onze diverse eisen. We zijn van plan deze oude en zeer geduchte mondiale financiële instellingen in de zeer nabije toekomst te ontmantelen. Het afbreken van deze onderling verbonden organisaties maakt het in principe mogelijk dat de leveranties uitgevoerd worden binnen het tijdbestek dat door onze commandostaf van het eerste contact is vastgesteld. Hierna kunnen de overgangsregeringen volgen en kan jullie nieuwe werkelijk zich snel manifesteren.

Het eerste contact zal jullie introduceren bij een nieuwe wereld, waarvan de meesten onder jullie niet weten hoe zij daarin moeten functioneren. Onze taak is onze expertise te gebruiken om jullie voor te bereiden op onze komst en op jullie laatste stappen naar het volledige bewustzijn. Wij willen niet zonder respect behandeld worden en evenmin als ‘goden’ die speciale zielen zijn in een fysieke vorm. We hebben bijna dezelfde menselijke lichamen. Het enige verschil is dat wij groter en meer bewust zijn. Behandel ons als jullie favoriete leraar of als een ouder geliefd familielid. Tot dergelijke mensen wenden jullie je voor leiding, kennis en gepaste levenswijsheid. We zien jullie als wezens met een enorm potentieel, een vermogen dat eerst vrijgemaakt moet worden waarna het zich volledig kan manifesten. We zien dit dagelijks in jullie en onze dossiers zitten vol met dergelijke aantekeningen. Wanneer jullie het volle bewustzijn bereiken, veranderen jullie van een ruwe diamant in een pracht bewerkt juweel. Het enige waar wij in voorzien is, bij wijze van spreken, de setting … die omlijst en verfraait wat jullie gaan worden.

Het volledige bewustzijn is de basis voor de huidige strijd die nu plaatsvindt tussen het Licht en het duister op jullie wereld. Het duister heeft overal projecten opgezet om jullie hoe dan ook in je huidige staat van vergetelheid te houden. Wanneer je meer bewust wordt begint dit geheugenverlies af te nemen. Je gaat dan zien hoe het duister je manipuleert en hoe je hierop kunt reageren. Dus, het duister creëert een mondiaal psychisch (paranormaal) netwerk, evenals een reeks ‘black operations’ (geheime missies) die bedoeld zijn om jullie stappen naar het volle bewustzijn te verhinderen. Dit alles is voor een belangrijk deel mislukt. De Hemel en wij zijn betrokken in verschillende tegenmaatregelen, waardoor al deze gruwelijke plannen nauwelijks succesvol waren. Terwijl wij hiervoor zorgden, zijn onze aardse bondgenoten bijna bij hun overwinning gearriveerd. De resterende taken worden door onze verbindingsteams uitgevoerd. Deze vrouwen en mannen veranderen hun missie van louter adviseren naar een meer actieve rol. De eerste successen, zoals we eerder noemden, zijn groeiende. Onze taak is jullie snel in positie te brengen waar het eerste contact haalbaar is.

Wij vermelden voortdurend het eerste contact vanwege één kritische reden. Het verandert in feite alles op jullie wereld. De omgeving na het eerste contact is heel anders dan de vorige. Het contact roept vragen op ten aanzien van wat jullie is verteld over wie je bent, waar je vandaan komt en wat je relatie is met Moeder Aarde en, inderdaad, met de hele schepping! Plotseling begint een ontwikkeling om een galactische mens te worden en komt er een eind aan die van een beperkt bewust mens. Jullie beginnen concepten te omarmen die voorheen belachelijk waren en die nu snel algemeen worden. Deze enorme sprong in overtuigingen beangstigt jullie geheime meesters zeer. Onze bondgenoten weten dit en werken in harmonie met ons om deze bewoners van de schaduw naar het Licht te brengen. Jullie reis moet zich concentreren om jullie innerlijke groei in bewustzijn en niet op ´hoe kan ik overleven´. In deze laatste houding zocht je elders om jezelf en je groeiende samenleving in stand te houden. De komende welvaart zal dit veranderen en geeft je de kans om je helemaal op je innerlijk te richten.

Zodra je dit gaat doen, kun je dagelijks waarnemen hoe jullie nieuwe overgangsregeringen de oude leiders van jullie wereld ter verantwoording roepen. Deze grote en complexe processen, zoals die van Neurenberg, moeten duidelijk maken wat crimineel en onaanvaardbaar is voor de wereldgemeenschap. Jullie komen in een nieuwe wereld die totaal anders is dan de huidige. Onze taak is over dit alles toezicht te houden en te verzekeren dat jullie wereld bevrijd wordt van de waanzin die rondwaarde in de regeringsgebouwen lang voor de val van het Nazi-Duitsland. Te veel leiders hebben zich overgegeven aan eigenbelang, geld en macht. Hierdoor hebben ze allen hun aandeel geleverd in een werkelijkheid die de nieuwe corporatistische staatsvorm deed ontstaan en dit kwaad over de wereld verspreidde. Niet één natie is helemaal zonder schuld. De oude manieren moeten ontoegankelijk worden gemaakt; dat zal de verandering worden. In het begin zullen we helpen bij het invoeren van enkele nieuwe ethische regels en gebruiken, dus het scheppen van een sfeer die echt bevorderlijk is voor een nieuwe manier van met elkaar omgaan.

Eén van die gebruiken is jullie diepe verantwoordelijkheid voor het ecosysteem van Moeder Aarde. Wat jullie allereerst moeten doen is het herstellen van jullie relatie met haar. Dit betekent dat jullie de diepe overtuiging moeten loslaten dat jullie van haar gescheiden zijn. Moeder Aarde bezit, met behulp van sommige nu verborgen technologieën, voldoende water, voedsel en onderdak voor iedereen. Dit kan bereikt worden zonder de natuur erg te beschadigen. De volgende stap is jullie van de Aarde terug te trekken. De menselijke voetafdruk is overal op Moeder Aarde zichtbaar. Jullie eerste indruk bij het lezen hiervan is dat jullie hier misschien een soort tweedeling in zien … laten we dit uitleggen. Jullie huidige technologie is schadelijk voor de natuur. Dit moet worden aangepakt. Dan kunnen jullie gemakkelijk andere speciale technologieën gebruiken die een eind kunnen maken aan landbouw, houtkap, mijnbouw en industrie.

Wanneer jullie je verwijderen van hoe jullie diverse samenlevingen er al eeuwen hebben uitgezien, zullen jullie nieuwe soorten samenlevingen creëren. Wanneer de welvaart zich als een lopend vuurtje verspreidt, moeten er nieuwe instituten worden gevormd. Dit zullen de voorlopers zijn voor een nieuwe galactische samenleving. De mensen in deze galaxy kregen miljoenen jaren geleden een geschenk van de Hemel. Dit zijn de vier sociale of maatschappelijke Wetten (zie boek Jullie Eerste Contact, hoofdstuk 4) Deze heilige woorden vormen het fundament voor onze sterrennaties en onze samenlevingen. Wij zullen ze volledig aan jullie overhandigen zodra jullie je vele diverse samenlevingen beginnen te veranderen. Deze documenten zijn eenvoudig en direct. Het belangrijkste is je hierin te verdiepen. Leer van de wijsheid van je ‘Ik Ben Aanwezigheid’ en je hemelse voogden. Laat deze heilige partnerschap zich uitbreiden. Samen vormen we een ‘team’ wiens enige doel is jullie te onderrichten over wie jullie zijn en hoe jullie de Hemel in de stoffelijke werelden kunnen dienen.

We zijn nu sterk gemotiveerd om het duister van zijn verschillende geheime leugenaars te ontdoen. Onze verbindingsteams hebben een klus te doen en onze taak is bijna voltooid. Het duister begrijpt dat het op zijn laatste benen loopt. Er hoeft nog maar weinig te gebeuren. Wij werken met onze aardse bondgenoten en met anderen van gelijke visie. Wij allen beseffen hoe belangrijk het is om het nieuwe financiële stelsel en het nieuwe welvaartsprogramma geplaatst te krijgen. Dit is de stap om het mogelijk te maken dat de overgangsregeringen de macht krijgen. Hoe eerder hoe beter! Onze vloot is gereed om een massalanding uit te voeren. We willen dit uitstellen totdat de nieuwe regeringen de macht hebben overgenomen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat het duister niet langer in een machtspositie verkeert. De tijd nadert snel voor ons om de grote overwinning voor het Licht te vieren!

Vandaag hebben we weer besproken wat er op jullie wereld gebeurt. Vele spannende gebeurtenissen zijn gereed om zich te manifesteren. Onze vloot en medewerkers doen al het nodige wat door de Hemel is toegestaan. De laatste stadia in deze grote reeks gebeurtenissen zijn klaar voor realisatie en dit stelt ons de gelegenheid om een mondiale massalanding uit te voeren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.