Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 6, 2010

April 6, 2010

12 Batz, 14 Mac, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer met veel informatie. Onze aardse bondgenoten werken samen met onze verbindingsteams om jullie wereld voor te bereiden op de aankondigingen die volgen op de leveringen van jullie welvaartsfondsen. De belangrijke banken van jullie wereld wachten op het lot van de Federal Reserve Bank van de VS omdat, wanneer deze bank en zijn trawant in Engeland instortten, het nieuwe mondiale bankstelsel pas echt kan werken. Tot die tijd zijn verschillende methoden onderweg om de tegenwerkende banken tot opgeven te dwingen. Alle andere onderdelen van deze overname zijn gereed en wachten op het startsignaal. China, Japan en talrijke andere regeringen voltooien de noodzakelijke stappen die nodig zijn voor het moment dat de huidige Amerikaanse Administratie wordt vervangen door de Amerikaanse overgangsregering. Deze nieuwe regering moet het formele signaal zijn voor de start van een periode van vriendschappelijke samenwerking tussen de naties. De meeste van jullie overlevingsstress wordt weggenomen wanneer eenmaal de huidige Amerikaanse regering van het wereldtoneel verdwijnt. De duistere kliek en zijn hoogmoedige manipulatie van de Amerikaanse en Russische regeringen zijn primair verantwoordelijk voor de onenigheid in de afgelopen zestig jaren.

Jullie geschiedenis is een geweldig keerpunt. De duistere kliek, die in feite de macht achter het wereldtoneel was, staat op het punt de handdoek in de ring te gooien, en haar ondergang is het onontkoombaar gevolg van de volledige onthulling van ons bestaan en van werkelijk een keur van geavanceerde technologie. In één klap moeten jullie een wetenschappelijke sprong van eeuwen maken en dit vraagt van jullie een overeenkomstige evolutiesprong in de hogere rijken van geest en hart. Een nieuwe perceptie van jezelf en de Schepping moet tevoorschijn komen, die een collectieve ervaring van Liefde, de hogere emoties en het potentieel, dat het volle bewustzijn is, genereert. Je bent onderweg naar iets unieks en dit zal je uitdagen en je gereed maken voor de wonderen van het volle bewustzijn. Bovendien duwt Moeder Aarde jullie zachtjes verder, want jullie mogen niet te lang treuzelen. Jullie bevinden je op een pad van fantastische mogelijkheden en onvoorstelbare beloningen. Tot nu toe hebben jullie weinig laten zien waartoe jullie in staat zijn door middel van wederzijdse bijstand, maar zodra jullie eenmaal in harmonie zijn met het Goddelijke, wordt Dienstverlening jullie hoogste roeping!

Jullie samenleving verschuift van een oriëntatie die op overleven is gebaseerd naar één van dienstverlening en verantwoordelijkheid. Opwindend onderzoek op het terrein van psychologie en geneeskunde in het algemeen omvat de studie van creativiteit en de verbazingwekkende cognitieve vaardigheden van het brein. Deze vooruitgang vloeit rechtstreeks voort uit jullie bewustzijnsstijging en voedt de nieuwe focus op je cognitieve vaardigheden. Jullie wetenschappers bewegen zich in de richting van aspecten die wijzen op volledig bewuste faculteiten en die getuigen van een menselijk potentieel die de huidige bio-wetenschappelijke modellen overstijgen. Dit vraagt om een nieuw maatschappelijk en wetenschappelijk model die concepten kan omvatten die ver uitstijgen boven jullie conventionele wijsheid. In alle takken van onderzoek bevinden de inspanningen zich in een staat van chaos of zijn actief in het aangeven van nieuwe manieren hoe jullie wereld werkelijk opereert. De afgelopen ‘normale’ millennia gaan over naar iets totaal anders. Jullie bevinden je op de grens van deze werkelijkheid en verschuiven al snel naar een pad dat naar het eerste contact leidt!

Jullie wereld is in feite al volledig met ons verstrengeld en onze taak is nu ons beiden naar het open eerste contact te brengen. Echter, als gevolg ven recente ontwikkelingen is de consistentie van ons eerste-contact-plan vervangen door mogelijke botsende interacties. Jullie duistere kliek heeft een scenario ontwikkeld dat we moesten neutraliseren en dit hebben we gedaan. De trucs van jullie kliek om het contact te doen ontsporen zijn mislukt! Dit heeft ertoe geleid dat we meer dan voorheen moesten interveniëren en een stuk gemakkelijker konden opereren met onze verbindingsteams die nauw samenwerkten met onze aardse bondgenoten. Hierdoor moesten we ook vaker contact opnemen met jullie regeringen. Jullie hooggeplaatste militaire bevelhebbers hebben bewezen dat ze zeer behulpzaam waren bij het uitleggen van wat nodig is voor een effectieve en wettige regeringswisseling. Ook hebben vele academici en leden van jullie diplomatencorps waardevolle inzichten over de effecten van deze verandering bijgedragen. De sleutel tot verandering is een samenhangend rentmeesterschap die, indien nodig, door onze technologische superioriteit wordt gesteund.

De duistere kliek is een expert in het manipuleren en controleren van jullie. Onze aardse adviseurs hebben ons volledig geïnformeerd over de werkwijze en we zijn van plan deze informatie te gebruiken om jullie samenleving over te brengen van een eindeloos balanceren op de rand van verandering naar het werkelijk manifesteren van die veranderingen. Wij integreerden ons recent verkregen informatie in een voorstel dat we onze Hemelse adviseurs hebben overhandigd voor toestemming. Ze hebben verschillende aanpassingen aanbevolen, en wij voeren nu hun suggesties uit en veranderen daardoor wat onze aardse bondgenoten aan het doen zijn. Deze nieuwe lijnen benadrukken de snelle voltooiing van alle doelen die de komst van de overgangsregeringen beïnvloeden. Het is van het allergrootste belang dat deze nieuwe regeringen gaan samenwerken om een meer rechtvaardig financieel systeem op te zetten, het kwijtschelden van de mondiale schulden te realiseren en het door de regering gedekte terrorisme te beëindigen dat jullie wereld teistert.

Nog eens … onze taken zijn in aantal toegenomen en we zijn nu zelfs meer en dieper betrokken bij jullie zaken en werken nauw samen met Moeder Aarde. Onze wetenschappers gebruiken de expertise van onze Agarthaanse broeders om beter te begrijpen welke acties Moeder Aarde nu nodig heeft. Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde, en deze goddelijke dienst verbindt jullie met Binnenaarde en stelt jullie in de gelegenheid een wonderbaarlijke band te krijgen met jullie neven en nichten van Binnenaarde. Wij hebben hun geweldige toewijding voor jullie thuiswereld gadegeslagen en ze zijn er helemaal klaar voor om als jullie mentoren te functioneren en te demonstreren hoe jullie je grote Liefde voor Moeder Aarde in actie gaan transformeren. Deze kennis omvat ook jullie Maan en het herstel van de twee vroegere hemelse metgezellen van de Aarde. Dit onderwerp brengt ons naar het hoofdstuk van jullie niet geopenbaarde geschiedenis, wat we aan de Agarthanen zullen overlaten.

Jullie zonnestelsel gebruikt, evenals de Aarde, haar toenemende activiteit om haar verschuiving naar een volledig bewuste vijfdimensionale werkelijkheid voor te bereiden. De grote gasvormige buitenplaneten passen hun elektromagnetische velden aan die alles in balans houden. De enorme velden strekken zich uit rond jullie zonnestelsel als een immense placenta en is nu gereed om jullie nieuwe werkelijkheid tot geboorte te brengen. De vele onstoffelijke Wezens die in jullie zonnestelsel verblijven wachten in vreugde op het moment waarop jullie gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Ze hebben werkelijk een onuitputtelijke kennis van dit stelsel en al zijn planeten en kunnen jullie op de hoogte brengen van de wijze waarop de oorspronkelijk Marsplaneet Pax vernietigd werd en hoe het door de Elohim gereconstrueerd wordt. Dit is slechts een glimp van de wereld die zich voor jullie opent wanneer jullie eenmaal je volledig bewustzijn hebben teruggekregen.

Enige tijd geleden hebben de medische teams van de Galactische Federatie gerapporteerd dat velen van jullie last hebben van lage rugpijn, schouderpijn en hart-, lever- en nierproblemen. Deze ziektes zijn hoofdzakelijk het gevolg van het binnenbrengen van het middenrif-, nieuwe hart- en thymuschakra. Deze nieuwe centra zijn gekoppeld aan de verschillende meridianen die lang slapend zijn geweest. Deze meridianen moeten uiteindelijk geïntegreerd worden met het verder uitgebreide zenuwstelsel van je lichaam. Een van de eerste Hemelse doelen is om zoveel mogelijk dat slapende is in je fysiek zelf wakker te maken en deze pijnen zijn een onderdeel om jullie naar een plek te brengen waar jullie definitieve sprong naar het volledige bewustzijn, met behulp van jullie Binnenaardse Lichtkamers, gemakkelijk kan plaatsvinden.

Vandaag hebben we onze bespreking over jullie werkelijkheid en hoe het getransformeerd wordt voortgezet. Overal op jullie wereld wordt chaos ervaren dat een onderdeel is van de ondergang van jullie huidige werkelijkheid. Het is te begrijpen dat jullie gefrustreerd zijn en jullie vragen je af wanneer en hoe deze beroering gaat eindigen. Wij, de Hemel en onze aardse bondgenoten, werken gezamenlijk aan een manier hoe we deze geweldige complexe operatie op een goddelijke en tijdige wijze kunnen beëindigen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge