Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 23, 2010

March 23, 2010

11 Caban, 0 Mac, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer met de nodige informatie over de gebeurtenissen in deze werkelijkheid. Momenteel staat Moeder Aarde op het punt aan de tweede ronde te beginnen in de voorbereidingen naar een enorme serie veranderingen van de Aarde. Ze heeft ons gevraagd jullie hiervan op de hoogte te brengen en een manier te vinden waarop onze aardse bondgenoten de regeringswisselingen, die al zo lang aan de volkeren van deze wereld zijn beloofd, nu eens echt te gaan uitvoeren. De sleutel van de huidige impasse bevindt zich bij de belangrijke centrale banken op jullie wereld, speciaal die van de Verenigde Staten – De Federal Reserve Bank (FED). Deze bank en zijn belangrijke zusterbanken zijn het belangrijkste obstakels geworden voor jullie lang beloofde veranderingen. Wat dit betreft zijn we, samen met onze aardse bondgenoten, druk bezig om deze kwestie op te lossen. De banken op jullie wereld zijn meestal de creatie van de machtige individuen en groepen die deze in stand houden. Deze groepen moeten ontmanteld worden en vervangen door vriendelijker en behulpzamer organisaties. Dit zijn we absoluut van plan, in ogenschouw nemend wat in de afgelopen twee weken niet gelukt is. De huidige momenten in jullie geschiedenis moeten vol acties zijn - geen slappe excuses voor wat niet gedaan is.

We evalueren opnieuw de beperkingen van onze interactie met onze aardse bondgenoten. Handelen is een noodzaak, maar alleen op een wijze die in lijn is met de Hemelse decreten en die binnen de mogelijkheden van onze aardse bondgenoten liggen. Het punt is dat deze nieuwe regeringen effectief moeten kunnen opereren volgens eigen voorwaarden. Jullie bevinden je aan de rand van het voorspel van onze massalandingen. Hiertoe hebben we onze aardse bondgenoten zeer gedetailleerd geïnstrueerd over de belangrijkste prioriteiten voor deze overgangsregeringen. Vervolgens hebben wij veel verbindingspersoneel en anderen van onze vloot en uit Binnenaarde naar de Aarde overgebracht die zich nu onder jullie bevinden. Deze personeelsleden functioneren als medespelers bij wat onze aardse bondgenoten onderling hebben afgesproken over de eerste acties van deze overgangsregeringen. Momenteel vergaderen wij met onze aardse bondgenoten om snel recht te zetten wat vertraagd is bij een aantal beginnende acties. De tijd is gekomen en weer verdwenen voor dergelijke acties. We moeten snel dramatische zetten doen om te zorgen dat alles verandert wat realisatie tegenhoudt.

Zoals we in vorige berichten hebben verklaard - wij moeten elke ingrijpende interactie met onze aardse bondgenoten met de Hemel coördineren, en Heer Surea heeft opgedragen dat een dergelijke ingrijpender betrokkenheid toegestaan is. Er is ons ook volledig duidelijk gemaakt wat we nu kunnen doen. Wij instrueren daarom ons personeel hoe we tot de gewenste resultaten kunnen komen. Wij hebben de zichtbare waarneming van onze schepen verhoogd en meer druk uitgeoefend op de duistere kliek over wat wij van hen verwachten. Wij onderhandelen ook met onze aardse bondgenoten om actiecomités in te stellen die meer beweging moeten brengen op een aantal fronten. Jullie moeten zorgen dat de welvaartprogramma’s kunnen plaatsvinden en wij eisen dat de Boerenclaims formeel gedeblokkeerd worden waarna een aantal twijfelachtige regimes afgezet kunnen worden. Het duister weet welke instrumenten hiervoor nodig zijn en we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze dergelijke essentiële acties niet kunnen blokkeren. Nieuwe valuta’s, nieuwe regeringen en een nieuw financieel beleid zijn slechts de eerste kritische gebeurtenissen die een snelle uitvoering vereisen.

Hierna zullen acties moeten volgen die jullie vrijheid garanderen. Jullie moeten terugkeren naar jullie soevereine staat en zullen de middelen ontvangen om jullie ware bestemming te bereiken. We zien een moment komen voor een noodoplossing waarop jullie je kracht terugkrijgen en de technologie gebruiken om jullie claim als bewakers van Moeder Aarde opnieuw te bevestigen. Hierdoor kunnen jullie ook je mondiale partnerschap met de vele soorten walvissen/dolfijnen opnieuw bevestigen, die sommigen van jullie zo geniepig hebben vermoord. Deze schitterende wezens begrijpen jullie situatie en willen in een toestand van vergeving blijven. Wij vragen jullie alleen maar dat jullie onmiddellijk de wetten en gebruiken veranderen die deze slachting mogelijk hebben gemaakt. Sluit vrede met deze Wezens en vervolg hand in hand jullie weg in een nieuw begrijpen. Gebruik jullie enorme wijsheid om de fragiele toestand van Moeder Aarde en haar ecosysteem waarin jullie je nu bevinden snel te veranderen. Met de van jullie weggehouden technologie en jullie volwassen geworden manier van denken kunnen jullie een aantal condities opheffen die aanwezig zijn in de stoffelijke/fysische en etherische rasters die jullie werkelijkheid regelen.

De noodzaak om de manier waarop de rasters functioneren te veranderen is een essentiële eerste stap voor datgene wat moet volgen. De technologieën van jullie geheime regimes en die van ons kunnen gebruikt worden om het duister en zijn machinaties snel te laten verdwijnen. Hierdoor kan de inleidende constructie van een nieuwe set rasters versterkt worden die de basis zullen worden voor de creatie van jullie nieuwe werkelijkheid. De mensen van Agartha staan klaar om jullie te assisteren bij deze essentiële zaken. Wij hebben toegekeken hoe jullie groeiende beweging van lichtwerkers zich gedurende de afgelopen halve eeuw op jullie wereld heeft gevormd. De Hemel ziet dit als een eerste stap in wat jullie binnenkort gaan volbrengen. Dit is een manier om jullie eenvoudig met jullie binnenaardse familie te herenigen. Moeder Aarde wil jullie allen graag als haar hoeders aanstellen. Een nieuw, gerevitaliseerd ecosysteem heeft zorg nodig. Inderdaad, deze heilige missie bracht jullie bijna 900.000 jaar geleden naar deze planeet.

De gebeurtenissen die voor de deur staan zijn de eerste stappen in een reeks acties die leiden naar het eerste contact. Tot nu toe werden jullie, onder de heerschappij van het duister en zijn trawanten, onder druk gezet om ons bestaan te ontkennen uit angst om door jullie omgeving als ‘vreemd’ te worden gezien. Nu krijgen jullie het respect dat jullie verdienen. Gebruik dit om anderen over onze komst te informeren en erop voor te bereiden. We komen om jullie te informeren en te begeleiden wanneer de Hemel jullie gereed maakt voor het volle bewustzijn. Moeder Aarde is oprecht van plan zich zo snel als jullie toestaan gereed te maken, dus voordat de verdeling van de Aarde in twee rijken niet langer levensvatbaar is. Hereniging van deze twee aspecten van haar is urgent geworden, en daarom moeten we die gebeurtenissen versnellen om het voor jullie mogelijk maken dat jullie je door de Schepper gegeven rol als volledig bewust, 5-D Wezen, te hernemen, of wat ook wel een fysieke Engel wordt genoemd.

Deze ‘Nieuwe Jij’ is een wezen dat volledig het goddelijk plan begrijpt en met grote passie en vreugde werkt om dit plan in de stoffelijke werelden te ontvouwen. Wij willen jullie met deze hemelse wijsheid opladen. Jullie dienen dit te combineren met de verschillende lessen die jullie hebben geleerd gedurende de vele levens in dit oude ‘tranendal’. In deze nieuwe Lichtwereld worden jullie de mentoren voor de vier waterwerelden die jullie gaan bewonen en begeleiden. Verschillende verbazingwekkende ervaringen zullen jullie meemaken wanneer jullie samenkomen om een nieuwe sterrennatie te worden. Sterrennaties ontstaan uit hartenwijsheid en de aard van die welke jullie hebben uitgekozen om te beschermen. Wanneer jullie samenkomen als een Galactische Federatie Raad wordt alle immense wijsheid, die in deze raad vertegenwoordigd is, gebruikt om deze enorme galaxy verder naar het Licht te brengen en hierop toezicht te houden.

Jullie zijn bijna klaar om deze enorme bewustzijnssprong te volbrengen en zijn vele verantwoordelijkheden te aanvaarden. Jullie werkelijkheid verschuift je naar iets wat jij je niet meer helemaal herinnert. Jullie vele mythen en verborgen historie vertellen jullie hoe jullie eens waren. Dit Wezen is zowel je verleden als je bestemming. We komen om jullie een snelle en gemakkelijke methode te bieden voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Rondom jullie bevindt zich veel desinformatie over wat dit alles betekent. De immense kloof die jullie moeten overbruggen zou normaliter een paar eeuwen in beslag nemen. Zoals jullie weten is deze tijd voor jullie echter niet beschikbaar. De dispensatie van de Hemel geeft jullie een sierlijke manier om dit tijdgebrek en de obstakels die jullie ontmoeten op te lossen.

Vandaag hebben we het een en ander besproken van wat er op jullie wereld plaatsvindt en wat we van plan zijn om de resterende obstakels op te ruimen. Onze vloot en Binnenaarde zijn vast van plan ons allen bijeen te brengen. Spoedig zullen we de middelen hebben om het grootse feest te vieren dat we allen verdienen! Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.