Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 29, 2009

December 29, 2009

5 Ben, 16 Mol, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen opnieuw met meer informatie. In vorige berichten hebben we een korte beschrijving gegeven van onze aardse bondgenoten en van de laatste duistere kliek. De laatst genoemde is een overwegend Amerikaanse entiteit met aanhangers die over de wereld verspreid zijn. Deze groep heeft het beleid van intrigeren en bedriegen voortgezet dat de Illuminati had uitgevoerd onder druk van hun vroegere buitenaardse meesters, de Anunnaki. Dit veranderde toen de Anunnaki besloot vrede te sluiten met de Galactische Federatie halverwege 1994, en er een drastische wijziging in de verspreiding van de macht op jullie planeet plaatsvond, waardoor een bloederige onderlinge strijd tot op de dag van vandaag wordt uitgevochten. Het is voor jullie belangrijk dat jullie nu meer achtergrondinformatie krijgen over dit conflict, zodat jullie beter kunnen begrijpen wat er op jullie wereld gebeurt. Totdat de Anunnaki de andere kant koos, controleerden ze de onenigheden tussen hun volgelingen nauwlettend om zeker te stellen dat één kant domineerde, maar niet dusdanig dat ze de absolute macht verkregen. Deze machtsbasis was voorbehouden aan de Anunnaki om de uiteindelijke controle over hun steeds kibbelende handlangers te behouden.

Toen de Anunnaki naar de andere kant overstapten, raakten de facties van de Illuminati in een hevige strijd verwikkeld om de beslissende macht te krijgen die voorheen onmogelijk was. De Amerikaanse corporate (bedrijfs) geleide kliek was de eerste die zijn controle fysiek oplegde door middel van een serie politieke, militaire en financiële zetten. Deze strategie moest kort na het ‘winnen’ van de verkiezing van 2000 zijn hoogtepunt bereiken. Een basis voor een belangrijk politiek en militair ingrijpen werd bereikt door een meer directe controle van de Amerikaanse regering. De eerste van deze twee acties betrof het illegaal in beslag nemen van een grote hoeveelheid geld van de VS-regering om dit te gebruiken voor een massale wereldwijde aanval op de andere facties van de Illuminati. Dit leidde tot de 9/11 aanslagen, de latere ‘officiële oorlogsverklaringen’ aan Irak en Afghanistan en een aantal ‘niet officiële oorlogsverklaringen’ in Europa, Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. De centrale rol voor deze acties waren weggelegd voor de grote Amerikaanse banken die steunden op het private Federal Reserve bankstelsel van de VS. In de eerste jaren van deze strategie werden een aantal eerste successen gerealiseerd.

Maar een fundamentele financiële zwakte bleek vanaf de start. De Amerikaanse economie werd ondermijnd door een aantal conservatieve regeringen die de hebzucht van hun corporate trawanten toestonden om amok te maken. Dit zwakke punt werd beantwoord met een speciaal regeringsfonds dat een onderdeel was van de Illuminati Trust, gereorganiseerd en in het leven geroepen na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. De overname van de controle over dit VS Trust was één van de belangrijkste doelen van de Amerikaanse duistere kliek. Een ander essentieel element was de UFO cover-up, die op veel manieren de kernkwestie is voor deze kliek. Nu bewapend met de groeiende controle over de corporate regering van de USA is deze factie vastbesloten om niet alleen de opposanten te verslaan, maar ook om iedereen op afstand te houden van de huidige UFO waarnemingen. De andere facties van de Illuminati begrijpen heel goed de veranderingen die met jullie plaatsvinden en het komende eerste contact met ons. Bijeenkomsten worden dagelijks gehouden om het tijdschema en de data vast te stellen van de UFO onthullingsconferenties.

De eerste taak is het neerhalen van de Amerikaanse duistere kliek. Het heeft Moeder Aarde decennialang geplunderd en het heeft het begin veroorzaakt van een wijdverspreid ecologisch proces van uitsterven, dat leidt naar de dood van hele soorten bomen, planten en dieren. Dit is de voorbode voor de massale veranderingen die door Moeder Natuur teweeggebracht worden zodra de tijd komt voor haar terugkeer naar het volle bewustzijn. Als wij deze veranderingen gadeslaan, horen we het alarm klinken voor jullie planeet en het zonnestelsel om een grootse terugkeer naar het Licht te realiseren. De genadeloze duistere facties weigeren deze urgentie te erkennen en het toestaan van een massale heroriëntatie van de vroegere volgelingen van de Anunnaki. Het blijft halsstarrig het verleden handhaven als een manier om de toekomst te controleren, een zeer onverstandige propositie gegeven de omstandigheden. Jullie zijn begonnen aan een periode van grote veranderingen die steeds heftiger gaan worden. Wanneer deze overgang gladjes verloopt, moet er een herverdeling van de macht komen, waarin één malafide factie het onmogelijk wordt gemaakt de rest te gijzelen, zoals dit nu het geval is.

Dit vereist dan wel de noodzaak van een nieuw economisch, financieel en politiek stelsel. Basisakkoorden tussen naties en verschillende organisaties zijn aanwezig en kunnen de verlangde resultaten opleveren. Deze akkoorden begonnen met de Overeenkomsten van 1998 tussen onze aardse bondgenoten en ons. Sindsdien werden er een aantal onderwerpen aan toegevoegd die kwesties verduidelijkten en nieuwe gouvernementele structuren opleverden. De algemene strekking betreft de mondiale overvloed, vrede en universele individuele en nationale soevereiniteit. We willen hiermee duidelijk maken dat er geen nieuw mondiaal congres zal verschijnen om jullie wereld te besturen, maar er wordt een weg voorbereid voor het eerste contact, wat uiteindelijk het ultieme doel blijft. Een overgangswerkelijkheid dient het mogelijk maken van een reeks gebeurtenissen die jullie volledig zullen voorbereiden op het eerste contact. Wij volgen voortdurend jullie reacties op ons en daaruit blijkt dat jullie ons nog steeds vrezen en daar moeten we nog het nodige aan doen.

Toen wij deze missie op ons namen begrepen we heel goed waaraan we begonnen. Jullie werden al eonenlang gemanipuleerd door angst en jullie hebben een diepe vreemdelingenhaat naar alles wat enigszins van jullie verschilt. Met uitzondering van een kleine minderheid hebben jullie een grote weerzin tegen verandering. De Hemel weet dit allemaal en stelde plannen op om die factoren te transformeren die jullie controleren. Het eerste was het promoten van het elektronische tijdperk en de volgende was het verruimen van jullie bewustzijn. Deze voorwaarden werden tussen 1960 en nu uitgevoerd. De komst van het atoomtijdperk in de veertiger jaren bracht zowel het Licht als het duister naar jullie kusten om waar te nemen hoe jullie primitieve technologie gebruikt werd. Toen kwamen de ontmoetingen tussen jullie regeringen en de duistere Anchara Alliantie in de vroege vijftiger jaren. Onze toenaderingen in die tijd werden genegeerd maar wij wisten dat dit vijandige klimaat ertoe diende om tijdens de volgende decennia te veranderen.

In de huidige periode speelt zich de geheime oorlog af tussen deze Amerikaanse duistere corporate kliek met zijn vele mondiale partners en degenen die een eind willen maken aan deze oneerlijke en ongezonde situatie. Dit conflict heeft het grootste deel van jullie wereld op de knieën gekregen en het wordt nog erger in het komende Gregoriaanse jaar (2010)! Daarom is het absoluut nodig dat onze aardse bondgenoten er alles aan doen, en zo snel mogelijk, om te voorkomen dat de volgende stappen zich binnenkort gaan verwerkelijken. Het leed dat jullie ondergingen in het afgelopen jaar, toen de laatste duistere machthebbers hun finale ravage aanrichtten, is voor ons onaanvaardbaar. Onze verbindingsteams bereiken een punt waarop we beiden voelen dat er een nog grotere mate van interventie wordt gevraagd zodat de onmiddellijke periode gebruikt kan worden om onze precontact doelen te bereiken. Het is absoluut tijd om dit hele scenario naar de overwinning te leiden!

Onze voortgang naar contact kan niet veel langer vertraagd worden. Het eerste contact is alleen al nodig om het speelveld te vergroten en dit geeft het Licht op jullie wereld een middel om een eind te maken aan de impasse van wachten op het juiste moment van actie van de afgelopen 15 jaar. We begrijpen jullie xenofobie en weten hoe moeilijk het is om langdurige verkeerde overtuigingen te herzien. We weten echter intuïtief dat jullie een spelveranderend moment nodig hebben waardoor jullie snel jullie overwinning bereiken. We vragen jullie nu bijeen te komen en moedig te erkennen wat het mag kosten om verder te komen. Veel dingen staan op het punt van breken om te verzekeren dat wat we beiden willen zal gebeuren. Dit is de tijd om niets minder dan een wonder te verwachten! Dus, bereid jullie voor op succes! De tijd is NU!

Vandaag gingen we verder met onze toelichting op wat rondom jullie gebeurt. Een grote veranderingskracht heeft een programma vastgesteld om het duister uit zijn traditionele machtsbasis te persen en hen te dwingen voor het licht te capituleren. De tijd voor jullie aandeel hierin is gearriveerd. Laten we samen jullie werkelijkheid transformeren en deze planeet voorbereiden op het contact! Laten we ons verheugen in de wetenschap dat het grootse Hemelse plan zich voor ons ontvouwt. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge