Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 22, 2009

December 22, 2009

11 Cimi, 9 Mol, 5 Caban

Selamat Balik! We komen weer met veel informatie. Cruciale gebeurtenissen vormen zich voor onze ogen. Onze aardse bondgenoten zijn bezig een aantal zeer delicate manoeuvres uit te voeren die het duister voor ernstige dilemma’s plaatsen. Zodra dit is gerealiseerd zal deze hachelijke situatie de duistere kliek eindelijk dwingen zich uit het spel terug te trekken. Gelijktijdig moeten de nieuwe overgangsregeringen het gezag overnemen en hun eerste actie zal zijn een serie officiële verklaringen over het waarom en waarvoor van de ingrijpende programma’s van kwijtschelding van schulden en de nieuwe harde, door goud gedekte valuta. Deze twee gelijktijdige initiatieven zijn slechts het begin van een nieuwe monetair beleid voor jullie wereld. Deze radio/televisie-uitzendingen moeten snel gevolgd worden door verklaringen die een eind maken aan de onwettige oorlogen en invasies. Een tijdschema voor een terugkeer naar een echte representatief bestuur zal ook vastgesteld worden. Zodra deze primaire onderwerpen uitgevoerd worden zal de UFO-onthulling als eerste moeten plaatsvinden. Dit kan een spannende en ook verontrustende tijd zijn omdat al vele decennia exotische apparatuur heimelijk werden gebruikt door een aantal van jullie belangrijke regeringen.

Deze apparaten betreffen onderdrukte aardse uitvindingen en ook buitenaardse technologie. De laatste werd goed getest en heeft zich bewezen in vele zwarte operaties (black ops). De officiële erkenning dat UFO’s bestaan moet de gelegenheid creëren om deze geweldige uitvindingen te ontsluieren, samen met vele andere uitvindingen die buiten de publieke arena werden gehouden. In een paar korte stappen moet jullie technologie een opwaartse duw krijgen om een nieuw wetenschappelijk model te ontwikkelen waardoor een spannend milieu ontstaat die weer vele verrassende dingen over jezelf reflecteert, waaronder de wijze waarop jullie werkelijkheid echt is geconstrueerd. Dit zal een weldaad zijn voor jullie stijgend bewustzijn. Vele ‘waarheden’ die door jullie als een evangelie zijn aanvaard en opgedrongen door de dogma’s van jullie wetenschap en filosofieën kunnen dan verdwijnen en een ware definitie van jullie en Moeder Aarde kan gevormd worden. Deze nieuwe waarheden kunnen dan dienen als een fundament voor wat wij jullie vertellen over waarom we van ver zijn gekomen en over hoe jullie individueel terugkeren naar het volle bewustzijn. Dit proces creëert een wonderbaarlijke manier om ons bij jullie te introduceren en jullie iets van jullie onbeperkt potentieel te tonen.

De ware richting, die de basis is van jullie mondiale onrust, is een onfeilbare en onbedwingbare terugslag in welvaart en in het volle bewustzijn. Deze drang groeide in jullie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Oppervlakkig gezien was deze naoorlogse wereld een voortzetting van de voorgaande, maar in het verborgene waren overal op jullie wereldbol talrijke geheime projecten bezig een nieuwe regeringsstructuur te ontwikkelen. Deze vroege directoraten verkregen al snel de mogelijkheid de waarborgen te ondermijnen die geïnstalleerd waren om juist deze mogelijkheid te verhinderen. In de beginjaren zestig hadden deze geheime structuren zich getransformeerd naar bovengrondse regeringen wiens kernbeleid niet langer gehinderd werd door hun bovengrondse vroegere meesters. Deze schaduwregeringen vormen een essentieel onderdeel van het operationele web van de duistere kliek en wij monitoren deze samenzweerders nauwlettend toen ze het beleid ontwikkelden dat leidde naar de ondergang van jullie mondiale economie, dat de geheimhouding van de UFO’s afdwong en een enorm rijk creëerde dat zorgde voor zinloze oorlogen, illegale drugsindustrieën en een onmenselijkheid demonstreerde dat nooit eerder in jullie geschiedenis is vertoond. Hun rijk omvat de grootste mondiale banken en multinationals en beheert transnationale criminele activiteiten.

Het ontmantelen van dit labyrintische rijk was niet eenvoudig voor onze aardse bondgenoten. Het controleert belangrijke regeringen en het heeft zich verbonden met de oude machtsstructuur dat achtergelaten was door de Anunnaki. De bewoners van deze megastructuur zijn degenen die wij de duistere kliek noemen en het heeft zijn wortels in de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. We kunnen wel zeggen dat de verborgen agenda van deze oorlog op veel niveaus niet in 1945 eindigde. Hun doelstellingen zijn tot op vandaag dezelfde en wat nu staat te gebeuren is in feite de definitieve ondergang van deze afgrijselijke doelen. Deze onderstroom verklaart sommige beangstigende ontwikkelingen van onze tijd. Van onze kant kunnen we jullie slechts de grote lijnen aangeven van de huidige gebeurtenissen. Dit stuit ons tegen de borst, want wij willen graag open en eerlijk optreden, maar zonder geheimhouding krijg je op jullie wereld niets gedaan. We hebben echter duidelijk de belangrijke onderwerpen aangegeven en herhalen dat de overwinning snel naderbij komt omdat de fondsen van het duister de bodem bereiken en omdat de wegen om het onvermijdelijke uit te stellen onbegaanbaar worden. Vele groepen en naties hebben zich verenigd om de beëindiging van de chaos af te dwingen die jullie werkelijkheid heeft overspoeld.

Rondom jullie zijn onmiskenbare ontwikkelingen zichtbaar geworden – gunstige veranderingen in het bewustzijn van de mensheid, volksbewegingen en kleinschalige organisaties die groeien en die zich met elkaar verbinden op de Wereld Wijde Web (www) en achter de schermen, het verblijdende samenkomen van de groepen die wij onze aardse bondgenoten noemen. De nieuwe werkelijkheid verlangt het beëindigen van de UFO-geheimhouding. Het is het onbetwistbaar moment van transformatie voor de mensheid van de Aarde! Niets zal hetzelfde blijven. Het verandert de manier waarop jullie jezelf, je plek in het goddelijke schema en jullie toekomstige wereld zien. Jullie bezitten nu de welvaart om een eind te maken aan de armoede, om iedereen te onderwijzen en om de waarheden te verspreiden die jullie zullen verbazen. De aardse bondgenoten zullen jullie hiervoor van de middelen voorzien en het enige wat jullie nodig hebben is - motivatie. Wat dit betreft verwachten wij dat jullie zullen uitblinken! In ieder van jullie bevindt zich de genetische noodzaak om jullie goddelijke essentie uit te stralen. Jullie weten dat jullie elkaars hoeder zijn en dat jullie allen EEN zijn!

Deze beweging van het duister vandaan en zijn grimmige bedoelingen voor jullie komt voort uit de zachte hemelse leiding van jullie vanaf het begin. Zij wil dat jullie voorspoedig groeien, niet omkomen. Het is ook tijd om Moeder Aarde te eren en de verwoestingen die haar zijn aangedaan te herstellen. Jullie zouden de ‘perfecte gasten’ zijn en de liefdevolle hoeders, rentmeesters van deze prachtige blauwgroene wereld. Zij is een levende entiteit en jullie moeten haar weer gezond maken. Haar vele ecosferen moeten verzorgd worden en haar drie elementen (land, zee, lucht) moet opnieuw tot leven gebracht worden. Dit vermogen, hoewel momenteel slapend, ligt in jullie. Wanneer jullie volledig bewust zijn, kunnen jullie je magie op haar uitwerken. De schittering die jullie voortbrengen dient om een wereld van onvoorstelbare schoonheid te creëren. Jullie vormen haar centrum – ware fysieke Engelen, en het Licht van jullie wereld, de toekomstige Aarde, moet het centrum worden van een nieuwe sterrennatie.

Momenteel leven etherische wezens op elke hemelbol in dit zonnestelsel en spoedig zullen jullie kunnen communiceren met hen. Neem hun aanzienlijke wijsheid in je op. Het bevat de geschiedenis van dit veelvoudige werkelijkheidsstelsel en de structuur voor wat jullie gaan bouwen – een grootse sterrenstaat. Dit prachtige land zal jullie thuiswereld worden en de galaxy en inderdaad de hele stoffelijke schepping zal zich voor jullie openen. De reizen die jullie gaan maken kunnen jullie je nu nauwelijks verbeelden. Een tijdperk van onderzoek is jullie bestemming! Schepen, door jullie naar eigen voorkeur ontworpen, brengen jullie naar gebieden van extreme schoonheid en naar conferenties die het wezen van ver verwijderde samenlevingen en de galaxies waarin ze wonen fundamenteel zullen veranderen!

Jullie zijn speciale mensen die oorspronkelijk hier naartoe migreerden vanuit vele delen van deze galaxy. Wij, als jullie familie, komen verwantschap vernieuwen en om jullie te laten herinneren wie jullie werkelijk zijn. Wij kijken uit naar wat staat te gebeuren. Bezie dit huidige moeras als de laatste test van jullie vermogen om grote uitdagingen te overwinnen. En besef altijd – de Hemel geeft je rugdekking! Ze stuurde machtige Lichtstrijders en grote onderhandelaars die er momenteel alles aan doen om jullie wereld van zijn duistere onderdrukkers te bevrijden. Deze operatie duurt langer dan verwacht. Verlies desondanks niet je vertrouwen en houd in gedachten de onmetelijkheid van het Licht. Deze enorme kracht maakt voorbereidingen om een klinkende overwinning te behalen en om jullie volledig naar het Licht te brengen. Deze tijd is nu aangebroken!

Vandaag doken we verder in de elementen die geprepareerd worden om jullie nieuwe werkelijkheid te creëren. Onze taak gaat veel verder dan het eerste contact. We komen ook om jullie te begeleiden en te adviseren in jullie nieuwe werkelijkheid. Spoedig zal deze, op een droom lijkende, nieuwe wereld van jullie zijn. Daarom komen wij om de aardse mensheid te dienen en te beschermen! Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge