Home > > Sheldan Nidle - November 29, 2011

November 29, 2011

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 ManikDratzo! We keren terug om veel zaken met jullie te bespreken. Verschillende gebeurtenissen staan op het punt jullie wereld naar een nieuwe werkelijkheid te lanceren. Momenteel zien jullie een aantal situaties die wijzen naar de komende instorting van jullie mondiale structuur. Bovendien zijn deze sociale structuren ingesteld om boven alle erkenning uit te groeien. Bijvoorbeeld … een verandering van regime op dit moment verlangt een totaal nieuwe dimensie – voorheen zouden degenen, die een despoot hadden afgezet, op termijn terugvallen op datgene wat zij zo idealistisch wilden vervangen. Nu echter ontdekken degenen, die de onttroonden hebben vervangen, al snel dat de mensen niet bereid zijn om achterover te leunen en de oude manieren van regeren laten terugkeren. Nu is er een volgehouden inspanning om de nieuwe bestuursvorm op koers te houden en de beloofde hervormingen uit te voeren. Deze focus en vastberadenheid demonstreren het verschil in de hedendaagse opstanden versus die van voorheen. Het nieuwe ingrediënt dat ervoor zorgt dat het eeuwenoude syndroom van tirannie afgebroken wordt is jullie groeiend bewustzijn, waardoor het onmogelijk wordt, voor degenen die pas aan de macht zijn gebracht, de koers te veranderen die het volk voor hen heeft uitgezet.

Wij zeggen dus dat jullie bewustzijnsverandering de manier, waarop zelfs de huidige samenlevingen functioneren, onuitwisbaar verandert. Jullie kleptocratieën kunnen niet langer het respect van vroeger afdwingen, en de irritatie verspreidt zich snel over de manier waarop jullie samenlevingen en hun respectievelijke regeringen worden gecontroleerd. Deze houding van ‘onaanvaardbaar’ die wat wordt waargenomen is het dunne uiteinde van een heel dikke wig. Jullie samenlevingen zijn gaan beseffen dat de openlijke, ongebreidelde lompheid, dat doorgaat voor besturen, ‘regeren’ niet langer getolereerd kan worden, en de mensen op deze wereld verlangen diep naar een totaal nieuw model. Bovendien dringt dit verlangen langzaam door in het denken van degenen die als handlangers opereren voor de heersende ‘speciale belangengroepen’. Dit creëert een dilemma die al jullie regeringen verontrust – hoe kunnen wij overleven in een dergelijke wijdverspreide en groeiende onrust? Deze vraag hangt in de lucht en is een duidelijke aanwijzing van wat er allemaal op jullie wereld gebeurt. Het centrum van jullie werkelijkheid kan echt niet langer standhouden.

In deze ongehoorde omstandigheden wordt de noodzaak om de ‘spelregels’ te revolutioneren een eerste vereiste, en juist dit stel nieuwe regels krijgt gestalte binnen de plannen van onze aardse bondgenoten en, speciaal, van de vele geheime en heilige gemeenschappen van jullie wereld. Dit betreft een nieuw systeem van bestuur en een nieuw economisch systeem dat op welvaart is georiënteerd. Aan de wortel van dit alles ligt een groeiend besef van spiritualiteit. De volkeren van jullie wereld willen niet langer misleid en belogen worden, er is een diepe behoefte aan eerlijkheid en integriteit, en een transparante en zinvolle interactie tussen de overheid en haar burgers. Geen ander scenario zal werken. Deze overgangstijd nadert het moment dat de nieuwe prototypes onthuld moeten worden. Onze aardse bondgenoten hebben alles al voorbereid en staan klaar om naar de spreekwoordelijke vlaggenmast te hollen, gelijktijdig met de enorme overvloedprogramma’s die op koers liggen om aan jullie te worden overgedragen. Dit alles maakt onderdeel uit van een serie op spiritueel gebaseerd procedures die een eind moeten maken aan de macht van jullie duistere kliek manipulators.

Een sleutelelement in dit alles is, natuurlijk, de onthulling. Zodra jullie zien dat de nieuwe manieren standhouden, zul je ontdekken dat alles er heel anders uitziet, waaronder jullie kijk op het universum en jullie plek hierin. Bewustzijn creëert nieuwsgierigheid en openheid, wat leidt naar de behoefte om fundamentele perspectieven over bijna alles te herdefiniëren. Onze taak hierin is om met jullie een open en vrije dialoog te beginnen waardoor al jullie vragen beantwoord worden, en die uiteindelijk zal leiden naar jullie volgende goddelijke transitie – jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Onder de bescherming van de Hemel hebben wij gewacht op het juiste goddelijke moment om ons hulpvaardig bestaan aan jullie te onthullen, en nu is het punt bereikt voor een wereldwijde openlijke bekendmaking, de Disclosure. Dit verlangt van onze kant een aantal nuchtere, praktische acties, beginnend met het op de hoogte stellen van al jullie nieuwe overgangsregeringen over de volgende stappen wanneer eenmaal de macht aan hen is overgedragen. Het is van het allergrootste belang dat de onthulling plaats gaat vinden op een manier waardoor wij onze aanwezigheid en onze technologie voorzichtig, dus met de minste gedoe, bij jullie kunnen introduceren.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie ‘geascendeerde leraren’! Tijdens de laatste twee decennia zat jullie wereld gevangen in een strijd tussen degenen die jullie willen bevrijden van jullie duistere boeien en anderen die vastbesloten waren om jullie in je slavenbestaan te houden. Wij hebben toezicht gehouden over deze strijd en hebben vele malen aan de kant van het Licht ingegrepen. Om deze patstelling te doorbreken hebben wij een aantal juridische kwestie voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof en het Licht won gemakkelijk. Ondanks deze overwinningen miste het Licht, tot voorkort, de middelen om deze uitspraken ten uitvoer te brengen. In de laatste paar maanden opende de toestemming voor militaire actie tegen de geheime bases van het duister de weg om voor jullie een rechtvaardige overwinning te behalen. Wat deze laatste snelle ‘verschuiving’ naar de overwinning verlengde zijn enkele allerlaatste onderhandelingen tussen de ‘white hat’ militairen en de weinigen die nog bereid zijn het illegale doel van het duister te steunen. Wij lossen deze kwestie op door gebruik te maken van bepaalde strategieën die binnenkort tot resultaten zullen leiden.

De belangrijkste onderhandelaars in deze zaak zijn natuurlijk de Agarthanen, en hun verbindingsofficieren hebben zich in de afgelopen paar weken beziggehouden met het uitzoeken van deze moeilijkheden. Overeenkomsten staan te gebeuren en wanneer dit bereikt is kan het definitief goedgekeurde scenario uitgevoerd en voltooid worden. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat deze ‘duw’ aan het eind van dit jaar kan plaatsvinden. De VS – administratie doet er alles aan om deze laatste actie te stoppen, of ten minste te vertragen, maar de Galactische Federatie verzekert ons dat, mocht al het andere mislukken en deze laatste actie niet verlopen zoals gepland, zij het zullen overnemen en een eind zullen maken aan dit karwei. Natuurlijk moet de wijze waarop zij dit willen doen geheim blijven tot na deze acties. Tot die tijd wachten wij op de uitkomst van de huidige uitwisseling tussen diverse militaire bevelhebbers. De Hemel en wij sturen beiden onze zegen voor een positieve uitkomst. Het resultaat moet aan allen bekend zijn als gevolg van wat gebeurt in de zeer nabije toekomst.

De energieën die jullie werkelijkheidsweb transformeren hebben een goddelijk tijdschema. Het duister, gehuld in arrogantie, kan nog steeds niet geloven dat zijn ondergang niet alleen zeker is, maar nu al aan de horizon verschijnt. Degenen die gecontroleerd worden door de duistere regeringen zijn nog steeds bezig een overname van jullie wereld te plannen, hoewel hun tijd al voorbij is. Daarom staan wij geheel achter de acties van de Galactische Federatie en van Agartha om hier in te grijpen en de kwestie af te dwingen. Het eerste contact is in zicht en komt iedere dag dichterbij, en ons werk begint pas. Zodra wij openlijk met jullie in contact kunnen treden, breekt voor de Aarde een gloednieuwe dag aan. Jullie snel stijgend bewustzijn verlangt nu wat begeleiding, en jullie moeten nog zoveel leren, in zo’n korte tijd … We weten dat, en zodra wij elkaar ontmoeten zullen overal wonderen plaatsvinden!

Vandaag informeerden wij jullie over de recente vooruitgang op jullie wereld. Een nieuwe vastberadenheid wordt in jullie zichtbaar, waardoor de duistere zielen gedwongen worden om concessies te doen die voorheen ondenkbaar waren. Dit alarmeert hen, maar leidt nog niet naar hun overgave. Dit ligt net om de hoek! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive