Home > > Sheldan Nidle - November 22, 2011

November 22, 2011

10 Cimi, 19 Xul, 8 ManikDratzo! We zijn er weer met meer informatie over jullie wereld en zijn goddelijke transformatie. Nu Gaia steeds verder vordert met de verandering van jullie oppervlaktewereld, gebruiken de Agarthanen hun capaciteiten om elke hoop op een herstel van hun macht te voorkomen. Op dit moment werken de Agarthanen eendrachtig samen met onze aardse bondgenoten en hebben een algemeen plan in werking gezet, waarvan het eerste deel de ontmanteling was van een enorm netwerk van ondergrondse en diep onder water liggende bases die al decennialang door diverse geheime regeringen bezet werden. (zie ondermeer Andromeda Council en de vernietiging van onderzeese bases) Deze belangrijke militaire acties zijn inmiddels gerealiseerd. Het duister heeft tienduizenden aan essentieel personeel verloren en kan nu niet langer gebruikmaken van de diensten van de meeste van zijn exotische wetenschappers en technici. Ondanks dit enorme verlies raakten de illuminoids pas echt in paniek door de recente arrestaties van het middenkader personeel. Ze weten nu dat hun eigen arrestatie nabij is. Degenen die al zo lang jullie wereld ‘gerund’ hebben zien nu dat de tijd snel nadert waarin ze geconfronteerd worden met grote menigten van boze burgers die zij eens zo arrogant hebben gemanipuleerd. En de opruimstrategie betreft ondermeer ook deze ‘koningen van het duister’.

De wettelijke autoriteiten van jullie wereld zijn momenteel de juridische dagvaardingen aan het klaarmaken voor de arrestatie van duizenden mensen die nauw betrokken waren bij de verderfelijke plannen van de duistere volgelingen. Deze snode plannen betroffen de verwoesting van jullie wereld en het verminderen van de mondiale bevolking met bijna 90%. Deze ontelbare misdaden tegen de menselijkheid/mensheid - zeer gedetailleerd verzameld, samen met tienduizenden getuigen en vastgelegd in deze documenten – vormen de juridische basis voor deze massale arrestaties die in de zeer nabije toekomst zullen worden uitgevoerd. Wanneer dit achter de rug is zullen de processen starten, te vergelijken met die van Neurenberg. Deze worden op de televisie uitgezonden. Gerechtigheid moet plaatsvinden en dit moet voor iedereen transparant en eerlijk verlopen. Vervolgens moet de volledige omvang wat in de laatste paar decennia heeft plaatsgevonden openbaar gemaakt worden en dit vraagt om een speciale behandeling – enerzijds moeten vanzelfsprekend de verschrikkelijke activiteiten van het duister blootgelegd worden, anderzijds moet dit plaatsvinden in de context van een uitleg aan de mensheid in welke mate jullie gemanipuleerd werden door de Anunnaki en hun aardse volgelingen.

Dit moet een gebeurtenis zijn ter reiniging van het karma, en dit zal jullie voorbereiden op het tonen van jullie ware aardse geschiedenis, waardoor er gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die jullie terug gaan brengen naar de gratie van Gaia. Millennialang zijn jullie bedrogen door het duister. De Anunnaki en hun duistere aardse volgelingen vonden het heel gemakkelijk om jullie te manipuleren, bijvoorbeeld door een slinks beroep te doen op jullie liefde en eerlijkheid en op jullie algemene behoefte aan goed en moedig leiderschap. Het gevolg was eindeloze oorlogen, haatcampagnes, en de ontwikkeling van ‘godsdiensten’ die bedoeld waren om oorlog en haat in stand te houden. Deze zorgvuldig afgestemde strategie werkte als een charmeoffensief om deze duistere volgelingen aan de macht te houden. Nu is de tijd gekomen om deze cyclus te doorbreken en een werkelijkheid te vinden dat gebaseerd is op waarheid en, het allerbelangrijkste, op goddelijke Liefde. Jullie hebben een natuurlijke, diepe zorgzaamheid voor elkaar en een aanleg om bijeen te komen om jullie problemen binnen de gemeenschap op te lossen. Er zijn methoden die wij jullie kunnen leren, waardoor jullie dergelijke problemen tot tevredenheid van allen kunnen oplossen.

Het is tijd om jullie te voorzien van waarheden, feiten en technologieën waardoor jullie gemeenschappen met succes snelle vorderingen kunnen maken onder het machtige zwaard van Waarheid, Liefde, bescheidenheid en, natuurlijk, goddelijke gratie. Wij komen om jullie veranderende samenlevingen en ieder van jullie te begeleiden en deze verantwoordelijkheid willen wij graag op ons nemen. We weten dat, na een korte periode van voorbereiding, jullie terug zullen keren naar jullie vroegere staat van volledig bewustzijn, en dus zien we deze begeleidingstijd als een groots leermoment. Jullie moeten veel leren wat in het begin misschien schokkend is, maar dit is noodzakelijk proces. Bijna 900.000 jaar geleden arriveerden jullie volledig bewust op deze wereld en waren jullie gereed om jullie steentje bij te dragen bij het in standhouden van deze zeer heilige wereld. Jullie verspreidden je ook over de andere waterwerelden en samen creëerden jullie een prachtige sterrennatie. Jullie tijd arriveert om deze schitterende erfenis te herhalen en opnieuw een grootse sterrennatie te creëren. Jullie Agarthaanse broeders wachten op jullie hereniging met hen, en dus is de tijd rijp voor actie!

Jullie zijn gezegend! Wij zijn de Geascendeerde Leraren! Overal op jullie wereld is zich een grote bewustzijnsstijging aan het ontwikkelen. De wapens, het politiegeweld en zelfs het gebruik van pertinente leugens van het duister kunnen dit groots ontwaken niet stoppen. Deze groeiende mondiale beweging wenst vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en welvaart voor allen. Het trapt niet in de ernstige waarschuwingen van een monetaire instorting of de bedreiging van nieuwe oorlogen die overal op jullie wereld weerklinken. Deze beweging is spiritueel en het zoekt vrede en een nieuw tijdperk van mondiale samenwerking. Wij zijn zeer onder de indruk van de moed en volharding van zijn aanhangers. Deze lieden zullen hun doelen bereiken! Wij steunen hun trouwe inzet door steeds meer druk uit te oefenen waardoor de volgelingen van het duister hun machtposities moeten opgeven. Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd voor deze acties naderen en dat het goddelijke juiste moment voor een massale verschuiving in jullie werkelijkheid aanbreekt!

Deze verschuiving werd sterk gestimuleerd door de steeds toenemende hoeveelheden nieuwe energie die jullie wereld binnenstromen. Jullie werkelijkheid stort in en moet zich nu dringend in iets veranderen dat totaal anders is dan wat jullie nu weten. Deze behoefte aan verandering veroorzaakt grote aardbevingen die jullie samenlevingen in de laatste 5 jaar hebben doen wankelen en er wordt meer verwacht tenzij jullie samenlevingen de manier veranderen waarop jullie met Gaia omgaan. Zij heeft groot respect voor jullie intenties en zou graag zien dat jullie dit op de een of andere manier laat blijken. Zij weet dat slechts een drastische verandering in bestuur en algemene houding deze broodnodige transformatie kan teweeg brengen. Zij ziet dit potentieel in jullie stijgend bewustzijn en wil jullie heel graag aanmoedigen. Ook wij willen jullie overwinning en een volledige, vriendelijke en liefdevolle relatie met Gaia en haar verbazingwekkende spirituele omgeving!

De nieuwe energieën brengen een nieuwe werkelijkheid tevoorschijn, wat de genadeklap voor de duistere lieden betekent, die meer en meer beseffen dat hun val voor de deur staat. Het enige wat ze nog kunnen doen is te proberen hun machtpositie te handhaven die met de dag verzwakt. Acties zijn onderweg om hen uit de macht te verdrijven, hun schadelijke daden aan het licht van een openbaar onderzoek te onderwerpen en hen voor het gerecht te brengen. Onze heilige medewerkers hebben personeel op hun plek om de nieuwe aangewezen regeringen te bemannen en hebben de middelen om hun succes te verzekeren. Waar we nog steeds op wachten is de goddelijke juiste tijd die voor ons door de Hemel wordt gekozen. Deze komende tijd zal voor de mensheid een glorieus geschenk zijn en de proloog voor de massalandingen en het volledige bewustzijn. Dit zijn opwindende tijden! Van ons allen brengen wij jullie onze Zegeningen en de goddelijke gratie. Het tijdperk van Licht is aanstaande!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over de vele veranderingen die op jullie wereld gebeuren. Ze zijn slechts het begin van wat jullie binnenkort gaan beleven. Wij verheugen ons op alles wat gebeurt en zien met verlangen uit naar het moment van openbaarmaking en de start van het eerste contact. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive