Home > > Sheldan Nidle - December 6, 2011

December 6, 2011

11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 ManikSelamat Balik! We zijn er weer! De draden van het web dat jullie werkelijkheid bijeen hielden lossen snel op en transformeren naar een nieuw netwerk. In eerste instantie brengt dit nieuwe raster overal op jullie wereld een wilde paniek teweeg - het gevolg van de zuivering van de verpeste atmosfeer van het verleden. Veel van jullie rijken in het verleden werden weggevaagd door de donderende macht van de Anunnaki toen ze jullie samenlevingen bevroren, verdronken en verbrandden in een poging de herinneringen aan jullie volledig bewuste afkomst uit te wissen. Bij elke gelegenheid kozen de Anunnaki een groep van overlevenden als ‘voorraad’ voor de volgende werkelijkheid. Dit gebeurde door een geheugentrauma vast te houden in het DNA, met het ‘voer’ dat nodig was om deze patronen van destructie en genocide eindeloos te herhalen in jullie geschiedenis. Deze poging, om jullie herinneringen aan jullie vroegere staat van bewustzijn te begraven, was slechts gedeeltelijk succesvol maar kon niet de volledige verering en berusting veroorzaken die door jullie duistere meesters werden gewenst. Jullie onuitroeibaar innerlijk pad bleef verlicht door Geest voor de dag waarop jullie allen teruggebracht zouden worden naar jullie vroegere staat van glorie.

Deze ‘worp’ in de beproevingen van het beperkte bewustzijn is bijna voorbij, en jullie worden door de laatste fasen van de angst en illusie heengeleid die de volgelingen van de Anunnaki voor jullie verzonnen. Wees moedig en wijs, en weet dat jullie volledig in staat zijn hun laatste trukendoos te doorzien. Nieuwe instellingen worden rustig opgestart onder de rook van de gekunstelde incidenten van het duister. Geheime groepen met positieve plannen werken samen met de Verlichte Leraren om jullie nieuwe wereld in het Licht te brengen, terwijl het duister, dat jullie onderdrukt, wordt ‘opge-licht’. Verheug je, en begrijp wat dit feitelijk inhoudt. Jullie zijn praktisch vrij van degenen wiens arrogantie en bedrog jullie gevangen hielden in een wereld die, vanaf het begin, slechts een oefening voor Spirit was. Jullie hebben, door alles heen, gewonnen en staan klaar om het universum te tonen waartoe jullie in staat zijn. Jullie spirituele en ruimtefamilie omhullen jullie met Liefde en zegeningen en de tijd voor onze collectieve feestvreugde is nabij!

Gaia weet wat er met jullie gebeurt. Ze beseft dat verschillende zeer belangrijke gebeurtenissen voor de deur staan en dat deze jullie mondiale samenlevingen zullen veranderen. We begrijpen dat het voor velen van jullie natuurlijk is om troost te zoeken in jullie religieuze tradities, en wij willen jullie vertrouwd maken met vele dingen waardoor jullie kunnen zien dat deze tradities slechts een begin zijn in het beter begrijpen van datgene wat plaatsvindt. Jullie staan aan de rand van een geweldige overvloed, en jullie psyche moet bevrijd worden uit zijn oude beperkt-bewuste manieren, waardoor jullie gebracht worden naar een uitgebreide visie over hoe jullie wereld werkt. Op deze botsing van perspectieven zijn wij volledig voorbereid en wij kunnen deze met elkaar te verzoenen. Jullie Geascendeerde Leraren leerden, tijdens hun lange reis naar onsterfelijkheid, manieren om jullie doeltreffend kennis te laten maken met een nieuwe en bredere kijk, en dit is hun belangrijkste bijdrage aan onze eerste-contact-missie. Het is tijd voor jullie om over te stappen van een beperkt naar een volledig bewuste kijk op de Schepping en haar materialisatie, en het is logisch dat jullie leren van de degenen die wijsheid verkregen uit de Aardse school, zoals jullie doen.

Het eerste contact is een enorme bewustzijnsveranderaar, eentje die een enorme stoot geeft aan jullie overgang naar een galactische menselijk wezen. Er is een manier nodig om dit ongelooflijke feit op een snelle en pijnloze manier te volbrengen. Wij probeerden met onze Agarthaanse familie te ontdekken hoe de duistere Atlantiërs jullie in het verre verleden konden terugbrengen naar het beperkte bewustzijn (om het duister van betrouwbaar voedsel te voorzien). Hun proces van het loskoppelen van het meeste van jullie DNA, beroofde jullie vooral van jullie overlevingsmogelijkheden en sneed jullie af van jullie vreugdevolle verbinding met het Goddelijke. Nu moeten wij deze schade herstellen door jullie huidig DNA op te waarderen naar het vroegere 12-strengen DNA waardoor jullie weer verbonden worden met jullie heilige vermogens. Samen met de Agarthanen hebben we de Lichtkamer voor ieder van jullie geperfectioneerd, die handig de elementen aan- en uitschakelt waardoor jullie kanaal heropend wordt voor het volle bewustzijn. Zodra dit klaar is, zullen jullie opnieuw oorspronkelijke, volledig bewuste wezens zijn, en kunnen jullie je weer voegen bij jullie galactische familie om de Hemel te helpen bij het ontvouwen van het Goddelijke plan voor de fysieke werelden. Een dergelijke vreugde staat jullie allen te wachten!

Gezegend zij jullie allen! We keren terug! Wij zijn jullie ‘Ascended Masters’! Het huidige werkelijkheidsnet van Gaia is nog steeds aan het instorten, en als dit gebeurt komen nieuwe rasters voor de volledig bewuste werkelijkheid dichter bij hun onvermijdelijke manifestatie. Dit betekent dat een definitieve tijdschema, om al jullie gezegende zielen over te brengen naar het volle bewustzijn, wordt vastgesteld. De duistere kliek blijft onverzettelijk als altijd, en dus nadert het moment voor “wanhopige maatregelen’ met rasse schreden! Onze vele medewerkers zijn bezig met het brainstormen en het opstellen van plannen om dit doel te bereiken. De kliek stuurt intussen zijn vermeende ‘oplossingen’ voor zijn vele financiële crises via uitzendingen de ether in, terwijl in werkelijkheid de nadering dreigt van het moment waarop de kliek gedwongen wordt zijn macht over te dragen aan het Licht. Daarom vertellen onze Agarthaanse verbindingsmensen deze boosdoeners dagelijks dat het nodig is dat zij opgeven en hun pas opgediende dessert onder ogen moeten zien. In afwachting hiervan, is het gerechtelijk systeem van jullie wereld bezig met het voorbereiden van de instrumenten voor dit enorme scenario in verantwoording.

Inderdaad leven wij in een heilig moment! Het einde der tijden bevindt zich in zijn laatste stuiptrekkingen! In dit opzicht maken onze galactische en spirituele families de weg gereed voor jullie overgang naar de 5e dimensie, want het herenigen van een verdeelde Aarde is de droom van zowel Hemel als Gaia. Bijna 13 millennia belichaamde Gaia de tweedeling van een driedimensionale oppervlakte- en een vijfdimensionale binnenwereld en verlangt nu naar haar terugkeer naar een monopolaire, verenigd Zelf. Dit maakt het natuurlijk nodig dat ook jullie snel transformeren naar volledige bewuste wezens. Deze wezens bezitten het aangeboren vermogen om deel te nemen aan de magische 5-D wereld van jullie nabije toekomst, waarin ook wij ons bevinden. Ons goddelijk doel is jullie allen te verwelkomen bij jullie onsterfelijkheid en het schitterende rijk van het volle bewustzijn. Elke dag sturen wij jullie onze zegens van hoop en vreugde nu de tijd komt om deze heilige wensen te verwerkelijken.

Er is veel gaande om alles waarover wij hebben gesproken te verwezenlijken. Ondanks hun uiterlijke kalmte is het duister in totale paniek over datgene wat zij onverbiddelijk zien naderen. De Hemelen hebben een grote kracht geopend en een grote kracht, veel groter dan alles wat deze duistere zielen tot nu toe wist, heeft zijn helder schouwspel op hen gericht. Het zal niet lang duren voordat hun grandioze visioenen van een eeuwigdurend rijk met veel vreugde in de spreekwoordelijke prullenbak van de geschiedenis worden gegooid. Onze galactische en spirituele families komen niet alleen om ons te introduceren bij een nieuw, wonderbaarlijk bewustzijn, maar ook om ons lidmaatschap te verkrijgen in de grote unie van het Licht. Deze operatie bevindt zich in zijn laatste fasen. Wij verwachten de ultieme vreugde zodra we onze familie verwelkomen om jullie nieuwe staat als volledige bewuste wezens te vieren.

Vandaag vervolgden we onze studie van Gaia en haar volkeren. We staan helemaal klaar om te voltooien waar allen van jullie op je eigen manier zo schitterend aan begonnen. Het eerste contact is een onvermijdelijke gebeurtenis en wordt uitgevoerd in antwoord op de oproep van de Hemel. Deze oproep wordt nu beantwoord en een nieuwe werkelijkheid mag beginnen! Besef, geliefde wezens, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlShare |


Thrive