Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 29, 2010

June 29, 2010

5 Men, 18 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer! Veel gebeurt er op jullie wereld. Momenteel is de duistere kliek druk bezig met vergaderen en ze doen hun best een onmogelijke stroom van escalerende schuld en opeenhopende omstandigheden te stoppen die het gevolg zijn van hun arrogantie, hebzucht en koppigheid. Elke dag kijken en luisteren we naar de complotten van deze manipulators, die dan listen verzinnen waardoor ze het alleen maar erger maken! Dus … hun ondergang nadert snel. Een dergelijke irrationele manier van werken kan slechts zolang duren totdat het terugslaat op de daders en toch wordt het al snel de werkwijze van deze duistere zielen. We volgen ze terwijl ze de weinige invloed die ze nog bezitten gebruiken om die ongelooflijke poppenkast in stand te houden. De situatie doet denken aan een tekenfilm waarin een enorme visuele scheiding plaatsvindt tussen de bovenkant en de onderkant van een persoon of ding, waardoor de top halverwege in de lucht blijft hangen. Nu staan de zwaartekracht en het Goddelijk Plan op het punt aandacht te besteden aan dit curieus effect in jullie zaken. We verwachten binnenkort een uitgesproken verandering te zien die begint met de komst van de nieuwe tussenregeringen op jullie wereld.

Om een beetje voort te borduren op deze heel speciale stand van zaken – de duistere kliek klampt zich dwangmatig en redeloos vast aan de macht en onze aardse bondgenoten kunnen blijkbaar niet de fatale stoot geven die de hele situatie in één klap zou veranderen. Echter, niet alles is wat het lijkt. Onze aardse bondgenoten maken snel vorderingen met een aantal diplomatieke en juridische procedures die een eind moeten maken aan de resterende duistere regeringen en dit is bijna afgerond. We hebben gehoord dat we enkele bliksemsnelle manoeuvres kunnen verwachten die gecreëerd zijn om de laatste duistere regimes te verdrijven. Daarna moeten de bevrijding en de aankondigingen die volgen vergezeld gaan met de officiële erkenning van wie we zijn, waaronder een algemene bereidheid om ons te assisteren bij het herstellen van jullie vele milieucrises. Als voorbereiding hierop hebben we vele malen verschillende personen ontmoet die in deze kwestie de sleutelfiguren zullen zijn wanneer eenmaal de nieuwe regeringen aan de macht komen. Samen hebben we de eerste berichten opgesteld die zullen worden gepubliceerd en de manier waarop we de diverse milieucrises zullen aanpakken. Hierna verwachten we de dreigende instorting van jullie duistere regimes.

Een van de onderwerpen die deze duistere regimes en hun massamedia graag voor het publiek willen verbergen is de werkelijke toestand van de aardkorst van Moeder Aarde. Haar ondergrondse stratigrafie is in werkelijkheid heel anders dan wat in jullie geologische boeken wordt afgebeeld. Er bevinden zich enorme gasgordels onder de Caribische Zee, evenals onder de Midden-Atlantische, Centraal Indische en de Centraal Grote Oceaan. Deze gasgordels worden hoofdzakelijk gevonden dicht bij de tektonische breuken, zoals in de Caribische Zee. Dit laatste gebied was vanaf het begin een van de belangrijkste oorzaken voor de snelle bodemdaling van Atlantis ongeveer 13.000 jaar geleden. Deze gasgordels zijn nu betrekkelijk ‘slapend’. Onze geologen volgen deze gordels nauwlettend en sturen ook nulpuntenergie om deze rustig te houden en om elke openlijke tekens van activiteit te minimaliseren. Jullie verschillende booreilanden boven deze enorme gordels lopen gevaar wanneer zelfs één van deze onderling verbonden zones actief worden. We werken daarom zeer zorgvuldig om te zorgen dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren.

Wanneer jullie klimaat sterker gaat veranderen, worden de weerspatronen steeds heftiger en dit leidt ons naar onze tweede bron van zorgen. De Caribische Zee is bekend vanwege zijn orkaanseizoen van half juli tot half september, waarvan de heftigste orkanen normaliter in begin augustus tot half september zullen plaatsvinden. Wanneer wij deze periode binnen een paar weken bereiken, zullen we verschillende meteorologische missies inzetten om te monitoren en om, indien dit absoluut noodzakelijk is, aanpassingen te maken. Voordat de olieramp in de Golf van Mexico zou plaatsvinden, wisten we dat de veranderende toestand van jullie atmosfeer aangaf dat een aantal plekken op jullie wereldbol meer cyclonen en orkanen zouden voortbrengen dan gebruikelijk. Tot dusver is dit, zoals verwacht, gebeurd. Dergelijke ernstige weerspatronen kunnen de ravage in de Golf sterk doen toenemen en het moet op de een af andere manier gestabiliseerd worden zonder at te veel openlijke inmenging van onze kant. Een zichtbare bemoeienis kan nutteloze angst en geruchten onder de plaatselijke bevolking opleveren.

Wanneer de nieuwe regeringen aan de macht zijn, kunnen we openlijk aan de verschillende projecten beginnen die nodig zijn om deze olieramp op te lossen en om de Caribische Zee weer terug te brengen naar een meer acceptabele staat. Tot dat moment moeten we jullie vragen je invloed aan te wenden om te zorgen dat de vele al beschikbare technologieën gebruikt worden om de gevaren voor jullie te minimaliseren door het verslechteren van de lekkage. Tot dusver heeft jullie druk voor technologieën gezorgd die dit proces kunnen opstarten, maar dit is slechts een begin. Veel meer apparaten en olieschoonmaakprocedures kunnen hierbij behulpzaam zijn. Gebruik deze tijd om jullie wetgevers, plaatselijke Golfkust officials en anderen te leren dat er meer gedaan moet worden en gedaan kan worden om de achteruitgang van de kustlijn te verlichten, evenals die van de planten en dieren die zo worden geschaad. Deze olieramp is een perfect voorbeeld van de chaos die jullie wereld doordringt en die jullie mondiale samenlevingen bijna op de knieën heeft gekregen.

Deze groeiende chaos werkt als een tijdelijke fase tussen de werkelijkheid die jullie als ‘normaal’ beschouwen en de nieuwe die erop wacht jullie wereld te transformeren. De nieuwe werkelijkheid begint zich te laten zien in het dagelijks ontwaken van velen op jullie wereld. Deze nieuwe ontwaakten zijn klaar en bereid om alles te accepteren wat nodig is om een nieuwe werkelijkheid te bouwen. Overal demonstreert jullie mondiale bevolking zijn vermoeidheid van wat het duister heeft gedaan om de volkeren tot slaaf te maken en te manipuleren. Letterlijk honderden miljoenen van jullie zoeken naar iets beters. De steeds dalende levensstandaard in Europa en Noord-Amerika is een voorbeeld van wat velen van jullie ergert. Anderen zijn zich bewust van bepaalde technologieën die de levenscondities kunnen verbeteren, jullie milieu helpen en een uitweg bieden voor jullie moeilijkheden, maar die jullie worden onthouden.

We hebben lang gezien dat jullie samenleving niets anders was dan voer voor het duister. Nu heeft de Hemel voorgeschreven dat deze zinloosheid gestopt moet worden en dat een nieuwe, meer bewuste samenleving de norm wordt. Maar het duister heeft dit hemelse decreet verworpen. Bepaalde acties zijn nu onderweg die ongeveer vier decennia geleden zijn begonnen. Toen wij hier twee decennia geleden arriveerden, werd ons verteld contact op te nemen met bepaalde personen en groepen die achter deze hervormingen stonden. Toen we dit deden, ontdekten we de omvang van de controle op jullie wereld die door de Anunnaki was opgelegd. We ontmoetten de hoofdraad van de Anunnaki in het begin van 1992 en informeerden hen dat een eerste-contact-operatie voor de deur stond. Dit leidde spoedig tot een confronterende vergadering met de verbindingsteams van de Anchara Alliantie, waarbij wij hen informeerden over de stevige hemelse voorwaarden voor deze heilige wereld.

Zo begon een reeks gesprekken die bijna drie jaar duurden en die eindigden toen het Anchara Vredesverdrag in 1995 werd afgekondigd. Dit Akkoord veranderde alles. We spraken nu rechtstreeks en regelmatig met de op de planeet aanwezige volgelingen van het duister, toen de Anunnaki eenmaal besloten hadden zich terug te trekken en naar hun bases aan de rand van jullie zonnestelsel terugkeerden. En we praten nog steeds met hen! Maar nu is de tijd gekomen voor actie; gebeurtenissen moeten plaatsvinden die jullie werkelijkheid zullen veranderen en jullie voortstuwen op de laatste reis naar het eerste contact en het volledige bewustzijn. Laat de omringende chaos niet je focus beïnvloeden. Jullie staan op het punt vele wonderbaarlijke dingen te ervaren. Dus wees voorbereid en weet dat sommige niet verwacht worden. Geniet van de reis!

Vandaag vervolgden we onze gesprekken. Veel is klaar om zich te manifesteren. We willen benadrukken dat jullie je op alles moeten voorbereiden. Moeder Aarde wil een paar dingen doen voordat ze aan haar grootschalige oppervlakteveranderingen gaat beginnen. Dus … wees moedig en wees gereed om alles te doen waartoe je als Wezen in staat bent. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Ja! Selamat Gajun! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge