Home > > Sheldan Nidle - July 6, 2010

July 6, 2010

12 Ik, 5 Kumku, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. De twee hoofdmachten die elkaar bestreden zijn op een beslissend punt aangekomen. Onze aardse bondgenoten verhinderden de recente pogingen van het duister om zijn ondergang te voorkomen en deze Lichtstrategie brengt ons dicht bij het succes. Het duister zoekt koortsachtig naar elke mogelijkheid om het spel gaande te houden, maar wij zijn vast van plan dit het laatste doelpunt te laten zijn. Onze aardse bondgenoten zijn helemaal klaar om hun regeringsfunctionarissen aan de macht te brengen, en deze wending kan heel snel jullie werkelijkheid naar de veranderingen stuwen die het decor plaatsen voor onze officiële aankomst op jullie kusten. Houd in gedachten dat veel wat wij planden vastliep door de aanhoudende onbuigzame houding van de volgelingen van het duister. Zodra we de macht van de duistere kliek hebben gebroken, kunnen we de programma’s die we vaak hebben beschreven in beweging zetten. Moeder Aarde moet bevrijd worden van de last om ontelbare vaten ruwe olie aan de duistere kartels af te staan, maar wees ervan verzekerd dat jullie energiecrisis in wezen slechts een filosofische en controlekwestie is.

De uitstroom van olie beïnvloedt het vergrendelen van haar oppervlakteplaten, die op hun beurt de noodzakelijke herschikking van haar oppervlaktefuncties beïnvloeden. Toen jullie planeet de werkelijkheid liet zien zoals jullie haar al millennia kennen, begreep ze wat voor een instabiele positie dit was. Belangrijke aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en de plotselinge verzakkingen van landmassa’s onder de golven van jullie drie belangrijke oceanen hebben jullie thuiswereld van tijd tot tijd geteisterd. Ook zijn zeeniveaus plotseling gestegen en gedaald en decimeerden of verzwolgen zelfs hele nationale bevolkingen. Moeder Aarde wil dit veranderen maar, om dit te doen, heeft ze jullie bewustzijnstijging nodig en het besef dat, de wereld waarin jullie leven, een specifieke reden voor haar bestaan heeft. De hoofdreden was - het 13 millennia durend experiment van jullie in beperkt bewustzijn te ondersteunen. Dit experiment is voorbij en jullie bevinden je op een punt waarop jullie een snelle terugkeer zullen beleven naar de volledige bewuste Wezens die jullie eens waren.

Om jullie bij het demarcatiepunt te krijgen, stuurde de Hemel speciale decreten naar alle lichaamsbewakers van mensen om aan een serie veranderingen te beginnen met de bedoeling jullie wakker te maken en jullie uiteindelijk voor te bereiden op jullie verantwoordelijkheden van het volledig bewustzijn. Om dit proces mogelijk te maken heeft er, gedurende de laatste paar eeuwen, een aantal bijna-catastrofale gebeurtenissen in jullie werkelijkheid plaatsgevonden – enorme oorlogen, hongersnood, natuurrampen en andere diverse economische en sociale calamiteiten. Dit waren ‘wekkers’ om jullie erop attent te maken dat er binnenkort iets gaat gebeuren. Onze komst, als de brengers van een massaal eerste contact met jullie, is een van de laatste tekens die in jullie werkelijkheid verschijnt. We begrijpen de vrees die met dit alles gepaard gaat; de Hemel geeft jullie inderdaad een ongelooflijke rit! Jullie gingen van een staat die redelijk stabiel leek naar een toestand waarin de vluchtigheid en geweld steeds sneller escaleerde, tot dit moment waarin jullie bijna ondragelijke niveaus van ongerustheid en zorgen ondergaan.

De Hemel heeft jullie hier gebracht om jullie voor te bereiden op dat wat nu gaat komen – een zo’n intense euforie dat het meer op een droom lijkt! Dit is een wonderbaarlijke staat die moet komen met de ontknoping die als een op hol geslagen trein op jullie afkomt. Het duister ziet dit naderen en beseft dat dit het eindpunt is. Het duister wil, net als jullie, dit liever niet meemaken. Beperkt bewustzijn is vreemd. Jullie allen verwelkomen de komende gebeurtenissen in theorie, maar er is een weerstand die onlogisch is en voortkomt uit een angst voor het onbekende. We zien dit in de frustraties van de lichtwerkers en in de ogenschijnlijke arrogantie van de duistere kliek. Loslaten is voor jullie moeilijk. Niettemin, nu is die tijd voor jullie aangebroken. Laat los, en heb vertrouwen in wat de Hemel en het goddelijk plan voor jullie in petto heeft. Een onderdeel hiervan is de ontdekking dat jullie niet alleen zijn. Zeer velen van jullie spirituele en ruimtefamilies zijn gekomen om jullie te omarmen en jullie te vergezellen naar jullie bestemming. Deze bestemming is het toezicht houden over een nieuw zonnestelsel en een nieuwe sterrennatie.

Het is begrijpelijk dat jullie denken dat deze komende verantwoordelijkheden in de verre toekomst liggen, maar dat is onjuist. Wat we beschrijven komt dichtbij! Als je spanning voelt bij dit vooruitzicht, geven we je de suggestie jezelf voor te houden dat dit de wereld gaat worden van je kinderen en kleinkinderen. En denk dan dat je daar met hen bent! De toestand van de wereld om je heen zal niet ten prooi vallen aan rampen; het is eerder het eindspel van deze werkelijkheid alvorens het volledig overgaat naar een werkelijkheid die jullie binnenkort leren kennen. Onze wereld zullen jullie ook heel goed leren kennen. De Galactische Federatie is een associatie van onze galaxy die toekijkt en wacht op de verandering van jullie zonnestelsel. Wanneer eenmaal deze transformatie is voltooid, zullen jullie een belangrijk onderdeel van deze organisatie worden. Vele conferenties zullen jullie expertise en talenten nodig hebben en we kijken uit naar wat jullie moeten volbrengen om het Licht naar ieder uithoek van de stoffelijke werelden te brengen.

De huidige moeilijkheden betreffen de massale olieramp in de Golf van Mexico en ook die in andere oceanen, al die lekkages brengen de ecologie van Moeder Aarde in gevaar. Deze door de mens veroorzaakte rampen zijn slechts enkele van de vele vervuilingen die de diversiteit van de levensvormen van de Aarde bedreigen. Deze diversiteit was het kenmerk van het leven op Aarde vanaf het begin. Het huidige biologische tijdslot kenmerkt zich door een duidelijk afnemen van deze diversiteit en dergelijke momenten betekenen vaak dat een dominant soort vervangen wordt door een ander. Wat deze tijd zo uniek maakt is dat het soorten betreft die naar een hogere staat van bewustzijn gaat. Zodra deze voorwaarde is gerealiseerd, kan een totaal nieuwe werkelijkheid verschijnen die de tweedeling van een 3-D oppervlaktewereld en een 5-D binnenwereld transformeert naar een verenigde 5-D wereld. Deze nieuwe wereld zal de bron zijn voor de schepping van een nieuwe sterrennatie.

Overal in jullie zonnestelsel vordert dit transformatieproces. Mars gaat verder op de weg om zijn dunne atmosfeer dikker te maken en er begint zich overal op de planeet een soort weer te vormen. Venus begint ook tekens van leven te vertonen. Veel van jullie astronomen kunnen zien dat Venus juist onder haar oppervlak water bezit, en dat haar bijtende, borrelende atmosfeer veranderingen ondergaat. Zij begint aan het proces van terugkeer naar haar oorspronkelijke staat als watertweeling van Moeder Aarde. Mercurius heeft nu veel vulkanische activiteit en dit is de voorbode van de terugkeer naar een verbazingwekkende wereld – die jullie astronomen in de jaren 1840 – 1850 Vulcan (Vulcanis) noemden. Deze verloren wereld is klaar om zijn plek in te nemen als de dichtst bij de Zon liggende binnenplaneet van jullie zonnestelsel. Veranderingen van een zeer merkwaardig soort worden ook waargenomen in de trans-Martiaanse asteroïdengordel.

Een vroegere planeet, die jullie eens Maldek noemden en waar we nu graag naar verwijzen als Pax, begint haar aanwezigheid hier bekend te maken. Eigenaardige gravitatieverschijnselen hebben vele astronomen zich doen afvragen - wat is hier aan de hand. In feite begint de Asteroïdengordel zich weer naar zijn oude toestand terug te brengen. We kunnen stellen dat deze verschijnselen slechts de eerste stappen zijn van de lokale Elohim als voorbereiding op het reconstrueren van een nieuwe planeet uit de restanten van de oude planeet Maldek. Het moet de grootste van jullie waterwerelden worden en zal de speciale balans bewerkstelligen die jullie zonnestelsel eens bezat. Vanwege deze balans werd Moeder Aarde hier vijf miljard jaar naartoe gebracht. Dit trok ook onze Lemurische kolonisten ongeveer 900.000 jaar geleden naar Moeder Aarde. Een nieuw gouden tijdperk is onderweg!

Vandaag spraken we over de ontwikkelingen die de vele veranderingen steeds dichterbij brengen en over de vele situaties die om dringende oplossingen vragen. De tijd om ons formeel te introduceren is aanstaande. Jullie leven in een periode van kolossale verandering, waarin jullie opnieuw zullen ontdekken wie jullie werkelijk zijn! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.