Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 22, 2010

June 22, 2010

11 Lamat, 11 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! We keren terug om de veranderingen op jullie wereld te bespreken. Op dit moment ondergaat jullie planeet een ecologische crisis die ontstaan is door een onverminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze afhankelijkheid moet stoppen, in het bijzonder omdat jullie al de technologie bezitten om deze verouderde methode te transformeren. Lang geleden ontving jullie samenleving een aantal kritische uitvindingen die gebaseerd waren op nulpuntsenergie. Zij creëerden het fundament voor een elektrisch systeem dat gebruikt kan worden voor jullie woningen, kantoren en fabrieken en krachtbronnen die niet voortdurend van brandstof moeten worden voorzien. Deze uitvindingen werden door jullie regeringen verborgen en slechts ontwikkeld in geheime regeringsprojecten. Deze technologieën moeten in de openbaarheid worden gebracht, want zij bezitten de oplossing voor jullie huidige moeilijkheden. Daarom vragen wij jullie om jullie belangrijke regeringen dringend te verzoeken deze al bestaande technische oplossingen vrij te geven. Zij kunnen jullie economische en financiële chaos oplossen en jullie producerende sectoren, die op hun laatste benen lopen, nieuw leven inblazen, en een enorme stoot geven in de richting van het beëindigen van de huidige mondiale stagnatie.

Wat we voorstellen is vanzelfsprekend en toch wil de duistere kliek dergelijke constructieve dingen verhinderen. Laat het duidelijk zijn … de hoofdoorzaak van jullie mondiale dilemma’s is deze kliek. Toen de Anunnaki de kant van het licht kozen, begonnen hun aardse volgelingen aan een interne strijd dat pas sinds kort eindigde. Nu heeft de zegevierende, gereconstrueerde duistere groep een nieuwe vijand – onze aardse bondgenoten. Anders dan in de vorige strijd heeft deze ‘duister versus Licht’ confrontatie zich in de tijd steeds dieper ingegraven; hoe erg deze kliek ook tekeer mag gaan, de aardse bondgenoten zullen niet ten onder gaan. Op geen enkele manier! In werkelijkheid ziet het duister zich van alle kanten omringd door gebeurtenissen die ze zelf hebben veroorzaakt of door omstandigheden die door onze aardse bondgenoten zijn gecreëerd. De overmoed van het duister wordt weerspiegeld in zijn onvermogen om te zien wat er werkelijk gebeurt en dit veroorzaakt uiteindelijk zijn ondergang. Het moment van zijn ondergang is dichtbij nu het duistere rijk nog aan één draad hangt. De Federal Reserve is failliet en de Europese bondgenoten van deze ooit eens formidabele moloch zijn bijna zover. Het systeem stort ineen en binnenkort wordt dit algemeen bekend.

De instorting van het duistere rijk wordt weerspiegeld door de snelle desintegratie van het ecosysteem van Moeder Aarde. De omvang van het uitsterven is dusdanig dat de biodiversiteit van de planeet ernstig bedreigd wordt, wat betekent dat de werkelijkheid die jullie omringt klaar is voor een enorme verschuiving. Jullie huidig systeem bevindt zich op een punt waarop zijn ondergang zeker is. Het is van het grootste belang dat jullie dit beseffen en dat jullie je voorbereiden op de komende veranderingen. De Hemel heeft deze wereld uitgekozen voor een werkelijk enorme schoonmaakoperatie. Wij maken deel uit van deze operatie en kunnen zien hoe dicht jullie deze dramatische verandering in jullie zaken zijn genaderd. Laat dit goed tot jullie doordringen. Jullie werkelijkheid heeft het veranderingspunt bereikt, waarna jullie nieuwe regeringen ons openlijk zullen verwelkomen. We zullen ons op dat moment volledig bij jullie bekend maken. Veel moet er door ons onmiddellijk worden gedaan nu jullie planeet dringend behoefte heeft aan een serie speciale stimulansen. Dit zal haar ondersteunen en geeft jullie samenleving de tijd om naar een galactische samenleving over te gaan, jullie glanzende nieuwe dageraad!

Momenteel zijn er een aantal bewegingen gaande. Ten eerste heeft de kliek een aantal internationale financiële conferenties bijeengeroepen om te bespreken wat er gedaan moet worden aan de enorme omvang van de mondiale financiële crisis. Deze conferenties zijn of mislukt, of zijn gedoemd te mislukken. Ten tweede heeft het duister de massamedia ervan weten te overtuigen dat de economische problemen louter uitingen zijn van een ‘diepe recessie’ en dat jullie bijna het diepste punt hebben bereikt. Dit is de grootste onzin en het duister heeft geen idee hoe ze dit moeten oplossen. Onze aardse bondgenoten zijn dicht bij de val van de kernoorzaak van deze ramp – de Federal Reserve ‘Bank’ van de VS. Deze illegale Behemoth (reusachtig dier in de Bijbel) is failliet en kan het zinkend schip niet drijvende houden; daarom is de totale instorting aanstaande. De Bank van Engeland en zijn misdaadvrienden in ‘The City’ staan ook op het punt van faillissement. Tevens zullen vele andere banken massaal bezwijken.

Deze crash is precies wat onze aardse bondgenoten willen. Wanneer de financiële ‘meltdown’ zijn laagste punt bereikt zullen de grote veranderingen gaan beginnen. Om de gevolgen te beantwoorden hebben de aardse bondgenoten een aantal rampenplannen ontwikkeld waardoor de desintegratiefase zo soepel mogelijk verloopt. Vergeet niet dat het Amerikaanse corporatieregime sterk verbonden is met het lot van dit stervend economisch systeem. Als dit systeem faalt, faalt ook het VS - regime. Onze aardse bondgenoten staan klaar bij het vervangen van deze regering en het falend economisch systeem. Het nieuwe ‘de jure’ VS – regime zal tijdelijk zijn, en na zes tot acht maanden wordt dit vervangen door een hervormde en constitutionele regering die gefundeerd is op het gewoonterecht en de echte Grondwet (Constitution) van de VS. Wat dit betreft moet hieraan nog de 13e Amendement worden toegevoegd en de illegale 14e en 16e Amendement moeten worden verwijderd.

De omvang van verandering zou normaliter een eeuw in beslag nemen om zijn kritische massa te bereiken. Het is interessant vast te stellen hoe jullie mondiale gemeenschappen zo snel deze goed geteste tijdspanne kan veranderen en de huidige heel anders maakt dan in alle vorige tijden in jullie recente geschiedenis. Twee factoren werken samen om een ongekend potentieel te produceren, wat tot nu toe onmogelijk was – het Internet en de mobieltjes. Samen creëren ze een immens netwerk dat onmiddellijk ideeën en informatie over de hele wereld uitstuurt. Het aantal mobieltjes is op een recordhoogte en groeit nog steeds, en jullie moeten eenvoudige doch krachtige berichten samenstellen om elektronisch los te laten op de oude politieke orde. Gebruik deze nieuwe communicatiemogelijkheden met het starten van een elektronische stormloop om verzoeken onder de ogen van de gekozen officials te brengen. Vergroot jullie berichten tienvoudig! Houd de druk op de ketel!

Terwijl dit plaatsvindt, kunnen onze aardse bondgenoten talrijke gouvernementele en financiële veranderingen voltooien. Een nieuw tijdperk kan dan zijn intrede doen. Als onderdeel van deze enorme operatie, moeten wij door deze tussenregeringen aangekondigd worden als een hulpverlenend en belangrijk component van wat gedaan moet worden. Wij hebben jullie al eerder verteld hoe dit uitgespeeld moet worden. Ten eerste, onze aardse bondgenoten weten dat deze transitie voor de meesten van jullie als een schok aankomt. De diverse voordelen, zoals het kwijtschelden van schulden, teruggave van belastingen en grote monetaire overdrachten kunnen de zorgen het meeste verlichten. Ten tweede, de komst van vrede, toenemende mondiale samenwerking en de terugkeer van troepen naar hun geliefden kunnen velen, zeer velen aan boord helpen. Deze eerste stappen moeten allen demonstreren dat er geen reden voor zorgen zijn over wat er gebeurt. De volgende stap is het nieuwe financiële stelsel.

De verandering naar valuta, die op kostbare metalen zijn gebaseerd, is het hart van het nieuwe stelsel dat de nieuwe realiteit reflecteert van de naoorlogse wereld van de ‘Koude Oorlog’. Naties hebben zich verenigd, de handel tussen de regio’s is toegenomen, en de welvaart breidt zich uit in verschillende richtingen. Deze veranderingen kon niet volledig bekend gemaakt worden totdat de Federal Reserve instort, waardoor effectief een eind wordt gemaakt aan de akkoorden van Dumbarton Oaks. Een nieuw systeem kan dan ingevoerd worden en de nieuwe regeringen kunnen dan het proces versnellen. In Amerika moet dit gedaan worden gelijktijdig met de herintroductie van het Gewoonterecht en de Constitutionele wet. Momenteel heeft Amerika een rechtssysteem dat meer de intentie heeft om de verdachte op te sluiten dan deze een eerlijk proces te geven. Het nieuwe rechtssysteem zal aan dit alles een eind maken.

Vandaag gaven we jullie meer details over de komende gebeurtenissen. We vroegen jullie ook meer actief te worden in het oplossen van de dagelijkse problemen. Jullie wereld heeft personen nodig die klaar zijn zichzelf te bekrachtigen en die assisteren bij het versnellen van de veranderingen die zo nodig zijn voor jullie wereld. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.