Home > > Sheldan Nidle - December 28, 2010

December 28, 2010

6 Caban, 15 Mol, 7 Ik

Selamat Ja! In deze vakantieperiode keren we terug met meer informatie. Rondom jullie verandert jullie werkelijkheid. Gaia is druk bezig haar oppervlakterijk voor te bereiden op een grote transformatie. Deze voorbereidingen zijn nog heel subtiel, doch jullie naderen nu wel een tijd waarin deze veranderingen jullie meer gaan opvallen. Gebieden die bekend staan vanwege grote aardbevingen moeten actiever worden en kleine bevingen worden al opgemerkt. Vulkanen, zowel landinwaarts als op de zeebodem, beginnen zich te roeren. Onze aardse bondgenoten hebben deze toename in seismische activiteit op alle continenten waargenomen. Deze ontwikkelingen vormen de volgende serie waarschuwingen van Moeder Aarde, die exact aansluiten op jullie eigen versnelling naar het volledige bewustzijn. De oude werkelijkheid, die al millennialang jullie plaatselijke ‘cocon’ was, heeft zijn doel gediend. Veel wichelroedelopers hebben gemerkt dat de magnetische lijnen die ze gebruiken om jullie wereld te onderzoeken, veranderen in kracht of positie. Deze verschijnselen staan in verband met de verschuiving van de zwaartekrachtvelden van Gaia.

Deze magnetische verschuivingen verstoren de elektrische velden van de Aarde. Om zich gereed te maken voor het volle bewustzijn, reageert Gaia behoedzaam op de immense hoeveelheden data die van de Zon, haar medeplaneten en van de galactische kern afkomstig zijn en past zich aan. Het is belangrijk dit alles te zien als een levend organisme in een overgangsfase. Alle 3-D werkelijkheden reageren regelmatig op een bepaalde hoeveelheid van deze gegevensstroom en passen zich aan, en wanneer een entiteit zijn bewustzijn uitbreidt neemt de hoeveelheid aanpassingsdata buitengewoon toe. Vervolgens moet deze data anders verwerkt worden. Hiertoe past jullie werkelijkheid zijn rasterlijnen of matrix aan om beter om te kunnen gaan met de verhoogde instroom en begint een monopolaire entiteit te worden. Een dergelijke verandering vindt in jullie gehele zonnestelsel plaats, waardoor jullie wetenschappers van nabij kunnen waarnemen hoe de nulpuntenergie en materie opereert in de galaxy. Deze observaties verbazen hen en demonstreren duidelijk hoe ver hun wetenschappelijke modellen afwijken van de nieuwe werkelijkheid! Het heeft ertoe geleid dat ze naarstig opzoek zijn naar een nieuw operationeel model, een model dat beter aansluit bij deze zich herhalende verschijnselen.

Parallel aan deze vele ongebruikelijke gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel plaatsvinden, gaat de galactische kern ook door vergelijkbare veranderingen. Zij verandert haar basisfrequentie en veroorzaakt een serie grote energiegolven die vanuit de kern stroomt naar haar buitenspiralen en transformeert hoe de galaxy bijeen wordt gehouden. Nieuwe galactische rasterlijnen vormen zich, die aangeven dat een nieuw soort zwaartekrachtgolf geboren wordt. Deze energie geeft leven aan de nieuwe zwaartekrachtdeeltjes die enige invloed hebben op onze fundamentele voortstuwingsmechanisme. Daarom moesten wij de energieverschaffende apparaten van onze schepen aanpassen en hebben de verspreiding van onze enorme vloot in jullie zonnestelsel veranderd. Wij hebben ook de dichtheid van de moederschepen in de binnenring rond jullie planeet veranderd, wat ons noopte een speciale Möbius bandachtige corridor te creëren waardoor we een snelle doorgang van onze schepen naar de aardse atmosfeer konden krijgen zodra het moment voor het eerste contact arriveert. Wij moeten deze reiscorridor elke dag aanpassen, wat laat zien hoe snel jullie zonnestelsel verandert.

Deze aanzienlijke veranderingen sluiten aan op de vorderingen die jullie maken naar het punt waarop het eerste contact noodzakelijk is. Daarom moeten de eerste stappen die jullie op dit doel voorbereiden voltooid worden. Wij hebben onze aardse bondgenoten hiervan op de hoogte gesteld en hebben benadrukt dat de huidige werkelijkheid niet langer weerspiegelt wie jullie zijn. De duistere kliek beseft ook wat er gebeurt en vraagt zich heftig af hoe de status quo verlengd kan worden. Er bestaat in jullie werkelijkheid een beveiligd omslagpunt waarop een andere tijdlijn kan worden opgelegd. Dit punt is onlangs gepasseerd, wat betekent dat er nog maar één scenario mogelijk is – en dat is het eerste contact en alles wat daarmee verband houdt. Wij hebben een paar goede medewerkers naar binnen gebracht die vastbesloten zijn om alles wat verband houdt met het eerste contact met een veel grotere snelheid voort te stuwen. Deze Wezens versnellen hun vermogens naar het maximum en zijn van plan de eerste stappen heel snel gedaan te krijgen. Ondertussen staan bestuurlijke en economische systemen klaar voor een complete instorting.

Het sleutel tot wat er gebeurt is het effect te begrijpen van de overweldigende internationale schuld op een bijna gebroken economisch systeem. Dit is het doel dat de duistere kabbalisten hadden gecreëerd in de eerste paar jaren van de 21ste eeuw. Jammer voor hen dat het systeem implodeerde voordat zij de hoeveelheid geld aan het systeem konden onttrekken dat zij hadden beloofd aan de leden van hun vele voor hen werkende bestuursraden. Een gevolg hiervan was dat de illegale acties van de VS Federal Reserve en de legalisaties van diverse landen ervoor zorgden dat de meeste van de resterende gelden vanaf de laatste jaren van 2008 tot halverwege de jaren 2009 aan het systeem konden worden onttrokken. Onze aardse bondgenoten alarmeerden veel regeringen over de waarheid van wat er gebeurde, maar konden niet verhinderen dat een serie Europese en Aziatische landen de instorting van het systeem in 2009 – 2010 niet zagen aankomen. Ze konden slechts enkele fondsen terugvorderen en deze kunnen als bewijs dienen van de illegale acties en geven ons extra munitie om de val van de duistere kliek te veroorzaken.

Diverse landen van jullie wereld kwamen in het geheim bijeen om de hegemonie van de duistere kliek te doorbreken en een eind te maken aan zijn millenniadurende wurggreep op jullie wereld. Het was te voorspellen dat de dominante vertegenwoordiger van deze kliek, de corporatistische staat VS, zijn leger van geheime inlichtingendiensten gebruikte om druk uit te oefenen op iedereen die in die activiteit betrokken was, wat een zeer vervelende sfeer creëerde voor de aardse bondgenoten en hun nieuwe vrienden om in te werken. Intussen bereikten verschillende mondiale trusts het punt van uitbetaling en een aantal parallelle scenario’s waren ook in uitvoering, met als doel het punt voor een directe interventie te bereiken rond het einde van het Gregoriaanse jaar 2010 en het begin van 2011. Deze scenario’s beginnen zich met elkaar te verbinden en wij zijn tot overeenstemming gekomen met het belangrijke Witte Licht, geheime genootschappen van jullie wereld over wat er nu moet gebeuren.

Jullie wereld moet diepgaand gezuiverd worden van wat de gemeenplaats en de algemeen aanvaarde overtuigingen van jullie werkelijkheid zijn geworden. Deze foutieve denkpatronen worden gestimuleerd door de fictie dat jullie alleen en uniek zijn in het universum. Wanneer eenmaal jullie echte geschiedenis en de waarheid over jullie oorsprong op andere werelden onthuld worden, zullen al die opvattingen in rook opgaan. Degenen in jullie samenleving die bereid en in staat zijn dit te doen, moeten door deze geweldige perceptiecrisis heen om de mensen van Gaia op het spoor terug te zetten. Daarna kunnen ze bij ons geïntroduceerd worden. Onze missie is te voltooien wat de Witte Licht Genootschappen van plan waren te doen. Onze adviseurs hebben bijna twee decennia gewacht om jullie te bevrijden en gracieus te introduceren bij het verbazingwekkende, soevereine Wezen dat ieder van jullie in je innerlijk verborgen hield.

Het eerste onderwerp op de agenda van deze eerste-contact-missie is jullie te brengen naar een meer ethische vorm van bestuur, gecombineerd met een economie dat gebaseerd is op overvloed. Het doel is te beginnen met jullie volledig te erkennen als soevereine Wezens, en dit impliceert een volledig herwaardering van hoe jullie elkaar behandelen. Ieder van jullie is een kostbare creatie van de Schepper, begiftigd met gelijke en onvervreemdbare rechten en overgebracht naar deze wereld met bepaalde levenslange doelen. Jullie zijn vervolgens uitgerust met unieke talenten die gebruikt kunnen worden om anderen te helpen, evenals jezelf, om die levensdoelen te bereiken. Galactische samenlevingen benutten deze talenten tot hun volledig potentieel. Normaliter hebben samenlevingen dit punt bereikt voordat zij in aanmerking komen voor een eerste contact. Jullie zijn al verder gekomen dan dit punt, de hele weg naar het volledige bewustzijn. Jullie gaan een glorieuze toekomst tegemoet, als kernlid van de Galactische Licht Federatie!

Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet over het eerste contact. Jullie werkelijkheid is nu aan het instorten en een nieuwe is zich nu in zijn plaats aan het manifesteren. Daarna kunnen wij veilig arriveren om jullie nogal snel naar het volledig bewustzijn te brengen. Wonderen die jullie je nog nauwelijks kunnen voorstellen kunnen dan aan jullie worden geopenbaard! Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.