Home > > Sheldan Nidle - December 21, 2010

December 21, 2010

12 Oc, 8 Mol, 7 Ik

Selamat Balik! We komen terug om meer zaken met jullie te bespreken nu de wereld, waarin jullie leven, weer een Gregoriaans kalenderjaar voltooid. Wij komen op dit moment met meer nieuws en met het aankondigen van de manifestatie van een nieuwe werkelijkheid! De oude manier waarop jullie wereld de afgelopen acht millennia werd gecontroleerd heeft zijn werk gedaan. De afgezaagde herhalingen van jullie autoriteiten kunnen niet langer overtuigen en de economische, bestuurlijke en sociale fundamenten van jullie werkelijkheid vallen uiteen. De diepte en omvang van het falen van deze systemen is mondiaal en het is duidelijk dat er een wereldwijde paniek uitbreekt dat zich van het ene continent naar het andere uitbreidt. Momenteel maskeert een nepdigitaal bastion de achterliggende instorting, maar deze misleiding kan niet veel langer duren. Wat men probeert is een serie pertinent onjuiste voorstellingen van zaken te geven die binnenkort uit zichzelf zullen instorten. Dagelijks groeit overal de behoefte aan verandering. Onze aardse bondgenoten zijn aandachtig gaan luisteren naar wat wij te zeggen hebben over deze zaken en wij moedigen hen aan te handelen en wel nu!

De schijnvertoning van banken en de enorme schuld die het systeem overspoelt betekent de start van een mondiale instorting zoals jullie wereld nog niet eerder heeft meegemaakt. Tevens bereiken regeringen, speciaal in Amerika en in veel staten in Europa, het einde van hun mogelijkheden. Burgerlijke onrust en andere vormen van nationale ongehoorzaamheid beginnen in veel delen van jullie wereld op te duiken, en hoe meer totalitaire regimes bezorgd zijn over burgerlijke onrust die sinds de val van de communistische regimes in Oost-Europa niet meer gezien zijn. Deze omstandigheden gaan de duistere kabbalisten niet onopgemerkt voorbij en hun handlangers vliegen nu de wereld rond om talrijke regimes te verzekeren van hun steun en van hun vermogen om het deksel op de groeiende publieke opstand te houden. Hun beweringen zijn hol en zijn gemaakt om enige schijn van controle en stabiliteit in stand te houden, die in toenemende mate wordt ondermijnd door de gecoördineerde acties van onze aardse bondgenoten. Ontwikkelingen komen tot realisatie en de tijd nadert snel voor ons om ons actief met jullie zaken te bemoeien, om het tij snel in het voordeel van onze aardse bondgenoten te doen keren.

Onze diplomaten en verbindingsteams volgen de mondiale situatie zorgvuldig en wij moeten op het juiste moment op grote schaal ingrijpen. Deze interventie zal snel gebeuren om de overdracht snel en gemakkelijk te laten plaatsvinden. De duistere kliek observeren de nadering van deze ‘eerste domino’ nauwlettend. Ondanks al hun inspanningen zijn onze aardse bondgenoten niet in staat geweest om het er in hun eentje door te drukken, dus hebben we besloten het op onze eigen manier te doen. Op het juiste moment zal deze speciale interventie plaatsvinden. Het zal het signaal zijn van de start van een keten van gebeurtenissen die jullie regeringen gaat veranderen en een nieuw mondiaal, hard monetair structuur inluidt. We hebben deze veranderingsprocedures vele keren met onze aardse bondgenoten en onze Agarthaanse familie besproken. Deze gebeurtenissen kondigen het einde aan van jullie ‘non-disclosure’ (geen onthulling) beleid en wanneer wij eenmaal officieel worden aangekondigd, zullen we aan een educatief programma beginnen die het eerste contact een stuk gemakkelijker uitvoerbaar zal maken. Op dit moment worstelen velen van jullie met het dilemma of we wel te vertrouwen zijn en of we wel echt zijn! Onze uitzendingen en het verschijnen van onze schepen zullen formeel een eind maken aan dit soort vragen.

Een ander aspect van deze educatieve uitzendingen is de formele overdracht van onze enorme technologie aan jullie. Onze technologieën zullen een aanvulling betekenen op de huidige geheim gehouden technologieën die de nieuwe regeringen zullen vrijgeven voor de publieke arena. Jullie moeten technologisch een sprong vooruit maken door een aantal decennia om de afgelopen eeuw te corrigeren waarin deze ontdekkingen werden gemaakt, die vervolgens geheim werden gehouden. Een broodnodige nieuw wetenschappelijk model zal geboren worden en jullie voorbereiden op wat er komen gaat. Wij zullen jullie wetenschappers helpen om een nieuw model te realiseren. We ontdekten lang geleden dat, wanneer waarheden eenmaal in lijn beginnen te komen met een gegeven situatie, het steeds moeilijker wordt voor regeringen om de golf naar volledige onthulling in te dammen. Wij kijken heel erg uit naar deze technologische overdracht en alles wat hierna volgt, nu de situatie op jullie wereld een urgente, massale opwaardering eist. Ons personeel staat klaar om hun toegewezen taken in een oogwenk uit te voeren.

Laten we nu eens kijken naar de volgorde van gebeurtenissen zoals die zijn bepaald door onze aardse bondgenoten. Wij hebben in principe de verantwoordelijkheid overgenomen om te zorgen dat de stortvloed van mondiale overdrachten (geld e.d.) op het juiste moment wordt uitgevoerd. Vervolgens hebben wij onze ‘goede diensten’ gebruikt om te verzekeren dat de nieuwe regeringen aan de macht zijn tegen de tijd dat deze eerste taak is voltooid. De nieuwe regeringen, speciaal de Amerikaanse, hebben de plicht tot het uitzenden van de dramatische eerste reeks aankondigingen die het fundament leggen voor alles waarover wij in dit bericht hebben gesproken. Ze moeten talrijke immense taken uitvoeren. In het geval van de nieuwe Amerikaanse regering, bestaat er een grootse taak in het herstellen van de VS Grondwet als een echt werkend document, en de eerste uitzending zal een uitleg geven hoe dit moet gebeuren. De volgende serie edicten zullen de richtlijnen vastleggen voor de kwijtschelding van schulden en van het nieuwe monetaire en internationaal beleid.

Deze proclamaties zullen een nieuwe werkelijkheid voor Amerika creëren. In deze nieuwe sfeer zullen diverse nieuwe regeringen in Europa, Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Oceanië de kans krijgen om aanvullende algemene richtlijnen bij te dragen. Die moeten de basis vormen voor een ongekend niveau van mondiale samenwerking en zullen versterkt worden door onze ‘goede diensten’ en door onze eigen educatieve uitzendingen. Jullie zullen dan een nieuw tijdperk betreden waarin jullie, als volk, zullen groeien en opnieuw de ware aard van Gaia ontdekken en zullen verenigen met jullie binnenaardse familieleden, de Agarthanen, die bijna dertien millennia hebben gewacht om, zonder buitenaardse bemoeienis, met jullie om te gaan. Daarna volgt een korte overgangsperiode voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn; een tijd voor het vieren van jullie hereniging met en het leren kennen van jullie Binnenaardse familie.

Wij zien deze komende tijd als een periode waarin de Hemel ons toestaat een element te zijn ‘dat het verschil maakt’. Wij bezitten de middelen om van onze aardse bondgenoten een macht te maken waarmee rekening gehouden moet worden! Wij bevinden ons al bijna twee decennia in een baan rond jullie wereld, en dit is een nooit eerder vertoonde situatie voor elke Wetenschaps- en Verkenningsvloot (W&V). Gedurende deze tijd werd ons gevraagd om in toenemende mate in te grijpen, alles in overeenstemming met de opdrachten van de Hemel. Een ander interessant facet van deze missie is de grote wisseling van moederschepen die zich bij de vloot voegen of verlaten. Een tweede uniek aspect is de hoge uitwisselingsgraad van moederschepen tussen vloten van sterrennaties, waardoor wij een samenstelling verkregen van leden van bijna elke W&V-vloot in de Federatie. Normaliter zou de Hoofdraad van de Federatie een dergelijke uitgebreide migratie van Moederschepen nooit toestaan!

Jullie zullen binnenkort een grote hemelse druk ervaren om een nieuwe, volledig bewuste werkelijkheid voor jullie te creëren. Ons aandeel hierin is dit te laten gebeuren! Wij nemen deze rol zeer serieus nu we volledig begrijpen wat de Hemel met jullie voor heeft. Het lijden dat jullie hebben moeten verduren wordt nu beëindigd. Jullie zijn nu gereed om een rijkdom aan feiten en verrassende waarheden te omarmen dat tegengesteld is aan datgene wat jullie lange tijd moesten geloven. De kliek heeft zich met hand en tand verzet om die leugens in stand te houden die hen aan de macht hield, maar die optie is niet langer beschikbaar. De tijd is gekomen voor jullie om te leren dat jullie niet alleen zijn, en om jullie te bekwamen voor jullie ongelooflijke toekomst als volledig bewuste Lichtwezens. Vier, nu, de komende gebeurtenissen die jullie deze aanstaande en wonderbaarlijke bestemming zullen brengen!

Vandaag hebben we besproken wat jullie te wachten staat en wij vragen jullie je voor te bereiden op wat nu gaat gebeuren. Wees gereed om je medeburgers te helpen en je gemeenschap te informeren over wat er in hun wereld gebeurt. We moeten een massalanding uitvoeren om jullie daarna gracieus en vreugdevol te leiden naar jullie nieuwe, volledig bewuste wereld! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.