Home > > Sheldan Nidle - September 28, 2010

September 28, 2010

6 Cimi, 4 Tzotz, 7 Eb

Dratzo! (Geliefde zielen) We zijn er weer met veel informatie. De afgelopen maand kenmerkte zich door concessies en reprimandes van de duistere kliek! Elke dag komen wij, ergens op deze planeet, als comité bijeen met onze aardse bondgenoten en de top van deze groep machthebbers. Deze vergaderingen zijn een onderdeel van de procedure die is ingesteld door de ‘Hemel’. De duistere zielen weten nu dat hun ondergang onvermijdelijk is, toch volharden ze in hun leugens en het zoeken naar uitwegen om alles wat gedaan moet worden te vertragen. We zijn daarom begonnen aan een aantal projecten die deze patstelling moeten doorbreken om het gewenste resultaat te bereiken. Tot dusver waren wij in staat het grootste deel van de vereiste papieren ondertekend te krijgen. De rest zal volgen zodra de duistere manipulators, met onze hulp, hun macht is ontnomen. Het sleutelelement hierbij blijft de rijkdom en macht van de duistere volgelingen. We zijn momenteel verwikkeld in een operatie waardoor ze hun rijkdom niet langer kunnen veiligstellen. Dit verontrust hen ten zeerste en geeft ons de kans hen talrijke concessies af te dwingen. Dit leidt naar een manier om hen de macht te ontnemen.

Onze niet-aflatende volharding in deze zaken fragmenteert de kliek in diverse kleine groepen, die in het geheim tegen elkaar worden uitgespeeld. Veel personen zijn plotseling verdwenen, en laten een machtsvacuüm achter in de hoofdgroep. Conflicten, strategieën en subverhalen in overvloed! Wat eens een verenigd blok was verbrokkelt nu in steeds kleinere groepen. Het struikelblok (nemesis = wraakgodin) voor hen allen is het gebrek aan geld. Deze groepen zijn failliet en kunnen niet voorkomen dat dit in de openbaarheid komt. We verwachten dat, vanaf nu, elke dag hierover mededelingen beginnen door te sijpelen in de massamedia, en velen op het internet, die op de hoogte zijn van deze zaken, hebben in de afgelopen maanden hierover voorspellingen gedaan. Wanneer deze feiten bij het publiek bekend worden en door jullie regeringen worden bevestigd, zal het mondiale corporatisme snel desintegreren. Wanneer dit gebeurt kunnen de reeds getekende akkoorden in werking treden, want deze documenten leggen de basis voor nieuwe overgangsregeringen. Deze regeringen zullen jullie wereld terugbrengen naar het Gewoonte Recht (rechtspraak) en mondiale welvaart.

Deze moties van orde zijn bedoeld om de huidige ‘de facto corporatie’ (onwettige) regimes door een faillissement op de knieën te dwingen en de toegang tot fondsen te ontzeggen. Deze regimes hebben in het verleden letterlijk biljoenen (10¹²) dollars van hun burgers gestolen! De duistere kliek zorgde ervoor dat jullie eerst bezittingen kregen om jullie vervolgens tot slaven van het corporatisme (multinationals, banken etc) te maken. Het Anunnaki plan moest zich ontwikkelen van een subtiele vorm van controle naar een complete holocaust van ontvolking, want te veel mensen creëerden een niveau van vervuiling dat voor hen onaanvaardbaar was. Hun oplossing was jullie geen toegang tot gezond voedsel en supplementen te geven, maar deze te vervangen door een totaal vergiftigde voedselketen. Zij dachten dit te bereiken door massale pandemieën te veroorzaken die miljarden mensen moesten doden. Deze mensen hebben geen nut voor de doorsnee burger van Moeder Aarde; voor hen zijn jullie een verspilling van ruimte en grondstoffen en kunnen beter dood zijn. Deze overtuiging is normaal onder degenen die bij deze mondiale kliek behoren, maar het staat haaks op een simpele, goddelijke waarheid – alle leven is kostbaar! Wij hebben boven met afgrijzen toegekeken hoe hun geheime raden dergelijke kwesties bediscussieerden.

Nu het duister zijn nederlaag nadert, moeten wij met jullie bespreken wat er moet gebeuren. Wanneer de nieuwe regeringen eenmaal aan de macht zijn, zullen de leden van de oude duistere regeringen in hechtenis worden genomen. Dit zal de weg vrijmaken voor een waarheidsgetrouwe en open verspreiding van informatie over alle aspecten van de ontstane nieuwe werkelijkheid – algemene kwijtschelding van schulden, distributie van belastingrestituties, vrijgeven van welvaartfondsen, een nieuw monetair stelsel, creëren van de wereldvrede en de nucleaire ontwapening. Nadat dit alles aan jullie goed is uitgelegd, moet het onderwerp van ons – de Galactische Federatie – besproken worden. Inderdaad, het einde van de UFO – geheimhouding is op zichzelf al een belangrijke kwestie. Wij zullen, samen met de onthulling van een hele reeks geheime technologie, bij jullie geïntroduceerd worden. Zoals jullie zien wordt veel informatie aan jullie vrijgegeven in een relatief kort tijdsbestek. Ook moeten degenen die vastgehouden worden voor niet-gewelddadige misdrijven vrijgelaten worden na een herziening van hun zaak. Advocaten/juristen zullen omgeschoold worden en de hele rechterlijke macht moet herzien worden.

De nieuwe instellingen zullen mensvriendelijk zijn. Momenteel zijn de regeringen, banken, werkplekken etc. al eeuwenlang erop uit om de rijken en degenen met macht van dienst te zijn en te bevoorrechten. De enorme taak van onze aardse bondgenoten is deze houding op zijn kop te zetten en de minachtende onverschilligheid van jullie sociale instellingen te transformeren. Wij hebben lang en hard gesproken met onze aardse bondgenoten, alleen al over dit onderwerp. Speciale overgangsorganisaties zijn nodig om over te gaan van autoritaire en hiërarchische instellingen naar gedecentraliseerde en mensvriendelijke instituten. Enkele van jullie meer vooruitstrevende bedrijven hebben deze benadering gekozen, en dit is een goed begin. Toch zijn wij voorstanders van een complete reorganisatie van het bestuur in die richting. De doorsnee burger moet een bijdrage kunnen leveren en moet, indien nodig, de overeengekomen veranderingen kunnen volgen en erop toezien dat het gebeurt. Dit kan een begin zijn om de fluïde groepdynamiek te gebruiken.

Interactie tussen regering, instellingen en burgers moet op een gedecentraliseerde basis plaatsvinden. Interpersoonlijke communicatie wordt in het algemeen gebruikt bij grote veranderingen. Niet alleen is jullie omgeving sterk afhankelijk van elektronica en het Internet, maar zodra overvloed gerealiseerd is verandert dit de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Bovendien zitten jullie in een enorme bewustzijnsverschuiving. Vervolgens staan wij op het punt ons nog eens bij dit alles te voegen en dit zal iets unieks creëren. Deze komende omgeving is totaal anders dan het huidige van jullie. Bovendien zal het gebaseerd zijn op één eenvoudig feit – persoonlijke soevereiniteit met onvervreemdbare rechten. Deze verschillende rechten kunnen niet worden beperkt! Wat wij onze aardse bondgenoten vragen te doen is gewoon jullie organisaties gebruiksvriendelijk en ecologisch verantwoord te maken. In een notendop – de nieuwe regeringen moeten aangeven hoe regeringen, banken en bedrijven moeten veranderen om hun verantwoordelijkheid voor jullie tot uitdrukking te brengen.

Het doel is welvarende, geïnformeerde en betrokken burgers te creëren. Deze diversiteit kan elk probleem oplossen dat zich aandient. Jullie staan op het punt een grote welvaart, een fantastische technologie en een superhoeveelheid informatie te ontvangen. Tevens naderen jullie het punt van volledig bewustzijn! Wij zijn hier om dit te volgen en te begeleiden indien dit nodig is, maar let wel – het grootste deel van de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Ieder van jullie bezit de innerlijke wijsheid en de Hemelse zegen. Jullie toekomst is helder en de sky is letterlijk de limit! Jullie bezitten enorme hulpmiddelen en een levende planeet om te beschermen. Dit betreft ook een geweldig gebied van Binnenaarde. De Agarthanen maken deel uit van jullie wereld en zij hebben, evenals jullie, een enorm reservoir aan wijsheid. Kom samen om een wonderbaarlijke nieuwe werkelijkheid te creëren!

Wat voor jullie ligt zijn de eerste uitdagingen van jullie nieuwe sterrennatie! We weten dat jullie bestemd zijn te slagen in alles wat jullie doen. Jullie zijn geweldige mensen! 900.000 jaar geleden stuurde de Hemel de beste en slimste wezens van vijftig menselijke sterrennaties naar Gaia. Jullie voorouders waren door de Atlantische elite gebruikt en vielen in een beperkt bewustzijn. Gedurende 13 millennia moesten jullie lijden, leren en overleven. Nu is voor jullie de tijd gekomen om de mentale strijdlust van jullie frustratie op te nemen en deze te transformeren naar een glorieuze en dankbare Liefde die de hoeksteen zal vormen voor jullie transformatie naar volledig bewustzijn. Samen met de Agarthanen wachten we op het moment om ons aan jullie bekend te maken. Het magische moment vindt plaats zodra je het verleden loslaat en de mantel opneemt van wie je werkelijk bent!

Vandaag staan jullie aan de rand van een nieuwe werkelijkheid! Dit is de nieuwe wereld van het volledige bewustzijn, waarin voortdurend wonderen plaatsvinden die je op dit moment nauwelijks kunt bevatten. Een geheel zonnestelsel is in gereedheid gebracht voor jullie rentmeesterschap en jullie opwindende bestemming! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.