Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - September 21, 2010

September 21, 2010

12 Cauac, 17 Zip, 7 Ik

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie. Momenteel vinden er belangrijke gesprekken plaats met de leiders van de duistere complotterende machthebbers op verschillende locaties op jullie wereld. Deze geheime vergaderingen plaveien de weg voor de vervanging van diverse belangrijke regeringen. Op dit moment verwachten degenen die de veranderende condities van de wereldeconomie bestuderen, dat een economische ramp, vergelijkbaar met die van september 2008, in de herfst kan plaatsvinden. Deze onheilspellende waarschuwingen hebben ingrijpende gevolgen voor de belangrijkste raden van bestuur van aandelen, obligaties en grondstoffen, in het bijzonder omdat de systeembanken zich niet konden herstellen in die tumultueuze tijd. Inderdaad, het bedrag van niet-gemelde schulden is met een factor van 100 of meer gestegen. Deze hachelijke situatie achtervolgt de machtsstructuur van de duistere machthebbers en er lijkt geen andere oplossing te zijn dan een rechtstreekse machtsoverdracht t.b.v. onze aardse bondgenoten. Toch aarzelt het duister om op te geven en de consequenties onder ogen te zien die hen door het Licht is aangeboden. Dit is de dwingende impasse waarin we nu volledig betrokken zijn – een machtsoverdracht door het duister moet plaatsvinden en wel snel.

Wij voeren deze onderhandelingen terwijl we heel goed weten wat er van ons wordt verwacht. Niet alleen heeft het duister zijn machtstermijn overschreden, maar ook blijft het arrogant met zijn eis ontslagen te worden van de consequenties van zijn afschuwelijke daden. De armoe en ziekte verspreidt zich over de planeet. De strijd om het bestaan heeft zich, in het afgelopen decennium, voor het grootste deel van jullie wereldbevolking verdiept, ondanks de beschikbaarheid van een rijkdom dat zo groot is dat het gemakkelijk deze schande zou kunnen oplossen. Nogmaals … niet alleen blijven de duistere kabbalisten op deze enorme rijkdom zitten, maar zij belemmeren ook de distributie van een ander enorm fonds dat toebehoort aan de aardse bondgenoten. Dit alles moet onmiddellijk geregeld worden, want daarom zijn wij aan de huidige besprekingen met het duister begonnen. We willen absoluut niet dat wij door jullie worden gezien als een hulpvaardige aanwezigheid, wiens enige doel is te verzekeren dat de noodzakelijke veranderingen in jullie regeringen en in jullie mondiale economie plaatsvinden. Onze zorg is dat een minderheid van jullie bevolking nog sterk gelooft in het beeld van ‘kwaadaardige binnendringers uit de ruimte’. Deze fictie is, sinds de late dertiger jaren van de vorige eeuw, door jullie vermaakindustrie erin gehamerd.

Er bestaat een meer direct middel om te verzekeren dat het duister gevolg geeft aan de eisen van de Hemel en ons, aangezien wij de technologie bezitten om gemakkelijk deze akkoorden af te dwingen. Natuurlijk willen we niet onze troefkaarten tonen, tenzij het noodzakelijk is. Het duister bezit verschillende soorten technologie in hun geheime depots die bewust ‘primitief’ zijn gehouden door hun oude buitenaardse bondgenoten. Wij kregen toegang tot deze informatie toen deze vroegere duistere bondgenoten in 1995 ervoor kozen zich weer te voegen bij het Licht. In die tijd gaf aartsengel Michaël ons toegang tot een aantal heilige decreten die in 1995 overal in deze galaxy in werking waren. Deze werden vervolgens erkend door de duistere galactische schepper, Anchara, wat leidde naar het galactische verdrag tussen de vroegere Anchara Alliantie en de Galactische Licht Federatie. Uit dit verdrag kwam een geweldige hoeveelheid technologische informatie tevoorschijn dat door het duister naar jullie diverse geheime regeringen was doorgespeeld en dit alles was zeer geavanceerd in vergelijking met datgene wat in jullie publieke arena wordt gebruikt. In vergelijking met dat van ons is dit alles echter zeer primitief en dit geeft ons een voorsprong dat wij, met toestemming van de Hemel, willen gebruiken.

Onze huidige koers bereikt het punt waarop onze interventie noodzakelijk is. Maar eerst enige achtergrondinformatie:

Het personeel van de Galactische Federatie heeft zich al 13 millennia met jullie zaken beziggehouden, waardoor de bezwaren van de vele anti-interventionisten in jullie samenleving grotendeels irrelevant zijn. De bovenvermelde propaganda die door velen van jullie wordt geslikt, heeft ons voorzichtig gemaakt en vertraging veroorzaakt. In contrast daarmee kun je de samenhang zien van alles wat zich rondom jullie afspeelt – een enorme transformatie van wie jullie zijn is zichtbaar onderweg en is door de Hemel geïnitieerd om jullie naar het volledige bewustzijn terug te brengen. Op Haar verzoek zijn wij ook gekomen om te assisteren bij het uitvoeren van de Goddelijke Wil. De opposanten van de Goddelijke Wil zijn de duistere zielen die velen van jullie regeringen, jullie economie en jullie belangrijkste overtuigingen, filosofieën controleren. Hun duistere geheime orden gebruiken hun enorme rijkdom en macht om jullie overtuigingen/geloven te manipuleren en samenlevingen te creëren die jullie naleving, jullie volgzaamheid eisen. Hier tegenover bevinden zich de Licht-georiënteerde groepen die wij steunen.

De cruciale stap die wij nu moeten zetten is het realiseren van een succesvolle machtsoverdracht. De Anunnaki, die sinds 1995 onze adviseurs zijn inzake de duistere kabbalisten, doen aanbevelingen voor diverse actieroutes. De kabbalisten negeren de aanbevelingen van de Anunnaki in 1995 om zich aan te sluiten bij het Licht, want deze club van machtsbeluste manipulators voelden dat dit niet hun belangen dienden (de Hemel verzocht specifiek dat de Anunnaki hen niet zou vernietigen, doch een vriendelijker manier van transformatie zou aanbieden). Sinds die tijd hebben wij, onder Hemelse leiding, diverse benaderingen geprobeerd om deze recalcitrante zielen over te halen, maar zonder resultaat, zoals jullie zien. Zij dreigen, zodra wij onze schepen gaan ontsluieren, jullie in paniek te brengen door de oude truc ‘binnendringers uit de ruimte’ toe te passen! Nu alle diplomatie wegen zijn uitgeput, heeft de Hemel ermee ingestemd dat wij meer directe creatieve oplossingen mogen gebruiken, wat wij zullen hanteren zodra de huidige ‘gesprekken’ beëindigd zijn.

De omstandigheden die met het eerste contact gepaard gaan, waren uniek en moeilijk sinds de start in de negentiger jaren. Normaliter staan wij toe dat een Wetenschaps- en Verkenningsvloot aan een eerste contact mag beginnen wanneer aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Toen de Sirische Regionale Federatie Raad een eerste contact met jullie verordonneerde, was er nog aan geen enkele voorwaarde voldaan. In feite was een meerderheid van sterrennaties tegen een dergelijke operatie, maar een Hemelse beslissing schoof het besluit van de Raad terzijde. Het eerste-contact-team dat nu ontstond was daarom een combinatie van de oorspronkelijke 50 menselijke sterrennaties die 900.000 jaar geleden Lemurië koloniseerden. Dit was een door de Hemel opgedragen symbolisch gebaar dat door ons werd gevolgd. Veel sterrennaties die voor deze missie werden gebruikt waren zelfs niet de huidige leden van de Regionale Raad van de Galactische Federatie.

Wij bevonden is daarom in een vreemde, verwarrende toestand dat bestond uit diverse tegenstrijdige elementen: Enerzijds proclameerde de Hemel jullie vrijheid en soevereiniteit, terwijl de machthebbers geen moeite hebben met het doden van iedereen om aan de macht te blijven. Anderzijds hadden wij het mandaat om de Hemelse decreten uit te voeren, en dit leek ons te dwingen de duistere wezens met geweld te verdrijven. De Hemel verzekerde ons dat dit mogelijk, noodzakelijk is en dat dit snel, heel snel moet gebeuren. En vervolgens is er nog de diepe, goed georkestreerde xenofobie in jullie die opgeruimd moet worden. Onze eigen agenten en jullie familie in Agartha (Binnenaarde) vertellen ons dat, zolang een dergelijke procedure als een heilige bevrijding geschiedt, het door jullie goed ontvangen wordt. Een nieuw plan om het duister uit de macht te verdrijven is nodig en wij hebben de oplossing!

Technologie kan gebruikt worden om een volk te duperen en te controleren, of het kan gebruikt worden om het welzijn van allen grandioos te verbeteren. Jullie samenleving illustreert duidelijk deze tweedeling als het een belangrijke instortingspunt bereikt – n.l. het moment is gekomen dat jullie of van richting veranderen en overleven, of snel afglijden naar uitsterving. Jullie bezitten een geheime technologie die jullie wereld ’s nachts kan doen verschuiven, maar degenen die jullie controleren zullen niet toestaan dat dit ten goede wordt gebruikt. Hoe dan ook … de Hemel beveelt anders. Daarom ligt het nu aan ons om diegenen te verwijderen die jullie overleving willen voorkomen en een manier om dit te doen is beschikbaar en staat klaar. Wees voorbereid om binnenkort op een morgen wakker te worden en te ontdekken dat er iets wonderbaarlijks is gebeurd!

Vandaag werd het recente verleden en de complexiteit van deze missie onder de loep genomen. Deze missie is uniek en uitdagend, maar zal een groot succes worden! Jullie geven vol gas naar het volledig bewustzijn en naar een hereniging met jullie familieleden in Binnenaarde en van de ruimtefamilie. Een glorieuze toekomst begint! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge