Home > > Sheldan Nidle - 28 Mei, 2013

Sheldan Nidle - 28 Mei, 2013

6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! We hebben weer veel te vertellen! De duistere cabal zoekt nog steeds een manier om te ontsnappen aan haar netelige positie, maar elke weg die ze kiezen is een doodlopende. Er blijft geen enkele manier over voor deze duistere figuren om hun steeds moeilijker wordend dilemma op te lossen. Intussen stort de wereld die hun voorgangers bouwden steeds verder in elkaar. We brengen hen steeds weer de nieuwe economische en politieke situatie die zich voor hun ogen ontvouwt onder de aandacht. Echt, hun enige hoop is zich over te geven en zichzelf aan de genade van de gewijde geheime genootschappen van de Opgestegen Meesters te onderwerpen, in wiens handen ze kunnen bekennen en de innerlijke troost vinden, die ieder van hen de oplossing die de zo gretig zoeken kan geven. Deze handelwijze is ook waarlijk mededogend, in aanmerking genomen wat ze met de mensheid hebben uitgevoerd. Als ze het aanbod van hun overgave versmaden, zullen hun verderfelijke activiteiten hen een duister lot schilderen wanneer ze kiezen voor de optie van burgerarrestaties en waarschijnlijk wraakgierige vervolging. Nu hun macht tanende is, moeten deze groepen eens goed kijken naar waar ze nu staan, en de spirituele hulp die ze wordt aangeboden erkennen. Maar de cabal lijkt verstard en onwillig om zich te schikken in het onvermijdelijke.

Het Licht laat zijn gewijde magie werken door alle dominostenen op hun plaats te zetten. Binnenkort zal het duister diep vallen, tegelijkertijd zullen veel niet eerder bekende feiten algemeen bekend worden. De mensheid zal onvermijdelijk woedend zijn als gevolg van de inhoud van deze plotselinge toevloed van afschrikwekkende informatie, die zo afschuwelijk is dat het er voor zal zorgen dat elke neiging om naar de oude, hardvochtige werkwijze van het duister terug te keren succesvol voorkomen wordt, en dat de nieuwe realiteit verwelkomd wordt. De macht van de enkelingen zal eindigen en welvaart voor allen zal over de planeet spoelen. Verder zal een formele ‘disclosure’ ons in staat stellen direct met jullie te praten. Met een serie verbazingwekkende uitzendingen zullen de grondvesten van jullie realiteit eerst schudden en daarna in puin vallen! Onze verschijning alleen al zal jullie kerngeloof over jullie zelf, namelijk dat jullie alleen en uniek zijn in het universum, in duigen doen vallen. Jullie hele geschiedenis, de verhalen over jullie afkomst (religieus en antropologisch) en de manier waarop jullie jezelf zien zullen voor altijd veranderd worden. In één grote klap eindigt jullie romance met beperkt bewustzijn!

Volledig bewustzijn staat met open armen op jullie te wachten. Onze mentoren zijn van plan om jullie te voorzien van een grondige kennis van hetgeen deze goddelijke staat inhoudt. Hun leringen zijn onderdeel van het laatste stukje van de reis die culmineert in jullie individuele Lichtkamers en de bekronende transformatie van jullie Wezen in een volledig bewust Lichtwezen. Dit proces zal jullie millennia lange staat van geheugenverlies verwijderen en jullie herverbinden met jullie Hemelse Zelf, waardoor jullie allereerst in staat zullen zijn verantwoordelijk te zijn voor het rentmeesterschap van Gaia en haar prachtige diversiteit aan leven. Deze verantwoordelijkheid zal worden uitgebreid met de voogdij over dit gehele zonnestelsel en de hoorn des overvloeds van levensvormen die haar werelden bewonen. Jullie verheffing in bewustzijn zal jullie ook in aanmerking doen komen voor het samen met anderen creëren van Lichtlichamen voor die Wezens die door Anchara gebruikt werden om chaos en tweedracht in deze Melkweg te verspreiden. Dit is bedoeld om voor ons allemaal een echte en blijvende galactische vrede te bewerkstelligen. Tezelfdertijd zal het jullie de faam en onderscheidingen brengen die jullie waarlijk verdienen.

Terwijl jullie de komende dagen doorbrengen, weet dat jullie de laatste momenten van jullie tijd in met beperkt bewustzijn beleven. Neem deze momenten om te heroverwegen wie je bent, bedenk wat je hebt bereikt en wat je denkt dat je hier moet doen. Neem deze persoonlijke visie en bereid je er op voor dat dit wordt vermeerderd door de informatie die jullie mentoren je brengen. Deze twee zich verwevende informatiestromen zullen de basis vormen van wat jullie binnenkort zullen worden. Jullie mentoren begrijpen hoe bewustzijn werkt en zijn van plan deze kennis volledig aan jullie over te brengen. Gewapend met deze kennis kunnen jullie een beter begrip krijgen van hoe over jullie eigen levenscontract door je hemelse gidsenraad en jezelf werd onderhandeld. Dit hemelse document is een levend contract en verandert derhalve enigszins terwijl je je leven op Aarde leeft. Het is een van de onderwerpen die je uitgebreid met je mentor zal bespreken omdat je moet leren hoe je contract getransformeerd kan worden nadat je eenmaal volledig bewust bent geworden. Echt, als je de vele fascinerende mogelijkheden zou kunnen zien die zich voor je aandienen tijdens je laatste reis naar volledig bewustzijn, dan zou het je de adem benemen!

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We verschijnen momenteel aan jullie d.m.v. onze boodschappen die voortgaan te verschijnen op de gezegende wijze die onze recente rapporten aan jullie kenmerkten. Het Goddelijke blijft verzekeren dat de duistere cabal en haar medestanders genadig uit hun macht worden gezet door de overweldigende transformatieve krachten van het Licht. Ondertussen focussen we ons op de plannen voor de verheffing van allen. Ieder van ons heeft te eniger tijd bewezen in staat te zijn om te ascenderen naar ons volledige spirituele en fysieke potentieel, en in deze Ascentie ceremonie wordt voor jullie voorzien wanneer jullie je eigen gewijde ritueel beginnen in je persoonlijke Lichtkamer. Dit gezegende ritueel zal jullie de toegang geven tot wonderen en mogelijkheden die jullie zijn ontzegd sinds de val van jullie voorouders in Atlantis zo’n 13 millennia geleden. Beschouw deze procedure als een gewijde dispensatie die de Hemel jullie en masse toestaat. Deze verbazingwekkende technologie, deels ontworpen door de Hemel, is gewoon de manier die is gekozen om de goddelijke belofte die voor jullie val werd gedaan te bewerkstelligen.

De Lichtkamer voorkomt dat jullie je gedurende vele generaties intensief spiritueel moeten focussen, hetgeen wij, Opgestegen Meesters, allemaal wel moesten ondergaan, en het is alleen toegestaan door een zeer speciale goddelijke dispensatie. In de korte tijd van drie dagen wordt jullie toegestaan om af te zien van grote hoeveelheden gebeden en oefeningen die onze opperste taakstellingen waren. Gedurende deze korte tijd worden jullie ingestraald met een Licht dat alle biologische elementen die de cabal op jullie voorouders hebben toegepast worden losgemaakt, en jullie vergeten herinneringen en uitgebreide creatieve vaardigheden worden opnieuw ‘ingeplugd’. Jullie verantwoordelijkheid is om dit potentieel te gebruiken om je grootse status van volwaardig fysieke Engelen te heractiveren. Jullie krijgen onze hulp gedurende de post-Lichtkamertraining, en nadat dit is afgelopen zullen jullie een heleboel informatie nodig hebben mbt het opzetten van jullie galactische samenleving. Hier zullen jullie voornamelijk door de Agarthanen en door ieder van ons worden geholpen.

Een nieuw, volledig functionerende galactische samenleving stichten heeft meer implicaties dan alleen het creëren van een nieuwe sterrennatie: een van jullie eerste verantwoordelijkheden zal het samenstellen van een groep zijn, die toegewijd is haar unieke vaardigheden te gebruiken om anderen te helpen en hierbij ferm een zeer noodzakelijke galactische vrede te vestigen. Deze speciale sterrennatie, die zo’n krachtige ‘thuis’-energie draagt, zal een plaats worden voor een serie conferenties die zich focussen op de expansie van de jurisdictie van het Licht naar melkwegen zo ver weg dat hun locatie door ons wordt gemeten in quadriljoenen parsecs. We worden gezegend met gewijde plichten die het goddelijke plan moeten ontvouwen en ons toestaan onze vele gewijde taken uit te voeren. Deze activiteiten zullen ons in staat stellen het duister uit te bannen en het Licht te brengen in elk deel van deze sector van fysieke werkelijkheid, zoals al eonen geleden werd voorspeld. Jullie hebben het einde bereikt van jullie beklagenswaardige odyssee door de schaduwlanden en nu gaan jullie bloeien in de gloriën van het Licht!

Vandaag vervolgden wij ons gesprek met hetgeen zich bij jullie afspeelt. Jullie oppervlakte-rijk staat op het punt te worden getransformeerd van een land van steeds moeilijker overleving en ontbering naar een plek die spoedig herenigd kan worden met het Licht-rijk dat Binnen-Aarde is! Deze hereniging zal een nieuwe sterrennatie opstarten dat een zeer welkome aanwinst zal zijn voor de Galactische Federatie van Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl